Presentation
Region Kronoberg Specialistpsykiatrin Kronoberg

Utveckla och utvecklas i Kronoberg

Publicerad 21 november 2023
Foto: Martina Wärenfeldt
Alexander Kronsell, Simon Stegerlind och Andrea Chistoffersson. Foto: Martina Wärenfeldt
Alexander Kronsell, Simon Stegerlind och Andrea Chistoffersson. Foto: Martina Wärenfeldt

Läkarna inom Specialistpsykiatrin barn, unga och vuxna i Region Kronoberg har möjlighet att växa och forma sina egna tjänster. Dessutom kännetecknas psykiatrin av hög kompetens, ett gott arbetsklimat och stor lyhördhet.

För tre år sedan tog Alexander Kronsell beslutet att lämna huvudstaden för att flytta till Småland. Med en färdig specialistutbildning, en påbörjad forskningsresa och en hel del nervositet i bagaget var siktet inställt på Specialistpsykiatrin barn, unga och vuxna i Region Kronoberg. Redan vid första kontakten med kliniken släppte nervositeten.
– De eventuella fördomar jag hade haft visade sig vara helt ogrundade. Faktum är att kompetensen är högre här än på de storstadssjukhus jag har arbetat på tidigare, säger Alexander som idag arbetar som överläkare på allmänpsykiatriska mottagningen och avdelningen i Växjö.
Han fick dessutom möjlighet att fortsätta med sin forskning inom ECT och svåra depressioner.
– Jag lägger en dag i veckan på min forskning, och det står kliniken för. Nu i december och januari ska jag forska på heltid, säger han.
Möjligheterna att få utvecklas inom sitt intresseområde är en av de saker som har gjort att Simon Stegerlind har valt att stanna kvar inom regionen.
Han kom hit för tio år sedan och har sedan dess genomfört både sin AT- och specialistutbildning i regionen. Idag arbetar han som överläkare inom allmänpsykiatrin och även en del inom öppenvården med fokus på neuropsykiatri och utredning.
– Jag gillar verksamhetsutveckling och kommer ofta med olika idéer. Och här finns det definitivt en kultur som tar vara på de idéer som kommer fram. Möjligheterna att utveckla vidare och arbeta konstruktivt är väldigt goda, säger han.

Brinner för utbildning
Något annat som utmärker kliniken är utbildningsmiljön. Det finns gott om medarbetare som älskar pedagogik, att utbilda och handleda.
– Vi har en mycket uppskattad utbildning på alla nivåer. Det är något vi är väldigt stolta över, det är dessutom lätt att få med nya utbildningsläkare när man har så bra förebilder, säger chefsöverläkare Andrea Christoffersson och berättar att handledarna ofta blir nominerade till årets handledare.
En direkt följd av det uppskattade arbetsklimatet är den goda bemanningen.
– Vi har blivit ett fantastiskt gäng. Vi har varit oberoende av hyrläkare sedan september 2017. Det har skapat en arbetsro och möjlighet att utvecklas och själva styra vår utveckling. Det ger väldigt mycket tillbaka till medarbetarna, säger Andrea.

Specialistpsykiatrin – Region Kronoberg

I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Här får du utvecklas – både som människa och i din yrkesroll.
Vi bedriver specialiserad psykiatrisk vård. Verksamheten är organiserad i specialiserade enheter där personalen arbetar utifrån integrerade team vilka följer patienten i hela vårdkedjan.

regionkronoberg.se