Etikettarkiv: Region Uppsala

Distriktsläkare till Nära vård och hälsa i Uppsala

Vill du utveckla den framtida nära vården tillsammans med oss?

Vi är 1 650 medarbetare som arbetar inom Nära vård och hälsa i Region Uppsala, och vi behöver bli fler. Förvaltningen växer och vi söker fler distriktsläkare till våra enheter och vårdcentraler!

Vi söker dig med specialistkompetens i allmänmedicin. Klicka på vårdcentralerna för att läsa mer och ansök:


Enköpings husläkarcentrum
(Ansök senast: 20 dec)
Vika Solfors
017-141 83 10

Flogsta vårdcentral
(Ansök senast: 7 dec)
Ida Salo
072-147 59 17

Gimo vårdcentral
(Ansök senast: 20 dec)
Ann-Charlott Åkerblom
070–544 80 66


Gottsunda vårdcentral
(Ansök senast: 12 dec)
Patricia Lundén
018-611 78 06


Gränbystadens vårdcentral
(Ansök senast: 15 dec)
Eva Widén
072-141 32 49


Heby vårdcentral
(Ansök senast: 20 dec)
Ann-Christin Engberg
018-617 03 73


Kungsgärdets vårdcentral
(Ansök senast: 7 dec)
Sara Fernis
072-203 28 89


Samariterhemmets vårdcentral
(Ansök senast: 11 dec)
Carina Stridh Holstensson
070-650 22 98

Skutskärs vårdcentral
(Ansök senast: 20 dec)
Eva Hammarin
070-367 91 24

Stenhagens vårdcentral
(Ansök senast: 20 dec)
Ulrika Widerholm
018-617 45 51

Storvreta vårdcentral
(Ansök senast: 8 jan)
Rebecka Larsköld
072-203 75 33


Tierps närvårdsenhet
(Ansök senast: 20 dec)
Therese Annas-Ljung
0293-203 33

Tierps vårdcentral
(Ansök senast: 20 dec)
Marlene Lundin
0293-203 56


Årsta vårdcentral
(Ansök senast: 3 jan)
Katarina Dahlgren Eriksson
018-611 86 59


Örsundsbro vårdcentral
(Ansök senast: 20 dec)
Elisabeth Lunderbye
018- 611 84 91


Östervåla vårdcentral
(Ansök senast: 20 dec)
Ivonne Arvidsson
018-611 08 61

Östhammars närvårdsenhet
(Ansök senast: 20 dec)
Taina Polmé
0173-880 30


Östhammars vårdcentral
(Ansök senast: 20 dec)
Taina Polmé
0173-880 30
Äldrevårdsenheten
(Ansök senast: 9 jan)
Marcus Taflin
073-867 04 42


Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Jobba i Region Uppsala

Vi satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal. Vi har vid sidan av din individuella utvecklingsplan även regelbundna utbildningsdagar för kompetensutveckling. Det gör att du ingår i ett stort nätverk med kunniga kollegor. Goda möjligheter till kompetensutveckling och egen forskning, bland annat kopplat till våra Akademiska vårdcentraler. Uppsalas egna enheter och vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177 Vårdguiden.

Klicka här för att läsa mer om jobb i Region Uppsala

Läkarna ska ha färre listade patienter

Fredrik Settergren, distriktsläkare och verksamhetsområdeschef, och Helena Sippola, ST-läkare i Allmänmedicin. Foto: Mikael Wallerstedt
Fredrik Settergren, distriktsläkare och verksamhetsområdeschef, och Helena Sippola, ST-läkare i Allmänmedicin. Foto: Mikael Wallerstedt

Region Uppsala satsar konkret på arbetsmiljö och patientsäkerhet i primärvården. Ett viktigt led är införandet av ett listningstak på 1100 patienter per läkare.

