Etikettarkiv: Merck

Bidra till framtidens behandlingar på Merck

Petra Bergman, Justine Fuchs och Petra Sandholm på Merck. Foto: Johan Marklund
Petra Bergman, Justine Fuchs och Petra Sandholm på Merck. Foto: Johan Marklund

I över 350 år har Merck varit en pionjär för bättre hälsa och livskvalitet. Merck är ett globalt företag, med stark fokus på FoU och innovativa läkemedel. För dig som är läkare eller forskarutbildad finns många spännande karriärmöjligheter i Sverige och internationellt.

Merck grundades 1668 av den tyske apotekaren Friedrich Jacob Merck och är världens äldsta fortfarande verksamma läkemedelsföretag. Utmärkande för Merck är en stark entreprenörsanda och att ständigt arbeta i frontlinjen för att utveckla behandlingar mot svåra sjukdomar. Mercks forsknings- och terapiområden omfattar multipel skleros, onkologi, immunonkologi, immunologi, fertilitet och tillväxthormon.
– Merck är mycket forskningsintensivt, med många innovativa läkemedel och mycket i vår ”pipeline”. Det är väldigt roligt att vara en del av den utvecklingen, säger Petra Bergman, som är disputerad biomedicinare. Hon kom till Merck 2017 som Medical Science Liaison inom neuroimmunologi med särskild fokus på MS, ett arbete som innebär nära samarbete med den kliniska sjukvården.

Jobba internationellt
Merck har en stark internationell prägel, med verksamhet i 66 länder. Här finns stora möjligheter till kortare eller längre internationella uppdrag. Det är något som fransyskan Justine Fuchs har tagit fasta på. Justine tog examen som farmaceut (PharmD) i Frankrike och började kort därefter på Merck i Lyon. Hon befinner sig för närvarande i Stockholm på ett fyra månader långt uppdrag som Medical Advisor inom onkologi.
– Det är en chans att arbeta mer ute på fältet och lära mig om sjukvården i Sverige. Internationella uppdrag vidgar perspektiven och bidrar till att vi kan dela best practice inom företaget och lära oss av varandra. Det är väldigt utvecklande, både på ett professionellt och personligt plan, säger hon.

Digital hälsa
En sak som Justine kommer att ta med sig hem till Frankrike är den digitala utvecklingen på Merck i Sverige. Petra Sandholm är projektansvarig inom digital hälsa på Merck.
– Merck i Sverige ligger i fronten för den digitala utvecklingen och det sker väldigt mycket. Bland annat utvecklar vi en robot som screenar för olika sjukdomar, berättar hon.
Alla tre lyfter fram att Merck är en innovativ och dynamisk arbetsplats, där man kan pröva på olika uppdrag och arbeta flexibelt, exempelvis som Petra Bergman som jobbar från hemmet i Malmö när hon inte besöker kliniska verksamheter.
– Här finns stora möjligheter för läkare och forskare med intresse, driv och vilja att vara med och utveckla framtidens läkemedel och behandlingar.

Merck
Merck är ett ledande läkemedelsföretag inom onkologi, neurologi, fertilitet, endokrinologi och immunologi. Merck ägnar sig åt innovativ forskning, inriktad på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra läkemedel för att hjälpa patienter på områden där det finns stora behov av förbättrade behandlingsmetoder. Här finns karriärmöjligheter för läkare och forskarutbildade bland annat som medicinsk rådgivare, forskare och på chefsnivå. En lämplig bakgrund är klinisk erfarenhet och gärna också erfarenhet av forskning och kliniska prövningar.

Merck AB
Tel: 08-562 445 00
E-post: medinfo.nordic@merckgroup.com
www.merckgroup.com
www.merck.se

Merck logotype

Nyfikenhet och innovation i fokus

Merck
Dimitri Guala, Liberty Fajutrao och Markus Finzsch hos Merck. Foto: Gonzalo Irigoyen

Förutom en stark pipeline och några av marknadens mest framstående läkemedel erbjuder Merck utmärkta karriärmöjligheter, en utvecklande arbetsmiljö och chansen att vara del av ett innovativt och kreativt team med läkare och forskare som utformar morgondagens behandlingar.

