Etikettarkiv: Avonova

Läkare i företagshälsovården arbetar preventivt

Andreas Carlborg, Chief Medical Officer på Avonova. Foto: Johan Marklund

Läkare i företagshälsovården ingår i tvärprofessionella team som på ett unikt sätt bidrar till folkhälsan hos den arbetande befolkningen, ofta utifrån ett preventivt perspektiv. Företagshälsovårdens viktigaste uppdrag är att främja medarbetarnas hälsa, vilket inkluderar allt från utbildningsinsatser till preventiva insatser på gruppnivå.

Läkare i företagshälsovården arbetar mycket nära andra professioner, som psykologer, fysioterapeuter och arbetsmiljöingenjörer. Ett viktigt uppdrag är att förebygga och minimera ohälsa på individ-, grupp- och organisationsnivå.
– Som läkare i företagshälsovården arbetar man för att främja en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö utifrån den enskilda arbetsgivarens förutsättningar och behov. Företagshälsovården har ett omfattande preventivt uppdrag som går ut på att detektera risker i arbetsmiljön och förebygga ohälsa hos medarbetarna. Vid behov slussar vi även vidare patienter till primärvården och specialistvården, säger Andreas Carlborg, Chief Medical Officer på Avonova. Han är psykiatriker, som länge arbetade inom psykiatrin, innan han kom till Avonova 2020.

”Det är roligt att det är många läkare som kan tänka sig en karriär inom företagshälsovården.”

Nyckelroll för folkhälsan
Läkare i företagshälsovården kan stötta arbetsgivare i att organisera sitt arbetsmiljöarbete, genomföra preventiva hälsoåtgärder på gruppnivå, ta emot medarbetare som är i behov av medicinska insatser och agera stöd i rehabiliteringsärenden.
– Företagshälsovården är avgörande för att företag ska kunna fortsätta vara produktiva och generera tillväxt. Människor i arbetsför ålder tillbringar en stor del av sin vardag i en arbetskontext, och en betydande del av den psykiska ohälsan i samhället har en koppling till arbetslivet. Utifrån det perspektivet har företagshälsovården en nyckelroll även för folkhälsan, säger Andreas Carlborg.

Arbeta i en stimulerande miljö
38 procent av läkarna kan tänka sig att arbeta inom företagshälsovård.
– Det är roligt att det är många läkare som kan tänka sig en karriär inom företagshälsovården. Jag är övertygad om att ännu fler läkare kunde tänka sig det som ett alternativ, förutsatt att vi tydliggör de många positiva och spännande sidorna som finns med att arbeta inom detta område, säger Andreas Carlborg.
Han rekommenderar läkare som vill arbeta i en stimulerande miljö, där man arbetar nära företagen och organisationers verksamhet, att söka sig till företagshälsovården.
– Många läkare som sökt sig till företagshälsovården uppskattar att uteslutande arbeta på kontorstid. Utmaningarna och arbetsuppgifterna skiljer sig dessutom åt beroende på vilken typ av verksamhet man arbetar gentemot. Men oavsett vilket har läkare i företagshälsovården en nyckelroll i att förebygga och på ett tidigt stadium detektera och behandla fysisk och psykisk ohälsa med ett preventivt arbetssätt. Det är en skillnad mot den ordinarie sjukvården som arbetar mycket reaktivt, säger Andreas Carlborg.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom företagshälsovård?

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 27 oktober–1 november 2021. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.

Omväxlande jobb och teamarbete för företagsläkare

Kristina Fryklund gör sin ST i arbetsmedicin hos Avonova i Malmö. Foto: Enstudio Photography & Film
Kristina Fryklund gör sin ST i arbetsmedicin hos Avonova i Malmö. Foto: Enstudio Photography & Film

Företagshälsovård på Avonova innebär ett omväxlande arbete med tid för patienterna. För Kristina Fryklund och Sonata Ilciukiene som gör sina ST i arbetsmedicin är jobbet en utvecklande resa med digitalisering och med psykisk ohälsa i centrum.