Just nu tar Region Uppsala fram en plan för hur ett listningstak på 1100 patienter ska kunna genomföras. Genomförandeplanen tas upp av politikerna i Vårdstyrelsen i december.
– Det är viktigt att det finns konkreta mål och att vi verkligen strävar efter att leva upp till det maxtak som Socialstyrelsen förespråkar. Det känns väldigt bra att det händer något, säger Helena Sippola, ST-läkare i Allmänmedicin.
Fredrik Settergren, distriktsläkare och verksamhetsområdeschef, håller med. Han tror att det verkligen kommer att hända något nu, efter åratal av prat om att primärvården ska byggas ut och förstärkas.
– De partier som nu tar över styret har tagit fram en politisk plattform, Wikavtalet, där det förutom listningstaket lyfts att primärvården ska gå från nuvarande 17 till 25 procent av den totala hälso- och sjukvårdsbudgeten i regionen. Det kommer att göra stor skillnad, säger Fredrik Settergren.

Vill du utveckla den framtida nära vården tillsammans med oss? Klicka här för att se våra lediga tjänster

Läkarnas egna önskemål
Inför framtagandet av genomförandeplanen har läkarna har fått vara med och identifiera problem. Ett av dessa är brist på kontinuitet vilket leder till högre arbetsbelastning och dubbelarbete. Sedan årsskiftet har primärvården i Uppsala även infört möjligheten att lista patienter på ST-läkare, men då förstås ett lägre antal än för en specialist.
– En av tjusningarna är ju att få följa och ta ansvar för samma patient genom livet. Det är kontinuiteten som är så speciell med jobbet och den omöjliggörs om man har för många patienter, säger Helena Sippola.
– Jag brukar likna en distriktsläkares patientlista med en trädgård som man bryr sig om och vill vårda. Blir trädgården för stor är den svår att sköta, säger Fredrik Settergren.
I genomförandeplanen har man även tagit hänsyn till dimensioneringsmått utifrån vårdtyngd, men även viktat efter hur många andra uppdrag läkaren har vid sidan av sitt kliniska arbete.
– För att få kontroll på sin tillvaro väljer många att bli hyrläkare eller att jobba för digitala vårdgivare, och med denna satsning hoppas vi kunna locka tillbaka bland annat dem. Även äldre läkare orkar och vill stanna om patienttrycket minskar. I slutänden handlar det om patientsäkerhet och arbetsmiljö, avslutar Fredrik Settergren.

Nära vård – Region Uppsala

I framtiden behöver vi anpassa hälso- och sjukvården efter nya behov och utmaningar. Region Uppsala arbetar tillsammans med utredaren Göran Stiernstedt mot målet en effektiv och nära vård 2030, vilket innebär att förutsättningar för individuella lösningar ska skapas. Hälso- och sjukvården ska komma närmare patienter och invånare i Uppsala län, både relationellt, fysiskt och digitalt. Primärvården stärks i hela länet och satsningen skapar många spännande karriärmöjligheter för såväl ST-läkare som färdiga specialister.

www.regionuppsala.se

Jobba som läkare inom Nära vård och hälsa i Uppsala

Vill du utveckla den framtida nära vården tillsammans med oss?

Vi är 1 650 medarbetare som arbetar inom Nära vård och hälsa i Region Uppsala, och vi behöver bli fler. Förvaltningen växer och vi söker fler distriktsläkare till våra enheter och vårdcentraler!

Vi söker distriktsläkare till följande vårdcentraler. Klicka på vårdcentralerna för att läsa mer och ansök:Fålhagens vårdcentral
(Ansök senast: 15 juni)
Mattias Sjöberg
070-365 55 88


Gimo vårdcentral
(Ansök senast: 8 juni)
Ann-Charlott Åkerblom
070-286 76 39


Gottsunda vårdcentral
(Ansök senast: 8 juni)
Patricia Lundén
018-611 78 06


Gränbystadens vårdcentral
(Ansök senast: 15 juni)
Eva Widén
018-617 04 31


Heby vårdcentral
(Ansök senast: 8 juni)
Ann-Christin Engberg
018-617 03 73


Knivsta vårdcentral
(Ansök senast: 31 maj)
Anna Waxin
018-611 69 22


Kungsgärdets vårdcentral
(Ansök senast: 8 juni)
Isabelle Ankarfjärd Jäger
072-203 34 68


Storvreta vårdcentral
(Ansök senast: 15 juni)
Rebecka Larsköld
072-203 75 33


Tierps vårdcentral
(Ansök senast: 8 juni)
Anna-Lena Bergman
0293-203 50


Årsta vårdcentral
(Ansök senast: 15 juni)
Katarina Dahlgren Eriksson
018-611 86 59


