Etikettarkiv: Onkologi

Klinik som erbjuder utveckling med både bredd och djup

Landstinget sörmland
David Sterner, ST-läkare, Heléne Hörberg, radiologiskt ledningsansvarig läkare på strålbehandlingen och Evangelos Digkas, ST-läkare.

Onkologkliniken Sörmland är uppdelad i olika specialiteter vilket skapar en stimulerande arbetsmiljö.
– Här finns stora möjligheter både till specialisering och att bygga bred kompetens, säger Heléne Hörberg, radiologiskt ledningsansvarig läkare på strålbehandlingen.

Heléne Hörberg var ST-läkare när hon började på onkologkliniken i Eskilstuna 2007. Efter avslutad ST-utbildning och arbete som specialist i verksamheten är hon idag radiologiskt ledningsansvarig läkare på strålbehandlingen. Varierande arbetsuppgifter i kombination med bra arbetskamrater och kontinuerlig utveckling är viktiga anledningar till att hon stannat kvar på kliniken i alla år.
– Det är också en stor fördel att jobba i en liten stad och slippa pendla. I Eskilstuna går det att ha en aktiv fritid utan att det tar en timme att transportera sig någonstans.
Evangelos Digkas, ST-läkare, nickar instämmande.
– Att jag valde att göra min ST-utbildning här beror främst på att kliniken erbjuder goda möjligheter till forskning. Jag arbetade som molekylärbiolog innan jag slog in på läkarspåret och siktar på att i framtiden dela min tid mellan forskning och klinik. Även det goda geografiska läget spelade stor roll. Staden ligger mitt emellan två stora flygplatser, vilket jag som har mina rötter i Grekland ser som en stor fördel.
Efter fyra år på kliniken vet han att valde rätt plats och klinik.
– Verksamheten erbjuder väldigt bra klinisk träning för oss ST-läkare. Man får jobba brett och bygga upp sin kompetens kring olika cancersjukdomar allt eftersom.

God arbetsmiljö
Även David Sterner har valt att göra sin ST-utbildning på kliniken.
– Det är en utvecklande miljö med bra patientkontakt och möjlighet att utvecklas inom flera olika diagnosgrupper. Verksamheten är också generös med fortbildning, även i form av mer specialinriktade extrakurser.
Landstinget i Sörmland har under senare år satsat en hel del på cancervården och verksamheten bedrivs i nybyggda lokaler med modern teknik. Verksamheten är samlad i en byggnad vilket innebär en ökad möjlighet till samarbete mellan enheterna och en ökad gemenskap i personalgrupperna.
– Vi har en trivsam arbetsplats med god teamkänsla. Det råder inte heller någon brist på sjuksköterskor varken på cytostatikamottagningarna, vårdavdelningen eller strålbehandlingsavdelningen vilket kan tolkas som ett mycket gott betyg till verksamheten, fastslår Heléne Hörberg.

Onkologkliniken Mälarsjukhuset
Onkologkliniken Sörmland är en länsklinik med hela Sörmland som upptagningsområde. Kliniken är uppdelad i olika enheter med vårdavdelning på Mälarsjukhuset, läkar- och cytostatikamottagning på Mälarsjukhuset och Lasarettet i Nyköping samt strålbehandlingsavdelning på Mälarsjukhuset. Kliniken har även en klinisk forskningsenhet.

Onkologkliniken Mälarsjukhuset
631 88 Eskilstuna
Tel: 016-10 39 60
www.landstingetsormland.se


Ipsen stärker position inom onkologi

Peter Myrenfors, medicinsk direktör på Ipsen Norden och Joachim Handin, Nordic Business Unit Director Oncology. Foto: Gonzalo Irigoyen
Peter Myrenfors, medicinsk direktör på Ipsen Norden och Joachim Handin, Nordic Business Unit Director Oncology. Foto: Gonzalo Irigoyen
Ipsen är ett ledande globalt biotechbolag inom primärvård, neurologi, endokrinologi och onkologi. Med lanseringen av Cabometyx® mot njurcancer stärks bolagets ställning inom cancerläkemedel ytterligare.
Här finns spännande karriärmöjligheter för läkare som vill arbeta på ett innovativt företag som alltid har
patienterna i fokus.