Avonova finns i flera städer och Kristina Fryklund, som utbildat sig i Danmark, gör sin ST i Malmö.
– Det roligaste är mötet med patienter från olika yrkesgrupper, allt ifrån tung industri till kontorsarbete. Jag har arbetat på vårdcentral tidigare och läkare önskar alltid tid för sina patienter och det får jag här, vilket gör att jag kan göra ett bättre arbete, säger hon.
Sonata Ilciukiene utbildade sig i Litauen och har specialiserat sig i både allmänmedicin och psykiatri, och gör nu sin ST i arbetsmedicin i Göteborg.
– Två av mina kolleger från psykiatrin bytte till företagshälsovård och sa att det är en givande specialitet. Jag blev nyfiken och ville prova något nytt. Nu har jag jobbat som företagsläkare i tre år och trivs väldigt väl. Det är verkligen ett spännande och betydelsefullt arbete, säger hon.
Kristina Fryklund tycker att företagshälsovården ibland är missförstådd bland läkarkolleger.
– I grunden handlar det nog om att en del inte vet vad vi gör. Man kanske tror att det är lite tråkigt och bara är sjukskrivningar. Jag brukar säga att jag har mycket sjukskrivningar men till skillnad från på en vårdcentral så är det inte lika belastande här, jag har tid till mina patienter. Det ger väldigt mycket arbetsglädje och minskar stress.

Både förebygger och rehabiliterar
På Avonova jobbar läkare, fysioterapeuter, psykologer och sjuksköterskor tillsammans, både med att förebygga ohälsa och med rehabilitering. Insatserna sker på både individ-, grupp- och organisationsnivå.
– Insatserna kan delas in i tre delar: främjande insatser, för att hålla det friska friskt genom att främja god hälsa och god arbetsmiljö, förebyggande insatser för att undvika skador och sjukdomar i arbetslivet och rehabiliterande insatser när skadan redan är skedd, säger Sonata Ilciukiene.
Som läkare på Avonova behandlar man arbetsrelaterad ohälsa – psykisk och fysisk, handlägger medicinsk och arbetsinriktad rehabilitering och genomför lagstadgade undersökningar för att bedöma de som har speciellt utsatta arbeten.
– Det kan till exempel vara personer som arbetar med asbest, joniserande strålning, arbete på hög höjd. Genom samverkan med övriga professioner i behandling och rehabiliteringsåtgärder har man större möjlighet att hjälpa patienter att återgå till arbete, säger Sonata Ilciukiene.
Den psykiska ohälsan är utbredd och är en stor del av arbetet på Avonova.  
– Det är en stor del av min vardag. Vi arbetar mycket med förebyggande insatser, till exempel genom att en medarbetare i ett tidigt skede kommer på ett hälsosamtal till sjuksköterskan. Tyvärr behöver många en sjukskrivning när de kommer till läkaren, men samarbetet som vi har med arbetsgivaren gör processen så mycket enklare. Jag upplever att vi får lättare tillbaka personen i hållbart arbetsliv, säger Kristina Fryklund.  
Det roligaste med jobbet på Avonova tycker Sonata Ilciukiene är att se patientens tillfrisknande.
– Här har man möjlighet att följa patientens resa under hela rehabiliteringen. Det är tillfredsställande när patienten får tillbaka arbetsförmågan, men också ett fungerande liv i övrigt. Genom att göra helhetsbedömningar och hjälpa till med hälsovanor, återhämtning och gränssättning, så hjälper man personer att få tillbaka balans i livet.