Östhammars vårdcentral
(Ansök senast: 8 juni)
Taina Polmé
0173-880 30


Örsundsbro vårdcentral
(Ansök senast: 8 juni)
Elisabeth Lunderbye
0171-41 84 91
Äldrevårdsenheten
(Ansök senast: 15 juni)
Marcus Taflin
018-611 71 88


Nära vård och hälsas personalpool
(Ansök senast: 8 juni)
Camilla Persson
0171-45 11 64


Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Jobba i Region Uppsala

Vi satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal. Vi har vid sidan av din individuella utvecklingsplan även regelbundna utbildningsdagar för kompetensutveckling. Det gör att du ingår i ett stort nätverk med kunniga kollegor. Goda möjligheter till kompetensutveckling och egen forskning, bland annat kopplat till våra Akademiska vårdcentraler. Uppsalas egna enheter och vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177 Vårdguiden.

Klicka här för att läsa mer om jobb i Region Uppsala

Framtidens primärvård skapas i Region Uppsala

Fredrik Settergren, distriktsläkare och verksamhetsområdeschef i Region Uppsala. Foto: Mikael Wallerstedt
Fredrik Settergren, distriktsläkare och verksamhetsområdeschef i Region Uppsala. Foto: Mikael Wallerstedt

Region Uppsala går i bräschen för att utveckla en god och nära vård, med en kraftfull satsning på utveckling av primärvården. Ett viktigt led är framväxten av vårdcentrum, som är en nivå mellan vårdcentralerna och specialistsjukvården.

– Här kan vi hjälpa patienter vars vårdbehov är för omfattande och komplicerade för vårdcentralerna, men där det inte är befogat med sjukhusvård. Vi tror att detta ska öka tillgängligheten och kontinuiteten för patienterna, samtidigt som det blir mycket mer resurseffektivt, berättar Fredrik Settergren, distriktsläkare och verksamhetsområdeschef.

Vi söker distriktsläkare till flera av våra vårdcentraler. Klicka här för att läsa mer och ansök

Framåtanda
I dagsläget är vårdcentrum i centrala Uppsala, Tierp och Östhammar under uppbyggnad, men tanken är att det på sikt kommer att etableras flera runtom i länet. De blir noder för samarbete mellan primärvården och en rad aktörer, exempelvis kommunal vård- och omsorg och sjukhusens specialistkliniker. Men det är inte bara vårdcentrumen som Region Uppsala utvecklar. Hela primärvården präglas av stark framåt­anda, med satsningar på bland annat effektivare vårdflöden, mobila team, närmare samverkan mellan regionen och kommunerna, digitala lösningar och etableringen av ett akademiskt primärvårdscentrum. Utvecklingen sker inom ramen för Göran Stiernstedts utredning ”Effektiv vård”, där primärvårdens centrala roll lyfts fram.
– Region Uppsala ligger verkligen i framkant och det finns en stor vilja att lösa de utmaningar som finns. Vi ser redan effekter av satsningarna, exempelvis att fler barn, personer med psykiatriska sjukdomar och multisjuka äldre kan vårdas inom primärvården, säger Fredrik.

Många karriärmöjligheter
För dig som är specialist i allmänmedicin eller inom ett annat område och är intresserad av exempelvis en delad anställning finns stora möjligheter i Region Uppsala. Vi söker även bland annat sjuksköterskor och psykologer som brinner för primärvården. Här kan du driva frågor och vara med och bygga upp framtidens primärvård i en dynamisk miljö.
– Här händer väldigt mycket och det finns en stark vilja att utveckla och förbättra. Alla som vill bidra till en smartare, mer patientcentrerad och effektivare primärvård kan hitta spännande karriärvägar här!

