Etikettarkiv: Region Sörmland

Skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss

Som medarbetare på Region Sörmland är du en del i ett stort och viktigt arbete mot målet – Sveriges friskaste län.

Din personliga utveckling hänger tätt ihop med Region Sörmlands utveckling. Det är tillsammans vi får saker att hända. Vi står för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region.

Kompetensutveckling är något vi lägger stor vikt vid. Som läkare hos oss kan du känna dig trygg med att du erbjuds goda förutsättningar för att fortsätta lära och utvecklas i din yrkesroll. Bland annat ges du möjlighet att delta i regelbundna träffar, seminarium, utbildningar samt divisionsövergripande kompetensdagar där du själv får möjlighet att vara med och påverka innehållet. Vi har också vårt eget kliniska träningscentrum där medarbetare inom hälsa och sjukvård kan delta i utbildningar som utgår från den kliniska vardagen.

Bidrag för forskning
Vi uppmuntrar kliniknära forskning. Du som vill kombinera din kliniska tjänstgöring med forskning har goda förutsättningar till det. Du har också möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att bedriva ett forskningsprojekt hos FOU-centrum. Medel kan sökas två gånger per år.

Arbete under jourkompledighet
Du får 180 procent av din lön om du arbetar på din jourkompledighet i en verksamhet som har behov

Välkommen till oss i Region Sörmland.

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss redan idag

Robin Hellström
HR-specialist, HR-Staben
072-146 85 88
robin.hellstrom@regionsormland.se

Följ oss på facebook.com/regionsormlandJobbahososs/


Välkommen till Sörmland

Vi söker läkare som vill bidra med engagemang och kunskap i en utvecklande arbetsmiljö.

Som medarbetare på Region Sörmland är du en del i ett stort och viktig arbete mot målet – Sveriges friskaste län. Därför är vi som arbetsgivare mån om att ta hand om dig.

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster för läkare

Vill du veta mer om att jobba som läkare i Sörmland? Kontakta mig:

Lisa Bohm
HR-specialist
Tel: 072-146 54 18
lisa.bohm@regionsormland.se

Region Sörmland

Vi är en av Sörmlands största arbetsgivare med drygt 7500 medarbetare inom hälso- och sjukvård, kultur, utbildning, kollektivtrafik och regional utveckling.

regionsormland.se/ledigajobb

Bygg vidare på befintlig struktur för nära vården

Foto: Shutterstock

Paradigmskiftet mot en nära vård är ett maratonlopp där det handlar om att hålla i och hålla ut. Statliga utredningar har banat väg för förändring men nu krävs tydliga beslut och satsningar från regionernas sida så den nära vården inte stannar vid visioner och fina ord.

Anna Ormegard, divisionschef för primärvården i Region Sörmland.

– Sett i ett längre perspektiv har den nära vården utvecklats mycket på senare år. Till exempel har arbetssättet förändrats ordentligt de senaste tio åren. Samtidigt har utvecklingen av nära vård i mångt och mycket stått still under pandemiåren, då huvudfokus i stället legat på vaccinationer och sjukhusvård. Det har gjort att primärvården tappat mycket av sitt proaktiva och förebyggande hälso­arbete, säger Anna Ormegard. Hon är dubbelspecialist i internmedicin och klinisk fysiologi, har tidigare bland annat arbetat som internmedicinare på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm och är sedan fyra år divisionschef för primärvården i Region Sörmland.

Ryggraden i organisationen
Den nära vårdens främsta fördel för patienterna är enligt henne en ökad kontinuitet och trygghet, och på längre sikt förhoppningsvis även ett tydligare hälsofrämjande fokus. Det skulle i sin tur minska ohälsa och göra en andel sjukhusvård onödig.
– Jag betraktar teamarbete som en nyckelfaktor för att lyckas med implementeringen av nära vård. Alla yrkeskategorier är lika viktiga i primärvården, men ryggraden i organisationen bör utgöras av specialistläkare i allmänmedicin och distriktssköterskor. Om primärvården kan attrahera och behålla tillräckligt många från dessa två yrkeskategorier är mycket vunnet, säger Anna Ormegard.

”Utvecklingen av nära vård har i mångt och mycket stått still under pandemiåren.”

Listningstak och samverkan
I Region Sörmland har politikerna drivit igenom ett listningstak i den egendrivna primärvården. Tanken är att det till 2024 ska finnas ett tak på 1500 listade invånare per färdig specialist i allmänmedicin. Regionen har även sedan många år näravårdskoordinatorer som främjar samverkan mellan primärvård, sjukhusvård och kommunal hälso- och sjukvård och ett väl utvecklat samarbete mellan primärvård och kommun.
Anna Ormegard betonar vikten av att bygga broar också mellan primärvården och specialistvården. En mer kontinuerlig dialog kan exempelvis förebygga problematiken med tidsödande onödiga remisser. För att den nära vården fullt ut ska kunna realiseras krävs med andra ord nya arbetssätt även i specialistvården.