Hos läkemedelsföretaget Merck är medarbetarna den viktigaste tillgången; stämningen är omhändertagande och familjär och här finns en strävan efter att kontinuerligt utveckla och investera i de läkare och forskare som arbetar inom verksamheten genom ett starkt fokus på vidareutbildning och nya erfarenheter.
– Medarbetarna är Mercks största tillgång och företaget fokuserar verkligen på att utveckla individen så långt det är möjligt. Förutom interna kurser och lärande i arbete finns möjlighet att delta i konferenser, gå externa utbildningar och även att projektarbeta på Mercks globala enheter inom onkologi, neurologi och immunologi samt fertilitet. Det är enormt utvecklande, säger Mercks Health Economics & Outcomes Research Manager, Liberty Fajutrao.

Gränsöverskridande samarbeten
Hon får medhåll av Dimitri Guala, medicinsk rådgivare i neurologi och immunologi, som berättar att företagets svenska avdelningar samtidigt lanserar nya läkemedel för behandling av multipel skleros samt mot en aggressiv form av hudcancer, metastaserande Merkelcellskarcinom.
– Det är spännande att ge patienter tillgång till de läkemedel vi har arbetat med så länge. Det medför dock stora krav på vetenskaplig evidens och därför integrerar vi all kunskap som finns samlad inom Mercks olika fält. Samtidigt har vi utförliga vetenskapliga samarbeten med hälso- och sjukvården samt flertalet övriga parter med syftet att verkligen skräddarsy leveransen. Man behöver vara lite av en ”people person”, men det är också en del av charmen.

Världens äldsta läkemedelsföretag
I år firar företaget 350 år. Det gör Merck till det äldsta farmaci- och kemiföretaget i världen. Både Dimitri och Liberty är övertygade om att framgången till stor del beror på företagets sex värdeord – mod, prestation, ansvarsfullhet, respekt, integritet och öppenhet – som präglar såväl företaget som personalen.
– Allting vi gör kretsar kring kreativitet och innovation med avstamp i ansvar och integritet. Det går alltid att bli ännu bättre och vi tycker det är viktigt att våga tänka utanför ramarna och prova nytt. Därför finns det alltid intressanta nya områden att fördjupa sig inom här hos Merck, avslutar de.

Merck Group
Merck är ett ledande läkemedelsföretag inom cancerbehandling, multipel skleros och hormonstimulerande medel för fertilitet. Merck ägnar sig åt innovativ forskning, inriktad på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra små molekyler eller biologiska läkemedel för att hjälpa patienter på områden där det finns stora behov av förbättring.

Merck AB
Tel: 08-562 445 00
medinfo.nordic@merckgroup.com
www.merckgroup.com
www.merck.se


Karriärmöjligheter för läkare och forskarutbildade på Merck

Karin Agerman och Pernilla Fagergren, Medical Advisors på Merck. Foto: Gonzalo Irigoyen
Karin Agerman och Pernilla Fagergren, Medical Advisors på Merck. Foto: Gonzalo Irigoyen
På Merck kan du som är läkare jobba nära både forskning och klinisk verksamhet, alltid med fokus på patienten. Här utvecklas innovativa läkemedel och lösningar inom en rad terapiområden.

Fokus ligger på MS, onkologi, immuno-onkologi, immunologi, fertilitet och tillväxthormon. Ett nytt läkemedel mot MS förväntas i slutet av detta år efter en ansökan till EMA som lämnades in förra året.
Många av dagens läkemedel mot MS förbättrar symptom och sjukdomsprogression, men har en del svåra biverkningar, som förhöjd risk för infektioner och maligniteter, delvis orsakat av kontinuerlig immunosuppression. Därför finns ett stort behov av nya behandlingsalternativ, berättar Pernilla Fagergren och Karin Agerman, båda Medical Advisors inom neurologi och disputerade forskare från Karolinska Institutet. Pernilla är biomedicinare och Karin molekylär biolog.
Onkologi är ett fokusområde och ansökan om ett nytt läkemedel mot en ovanlig typ av hudcancer, merkelcellscancer, lämnades in till EMA under slutet av förra året och godkändes i USA för några veckor sedan. Innovativa lösningar för att behandla dessa svåra sjukdomar skapar karriärmöjligheter för läkare och forskare som är intresserade av att arbeta i den absoluta frontlinjen inom klinisk forskning och i nära samarbete med sjukvården.
– Detta är en oerhört spännande tid på Merck. Förhoppningsvis ser vi snart resultaten av många års forskning inom dessa viktiga områden, där vi verkligen kan hjälpa patienter till ett friskare och bättre liv. Som läkare och forskare får man möjlighet att arbeta för patienterna ur ett annat perspektiv, säger Karin.

