Etikettarkiv: Hälsocentral

Strömsbro Din hälsocentral med arbetsmiljön i fokus

Linnea Karlsson, underläkare, Emma Tindemark, ST-läkare och Rahand Kakah, ST-läkare på Strömsbro Din hälsocentral. Foto: Pernilla Wahlman
Linnea Karlsson, underläkare, Emma Tindemark, ST-läkare och Rahand Kakah, ST-läkare på Strömsbro Din hälsocentral. Foto: Pernilla Wahlman

I Strömsbro läggs mycket kraft och fokus på ett gott arbetsklimat för alla professioner på hälsocentralen. Gymträning på onsdagar, avsatt tid för utveckling på torsdagar och fredagsfikat bidrar till detta.

– Varannan torsdag brukar vi läkare gå ut och äta tillsammans. Och vi har en mycket bra kommunikation mellan alla yrkesgrupper, säger ST-läkaren Rahand Kakah.
Han sökte sig till Strömsbro hösten 2019 efter två år i Blekinge, på rekommendation av en kursare.
– Han sa att det var en mycket bra stämning här. Och det visade sig ju stämma!
Hans kollega Emma Tindemark gjorde sina sista fem AT-månader på Strömsbro och fortsatte sedan på ST direkt.

Bra start för ny läkare
– Jag stannade här för jag trivs så bra, framför allt med kollegorna. Inte bara läkarna utan alla yrkeskategorier; fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sköterskor och alla andra, säger Emma.
Linnea Karlsson började på Strömsbro som underläkare sommaren 2019 och får i november en AT-tjänst.
– Jag har haft en väldigt bra start i arbetslivet här. Som ny läkare är man i behov av mycket hjälp från mer erfarna kollegor i både stort och smått. Och på Strömsbro har alla verkligen varit behjälpliga med just det!
Alla tre vittnar om stora möjligheter att ta vara på medarbetares intresseområden, kompetens och önskemål kring arbetets upplägg.

Tid för tenta
– Inför min AT-tenta behövde jag lite mer tid att plugga och då fick jag ett par extra dagar ledigt. Det uppskattade jag väldigt mycket, för det hade man ju inte behövt ge mig, säger Emma.
Linnea instämmer:
– Ledningen har varit väldigt flexibel vad gäller mitt schema. Jag har fått vara med och säga stopp eller be om mer arbete. I början vet man ju inte hur lång tid olika patienttyper tar och hur mycket man klarar på en dag för att det inte ska bli för mycket.
Enligt vårdenhetschef Malin Nilsson är en förutsättning för god arbetsmiljö en relevant arbetsbelastning för personalen. Som ett steg för att möta framtidens vård- och resursbehov lanserar snart Region Gävleborg en egen digital vårdkedja för att hålla samman hela vården – inte enbart primärvården. Förhoppningen är att denna kommer att bidra till ett förbättrat arbetssätt kring vår gemensamma patient och ge större möjlighet att lägga resurserna på rätta stället – rätt vård till rätt patient i rätt tid och till rätt kompetens direkt.

Vi söker specialistläkare inom allmänmedicin till Strömsbro Din hälsocentral. Klicka här för mer information och ansök

Strömsbro Din hälsocentral i Gävle
Strömsbro Din hälsocentral i Gävle bedriver primärvård med läkar- och distriktssköterskemottagning, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi och fysioterapi. Här finns en rehabkoordinator för hjälp i sjukskrivningsarbetet. Hälsocentralen har specialistmottagningar för astma/KOL, diabetes, inkontinens och hälsosamtal samt ansvarar för vård- och omsorgsboenden.

Kontaktperson:
Malin Nilsson, Vårdenhetschef
Tel: 026-15 77 51
malin.a.nilsson@regiongavleborg.se
www.regiongavleborg.se


ST-ledarskapsutbildning ger både professionell och personlig utveckling

Fredrik Hagerman och Stefan Soneberg, ST-läkare som gått den ST-ledarskapsutbildning som erbjuds i Region Gävleborg. Foto: Pernilla Wahlman
Fredrik Hagerman och Stefan Soneberg, ST-läkare som gått den ST-ledarskapsutbildning som erbjuds i Region Gävleborg. Foto: Pernilla Wahlman

– Utbildningen var enormt utvecklande. En inre resa som satt avtryck och påverkat mig både personligt och som läkare och ledare. Det säger Stefan Soneberg, ST-läkare i intermedicin som gått den ST-ledarskapsutbildning som erbjuds i Region Gävleborg.