Sonata Ilciukiene gör sin ST i arbetsmedicin hos Avonova i Göteborg. Foto: Nrsstudios
Sonata Ilciukiene gör sin ST i arbetsmedicin hos Avonova i Göteborg. Foto: Nrsstudios

Arbetar digitalt
På Avonova har man länge arbetat delvis digitalt, en utveckling som påskyndats ytterligare av pandemin.
– Det innebär en effektivisering såväl för patienter och arbetsgivare som för oss. Det kan inte ersätta alla möten men det ger möjlighet att växla mellan kontorsarbete och att jobba hemifrån, vilket gynnar många patienter och kolleger, säger Sonata Ilciukiene.
En del patienter jobbar dessutom för internationella företag.
– Även med medarbetare som har chefer i andra världsdelar kan vi ha gemensamma rehabiliteringsmöten, det är ingen bromskloss längre, säger Kristina Fryklund.
För Kristina Fryklunds och Sonata Ilciukienes del innebär ST-tiden på Avonova stora möjligheter till utveckling, genom bland annat kurser, seminarier, föreläsningar och nätverksmöten.
– Vi har bra förutsättningar för vidareutveckling och har bra stöd i handledning. När vi efter ST-tiden är klara specialister i arbetsmedicin kan vi även vara handledare åt nya ST-läkare, säger Kristina Fryklund.
Och både Kristina och Sonata gillar att gå till jobbet.
– Det är väldigt givande att jobba i ett välfungerande team där det finns en bra stämning och positiv framåtanda, säger Sonata Ilciukiene.
Kristina Fryklund kan bara hålla med.
– Vi har en trevlig arbetsmiljö och ett teamarbete där man jobbar med många professioner vilket är väldigt roligt. Det är en bra arbetsplats, och det är kul att gå till jobbet.

Avonova

Avonova, Nordens största företag inom företagshälsovård, erbjuder tjänster inom företagshälsa och ledarutveckling. Med bred kunskap och stort engagemang hjälper vi organisationer och deras medarbetare att bli mer hållbara, kommunicera mer effektivt och må bättre. Våra 650 medarbetare på 120 orter levererar varje dag hälsotjänster över hela Sverige. Välkommen till Avonova!

www.avonova.se

Avonova – utvecklande arbete i stimulerande miljö

Charlotta Wigander, specialist i arbets- och miljömedicin. Foto: Martin Roth
Charlotta Wigander, specialist i arbets- och miljömedicin. Foto: Martin Roth

– Avonova erbjuder ett omväxlande arbete där jag verkligen kan göra skillnad och bidra till viktiga förändringar i människors arbetsliv. Det är väldigt tillfredsställande att verka i en så positiv arbetsprocess, säger Charlotta Wigander, specialist i arbets- och miljömedicin.

Charlotta Wigander har alltid varit intresserad av att arbeta förebyggande med hälsofrågor inom arbetslivet. När det var dags att välja specialisering var valet lätt.
– Jag lockades av helhetsperspektivet och av att kunna komma in i ett tidigt skede och skapa en friskare arbetsmiljö.
Under sin utbildning till specialist i arbets- och miljömedicin kom Charlotta i kontakt med Avonova.
– Jag randade under ett år på Avonova i Norrköping, Skärblacka och Finspång och på den vägen är det. I augusti 2018 blev jag färdig specialist och är sedan dess anställd på heltid.
Med facit i hand vet Charlotta att både satsningen på arbets- och miljömedicin och anställningen på Avonova var riktiga beslut.
– Här arbetar jag nära både medarbetare och arbetsgivare vilket bidrar till att jag får en större insyn och enklare vägar att påverka arbetsmiljön. Därmed kan jag även påverka välbefinnandet på arbetsplatsen.

Utvecklande
Charlotta fick på ett tidigt stadium medicinskt ledningsansvar för Avonova Region Öst.
– Jag är med i medicinska ledningsgruppen vilket ger inflytande över nya medicinska riktlinjer som tas fram inom Avonova. Jag är också involverad i olika förbättringsarbeten och har på så vis möjlighet att påverka organisationen i alla led, vilket är både roligt och utvecklande.
På frågan om hon kan rekommendera andra läkare att söka sig till företagshälsovården i allmänhet och till Avonova i synnerhet, kommer svaret snabbt.
– Absolut, företagshälsovården fungerar som arbetslivets primärvård där vi arbetar brett med medicinska frågor. Det är ett omväxlande och intressant arbete som ger mycket tillbaka, inte minst i form av uppskattning från kunder och medarbetare. Detta bidrar till en tillfredsställande känsla vid arbetsdagens slut.