Innovation och patientfokus
Både Karin och Pernilla har arbetat på andra läkemedelsbolag och menar att Merck är mycket innovativt och försöker hitta nya lösningar för att hjälpa patienter, inte bara genom läkemedel utan också genom digitala och tekniska lösningar.
– Sverige är viktigt för Merck, inte minst genom de omfattande och utförliga patientregistren. Dessa ger stora möjligheter för högkvalitativa studier och så kallad ”real world data”, vilket är ett allt viktigare begrepp för framtidens läkemedel. Dessutom ligger de svenska universitetens grundforskning i frontlinjen globalt. Vår intention är att ha ett nära samarbete och dialog med sjukvården, förklarar Pernilla.
Merck är ett globalt, forskningsintensivt företag med stark entreprenörs­anda och en intressant och omfattande pipeline. För läkare finns karriäröppningar, bland annat som medicinsk rådgivare, forskare och på chefsnivå. En lämplig bakgrund är klinisk erfarenhet och gärna också erfarenhet av forskning och kliniska prövningar, framhåller Karin och Pernilla.
– För läkare med starkt driv och engagemang finns stora möjligheter till varierande uppdrag och en spännande karriär.

Merck
Merck KGaA är ett globalt ledande biopharmaföretag med säte i Darmstadt, Tyskland. Företaget är mycket forskningsintensivt och har ett långsiktigt åtagande med fokus på att ta fram innovativa läkemedel för sjukdomar där det idag saknas tillfredsställande behandling och arbetar inom segmenten neurologi, onkologi, immuno-onkologi, endokrinologi, fertilitet och immunologi.
www.merck.se

www.merck.se

Att arbeta inom läkemedels­industrin blir sällan rutin

Ingela Hallberg, medicinsk chef på Merck.
Ingela Hallberg, medicinsk chef på Merck.
I läkemedelsindustrin är flexibilitet en förutsättning. Här finns alla möjligheter till att utvecklas inom olika områden. ”I stort handlar det om att bidra till sjukvården och patienterna”, säger Ingela Hallberg, medicinsk chef på Merck.

Det har gått knappt 20 år sedan Ingela Hallberg tog steget från legitimerad läkare och kliniskt verksam till läkemedelsindustrin. Hennes karriärväg har gått via rollen som medicinsk expert och rådgivare till medicinsk chef, där ansvaret nästan systematiskt vuxit från Sverige till Norden, till Europa och globalt. Idag är hon åter på svensk mark som medicinsk chef inom Merck i Sverige.
– Min karriärväg har varit ganska typisk för läkemedelsindustrin, säger Ingela Hallberg.
Åtminstone inom dotterbolagen, där Ingela Hallberg till större delen har arbetat.
– På moderbolagen finns roller där du även kan arbeta med ren grundforskning och är mer direkt inkopplad i de olika faserna av klinisk forskning och utveckling. På dotterbolag blir det mer av en supportfunktion i senare del av klinisk läkemedelsutveckling, säger hon.

Tätt tillsammans med sjukvården
En stor del av hennes arbete handlar om att professionellt och vetenskapligt kommunicera företagets läkemedel till hälso- och sjukvården. Något som ofta sker genom olika samarbetsprojekt med läkare, sjuksköterskor, olika patientstödsprogram samt till viss del med patientorganisationer.
– Det handlar om att bidra med ett värde till sjukvården och patienterna. Att vara delaktig i att forska fram och utveckla läkemedel till terapiområden där det finns ett stort behov av nya läkemedel, det är där vi som läkare i läkemedelsindustrin gör verklig och direkt nytta för patienterna, säger hon och fortsätter:
– Och det handlar inte bara om medicinerna. Vårt samarbete med sjukvården innebär också att vi är med och utvecklar en värdebaserad vård och att vi ger patienterna bästa möjliga förutsättningar för att ta läkemedlet under hela behandlingstiden och genom olika lösningar få en kvalité i sin vardag.

En dynamisk industri
Industrins dynamiska natur gör att efterfrågan på specialistkompetenser inte är det primära. Det viktiga är att ha någon form av klinisk eller forskarbakgrund för att förstå arbetet inom klinisk läkemedelsutveckling.
– I och med att läkemedelsindustrin utvecklar mediciner inom nya områden utifrån behov, behöver du vara beredd på att byta mellan olika terapiområden.
Men som i så många andra branscher är en framgångsrik karriär inom läkemedelsindustrin ofta avhängig mer personliga kompetenser.
– Du måste kunna vara flexibel, ha lätt att knyta kontakter, interagera med olika yrkesroller, ha en god kommunikativ förmåga och kunna bygga relationer, avslutar Ingela Hallberg.