Bygger på befintlig struktur
– Vi har valt att bygga vidare på våra befintliga strukturer snarare än att skapa helt nya för den nära vården. Det är viktigt att varje region har en gemensam målbild för vad man vill åstadkomma med sin nära vård. Vi har även satsat på utbildning av specialistpsykologer och specialistfysioterapeuter med fokus på just primärvården. För chefer och beslutsfattare är det viktigt att låta varje vårdcentral själv avgöra hur de nya arbetssätten ska införas och struktureras. Det handlar om att visa förtroende för professionens egen förmåga att organisera sin verksamhet, säger Anna Ormegard.
– Det är positivt att Socialstyrelsen nyligen fattat beslut om ett avgränsat uppdrag för specialister i allmänmedicin. Nu återstår att se när besluten blir verklighet. Det handlar bland annat om att säkerställa tillgången på denna specialistgrupp, att ge dem rätt förutsättningar att slutföra sina randningar under ST och att erbjuda dem en långsiktigt hållbar arbetsmiljö, säger Anna Ormegard.

Individanpassat och inspirerat på kvinnokliniken

Anna Ackerfors (mitten), överläkare och medicinskt ansvarig inom gynekologi på Kvinnokliniken. Här tillsammans med ST-läkarna Neja Mudrovcic och Rasmus Green. Foto: Janne Höglund
Anna Ackerfors (mitten), överläkare och medicinskt ansvarig inom gynekologi på Kvinnokliniken. Här tillsammans med ST-läkarna Neja Mudrovcic och Rasmus Green. Foto: Janne Höglund

På Kvinnokliniken vid Nyköpings lasarett får du jobba på en liten avdelning i framkant, med bra arbetsförhållanden och ett ”önskeschema”.
– Vår vision är att vara den lilla kliniken som håller sig ajour och är positiv till förändringsarbete, säger läkaren Anna Ackefors.

Kvinnokliniken vid Nyköpings lasarett består av bland annat barnmorskemottagning och gynekologimottagning. Totalt arbetar omkring 100 personer på Kvinnokliniken, varav 20 är läkare. Anna Ackerfors, överläkare och medicinskt ansvarig inom gynekologi, har varit på kliniken sedan 1995.
– Jag har valt att stanna kvar eftersom jag trivs så bra på kliniken, och att utvecklingen ständigt går framåt. Det är en bra arbetsplats i ständig förändring, säger hon.
Och att vara en liten klinik har många fördelar, för både patienter och personal.
– Alla förlossningskliniker borde vara så här små, det ger oss tid att ta hand om alla föräldrapar på ett bra sätt och den bästa vård vi kan tänka oss. Det blir ingen ”förlossningsfabrik”. Man föder barn ena dagen och träffar samma personal dagen efter, vilket gör att det blir intimare och trevligare miljö. Det skapar också förutsättningar för ett bra och fint samarbete mellan alla medarbetare, säger barnmorskan Eva Woodhouse.

Nu söker vi ST-läkare i obstetrik / gynekologi. Klicka här för att läsa mer och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Har subspecialisering
Verksamhetschefen Anette Frid Larsson betonar både kontinuitet och utveckling.
– Vi har korta kommunikationsvägar och det gör att vi jobbar ganska tätt och nära varandra i ledningen. Jag skulle säga att vi har kontakt med varandra väldigt ofta vilket gör att man med snabba steg kan jobba för verksamhetsutveckling, säger hon.
Den lilla personalgruppen gör det möjligt att välja individuella vägar för varje medarbetares karriär.
– Exempelvis har nästan alla doktorer särskilt ansvar inom någon gruppering, till exempel endometrios, bäckenbotten eller inkontinens. Alla har någon subspecialisering där man har spjutspetskompetens och driver den utvecklingen, säger Anna Ackefors.

