Etikettarkiv: Region Västerbotten

Lycksele lasarett erbjuder varierade arbetsuppgifter

Jenny Pousette, ST-läkare i kirurgi och Mehzabin Kazi ST-läkare i radiologi. Foto: Klas Sjöberg/Region Västerbotten
Jenny Pousette, ST-läkare i kirurgi och Mehzabin Kazi ST-läkare i radiologi. Foto: Klas Sjöberg/Region Västerbotten

Bred kompetens, snabba kommunikationsvägar och god sammanhållning. Det finns många fördelar med att jobba på ett litet sjukhus. På Lycksele lasarett satsar man just nu på ett effektivare patientflöde och nya ändamålsenliga lokaler.

I Norrlands inland, med både skog och sjö runt knuten, hittar man Lycksele lasarett. Hit flyttade Mehzabin Kazi för ett och ett halvt år sedan för att göra sin specialisttjänstgöring i radiologi. Hon kände ingen och hade aldrig varit så långt norrut tidigare.
– Jag trivs fantastiskt bra och har fått nya hobbys som jag aldrig provat tidigare, både skidåkning och ridning. Allt är så tillgängligt, säger Mehzabin Kazi.

Jobba med oss på Lycksele lasarett. Klicka på jobben nedan för mer information och ansök


Specialistläkare anestesi – Kirurgiskt centrum, Lycksele (Sista ansökningsdag har passerat)

Specialistläkare ortopedi, Kirurgiskt centrum, Lycksele (Sista ansökningsdag har passerat)

Specialistläkare kirurgi, Kirurgiskt centrum, Lycksele

Bred kompetens
Som blivande radiolog gör hon dagligen bedömningar inom många av radiologins olika grenar, allt från thorax och buk till skelett och ultraljud.
– Det ger en väldigt bred grund redan från början. Det tror jag är svårt att skaffa sig på ett stort sjukhus, säger Mehzabin Kazi.
Jenny Pousette, blivande kirurg, stämmer in i bilden att arbetsuppgifterna är varierade och att man tidigt får ta ett stort ansvar.
– Det tror jag gör att man växer som läkare. Det är ju en stor fördel för oss kirurger som får möjlighet att operera mycket, säger hon.

Effektivt samarbete
Jenny Pousette bor i Lycksele tillsammans med sin familj och har erfarenhet av arbete på sjukhuset i Västerås. Det hon uppskattar allra mest med att jobba på ett mindre sjukhus är samarbetsklimatet där kommunikationsvägarna ofta är väldigt korta. Ett exempel kan vara att en patient behöver en medicinbedömning före en operation.
– Då är det bara att lyfta luren, oftast går det att lösa här och nu utan remiss, säger Jenny Pousette.

Nära till naturen
Även inom psykiatrin är kommunikationsvägarna korta, både inom sjukvården med till exempel ett gott samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Men även till andra samhällsinstanser som kommun, socialtjänst och försäkringskassa.
– Det gör vårt arbete mycket smidigare. Det är väldigt tillfredsställande att lyckas rehabilitera en svårt sjuk patient tillbaka till ett väl fungerande liv, säger Dan Berntsson, psykiatriker som jobbat i Lycksele sedan två år tillbaka.
Han har jobbat på många större sjukhus under sin karriär men till slut fastnat för Norrland.
– Jag är en fiskemänniska och prioriterar naturen när jag är ledig. Jag har blivit väl bemött av mina kollegor som också slussat in mig i det sociala livet här, säger Dan Berntsson.

Dan Berntsson, psykiatriker i Lycksele. Foto: Klas Sjöberg/Region Västerbotten
Dan Berntsson, psykiatriker i Lycksele. Foto: Klas Sjöberg/Region Västerbotten

Jobba med oss på Lycksele lasarett. Klicka på jobben nedan för mer information och ansök


Specialistläkare anestesi – Kirurgiskt centrum, Lycksele (Sista ansökningsdag har passerat)

Specialistläkare ortopedi, Kirurgiskt centrum, Lycksele (Sista ansökningsdag har passerat)

Specialistläkare kirurgi, Kirurgiskt centrum, Lycksele

Lycksele lasarett – Region Västerbotten

Lycksele lasarett är ett akutsjukhus med närmare 600 anställda och ett 80-tal vårdplatser. Upptagningsområdet på 40000 invånare är till ytan lika stort som Schweiz, och för att möta behovet av god tillgänglighet åt alla finns en väl utbyggd telemedicin.

Kontakt:
Anna Mattsson, HR
anna.v.mattsson@regionvasterbotten.se
www.regionvasterbotten.se

Testbädd för God och nära vård

Andreas Wermelin, blivande specialist i allmän­medicin på Storumans sjukstuga och Lena Bergdahl-Thalén, distriktsläkare på Sorsele sjukstuga. Foto: Andreas Johansson
Andreas Wermelin, blivande specialist i allmän­medicin på Storumans sjukstuga och Lena Bergdahl-Thalén, distriktsläkare på Sorsele sjukstuga. Foto: Andreas Johansson

Lena Bergdahl-Thalén, distriktsläkare, och Andreas Wermelin, blivande specialist i allmänmedicin, arbetar inom närsjukvården i Södra Lappland, ett modell­område för omställningen till en god och nära vård.