Vi söker distriktsläkare till flera av våra vårdcentraler. Klicka här för att läsa mer och ansök

Region Uppsala – Nära vård

I framtiden behöver vi anpassa hälso- och sjukvården efter nya behov och utmaningar. Region Uppsala arbetar tillsammans med utredaren Göran Stiernstedt mot målet en effektiv och nära vård 2030, vilket innebär att förutsättningar för individuella lösningar ska skapas. Hälso- och sjukvården ska komma närmare patienter och invånare i Uppsala län, både relationellt, fysiskt och digitalt. Primärvården stärks i hela länet och satsningen skapar många spännande karriärmöjligheter för såväl ST-läkare som färdiga specialister.

www.regionuppsala.se

Jobba som läkare inom Nära vård och hälsa i Uppsala

David Gyll Svartbäckens Vårdcentral Foto Mikael Wallerstedt

Var med och utveckla den framtida nära vården tillsammans med oss!

Vi är 1650 medarbetare som arbetar inom Nära vård och hälsa i Region Uppsala, och vi behöver bli fler. Förvaltningen växer och vi söker fler distriktsläkare till våra enheter och vårdcentraler!

Vi söker distriktsläkare till våra vårdcentraler. Klicka på vårdcentralerna nedan för att läsa mer och ansöka.


Eriksbergs vårdcentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Gimo vårdcentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Gottsunda vårdcentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Heby vårdcentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Knivsta vårdcentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Tierps vårdcentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Örsundsbro vårdcentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Vi söker även läkare till…


Mobilt närvårdsteam (Sista ansökningsdag har passerat)

Nära vård och hälsas personalpool (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Jobba i Region Uppsala

Vi satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal. Vi har vid sidan av din individuella utvecklingsplan även regelbundna utbildningsdagar för kompetensutveckling. Det gör att du ingår i ett stort nätverk med kunniga kollegor. Goda möjligheter till kompetensutveckling och egen forskning, bland annat kopplat till våra Akademiska vårdcentraler. Uppsalas egna enheter och vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177 Vårdguiden.

Klicka här för att läsa mer om jobb i Region Uppsala

Postcovidmottagningar stödjer rehabiliteringen

Svante Wallmark, verksamhetschef vid Postcovidmottagningen i Region Uppsala.

Somliga patienter som haft covid-19 drabbas av kvarstående och långvariga medicinska besvär. Genom postcovid­mottagningar, som ofta länkas samman med pågående forskningsprojekt, kan sjukvården stödja patientens rehabilitering, och få bättre kunskap om postcovidsymtom.

I Region Uppsala invigdes hösten 2021 en specialiserad postcovidmottagning som tar emot patienter med komplexa och långvariga symtom efter covid-19.
– Många patienter med postcovid kan få hjälp via sin ordinarie vårdcentral, men en del patienter har allvarliga och mer omfattande problematik som kräver utredning och rehabilitering som inte kan erbjudas på den ordinarie vårdcentralen. Vår nyöppnade postcovidmottagning för vuxna patienter är en specialistmottagning där vi behandlar patienterna i team bestående av allmänläkare, rehabläkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och psykolog, säger Svante Wallmark, verksamhetschef vid Postcovidmottagningen i Region Uppsala. Han är specialistläkare i allmänmedicin och disputerad med inriktning på stroke och strokerehabilitering och är även verksamhetschef vid Samariterhemmets vårdcentral.

”Postcovid är ett spännande och nytt medicinskt fält med mycket pågående forskning.”

Stor medicinsk spännvidd
För att behandlas på postcovidmottagningen krävs att patienten först genomgått en medicinsk bedömning i primärvården och fått en remiss från en vårdcentral eller sjukhus. Varje patient genomgår därefter en individuell bedömning, behandling och uppföljning. Det finns en stor spännvidd i postcovidbesvären, från långvariga smak- och luktbortfall till feberkänsla, trötthet, rubbningar av hjärtrytmen och andningsproblem.
– Postcovid är ett spännande och nytt medicinskt fält med mycket pågående forskning. Vi lär oss ständigt mer om postcovid, dess symtom och behandling och det medicinska behovet av den här mottagningen är stort. I ett så här nytt medicinskt fält är det viktigt att regionerna utbyter erfarenheter och lär av varandra. Behovet av specialiserade postcovidmottagningar finns sannolikt i stora delar av landet, avslutar Svante Wallmark.