Ända sedan Ipsen grundades 1929 av apotekaren Henri Beaufour i Dreux, Frankrike, har fokus varit på högkvalitativa läkemedel som förbättrar människors liv. Idag har företaget närmare 5 000 medarbetare runt om i världen och närvaro i mer än 30 länder. Inom sina fyra segment har Ipsen ett 20-tal läkemedel som säljs i mer än 115 länder globalt.
Onkologi är ett område som nu växer snabbt, inte minst tack vare det nya preparatet Cabometyx, vars aktiva substans är cabozantinib. Cabometyx godkändes av Europeiska läkemedelsmyndigheten i september förra året och används idag i palliativt syfte som andra linjens läkemedel för patienter med metastaserande njurcancer. Läkemedlet har god potential att få ett bredare användningsområde och Ipsen har rättigheterna globalt, med undantag för Nordamerika och Japan.
– Det är ett synnerligen lovande och verksamt läkemedel. På sikt tror jag att det finns goda förutsättningar att vi kan addera andra indikationer, exempelvis levercancer. Det kan också komma att få användning som första linjens behandling mot njurcancer, säger Peter Myrenfors, medicinsk direktör på Ipsen Norden.

Minskad resistens
En av de viktigaste egenskaperna hos Cabometyx, som tillhör gruppen tyrosinkinashämmande läkemedel, är att det verkar på flera så kallade pathways. Detta ökar effektiviteten och minskar sannolikt risken för att patienten ska utveckla resistens.
– Cabometyx har effekter på såväl progressionsfri överlevnad som total överlevnad. Det har också en direkt effekt på tumörerna och får dem att krympa. Detta är unikt. Vi hoppas att vi ska se mindre resistensutveckling jämfört med andra preparat, säger Joachim Handin, Nordic Business Unit Director Oncology.
I Sverige diagnosticeras cirka 1 000 patienter med njurcancer varje år. På Ipsens Nordenkontor i Kista utanför Stockholm finns ett 40-tal medarbetare som ansvarar för hela den nordiska marknaden. Det finns även ett mindre antal fältbaserade anställda i de olika nordiska länderna. Nu ser man behov av att rekrytera duktiga medarbetare för att arbeta mot sjukvården med lanseringen av Cabometyx i Norden.
– Vi letar efter läkare med klinisk erfarenhet, gärna inom onkologi eller njurmedicin. Det är viktigt att förstå både patienternas och de behandlande läkarnas behov och att kunna vara en sparringpartner i kliniska studier. Vi arbetar med ett helhetsperspektiv och vill föra en aktiv dialog med förskrivare och addera värde på alla plan, säger Peter Myrenfors.

Innovativt och snabbrörligt
Ipsen står inte bara för innovativa, effektiva läkemedel. Tack vara att det är ett relativt litet företag är beslutsvägarna korta och det finns ett starkt driv hos medarbetarna att arbeta mot gemensamma mål. Peter arbetade kliniskt i 27 år som kirurg och anestesiolog. Han började inom läkemedelsindustrin för att han lockades av att kunna bidra med ett sjukvårdsperspektiv till läkemedelsutveckling. Innan han började på Ipsen 2012 arbetade han bland annat på ett av de stora läkemedelsbolagen.
– Det är en väldig skillnad här på Ipsen. Friheten är stor och man får arbeta ur ett helhetsperspektiv utan skygglappar. På de stora företagen blir det lätt stuprör. En annan fördel är att organisationen är så pass liten att man har bra kunskap om vad som händer i företaget och känner sig delaktig, säger han.
Peter får medhåll av Joachim, som är ekonom och har arbetat på olika företag inom läkemedelsindustrin i över 20 år.
– Ipsen är väldigt snabbrörligt och innovativt och styrs av professionalitet och pragmatism. Som medarbetare kan man verkligen påverka och vara med att bygga företaget. Alla medarbetare är väldigt engagerade och involverade.

Ipsen
Ipsen är verksamt inom onkologi, primärvård, neurologi och endokrinologi. Företaget arbetar globalt och har närmare 5 000 medarbetare i mer än 30 länder. Visionen är att förbättra livet för patienterna och att bli ledande inom de olika segmenten. Ambitionen är att 2020 vara ett av de tio främsta läkemedelsbolagen vad gäller tillväxt och vinst.
www.ipsen.com

www.ipsen.com