Psykiatri

Biologiskt, psykiskt och socialt perspektiv i psykiatrin

Publicerad 23 november 2022
Text: Annika Wihlborg Foto: Ines Sebalj
Pia Rydell, psykiatriker och verksamhetschef på Psykiatri Psykos, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Ines Sebalj

Psykiatrin är ett medicinskt fält som ger läkare en möjlighet att betrakta patienten utifrån ett biologiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Psykiatrin är ett dynamiskt och mångfasetterat fält med många utvecklingsvägar för läkare, såväl kliniskt som inom ledarskap och forskning.

Läkare som väljer att specialisera sig inom psykiatri lämnar inte den somatiska aspekten av läkaryrket. Det somatiska och biologiska perspektivet är tvärtom helt centralt att ha med sig i det dagliga arbetet som psykiatriker eftersom många biologiska sjukdomar har psykiska implikationer. Psykiatriker kan välja att arbeta inom exempelvis BUP, rättspsykiatrin, äldrepsykiatrin eller vuxenpsykiatrin.
– Psykiatrin är ett brett och mångfasetterat medicinskt fält där jag som läkare får möjlighet att kombinera mitt intresse för samhällsfrågor, juridik och medicin. Som psykiatriker finns många valmöjligheter och möjlighet till ytterligare specialisering inom olika delar av psykiatrin, säger Pia Rydell, psykiatriker och verksamhetschef på Psykiatri Psykos, Sahlgrenska universitetssjukhuset samt ordförande i Västra Götalandsregionens samordningsråd för vuxenpsykiatri.

”Som psykiatriker bör man vara intresserad av människors psykiska välbefinnande och hälsa.”

Bota symptom och lidande
I sin roll som psykiatriker har Pia Rydell mött många människor som ställs utanför samhället på grund av sin psykiatriska problematik. Arbetet har gett henne en ökad förståelse för utanförskap och vad det kan innebära för en människa.
– Samtidigt känns det väldigt meningsfullt att kunna hjälpa människor, att bota symptom och reducera lidande. Som psykiatriker arbetar man i allmänhet i team tillsammans med andra professioner. Psykiatrin är dessutom ett mycket forskningsintensivt medicinskt fält, vilket innebär goda möjligheter att exempelvis kombinera klinisk tjänstgöring med forskning. Det är spännande att verka i ett så föränderligt fält där det ständigt kommer nya rön, säger Pia Rydell.

Lämpar sig som ledare
– Som psykiatriker bör man vara intresserad av människors psykiska välbefinnande och hälsa, ha en förståelse för kroniskt sjuka människors utsatta livssituation och ha ett intresse för läkemedelsfrågor, forskning, ledarskap och teamarbete, säger Pia Rydell.
Pia Rydell anser även att läkare har en kompetens som gör att de generellt sett lämpar sig väl som ledare och chefer, såväl kliniskt som på en mer övergripande nivå i sjukvården och i samhället i stort. Som psykiatriker har du en väldigt god start på din chefskarriär då utbildningen och tjänstgöringen lär dig att bland annat samtala med medmänniskor och hantera svåra och komplexa situationer som kräver att du är handlingskraftig.