Håller sig ajour
Samtidigt med specialisering finns också utrymme för bredd, något som Tove Wrande, specialistläkare som jobbat på kliniken sedan 2013, uppskattar.
– Alla behöver inte superspecialisera sig. Man får fortsätta att se alla delar, och behöver inte bara hålla på med ett sjukdomstillstånd. Dessutom har vi ett lugnare tempo än storstadsklinikerna. Man behöver inte armbåga sig fram utan blir erbjuden att göra saker, säger hon.
Kompetensutveckling är en sådan aspekt. Kvinnokliniken i Nyköping följer Läkarförbundets policy om att ha tio externa fortbildningsdagar per år.
– Vi åker på kurser, konferenser och möten och deltar i arbetsgruppsarbeten fokuserade på olika diagnoser. Det är viktigt att man håller sig ajour, särskilt i dagens läge där patienter är så uppdaterade och pålästa själva, säger Anna Ackefors.
Eva Woodhouse håller med.
– Det är kul att man jobbar mycket med utveckling, och att vi är så framåt gör oss attraktiva, säger hon.
Det finns också möjlighet till att forska.
– Om man vill gå den vägen kan man absolut få forskningsanslag, och vara på storsjukhus en del av tiden men också behålla det kliniska arbetet, säger Tove Wrande.

Schema utifrån behov
Och schemat på Kvinnokliniken vid Nyköpings lasarett är något som hyllas av medarbetarna. Det är inte ett fast roterande schema, utan att ”önskeschema”.
– Alla får ett schema som gjorts utifrån behov; en del har småbarn och behöver vara ledig en viss eftermiddag, vissa vill vara lediga en hel vecka med jämna mellanrum. Vi försöker verkligen att tillgodose allas behov, för om livet går ihop på det privata och sociala planet så är det lättare att det går bra på jobbet också, säger Anna Ackefors som är schemaansvarig.

Robotkirurgi och operationer
Teamkänslan är stor på Kvinnokliniken och innebär allt ifrån bra möjligheter att byta bort jourer till att lära sig nytt.
– Man har alltid en backup, det finns bra handledare och möjlighet att få stöd. Därför är det också en bra arbetsplats för nyblivna läkare och ST-läkare, säger Anette Frid Larsson.
Och verksamheten är inriktad på framtiden. Kvinnokliniken tittar mycket på exempelvis digitala hjälpmedel, robotkirurgi, utrotning av livmoderhalscancer genom vaccination, och är med i flera kliniska studier, till exempel Hoppsa.
– Vi tittar också på hur man kan göra mindre ingrepp som konisering och hysteroskopi med lokalbedövning på mottagningen, och operativa hysteroskopier är precis i sin startlinda vilket känns spännande, säger Anna Ackefors.

Nu söker vi ST-läkare i obstetrik / gynekologi. Klicka här för att läsa mer och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Region Sörmland – Nyköpings lasarett – Kvinnokliniken

Kvinnokliniken är en liten klinik med stora möjligheter som ger god vård och omsorg till kvinnorna i södra delen av Sörmland. Vi kommer under 2022 att börja operera i robot och utöka antalet operativa ingrepp på mottagningen i nya lokaler.
Vi har cirka 1000 förlossningar per år och 800 operationer varav 200 är akuta. Kvinnokliniken bedriver öppenvård med gynekologisk mottagning, SESAM-mottagning, BB-mottagning, specialistmödravårdsmottagning, UL-mottagning, ungdomsmottagning och barnmorskemottagningar. Det finns en förlossningsavdelning och en slutenvårdsavdelning med gynekologi och BB med 16 vårdplatser.

Kontakt:
Verksamhetschef
Anette Frid Larsson
anette.frid.larsson@regionsormland.se

regionsormland.se

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss

Som läkare i Region Sörmland är du en del i ett stort och viktig arbete mot målet – Sveriges friskaste län.

Din personliga utveckling hänger tätt ihop med Region Sörmlands utveckling. Det är tillsammans vi får saker att hända. Vi står för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region.

Stor vikt vid kompetensutveckling
Som läkare hos oss kan du känna dig trygg med att du erbjuds goda förutsättningar för att fortsätta lära och utvecklas i din yrkesroll. Bland annat ges du möjlighet att delta i regelbundna träffar, seminarier, utbildningar samt divisionsövergripande kompetensdagar där du själv får möjlighet att vara med och påverka innehållet. Vi har också vårt eget kliniska träningscentrum där medarbetare inom hälsa och sjukvård kan delta i utbildningar som utgår från den kliniska vardagen.

Bidrag för forskning
Vi uppmuntrar kliniknära forskning. Du som vill kombinera din kliniska tjänstgöring med forskning har goda förutsättningar till det. Du har möjlighet också att söka ekonomiskt stöd för att bedriva ett forskningsprojekt hos FoU­-centrum. Medel kan sökas två gånger per år.

Arbete under jourkompledighet Du får 180 procent av din lön om du arbetar på din jourkompledighet i en verksamhet som har behov.

Varmt välkommen till oss i Region Sörmland!

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss redan idag.