Intresserad av att jobba som företagsläkare? Klicka här för mer information och spontanansökan

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Avonova
Med egna enheter på cirka 120 orter och cirka 700 duktiga medarbetare är Avonova en rikstäckande leverantör av hälsotjänster och en av Sveriges ledande aktörer inom företagshälsa, utbildning och ledarsupport. Vi arbetar även inom området digital hälsa och levererar tjänster digitalt. Välkommen till Avonova!

www.avonova.se


Som företagsläkare rår du över din egen arbetsprocess

Sofia Åström Paulsson, Medicinskt ansvarig läkare hos Avonova. Foto: Thomas Henrikson
Sofia Åström Paulsson, Medicinskt ansvarig läkare hos Avonova. Foto: Thomas Henrikson
Avonova är en företagshälsa som är nytänkande, modern och nyfiken, med ett smittsamt driv. Här kan läkare tänka fritt och utforma en vårdprocess som är effektiv och smart samtidigt som den präglas av kreativitet och mångsidighet.

Sofia Åström Paulsson är sedan drygt tre månader tillbaka medicinskt ansvarig för hela Avonovas verksamhet. Hon har lång erfarenhet inom företagshälsovården, ett område hon var intresserad av redan under läkarutbildningen.
– Jag gillar att se människan i sitt vanliga liv snarare än i en sjukhussal. Att göra besök ute på arbetsplatser är oerhört spännande och som ett företags läkare blir man del av en helhet på ett annat sätt än inom traditionell vård som helt centreras kring den enskilda patienten. Varje ärende blir unikt och mångfacetterat – förutom att förstå individens behov behöver man använda sin kreativitet och ta hänsyn till att det finns en arbetsgivare med på resan och ibland även fack och försäkringskassa. Men det finns inget roligare än när man får alla parter att arbeta mot samma mål, säger Sofia.

Kan fördjupa sig i sina intressen
Hon blev många gånger frustrerad av sin upplevelse inom landstingsvården och lockades av ett arbete där man ges förutsättningar att göra ett bra arbete och i team med andra professioner. Det finns inget krav på att ha en specialistutbildning inom företagshälsovård för att bli företagsläkare – tilläggsspecialiteten arbetsmedicin kan man ordna med tiden – men det gäller att ha en passion för att rädda människor till en fungerande vardag, att hjälpa dem att vidga sina vyer och se sina styrkor.
– Som företagsläkare har man stor frihet att fördjupa sig inom olika delar av den arbetsmedicinska världen och man har ofta stora möjligheter att påverka sin arbetssituation och arbetsinnehåll.

Strävar efter hållbarhet
Avonovas värdeord dialog, helhet och hållbarhet passade Sofia som hand i handske. Målet är att genom en god dialog se helheten bakom varje ärende och nå lösningar som är hållbara både för individ och arbetsgivare.
– Mitt kall är att rädda arbetsliv, varje dag. Genom att identifiera risker i arbetsmiljön och hjälpa företag att utveckla den organisatoriska hälsan känner jag att jag gör stor nytta inte bara för den enskilda individen, utan också för arbetsplatsen och samhället i stort. Vi strävar verkligen efter en hållbar situation, såväl för individen som för det större sammanhanget, avslutar Sofia.

Vi söker företagsläkare. Läs med och ansök här!

Avonova
Avonova erbjuder tjänster inom företagshälsa och ledarutveckling. Med bred kunskap och stort engagemang hjälper vi organisationer och deras medarbetare att bli mer hållbara, kommunicera mer effektivt och må bättre. Våra 700 medarbetare på 120 orter levererar varje dag hälsotjänster över hela Sverige.