För snart ett år sedan tog den första kullen läkare examen från Region Gävleborgs ST-ledarskapsutbildning. Syftet med utbildningen är att stimulera ST-läkare till ledarskapsutveckling och stärka deras förutsättningar för framtida ledaruppdrag i organisationen.
– Vår förhoppning är att på sikt öka andelen chefer som i sin grundprofession är läkare och att denna satsning bidrar till att både behålla och locka fler ST-läkare och läkare till regionen, säger Karin Bending, HR-strateg.
Maria Palm, övergripande studierektor, berättar att utbildningen rönt stort intresse, både bland ST-läkare, äldre kollegor och andra regioner.
– Vi är förstås mycket glada över det positiva mottagandet och är nu i färd med att rekrytera nästa kull. Utbildningen erbjuder en unik möjlighet att kombinera den kliniska medicinska vardagen med en omfattande ledarskapsutbildning.

Naturligt steg
För Stefan Soneberg som tidigare varit engagerad i AT-rådet och direkt efter avslutad AT-tjänstgöring började arbeta med utbildningsfrågor på medicinkliniken i Gävle blev ledarskaps-ST ett naturligt steg.
– Jag blev mer och mer nyfiken på verksamhetsdelen och fick bland annat vara med och ta fram riktlinjerna för Region Gävleborgs ledarskaps-ST. Jag tyckte innehållet lät så intressant att jag själv ville gå kursen!
Även för kollegan Fredrik Hagerman blev ledarskaps-ST ett naturligt steg i utvecklingen.
– Jag läste på samhällsvetarprogrammet innan jag sadlade om till läkarutbildningen och har alltid sett mig själv som en humanist i naturvetarkläder. Intresset för ledarskap samt hur organisationer och grupper fungerar har alltid funnits där. Därför kändes det naturligt att söka till ledarskaps-ST när tillfälle gavs.

Stor nytta
Fredrik och Stefan tillhör båda den första kullen ST-läkare i Region Gävleborg som förlängt sin ST-utbildning med nio månader för att förkovra sig inom ledarskap. De blev klara i december förra året och kan idag, snart ett år senare, konstatera att de haft stor nytta av sina nyvunna kunskaper.
– En bit in på programmet hoppade jag på ett chefsuppdrag som ansvarig för ST-läkarna och underläkare på kliniken för internmedicin. Idag har jag det som deltidsuppdrag parallellt med min egen ST-utbildning till internmedicinare, berättar Stefan.
Han beskriver det som en fantastisk lyx att gå utbildningen parallellt med att i det dagliga arbetet på kliniken uppleva behovet av just ledarskap.
– Det var oerhört bra timing. I utbildningen fick vi fördjupa oss i olika delar av verksamheten som i slutänden gav ett större helhetsperspektiv av organisationen och hur den fungerar.
Fredrik å sin sida är i färd med att avrunda sin ST-utbildning i allmänmedicin.
– Precis som Stefan har jag haft stor nytta av utbildningen, både professionellt och personligt. Under min STL hade jag ett biträdande chefskap på halvtid för ungefär tio medarbetare på min hälsocentral. Det har lett till att jag nu tagit över rollen som medicinsk rådgivare i verksamheten. Jag är också med i regionens läkemedelskommitté och har ett uppdrag som ordförande i Osteoporosrådet.

Inre resa
En av de stora vinsterna med att göra ledarskaps-ST menar Fredrik är en större självkännedom.
– Jag har lärt mig mycket om mig själv och fått fler verktyg till att hantera olika situationer. För mig handlade det mycket om att kunna och våga ta plats i en grupp. Där stärktes jag mycket.
Stefan nickar instämmande.
– Ledarskapsutbildningen var till stor del en resa i sig själv. Om man är redo för den färden och har ett intresse för ledarskap kan jag verkligen rekommendera andra läkare att gå den här utbildningen.

Maria Palm, övergripande studierektor och Karin Bending, HR-strateg. Foto: Pernilla Wahlman
Maria Palm, övergripande studierektor och Karin Bending, HR-strateg. Foto: Pernilla Wahlman
Region Gävleborg
Region Gävleborg erbjuder dig ett meningsfullt arbete i en spännande arbetsmiljö. Här finns goda utvecklings- och karriärmöjligheter och en bra miljö att leva och bo i. Vill du forska finns det goda möjligheter att få stöd och handledning.
Med cirka 6 500 anställda är Region Gävleborg en av länets största arbetsgivare och en viktig aktör för utvecklingen av ett livskraftigt Gävleborg.