Lena Bergdahl-Thalén är sedan många år distriktsläkare på Sorsele sjukstuga.
– Jag trivs väldigt bra här. Vi känner varandra och beslutsvägarna är korta. Vi har nära kontakter med våra patienter och en bra arbetsmiljö. Arbetsuppgifterna är omväxlande. Vi jobbar med BVC, rehabilitering, akuta och planerade besök, och med digitala möten med patienter i glesbygd som av olika skäl inte alltid kan komma till sjukstugan.
Södra Lappland har av socialdepartementet valts ut som ett modellområde. Här testar region, kommuner och andra intressenter olika arbetssätt för omställningen av hälso- och sjukvården mot en god och nära vård. Syftet är att samarbeta smartare, mer individanpassat och kunna erbjuda en mer jämlik vård oavsett avstånd. Viktiga verktyg är mobila lösningar och distansöverbryggande teknik, så att vården i större utsträckning kan finnas tillgänglig när och där den behövs. Ett antal spännande projekt är redan i gång och fler planeras.
– Vi har till exempel rekryterat en geriatriker som arbetar som digital konsult mot hemsjukvården och särskilda boenden. Han finns med på länk under ronder och är viktig för patientkontinuiteten, patientsäkerheten och för att bredda vår kompetens, säger Lena.

Vi söker allmänspecialister. Klicka på sjukstugorna nedan för mer information och ansök.


Sorsele sjukstuga (Sista ansökningsdag har passerat)

Malå sjukstuga (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Dynamisk utveckling
Från Sorsele till Storumans sjukstuga är det cirka 7 mil. Här finns även Glesbygdsmedicinskt centrum som bedriver forskning, utveckling och utbildning, för och i glesbygd.
– Det är spännande att arbeta som läkare i glesbygd. Jag får en bred träning och utbildning, och får förutom jobbet som distriksläkare även akutverksamhet och internmedicin på vår vårdavdelning. Under jourtid, kvällar och helger, täcker vi förutom Storuman hälften av sjukstugorna i Södra Lappland och finns tillgängliga digitalt för akutbedömningar och medicinska frågor, säger Andreas Wermelin, blivande specialist i allmänmedicin.
Precis som Sorsele sjukstuga är Storumans sjukstuga dels en hälsocentral, dels ett ”minisjukhus” med flera vårdsplatser där sjuksköterskor arbetar i nära samverkan med specialistläkare.
– Vi har också ett nära samarbete med Lycksele lasarett dit vi kan vända oss med specifika frågor och dit vi skickar patienter om så krävs. Det är en inspirerande och dynamisk miljö att arbeta i. Jag uppskattar också närheten till naturen och den livskvalitet som finns här, säger Andreas.

God och nära vård – Södra Lappland – Region Västerbotten

Södra Lappland är ett modellområde för omställningen till en god och nära vård. Här testas nya arbetssätt, mobila lösningar och distansöverbryggande teknik. Målbilden är: digitalt när det går, fysiskt om det behövs.

www.regionvasterbotten.se

EU-läkare kan jobba på distans

Virginia Zazo leder en förstudie som handlar om arbete på distans från andra EU-länder. Foto: Malin Grönborg
Virginia Zazo leder en förstudie som handlar om arbete på distans från andra EU-länder. Foto: Malin Grönborg
Virginia Zazo arbetade som verksamhetschef på Norrlands universitetssjukhus – från Australien. Nu driver hon ett projekt där region Västerbotten hoppas att vårdpersonal i andra EU-länder ska kunna jobba på distans.

Just nu pågår en förstudie som ska undersöka förutsättningar och intresse för arbete på distans. Tanken är att svenska läkare ska kunna jobba från andra EU-länder, och att utländska läkare inte ska behöva bosätta sig i Sverige för att jobba här.
– Norra Sverige är svårt att rekrytera till och har vi även verksamheter i andra länder så skulle vi bli en attraktiv arbetsgivare, säger Virginia Zazo.
Hon själv kommer från Spanien och flyttade till Sverige för ett läkarjobb för 19 år sedan och är välbekant med den omfattande process som det innebär.
– Många åker tillbaka till sina hemländer efter några år och så har pengar på till exempel språkutbildning satsats nästan i onödan. Så vi tänkte att varför inte flytta en del av Västerbotten istället.

Utbyte av erfarenheter
Att andra EU-läkare skulle konkurrera ut svenska läkare på arbetsmarknaden ser Virginia Zazo inte som troligt.
– Snarare blir det mindre konkurrens för läkarna kan kombinera med annat arbete i sina hemländer. Och Sverige får en möjlighet att exportera våra arbetssätt, vi har otroligt fördelaktiga arbetsvillkor som inte finns i andra länder och det finns en chans att sprida det. Kopplar man samman läkare i olika EU-länder kan det ske ett viktigt erfarenhetsutbyte.

Behövs infrastruktur
Virginia Zazo har de senaste åren arbetat vid Norrlands universitetssjukhus från Australien och ser många fördelar, bland annat flexibilitet, att det sparas tid på förflyttningar men framför allt att kompetensen kommer till sin fulla rätt.
– När man är på plats gör man mycket annat; är man läkare på distans är uppdraget mer avskalat, det blir väldigt fokuserat.
Den största nackdelen är att det inte finns en infrastruktur som assisterar och att det därför blir ganska sårbart. Virginia Zazo har därför en idé till EU-projektet om att det ska finnas en fysisk plats att gå till och att det ska skapas en organisation som för samman de olika distansläkarna.
Hur ser utvecklingen med distans­läkare ut om 10 år?
– Det kommer att finnas digitala vårdgivare, men på andra sätt än idag. Man får analysera det och se både för- och nackdelar, men jag tror att det är nödvändigt att bryta ny mark.