Lisa Bohm
HR-specialist, HR-Staben
072-146 5418
lisa.bohm@regionsormland.se

Följ oss på: facebook.com/regionsormlandJobbahososs/

Tid för patienterna på nya vårdcentralen

Pernilla Öjemar Engström, verksamhetschef och Deniz A. Poulsen, ST-läkare på Vårdcentralen Gallerian. Foto: Emelie Otterbeck
Pernilla Öjemar Engström, verksamhetschef och Deniz A. Poulsen, ST-läkare på Vårdcentralen Gallerian. Foto: Emelie Otterbeck

På den nya vårdcentralen Gallerian i Sörmland jobbar man teambaserat – och tar sig tid till patienterna.
– Vi ser hellre längre besök där vi ser hela människan och täcker allt än att ta en kvart och bara hinna med ett problem, säger ST-läkaren Deniz A. Poulsen.

Vårdcentralen Gallerian har funnits i två år och är den nyaste regiondrivna vårdcentralen i Sörmland. Den ligger i centrala Eskilstuna och är lätt att ta sig till, även för pendlare.
– Vi har helt nyrenoverade, fina lokaler och där har personalen en egen korridor separerade från patientflödet. Det gör att vi blir mer tillgängliga för varandra än om man sitter instängd på sitt mottagningsrum hela dagarna. Kontakten kolleger emellan är viktig, säger Pernilla Öjemar Engström, verksamhetschef på vårdcentralen Gallerian.

Vi söker två distriktsläkare till vårdcentralen Gallerian. Klicka här för mer information och ansök

Jobbar i team
Verksamheten har en unik tyngdpunkt på teamarbete. Varje vecka träffas ett tvärprofessionellt team med bland annat läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, psykolog och arbetsterapeut.
– Det är jättebra, man utbyter erfarenheter med varandra. Många patienter är komplexa och då behöver man vara ett team för att se helheten, säger Deniz A. Poulsen som är ST-läkare.
Ibland träffar också ett team patienten tillsammans.
– Det blir en bredare bedömning, säkrare diagnostisering och rehabilitering, och sparar tid, säger Deniz A. Poulsen.

Längre läkarbesök
Och något som vårdcentralen Gallerian verkligen satsar på är att lägga tid på patienterna. En del läkarbesök kan vara 60 minuter långa, snarare än en kvart som är standard på många vårdcentraler.
– Om patienten har fyra problem så tar vi ett längre besök och tar upp hela problematiken, snarare än att patienten måste komma på fyra korta besök. Det gynnar också mig som läkare, för jag får se hela människan och den komplexiteten som är. Och man slipper stressen med snabba besök, säger Deniz A. Poulsen.

Påverka sitt schema
Läkarna får också avlastning av en rehabkoordinator med sjukskrivnings­ärenden. Till exempel kan koordinatorn hjälpa till att ha kontakt med myndigheter och stötta i komplettering av intyg. På vårdcentralen Gallerian finns också en stor flexibilitet vad gäller scheman, något som många tycker är attraktivt. Pernilla Öjemar Engström är i grunden arbetsterapeut och värnar om arbetsmiljön.
– Alla får vara med och påverka sina scheman; vissa jobbar till exempel längre pass och är lediga varannan fredag. En digital plattform håller på att införas på alla vårdcentraler i Sörmland och med den kan vi erbjuda ännu mer flexibla arbetssätt. Hos oss är det viktigt att alla trivs, säger Pernilla Öjemar Engström.

Vi söker två distriktsläkare till vårdcentralen Gallerian. Klicka här för mer information och ansök

Primärvård – Region Sörmland

Vårdcentralen Gallerian har funnits i två år och är den nyaste regiondrivna vårdcentralen i Sörmland. Den ligger i centrala Eskilstuna och är lätt att ta sig till, även för pendlare. Vårdcentralen har 25 medarbetare och 3500 listade patienter. En läkare har max 1500 patienter listade hos sig. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en jämlik vård, bästa möjliga hälsa och ett hållbart medarbetarskap.

Kontakt:
Pernilla Öjemar Engström
076 697 65 75

regionsormland.se

Region Sörmland satsar på sömlös psykiatrisk vård

Jasmine Lundgren, ST-läkare och Magnus Eneberg, chefsöver­läkare och läkarchef. Foto: Marie Linderholm
Jasmine Lundgren, ST-läkare och Magnus Eneberg, chefsöver­läkare och läkarchef. Foto: Marie Linderholm

Jasmine Lundgren är en av många blivande specialistläkare som valt att arbeta inom den psykiatriska vården i Region Sörmland. Korta beslutsvägar, stimulerande arbetsklimat och en stöttande organisation är några av skälen.