Kontakt:
Carina Lundmark Ågren, HR-chef, Tel: 010-810 40 20, carina.lundmark@avonova.se
Sofia Åström Paulsson, Medicinskt ansvarig läkare Avonova, Tel: 08-120 126 80, sofia.paulsson@avonova.se
Eva-Karin Boström, Studierektor Avonova, eva-karin.bostrom@avonova.se
www.avonova.se

Avonova tar nya grepp inom företagshälsa

Eva-Karin Boström, medicinskt ansvarig läkare i nya region Väst, företagsläkare i Göteborg och Avonovas Studierektor. Foto: Martin Frick
Eva-Karin Boström, medicinskt ansvarig läkare i nya region Väst, företagsläkare i Göteborg och Avonovas Studierektor. Foto: Martin Frick
Innebörden av en yrkeskarriär inom företagshälsa är för läkare relativt okänd. De som provar på uttrycker ofta hur omväxlande och intressant specialiteten är. Det finns ett nytänk på Avonova. Satsningen på tilläggspecialiteten arbetsmedicin och nya kollegor leder till en positiv spiral, då fler upptäcker möjligheten till personlig utveckling och en bra arbetssituation.

Det ligger i linje med Avonovas vision att ligga i framkant när gäller att erbjuda rätt kompetens och därför jobbar företaget strategiskt för att säkra sin kompetensförsörjning av läkare.
– Vi strävar efter att öka antalet anställda specialister i företagshälsovård, arbetsmedicin eller arbets- och miljömedicin. Eftersom företagsläkarutbildningen är nedlagd och ingen godkänns enligt det gamla systemet sedan årsskiftet 2013 satsar vi på att utbilda i den nya tilläggsspecialiteten arbetsmedicin, berättar Eva-Karin Boström, medicinskt ansvarig läkare i nya region Väst jämte uppdraget som företagsläkare i Göteborg samt Avonovas Studierektor.

Vill öka kunskapen om läkarens roll
Eva-Karins roll omfattar bland annat att utgöra en organisatorisk stödfunktion och där samverka med koncernledning, medicinskt ledningsansvarig läkare, verksamhetschefer, delegerade verksamhetschefer, handledare och ST-läkare ute i organisationen. Hon har tagit fram ett introduktionsprogram för ST-läkarna och har regelbunden dialog med de som redan finns i organisationen samt stöttar samarbetspartner och deras ST-läkare. Hon är också inblandad i Avonovas läkarrekrytering.
– Jag samordnar interna resurser så att det finns tillgänglighet till handledning samt de roller som krävs för att vi ska vara en godkänd utbildningsplats. Vi jobbar med målsättningen att öka kunskapen om läkarens roll inom företagshälsan så att fler lockas till branschen och därmed blir nyfikna på en anställning hos oss på Avonova.

En positiv spiral
Tyvärr är kunskapen om professionen fortfarande mycket bristfällig hos läkarstudenter, legitimerade läkare och andra specialister, men vid samtal blir många intresserade av att få höra mer. Den viktigaste målgruppen är läkare som är specialister i allmänmedicin.
– Vi behöver bli bättre på att nå ut. Vi ser redan hur enstaka rekryteringar kan leda till en positiv spiral. Två entusiastiska kollegor i Borås har redan gjort att vi rekryterat fler. I Göteborg, Stockholm och Visby ser vi en mycket positiv utveckling. Vi har alla med oss olika erfarenheter som leder till utveckling, och tillsammans kan vi skapa ny energi i yrkeskåren.

Avonova
Inom Avonova arbetar vi mångsidigt i vår dialog med våra kunder. Vi stöttar i att utveckla den systematiska förmågan för att skapa optimala förutsättningar för att medarbetare och organisationer ska hålla längre. Genom att göra rätt saker varje dag alstras framåtriktad kraft och energi. Med egna enheter på cirka 120 orter och drygt 650 duktiga medarbetare är Avonova en rikstäckande leverantör av hälsotjänster och en av Sveriges ledande aktörer inom företagshälsa och utbildning.
Välkommen till Avonova!
www.avonova.se