Akademisk primärvård skapar stora utvecklingsmöjligheter

Mats Martinell, medicinskt ansvarig vid Region Uppsalas provtagningsenhet och ansvarig forskare för samverkansprojektet CRUSH Covid. Foto: Angelica Klang
Mats Martinell, medicinskt ansvarig vid Region Uppsalas provtagningsenhet och ansvarig forskare för samverkansprojektet CRUSH Covid. Foto: Angelica Klang

– Om man brinner för utveckling och vill vara med och påverka framtidens vård är det Nära Vård och Hälsa inom Region Uppsala man ska söka sig till! Det säger Mats Martinell, medicinskt ansvarig vid Region Uppsalas provtagningsenhet och ansvarig forskare för samverkansprojektet CRUSH Covid.

För tre år sedan började Mats Martinell, specialist i allmänmedicin, arbeta som universitetslektor vid Uppsala universitet.
– Jag skulle dela min tid mellan undervisning, forskning och uppbyggnad av akademiska vårdcentraler inom Region Uppsala. Jag hann precis bli varm i kläderna, sedan kom pandemin och regionen behövde en läkare som skulle vara medicinskt ledningsansvarig för provtagningen. Ett kort uppdrag som beräknades ta ungefär en månad, och på den vägen är det.
Förutom att Mats leder regionens provtagning och smittspårning är han tillsammans med professor Tove Fall drivande i forskningsprojektet CRUSH Covid, ett samverkansprojekt mellan regionen och universitetet som engagerar forskare från fem olika institutioner. Syftet är att tydliggöra, kartlägga och försöka dämpa ökad smittspridning och kraftiga lokala utbrott av covid-19 i Uppsala län.
– Som forskare brukar man samla på sig material allteftersom och det tar oftast lång tid från projektstart till att resultat presenteras. Här arbetar vi med en slags realtidsepidemiologi där vi sedan ett år tillbaka, via webben, presenterar veckovisa resultat till allmänheten. Ett utmanande och samtidigt väldigt inspirerande sätt att arbeta på.

Jobba som läkare med oss på Nära Vård och Hälsa i Uppsala. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Utvecklande miljö
Mats ursprungliga deluppdrag, att utveckla fler akademiska vårdcentraler inom regionen, pausades under pandemin.
– Vi har i dagsläget två akademiska vårdcentraler. Det övergripande syftet är att sänka tröskeln för medarbetare att starta FoU-projekt samt att utveckla arbetsmetoder och underlätta för olika aktörer att göra kliniska studier i primärvården.
På frågan om Mats kan rekommendera andra läkare att söka sig till Nära Vård och Hälsa inom Region Uppsala kommer svaret snabbt.
– Absolut! Här finns stora möjligheter både till personlig utveckling och till att utveckla andra. Akademiska sjukhuset har historiskt sett varit väldigt dominerande när det kommer till forskning och utveckling, men nu är den akademiska primärvården på gång. Ett gyllene tillfälle för alla som vill utvecklas och vara med och påverka framtidens nära vård.

Nära Vård och Hälsa – Region Uppsala

Region Uppsala – Nära Vård och Hälsa
I framtiden behöver vi anpassa hälso- och sjukvården efter nya behov och utmaningar. Hälso- och sjukvården ska komma närmare patienter och invån­are i Uppsala län, både relationellt, fysiskt och digitalt. Satsningen på akademiska vårdcentraler skapar många spännande karriärmöjligheter för såväl ST-läkare som färdiga specialister i allmänmedicin.

www.regionuppsala.se

Den nära vården – basen i postcovid-vården

David Gyll, ST-läkare i allmänmedicin på Svartbäckens vårdcentral i Uppsala. Foto: Mikael Wallerstedt
David Gyll, ST-läkare i allmänmedicin på Svartbäckens vårdcentral i Uppsala. Foto: Mikael Wallerstedt

David Gyll, ST-läkare i allmänmedicin, ser primär­vården som framtidens arbetsplats. Ett av flera stimulerande uppdrag är planeringen av en ny postcovid-mottagning för patienter med långvariga besvär.

