Etikettarkiv: Likarätt

Varmt välkommen till Stora Likarättsdagarna 2022

Varmt välkommen till Stora Lika­rättsdagarna och Stora Likarättsgalan 10-11 maj 2022. Vänliga tankar och goda idéer föds och växer sig starka när vi möts tillsammans.

Vi kan börja med att träna på att vara vänliga mot oss själva och alla vi möter. Många är redan väldigt bra på detta men vi behöver bli fler och alla kan lära sig mer. Så enkelt och samtidigt så svårt. Att det inte är helt lätt ser vi i verklighetens vardag där medmänniskor fortlöpande utsätts för diskriminerande handlingar runt om i hela landet.
Att arbeta för likarätt och lika möjligheter handlar om att stanna upp och se, samt ta sig tid att lyssna och träna på acceptans.
Vi ska vara proffs på det vi gör i våra olika yrkesroller och vi måste vara minst lika bra på likarätt. Det innebär att bejaka humanismen, att stå upp för medmänskligheten. Att bjuda på vår kraft och medkänsla till den vi möter. Själva kärnan är att ge. Det är en kärleksfull handling där den som får lyfts uppåt.

Välkomna!
Att öka kunskapen om likarätt är en ständigt pågående process. Det är ett gemensamt arbete för oss alla, i ett livslångt utvecklande och lärande.

Klicka här för mer information och anmälan

Klicka här för programtidningen som PDF där du kan läsa mer om Stora Likarättsdagarna.

Stora Likarättsdagarna

Likarätt är ett brett begrepp som handlar om att kunna se, förstå och lära sig att alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter. Vi möter varje dag väldigt många olika medmänniskor och medarbetare. Likarättsarbetet ligger mycket tydligt i linje med de värdegrunder som finns inom de flesta företag och organisationer.

Stora Likarättsdagarna arrangeras sedan 2014 som en tvärvetenskaplig utbildning. Alla är varmt välkomna till den nationella kongressen den 10-11 maj 2022.

Det är extra angeläget för många att utbildas nu med större krav på aktiva åtgärder i diskrimineringslagen och där alla diskrimineringsgrunder omfattas.

Under utbildningsdagarna förmedlas kunskap om vilken lagstiftning vi behöver förhålla oss till och hur likarättsperspektivet kan inkluderas i vardagen. Vi belyser olika delar i diskrimineringslagen och ger praktiska exempel från verklighetens vardag, som berör oss alla.

På kvällen välkomnas alla till en likarättsgala.

Under andra dagen finns flera fördjupningsspår att välja på för ytterligare lärande.

Läs mer på likarätt.nu

Ola möter Rickard

Rickard Söderberg, operasångare och artist. Foto: Janne Danielsson/SVT
Rickard Söderberg, operasångare och artist. Foto: Janne Danielsson/SVT
Ola Björgell, funktionsansvarig för likarättsarbetet i Region Skåne och vetenskaplig sekreterare i Svenska Läkaresällskapet möter operasångaren och artisten Rickard Söderberg i ett samtal om musiken som gemensamt språk för goda möten i hälso- och sjukvården.

Vilken betydelse tycker Du att musiken kan spela, i mötet mellan människor?
– Musiken har den enastående förmågan att den når bortom språk, klass och allt annat som ibland kan stå i vägen för mänskliga möten.
För mig går musiken rakt in i hjärtat och i vårt väsen. Det går inte längre att uppehålla en fasad. Vi kan då mötas på riktigt!

Ola Björgell, funktionsansvarig för likarättsarbetet i Region Skåne och vetenskaplig sekreterare i Svenska Läkaresällskapet.
Ola Björgell, funktionsansvarig för likarättsarbetet i Region Skåne och vetenskaplig sekreterare i Svenska Läkaresällskapet.
Vad kan vi göra för att bli vänligare mot oss själva och alla vi möter?
– I ett övningsrum på operan har någon klottrat med pyttesmå bokstäver, ”Glöm inte bort att ge dig själv slaka tyglar”.
Jag såg det, skrivet på väggen i övningsrummet, för många år sedan och tänker på det nästan varje dag. Vi kan hålla så stramt i vårt betsel att vi missar livet och världen runt omkring oss. Så fort vi ger oss slaka tyglar kan vi se andra och oss själva.

Är det något som gjort dig speciellt glad under det senaste året?
– Alltså, hur ska jag säga… Tidigare har jag varit ganska stridig. Jag är det fortfarande, men försöker fokusera mer på det som är bra och växer, istället för det jag vill ha bort. Som ett av de träden i skogen som växer sig stort och skuggar det giftiga ogräset tills det inte längre har möjlighet gro.
Så mata det goda, så växer det, i­stället för att vara arg på ogräset. Jag försöker vara mer i de samtal som vill något gott och tillför glädje. I­stället för att slåss med väderkvarnarna.

Finns det något vi tillsammans kan ändra på för att få en bättre värld att leva i?
– Vakna upp på morgonen. Ägna tio sekunder till att tänka på vilken värld du vill ha. Ägna sedan resten av dagen till detta. Då kan vi tillsammans ändra världen direkt, till något bättre. Jag tänker då att drivkraften hos alla är god, inte ond. Jag måste tro på den inneboende godheten.

Har du något budskap att sända med till alla läkare som läser denna tidning?
– Många som kommer att läsa denna tidning har en stark position som ger både möjligheter, och kanske skyldigheter, att hjälpa andra människor att uppnå den högsta bilden de har av sig själva.

Stora Likarättsgalan och Stora Likarättsdagarna
Rickard Söderberg framträder på Stora Likarättsgalan och Stora Likarättsdagarna som arrangeras den 6–7 maj i Malmö Arena 2020. Läs mer på www.likarätt.nu.