Hon gick läkarutbildningen i Riga i Lettland. Efter legitimering sökte sig Jasmine Lundgren till Sverige och ett vikariat som underläkare på psykiatriska kliniken i Nyköping.
– Sedan drygt ett år tillbaka har jag en ST-tjänst vid kliniken och känner verkligen att jag har hamnat rätt. Jag upplever att jag har en väldigt bra handledning och ett stort stöd hos mina kollegor och chefer.

Vi söker allmänpsykiatriker eller specialist i psykiatri. Klicka här för mer information och ansök

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Satsning på integrering
Magnus Eneberg arbetar sedan fyra år som chefsöverläkare och läkarchef inom vuxenpsykiatrin vid Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset. Tillsammans med verksamhetschefen är han även ansvarig för den psykiatriska akutverksamheten.
– Det är spännande och stimulerande att vara i en ständigt utvecklande chefsroll. Det är också väldigt roligt att följa nya medarbetare och deras utveckling till kunniga och kompetenta psykiatriker.
Psykiatriska kliniken i Nyköping består av fyra slutenvårdsavdelningar med ett 40-tal vårdplatser inom intensivvård, allmänpsykiatri, psykosvård samt beroendemissbruk.
För närvarande pågår en omfattande omorganisation för att skapa ett nytt integrerat centrum för beroendesjukdomar.
– Vi vill skapa en mer sömlös och personcentrerad vård och behandling för våra patienter. Våra slutenvårdsavdelningar för beroende och missbruk har tidigare inte varit så tätt integrerade med vår öppenvård. Nu vill vi bygga en verksamhet som är mycket mer integrerad och som samverkar närmare med våra kommuner och myndigheter på ett smidigt och bra sätt, säger Magnus Eneberg.

Lagom stor klinik
Ett år har gått sedan Jasmine påbörjade sin specialistutbildning till psykiater. Hon ser stora fördelar med att arbeta i en jämförelsevis liten organisation. Beslutsvägarna är i regel kortare och mer informella än på exempelvis ett universitetssjukhus.
– Jag träffar regelbundet kollegor som arbetat på andra platser än Nyköping och får ofta höra att vi har ett gott samarbetsklimat på vår klinik. Det är enklare att arbeta på en mindre klinik, vi har nära till varandra för kollegialt stöd och vi känner till de flesta av våra patienter.
I tjänsten som ST-läkare ingår jourtjänstgöring. Även om det stundtals är tuffa pass med långa arbetstimmar, upplever Jasmine att det är både lärorikt och utvecklande att axla det ansvar som jourarbete innebär.
– Primärjouren är mina favoritpass. Även om ansvaret är stort har jag stöd av bakjouren och även av andra kollegor. Jag känner aldrig att ansvaret blir för stort eller att jag tvingas fatta beslut som jag inte är redo för. För mig är det en utvecklande utmaning att möta så många olika slags patienter. Det handlar mycket om att möta individen där den är och anpassa bemötandet efter de behov som patienten har.

Fortbildning
Vid psykiatriska kliniken arbetar cirka 12 specialister i psykiatri samt sju ST-läkare. Vid kliniken tjänstgör även cirka tre till sex AT-läkare samt vikarierande underläkare. Vid klinikens morgonmöten är det inte ovanligt att ett tiotal medarbetare deltar.
– Jag lägger stor vikt vid att vi ska ha ett öppet klimat och en mentalitet som genomsyras av en kollegial välvillighet. Det finns även goda karriärvägar hos oss. Så snart man är klar med sin specialistutbildning kan man relativt snart få en överläkartjänst och ett större ansvar i organisationen med möjligheter att självständigt utveckla verksamheten, gärna med stöttning och i samråd med mig, säger Magnus Eneberg.
Frågan om fortbildning för färdiga specialister har länge varit omdiskuterad. Efterfrågan på möjligheter till ett kontinuerligt lärande har länge varit stor, men höga produktionskrav och bristen på specialister har på många håll trängt undan möjligheter till fortbildning.
– Vi erbjuder tillgång till specifika METIS-kurser. METIS är ett nationellt nätverk för fortbildning av specialister. I fjol var vi exempelvis värd för en kurs i psykofarmakologi, även i år arrangeras kursen i vår regi. Tillgång till fortbildning är viktigt och nödvändigt för att säkra tillgången på kunniga psykiatriker i framtiden, säger Magnus Eneberg.