En välfungerande, god och nära vård är det mest effektiva sättet att bidra till en god hälsa i befolkningen.
– Det är själva navet i utvecklingen av en god folkhälsa och kan även avlasta den sjukhustunga specialiserade vården, säger David Gyll.
Efter läkarlegitimation valde han att specialisera sig inom allmänmedicin och arbetar idag vid Svartbäckens vårdcentral i Uppsala.
– Jag trivs väldigt bra i mötet med patienter. Konsultationen är ett av våra bästa verktyg, det är alltid lika tillfredsställande när patienter upplever att de får stöd och hjälp att komma vidare och må bättre.

Vi söker specialister i allmänmedicin, geriatrik och psykiatri till våra vårdcentraler och enheter. Klicka här för mer information och ansök

Förklaringar till besvären
David Gyll uppskattar variationen av arbetsuppgifter. Ett av uppdragen handlar om att utforma en postcovid-mottagning för patienter med kvarstående problem efter genomgången infektion. Mottagningen ska fungera som ett stöd i utredning och rehabilitering när primärvårdens resurser inte räcker till.
– I vår arbetsgrupp finns en bred representation av olika specialister som diskuterar och planerar hur den här patientgruppen bäst ska tas om hand.
Patienter med kvarstående symtom har stora behov av att få en förklaring till besvären, men upplever inte alltid att de blir tagna på allvar av vården.
– Här fyller mottagningen en viktig funktion. Vi vill hjälpa patienter att få en så bra förklaring som möjligt. Det kan handla om fördjupade utredningar och att samla olika kompetenser som kan göra en bred bedömning och bidra med olika förklaringsmodeller.

Utreder enskilde patienten
Det finns idag ingen tydlig definition av begreppet postcovid. Patientgrupperna ser olika ut och blandas lätt samman. Det är viktigt att noggrant utreda den enskilde patienten för att kunna erbjuda ett så ändamålsenligt omhändertagande som möjligt; en stor grupp har legat på sjukhus med svår luftvägsinfektion och har en ökad risk för svåra komplikationer i efterförloppet. En annan grupp, som initialt haft en lindrig infektion, kan senare drabbas av långvariga växlande besvär.
– Det kan vara symtom som kanske inte nödvändigtvis beror på covid-19. Vi vill att vår postcovid-mottagning ska kunna bidra med svar på viktiga frågor och stötta patienter i sin fortsatta rehabilitering, säger David Gyll.

Vi söker specialister i allmänmedicin, geriatrik och psykiatri till våra vårdcentraler och enheter. Klicka här för mer information och ansök

Region Uppsala – Nära vård och hälsa

I framtiden behöver vi anpassa hälso- och sjukvården efter nya behov och utmaningar. Hälso- och sjukvården ska komma närmare patienter och invån­are i Uppsala län, både relationellt, fysiskt och digitalt. Satsningen Effektiv och Nära vård 2030 skapar många spännande karriärmöjligheter för såväl ST-läkare som färdiga specialister i allmänmedicin.

www.regionuppsala.se

Jobba som läkare hos Nära vård och hälsa i Uppsala

16_358_Annons _110x155.indd

Vill du vara med och utveckla den framtida nära vården tillsammans med oss?

Vi är 1 600 medarbetare som arbetar inom den nära vården i Uppsala län. Nära vård och hälsa tar hand om första linjens vård, specialiserad habiliteringoch hälsofrämjande arbete i hela Region Uppsala. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.

Just nu söker vi fler distriktsläkare, geriatriker och läkare till våra vårdcentraler och enheter!

Vi söker distriktsläkare till…


Bälinge vårdcentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Enköpings husläkarcentrum (Sista ansökningsdag har passerat)

Enköpings husläkarcentrums Ungdomsmottagning och Barnmorskemottagning (Sista ansökningsdag har passerat)

Gimo vårdcentral med filial i Österbybruk (Sista ansökningsdag har passerat)

Gränbystadens vårdcentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Heby vårdcentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Storvreta vårdcentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Nära vård och hälsas personalpool (Sista ansökningsdag har passerat)


Klicka här för att se alla våra lediga tjänster i Region Uppsala

Vi söker även…


Legitimerad läkare till Gränbystadens vårdcentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Geriatriker till Gimo vårdcentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Specialistläkare till Äldrevårdsenheten (Sista ansökningsdag har passerat)


Klicka här för att se alla våra lediga tjänster i Region Uppsala

Jobba i Region Uppsala

Vi satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal. Vi har vid sidan av din individuella utvecklingsplan även regelbundna utbildningsdagar för kompetensutveckling. Det gör att du ingår i ett stort nätverk med kunniga kollegor. Goda möjligheter till kompetensutveckling och egen forskning, bland annat kopplat till våra Akademiska vårdcentraler. Uppsalas egna enheter och vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177 Vårdguiden.

