Presentation
Region Västerbotten Distriktsläkare Södra Lappland

Läkare i glesbygd kombinerar arbete på distans

Publicerad 21 november 2023
Foto: Marcus Bäckström
Miriam Nilsson, distriktsläkare, och Sofie Lyhammar, medicinskt ledningsansvarig läkare. Foto: Marcus Bäckström
Miriam Nilsson, distriktsläkare, och Sofie Lyhammar, medicinskt ledningsansvarig läkare. Foto: Marcus Bäckström

Miriam och Sofie är distriktsläkare som kombinerar arbete på sjukstugan i Storuman med kvalificerade distansbedömningar från hemmen i Skåne och Stockholm. Det är både stimulerande och utvecklande, menar de.

Sedan januari 2023 har Miriam Nilsson arbetat som distriktsläkare i Storuman i Södra Lappland.
Hon varvar fyra veckors heltidsarbete på sjukstugan med fyra veckor på distans från hemmakontoret på Skånes östkust.
– Det fungerar överraskande väl. Vi har ett nära teamsamarbete med våra kompetenta sjuksköterskor och kan koppla upp oss för digitala konsultationer. Det kan handla om besök hos patienter i hemmen, på särskilda boenden och i hemsjukvården. Men också patienter som kommer till någon av regionens sjukstugor som inte är läkarbemannade.
De patienter hon möter kan söka vård för svåra trauman, skador och hjärtinfarkter, men också för enklare åkommor som öroninflammation.
– Jag får arbeta brett och lära känna och följa våra patienter över tid. Jag har alltid velat arbeta i glesbygd, men vill inte permanent flytta från familj och vänner på hemmaplan. På det här viset får jag det bästa av två världar. Ibland jobbar jag även på sjukstugan i Tärnaby som ligger 13 mil bort. Att köra den sträckan och se fjällen, sjöarna och vidderna är magiskt, säger Miriam.

Avancerad utrustning
Sjukstugan i Storuman ligger i Region Västerbotten och är ett minisjukhus med akutvårdsplatser.
– Vi har tillgång till röntgen och laboratorium och avancerad teknisk utrustning som innebär att vi kan göra kvalificerade distansbedömningar med hög kvalitet. Vi vill också ha video i ambulanserna för bättre sortering, säger Sofie Lyhammar, distriktsläkare och medicinskt ledningsansvarig läkare vid Storumans sjukstuga.
Hennes fasta arbetsplats är på sjukstugan i Storuman, men upptagningsområdet är mycket större med ansvar för ytterligare fyra sjukstugor i tre kommuner. Det närmaste lasarettet ligger i Lycksele,10 mil bort. Till sjukhusen i Skellefteå och Umeå är det drygt 20 mil.
Sofie arbetar en vecka i Storuman och tre veckor från hemmet i Stockholm.
– Jag har små barn och kan bara vara bort en vecka i taget. Från ledningens sida finns en stor vilja att hitta flexibla lösningar för att skräddarsy ett upplägg som passar den enskildes behov och livsvillkor.

Förebild för primärvård i glesbygd
I Storuman ligger även Glesbygdsmedicinskt centrum som bedriver forskning, utveckling, innovation och utbildning för och i glesbygd.
– WHO har lyft fram Södra Lappland som modell för digital hälso- och sjukvård och en förebild för primärvård i glesbygd. Det finns stora utvecklingsmöjligheter att verkligen få arbeta som distriktsläkare fullt ut, säger Sofie.

Närsjukvården Södra Lappland – Region Västerbotten

Sjukstugan i Storuman är en av sju i Södra Lappland.
Sjukstugemodellen och glesbygdsmedicin skapar förutsättningar för att ligga i framkant gällande digitala lösningar och öka tillgängligheten för patienterna.
Vi arbetar aktivt för att skapa anpassade lösningar för våra läkare där distanslösningar är en viktig del.

Vill du veta mer?
sofie.lyhammar@regionvasterbotten.se
regionvasterbotten.se