Vi söker allmänpsykiatriker eller specialist i psykiatri. Klicka här för mer information och ansök

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Region Sörmland – Vuxenpsykiatri

Den vuxenpsykiatriska kliniken i Nyköping/Katrineholm är organiserad på två orter med totalt cirka 270 medarbetare. Verksamheten består av tre öppenvårdsmottagningar, en allmänpsykiatrisk avdelning, en avdelning för psykiatrisk intensivvård/beroendevård och en psykosmottagningsenhet. På båda orter finns omvårdnadsteam och jourverksamhet. Det finns även ett beroendecentrum som riktar sig till personer med narkotikamissbruk och missbruk i kombination med svår psykiatrisk problematik, samt en ätstörningsmottagning.

Kontakt vid rekryteringsfrågor:
Magnus Eneberg
Chefsöverläkare, Läkarchef
Tel: 0155-24 54 43
Mob: 072-143 49 95
E-post: magnus.eneberg@regionsormland.se

www.regionsormland.se

Skapa Sveriges friskaste län som läkare hos oss

Som medarbetare på Region Sörmland är du en del i ett stort och viktig arbete mot målet – Sveriges friskaste län. Din personliga utveckling hänger tätt ihop med vår utveckling. Det är tillsammans vi får saker att hända.

Kompetensutveckling
Som läkare hos oss kan du känna dig trygg med att du erbjudas goda förutsättningar för att fortsätta lära och utvecklas i din yrkesroll. Bland annat ges du möjlighet att delta i regelbundna träffar, seminarium, utbildningar samt divisionsövergripande kompetensdagar där du själv får möjlighet att vara med och påverka innehållet. Vi har också vårt eget kliniska träningscentrum där medarbetare inom hälsa och sjukvård kan delta i utbildningar som utgår från den kliniska vardagen.

Bidrag för forskning
Vi uppmuntrar kliniknära forskning. Du som vill kombinera din kliniska tjänstgöring med forskning har goda förutsättningar till det. Du har möjlighet också att söka ekonomiskt stöd för att bedriva ett forskningsprojekt hos FOUcentrum. Medel kan sökas två gånger per år.

Arbete under jourkompledighet
Du får 180 procent av din lön om du arbetar på din jourkompledighet i en verksamhet som har behov.

Vill du veta mer?


Välkommen att kontakta oss redan idag.

Helena Ossmark
Projektledare, HR-Staben
Tel: 072-147 29 24
helena.ossmark@regionsormland.se

Följ oss på: facebook.com/regionsormlandJobbahososs/

Lockades av utvecklande miljö och trevligt arbetsklimat

Sana Marroush, specialistläkare vid Kliniken för reumatologi samt hud- och könssjukdomar Sörmland. Foto: Andreas Sander
Sana Marroush, specialistläkare vid Kliniken för reumatologi samt hud- och könssjukdomar Sörmland. Foto: Andreas Sander

– Dermatologi är världens bästa specialitet och kan liknas vid ett detektivjobb där du ständigt stöter på nya utmaningar och spännande fall som måste lösas, säger Sana Marroush, specialistläkare vid Kliniken för reumatologi samt hud- och könssjukdomar Sörmland.

Det har gått sex år sedan Sana Marroush kom till Sverige som krigsflykting från Syrien. Med sig i bagaget hade hon en specialistläkarutbildning i dermatologi och erfarenhet av att arbeta som läkare i flera olika länder.
– Jag hamnade i Katrineholm och fick ganska snart praktik på hudkliniken i Sörmland. Därefter blev jag anställd, först som läkarassistent och, efter att ha fått min svenska läkarlegitimation, sedan som läkare. För drygt ett år sedan, blev jag efter en del kompletteringar specialistläkare och fortsatte att jobba här eftersom jag trivs väldigt bra på kliniken.
Förutom trevlig arbetsmiljö och bra kollegor är klinikens många utvecklingsprojekt en viktig faktor bakom trivseln.
– Här finns många intressanta projekt att engagera sig i. Jag har bland annat ansvarat för ett utbildningsvideoprojekt som riktar sig till vårdcentraler och handlar om handläggning och provtagning av svampinfektioner.
Ett annat spännande projekt är etableringen av en psoriasismottagning på kliniken.
– Det är just nu framskjutet på grund av coronaviruset men det är väldigt mycket på gång vilket skapar en dynamisk verksamhet som det är roligt att vara en del av.