Klicka här för att läsa mer om jobb i Region Uppsala

Uppsalas mobila närvårdsteam ger nära och effektiv vård

Mattias Taflin, verksamhetschef för mobila närvårdsteamet. Foto: Dan Pettersson, DP-Bild
Mattias Taflin, verksamhetschef för mobila närvårdsteamet. Foto: Dan Pettersson, DP-Bild

I Region Uppsala finns mobila närvårdsteam som vårdar patienter på plats i hemmen. Konceptet spar resurser samtidigt som det ger bättre vård och trygghet både till patienter och närstående.
– Vi arbetar efter devisen ”borta bra men hemma bäst”, säger verksamhetschef Mattias Taflin.

Det har gått två år sedan det första mobila närvårdsteamet rullade ut på vägarna i Uppsala. Uppföljning visar att patienterna är mycket nöjda med modellen och det är även Mattias Taflin, läkare och verksamhetschef för Mobila närvårdsteamet.
– Vi flyttar vården från sjukhusen till primärvården och ända hem till patienten. Teamet består av en specialistläkare och en sjuksköterska som kan vårda och bedöma patienten i hemmet vilket avlastar både akut- och jourmottagning.
Samtliga läkare som arbetar i teamen är specialistutbildade.
– Vi har specialister i både allmänmedicin och invärtes medicin plus ett antal dubbelspecialister som kombinerar geriatrik med allmänmedicin. Teamen är en smältdegel av kompetenser där medarbetarnas kunskap och erfarenheter kompletterar varandra. Även sjuksköterskorna kommer från en bred rekryteringsbas.

<!— Borttagen 4 feb 2020
Distriktsläkare och ST-läkare sökes till vårdcentraler i Uppsala län. Klicka här för mer information och ansök
—>

Gynnar alla
Mobilt närvårdsteam är en viktig del av Region Uppsalas vision ”Effektiv och Nära vård 2030” som har fokus på utvecklingen av den nära vården i länet.
– Sjukhusvård är bra när patienten behöver det, men att kunna ge vård hemma minskar såväl påfrestande transporter som väntetider samtidigt som tillgängligheten ökar, säger Mattias Taflin.
Det övergripande syftet är att genom tidiga insatser i hemmet ge vård på rätt vårdnivå och på så vis undvika onödiga inläggningar, besök och återinskrivningar till sjukhus.
Som ett led i det arbetet har de mobila teamen numera möjlighet att vid behov direktinlägga patienter både på Akademiska sjukhusets högspecialiserade avdelningar och på närvårdsavdelningar i Uppsala och Östhammar.
– Samarbetet leder till att rätt patient kommer till rätt vårdplats i rätt tid vilket gagnar alla. Patienter slipper väntetider och ovissa transporter samtidigt som belastningen på jour- och akutmottagningar minskar. Alla tjänar på den nära och effektiva vård som det mobila närvårdsteamet erbjuder. Jag är väldigt stolt över den här verksamheten och den nytta vi kan göra både för våra patienter och våra vårdgrannar inom regionen och hemsjukvården, avslutar Mattias Taflin.

<!— Borttagen 4 feb 2020
Distriktsläkare och ST-läkare sökes till vårdcentraler i Uppsala län. Klicka här för mer information och ansök
—>

Nära vård och hälsa
I framtiden behöver vi anpassa hälso- och sjukvården efter nya behov och utmaningar. Hälso- och sjukvården ska komma närmare patienter och invånare i Uppsala län, både relationellt, fysiskt och digitalt. Primärvården stärks i hela länet och satsningen Effektiv och Nära vård 2030 skapar många spännande karriärmöjligheter för såväl ST-läkare som färdiga specialister.

www.regionuppsala.se