Region Gävleborg
801 88 Gävle
Tel: 026-15 40 00
www.regiongavleborg.se

Unik vårdcentral med fokus på kunskap

Florim Delijaj, verksamhetschef och specialist i allmänmedicin och Marek Slomski, distriktsläkare och primärvårdsstudierektor för ST och AT i norra Sörmland. Foto: Emelie Otterbeck
Florim Delijaj, verksamhetschef och specialist i allmänmedicin och Marek Slomski, distriktsläkare och primärvårdsstudierektor för ST och AT i norra Sörmland. Foto: Emelie Otterbeck

Vill du göra ST eller arbeta som färdig specialist på en vårdcentral som genomsyras av kunskapsutveckling, där fokus ligger på ledarskap, handledning, utbildning och forskning? Tunafors i Eskils­tuna är en unik satsning på utbildningsvårdcentral som erbjuder nya och spännande sätt att jobba.

Utbildningsvårdcentralen Tunafors startade för 1,5 år sedan med syftet att skapa intresse för att specialisera sig inom allmänmedicin och locka färdiga specialister. Här är inriktningen mot kunskap tydlig i alla led, från fortbildningsplaner och karriärplanering till handledning och ledarskapsfrågor. Det finns också stora möjligheter till forskning.
Idag kan verksamhetschefen och specialisten i allmänmedicin Florim Delijaj konstatera att satsningen varit en framgång som rönt stort intresse. Flera allmänläkare och ST-läkare har anställts och ännu fler är på väg in. Samtidigt har man kunnat reducera antalet hyrläkare från 8 till 2,5 med målet att nästa år vara nere på maximalt en.
– Vi har sett stora positiva förändringar. Vårt sätt att arbeta, med stark betoning på handledning, medarbetarskap och samarbete skapar en miljö där alla medarbetare känner trygghet och det gör i sin tur att fler söker sig hit och vill stanna kvar. Handledning och utbildning löper som en röd tråd genom hela verksamheten, säger han.

Dagliga möten
På Tunafors genomförs utbildningsinsatser varje månad, dels för hela personalen, dels för enbart läkarna. Man har ofta interaktiva möten med andra personalkategorier och alla läkare träffas varje dag.
– Som allmänläkare måste man idag göra allt mer komplicerade medicinska bedömningar och det är väldigt viktigt att få möjlighet att diskutera och ventilera svåra fall med sina kolleger och att ständigt utbilda sig, säger Marek Slomski, distriktsläkare och primärvårdsstudierektor för ST och AT i norra Sörmland.
Marek kom till Tunafors för ett år sedan och han drogs till det pedagogiska arbetet och till att få vara lite av en pionjär för att utveckla primärvården.
– Det är enormt spännande att vara en del av något helt nytt, där vi organiserar oss på ett nytt sätt och verkligen påverkar inriktning och utformning av framtidens primärvård. Här brinner alla för frågor kring handledning, utbildning och kompetensutveckling och det är väldigt roligt att arbeta i en sådan miljö, oavsett om man går ST eller är färdig specialist.
Han får medhåll av Viktor Nilsson som blev färdig med sin grundutbildning 2015 och sedan en månad tillbaka arbetar som ST-läkare på Tunafors. Viktor hade först siktet inställt på radiologi och började sin ST där men saknade patientkontakten. På Tunafors känner han att har hamnat helt rätt.
– När jag skulle söka ST hörde jag mig för och undersökte olika alternativ. Jag fick en enormt positiv bild av Tunafors. Framför allt är det den starka betoningen på handledning, det är det absolut viktigaste för mig. Handledarna här är alltid tillgängliga och man är aldrig ensam. Är det något man vill fråga eller om man behöver få hjälp med en tolkning eller bedömning så får man alltid träffa sin handledare samma dag. Det ger verkligen trygghet i yrkesrollen. Det gäller för övrigt hela kollegiet, alla ställer upp och stöttar varandra och sammanhållningen är väldigt bra, säger Viktor.

Möjlighet att forska
För den som är intresserad av att forska finns också goda möjligheter på Tunafors. Landstinget Sörmland ser mycket positivt på forskning och det finns många möjligheter för såväl specialister som ST-läkare att ägna sig åt forskning vid sidan om det kliniska arbetet och utbildningsverksamheten.
På sikt hoppas man att satsningen kan leda till att det skapas ett kluster för ST inom allmänmedicin på Tunafors och att vårdcentralen blir ett kunskapscentrum för utbildning och utveckling inom allmänmedicin.
Florim framhåller att en viktig framgångsfaktor i Tunafors modell är att man vinnlagt sig om att på djupet förstå allmänläkarens situation och att utifrån detta skapa rätt förutsättningar för en bra arbetsmiljö och effektiv verksamhet.
– Allmänmedicin är en rolig, men svår specialitet. Här har vi resurser för att möta läkarnas behov. Den tryggheten och vår starka sammanhållning är helt avgörande.