Specialistläkare till mottagningen för hud- och könssjukdomar. Klicka här för mer information och ansök

Utvecklingsmöjligheter
Eftersom kliniken omfattar både dermatologi och venereologi finns utvecklingsmöjligheter inom en rad olika områden.
– Det finns goda möjligheter både att bredda sig och att bli mer specialiserad inom olika dermatologiska inriktningar som till exempel hudtumörer, kirurgi, laser, hudinflammationer och könssjukdomar för att nämna några. Kliniken uppmuntrar och möjliggör även kvalitetsarbete och forskning samt erbjuder möjligheter till fortbildning av olika slag.
Eftersom Sana var ny i Sverige blev hennes väg in på kliniken lite speciell. Men oavsett bakgrund får alla underläkare och nya läkare på kliniken en introduktion samt en handledare.

Trevlig stämning
Arash Ghahraman fick sin legitimation 2014 och har sedan dess arbetat inom många olika specialiteter såsom ortopedi, radiologi, palliativ medicin, allmänmedicin, allmänkirurgi och plastikkirurgi.
– Jag valde att göra min ST här eftersom kliniken ligger i framkant och har ett stort fokus på ständig förbättring och utveckling. Vi använder laser för tumörbehandlingar och vissa inflammationer, utför avancerad tumörkirurgi, har en bensårsmottagning i samarbete med vårdcentral etc. Verksamheten investerar även mycket i individen som till exempel sidoutbildning för att bli ansvarig över något område samt möjligheter att åka på konferenser. Jag gillar att man tidigt får vara med och bidra.
Arash har tidigare arbetat på flera olika sjukhus och kan i kraft av de erfarenheterna konstatera att det på Mälarsjukhuset finns stor potential och många utvecklingsmöjligheter.
– Kliniken är kompetent med duktig och engagerad personal och då syftar jag på allt ifrån överläkare, specialister, ST-läkare, sjuksköterskor och undersköterskor till medicinska sekreterare. Samtliga yrkeskategorier arbetar nära varandra och vill utvecklas tillsammans som ett team. Vi har också roligt ihop och jag upplever att de flesta tycker det är kul att gå till jobbet, något jag inte riktigt känt av på andra arbetsplatser.

Arash Ghahraman, ST-läkare vid Kliniken för reumatologi samt hud- och könssjukdomar Sörmland. Foto: Emelie Otterbäck
Arash Ghahraman, ST-läkare vid Kliniken för reumatologi samt hud- och könssjukdomar Sörmland. Foto: Emelie Otterbäck

Bra ledarskap
Arash påpekar att sjukvården i stort står inför utmaningar som ställer krav på nytänk och vilja att utveckla och förändra.
– För att kunna tackla utmaningarna krävs duktiga medarbetare och chefer som är flexibla och har viljan att pröva nya arbetssätt för att verksamheten ska kunna utvecklas. Denna möjlighet är den mest unika sidan på vår klinik, här finns ett bra ledarskap och vi försöker alla dra åt samma håll och utveckla verksamheten tillsammans.
Han kan varmt rekommendera andra läkare att söka sig till kliniken.
– Vi har god bemanning, bra mentorskap och om man har ambitioner att utvecklas och vill bidra till att göra en bra verksamhet ännu bättre är detta helt rätt plats att göra sin ST på!

Specialistläkare till mottagningen för hud- och könssjukdomar. Klicka här för mer information och ansök

Kliniken för reumatologi samt hud- och könssjukdomar, Region Sörmland

Kliniken för reumatologi samt hud-och könssjukdomar Sörmland är en regionsövergripande specialistklinik med verksamhet på Kullbergska sjukhuset, Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett. Vi bedriver specialiserad vård inom dermatologi och venereologi/sexuell hälsa. Detta innebär att vi utreder och behandlar alla olika hudsjukdomar samt hudtumörer. Vi har ett brett patientunderlag och en stor hudtumörkirurgisk verksamhet med goda möjligheter att driva egna utvecklingsprojekt. Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss!

www.regionsormland.se

Hitta livskvalitet och utvecklas i Region Sörmland

Mohammad Alshalak, ÖNH-specialist, och Ghassan Haddad, läkarchef på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Foto: Emelie Otterbeck
Mohammad Alshalak, ÖNH-specialist, och Ghassan Haddad, läkarchef på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Foto: Emelie Otterbeck

Vill du ha ett omväxlande och spännande jobb, där din kompetens tas tillvara och du verkligen får chans att utvecklas i professionen? ÖNH-kliniken i Region Sörmland erbjuder arbetsmiljö och livskvalitet som är svåra att matcha.