Primärvården i Sörmland
Primärvården i Sörmland satsar mycket på att skapa goda förutsättningar för ST-läkare och en fortsatt karriär inom Landstinget Sörmland efter avslutad ST. Ett led i denna satsning är vårdcentralen Tunafors i Eskilstuna, där fokus är på handledning, kompetensutveckling och forskning. Här kan du som är ST-läkare eller färdig specialist i allmänmedicin utvecklas i din karriär under starkt kollegialt stöd och med rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb.
Den landstingsdrivna primärvården inom Landstinget Sörmland har ett brett uppdrag, med 18 vårdcentraler som samlar en rad olika kompetenser. I teamen ingår förutom läkare och sjuksköterskor även bland annat rehab, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer och dietister.

Kontakt:
Florim.Delijaj@dll.se
Aina.Nilsson@dll.se

www.landstingetsormland.se

Nära patientkontakt inom primärvård

Eva Ludvigsson, sjukgymnast och Stina Lindmark, läkare på Vindelns hälsocentral i Västerbotten. Foto: Sanna Melander
Eva Ludvigsson, sjukgymnast och Stina Lindmark, läkare på Vindelns hälsocentral i Västerbotten. Foto: Sanna Melander

Inom primärvården i Västerbotten sker arbetet i tighta team med tät samverkan över professionsgränserna. Regionen erbjuder omväxlande och intressanta uppgifter nära patienterna och stora möjligheter att utvecklas.

Vid Vindelns hälsocentral i Västerbotten arbetar sjukgymnasten Eva Ludvigsson och läkaren Stina Lindmark, som båda har lämnat arbeten vid sjukhus i landstinget för att söka sig till primärvården. De är överens om att primärvården erbjuder större flexibilitet och en mer familjär stämning.
– Jag har arbetat på Vindelns hälsocentral sedan 1996 och kom då från en tjänst på ett sjukhus. Jag var ute efter en mer omväxlande arbetssituation där jag själv har möjlighet att i större utsträckning bestämma hur dagen ska se ut. Det är stor skillnad att arbeta inom en liten enhet – man blir ett sammansvetsat gäng och lär sig mycket av varandra, säger Eva.
Hon får medhåll av Stina, som betonar att den personligare miljön även återspeglar sig i arbetsflödet och i möjligheterna att påverka.
– Vi känner varandra väl och har korta beslutsvägar. Det medför en lyhörd stämning och ett tillåtande klimat där det uppmuntras att vi lyfter våra tankar och idéer. För mig är det viktigt att ha chansen att påverka såväl miljö som arbetssituation.

Fokus på förbättringsarbete
Förutom en arbetsgrupp som träffas varannan vecka och som syftar till att driva hälsocentralens kvalitetsarbete framåt finns det stora möjligheter för medarbetarna inom primärvården att fortbilda sig, exempelvis genom att gå olika kurser eller åka på konferenser. Dessa kunskaper för de sedan med sig tillbaka till hälsocentralen och de utgör ytterligare en del i det pussel som är förbättringsarbetet.
– Oavsett yrkeskategori behöver man naturligtvis ta ett visst ansvar för sin egen kompetensutveckling och vad man har behov av att lära sig, men gör man det finns mycket att hämta, konstaterar Eva.

Lär känna patienterna
Båda anser att den bästa aspekten med att arbeta inom primärvården är den nära patientkontakt de får vid hälsocentralen. Stina berättar att det är som två olika världar:
– Här får vi chansen att lära känna patienterna och se dem som en helhet. Det är utvecklande även för oss medarbetare. Dessutom finns det ett mycket starkt teamarbete över professionsgränserna, vilket även det bidrar till den familjära stämningen, avslutar Stina.

Primärvården – Västerbottens läns landsting
I Västerbottens län finns 32 hälsocentraler och sjukstugor som drivs av landstingets primärvård. Vi vill att våra medarbetare ska vara delaktiga och ha inflytande över verksamheten. Vi arbetar med ständiga förbättringar och för oss är det viktigt att våra medarbetare känner stolthet över att arbeta i landstingets primärvård.

Kontakt: Robert Isaksson
E-post: robert.Isaksson@vll.se
www.vll.se