– Jag insåg snabbt att jag hade hamnat rätt när jag kom hit. Det fanns verkligen en vilja att hjälpa mig tillrätta och ge mig goda möjligheter att utvecklas och trivas, berättar Mohammad Alshalak, som är ÖNH-specialist på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.
Mohammad var öronspecialist med flera års erfarenhet från sin egen privatpraktik i Damaskus när han kom till Sverige i slutet av 2013. När han väl fått sin legitimation utfärdad av Socialstyrelsen påbörjade han sin förkortade ST på ett av de stora universitetssjukhusen. Han upplevde att det var stor konkurrens, opersonligt och svårt att komma riktigt nära det kliniska arbetet. En kollega lockade honom till Region Sörmland och Mohammad tog chansen. Nu har han arbetat i Eskilstuna sedan 2018.
– Det är en helt annan arbetsmiljö här. Visst är det mycket att göra, men överlag är det betydligt mindre stress och bättre stämning än på sjukhusen i storstadsregionerna. Man känner sig välkommen och det lätt att anpassa sig, säger Mohammad.

Jobba som läkare i Sörmland. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Starkt teamarbete
ÖNH-vården i Region Sörmland är fördelad på tre orter: Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. Alla tre har behov av ÖNH-specialister och ST-läkare och kan erbjuda goda karriärmöjligheter och bra arbetsvillkor.
– Vi har ett väldigt bra teamarbete och fin sammanhållning mellan klinikerna. Regionen är inte större än att man lär känna varandra även om man inte jobbar på samma ställe. Vi har klinikmöten varje månad, där vi rapporterar och tar upp olika frågor. Två gånger per termin har vi också länsövergripande klinikdagar, berättar läkarchef Ghassan Haddad, som också han ursprungligen kommer från Syrien, men har bott och arbetat i Region Sörmland i närmare 20 år. Också Ghassan var en erfaren ÖNH-specialist när han kom till Sverige. Han kom första gången till regionen i samband med att han gjorde sin AT i Eskilstuna, som ett led i resan mot legitimation utfärdad av Socialstyrelsen.

”Det finns en stöttande kultur, där chefer och ledning uppmuntrar till kompetensutveckling”

Fortbildning
Ghassan lyfter fram de goda möjligheterna till fortbildning som regionen erbjuder.
– Det satsas mycket på kompetensutveckling här, även i dessa tider av besparingar. Det finns ett stort utbud av både interna och externa kurser och möjlighet att subspecialisera sig, säger Ghassan, som själv har nischat sig inom käk- och näskirurgi. Andra kolleger har exempelvis subspecialiserat sig inom audiologi, foniatri eller rhinologi. Det finns också bra möjligheter att forska.
Mohammad går för närvarande en fortbildning på Karolinska sjukhuset Huddinge.
– Jag upplever att det finns en stöttande kultur, där chefer och ledning uppmuntrar till kompetensutveckling och att man i möjligaste mån försöker att tillgodose önskemål. Det finns mycket bättre förutsättningar att vidareutbilda sig här än på många andra håll, säger han.

Hög nivå
Både Ghassan och Mohammad betonar den höga nivån på såväl medarbetarnas kompetens som den tekniska utrustningen inom öron-näsa-hals. På Mälarsjukhuset i Eskilstuna utförs alla typer av behandlingar och operationer, förutom högspecialiserad tumörkirurgi. Nyköpings lasarett har mottagning och dagkirurgi och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm har en mottagning.
I och med att öron-näsa-hals är en så bred specialitet, som omfattar både kirurgisk och medicinsk behandling, betyder det att du som specialist har alla möjligheter att arbeta med omväxlande och utmanande fall. Just bredden var orsaken till att Ghassan och Mohammad valde att bli ÖNH-specialister, och i Region Sörmland kan de ständigt utvecklas i sin profession. Här arbetar man med allt från hörselnedsättningar till hudförändringar, missbildningar, trauma och tumörer.
– Det är enormt varierat och spännande. Vi täcker i princip alla sjukdomar och tillstånd, säger Ghassan.
Ghassan och Mohammad vill också passa på att lyfta fram den goda livskvaliteten som finns i Sörmland. Avstånden är mindre, livspusslet lite lättare och regionen erbjuder stora möjligheter till en aktiv fritid, med ett rikt utbud av kultur- och naturupplevelser.
– Många läkare väljer idag att flytta från storstäderna, säger de. Här i Sörmland är det lätt att trivas, både professionellt och i sitt privatliv.

Jobba som läkare i Sörmland. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Öron-näsa-halskliniken, Division kirurgi, Region Sörmland

Öron-näsa-halskliniken i Region Sörmland tillhör Division kirurgi och har verksamhet på huvudkliniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Regionen erbjuder spännande karriärvägar för färdiga ÖNH-specialister och ST-läkare, med goda arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. I Sörmland hittar du också en bra livsmiljö och ett rikt utbud av fritidsaktiviteter.

Nyfiken? Läs mer på www.regionsormland.se