Etikettarkiv: Rent-A-Doctor

Unikt samarbete om patientsäkerhet

Jon Ahlberg, föreläsare och specialist inom patientsäkerhet, har utformat 12 kortfilmer om hur vårdpersonal bör arbeta med vårdrutiner och patientsäkerhet.
Jon Ahlberg, föreläsare och specialist inom patientsäkerhet, har utformat 12 kortfilmer om hur vårdpersonal bör arbeta med vårdrutiner och patientsäkerhet.

Bemanningsföretaget Rent-A-Doctor har tillsammans med föreläsaren och specialisten inom patientsäkerhet Jon Ahlberg utformat 12 kortfilmer om hur vårdpersonal bör arbeta med vårdrutiner och patientsäkerhet.

Inledningsvis är filmerna avsedda för företagets konsulter, men framöver kan de komma att erbjudas till exempelvis universitet och sjukhus.
– Läkare har i alla tider arbetat för att bota, lindra och trösta men aldrig skada. Ett ofta använt citat lyder: förr var medicinen ineffektiv, långsam och ofarlig, nu är den effektiv, snabb och farlig. Det är bakgrunden till att det uppstått ett behov av ett systematiskt patientsäkerhetsarbete på alla nivåer i hälso- och sjukvården, berättar kirurgen Jon Ahlberg, som arbetat med patientsäkerhetsfrågor i över 15 år i Sverige och i Kenya.
– Förr talade man om kvalitetsarbete såsom tillgänglighets- och servicefrågor, men det gav en ofullständig bild av situationen på sjukhusen. Därför tog jag och en kollega initiativ till en kvalitetsredovisning som tog hänsyn till vårdtider, dödsfall under sjukhustiden och mycket annat. Denna redovisning blev upptakten till vad vi idag kallar patientsäkerhet, säger Jon Ahlberg.

Vill medvetandegöra
Idag är Jon en aktiv föreläsare inom området. Han tar i huvudsak sina uppdrag från Rent-A-Doctor, och då företaget närmade sig honom med ett förslag om korta informationsfilmer om patientsäkerhet startades ett unikt samarbete.
– Vi är medlemmar i bemanningsföretagen och ISO-certifierade och då blir kvalitetsarbete synnerligen viktigt. Vissa tror fortfarande att bemanningsläkare utgör ett problem för patienternas välmående, men vi anser att det är tvärtom. Därför vill vi bidra med vad vi kan för att höja patientsäkerheten och medvetandegöra våra konsulter. Detta blir viktigt inte minst på grund av den allt ökande digitaliseringen – vi för våra samtal i ett nytt medium och då hamnar kommunikation i fokus på ett helt nytt sätt, betonar Niklas Lindberg, affärsenhetschef vid Rent-A-Doctor.

Riskerna förändras
Filmerna är mellan sex och tolv minuter långa och är avsedda för att anslutna konsulter enkelt ska kunna ta del av dem, exempelvis under resan till jobbet.
– Vi blandar praktiska fall och åtgärder, så att våra läkare både får vetskap och redskap för att kunna utveckla sitt sätt att arbeta. I framtiden hoppas vi på att kunna dela med oss av detta material – riskerna idag ser markant annorlunda ut än förr och det finns fortfarande vårdutbildningar som inte hunnit ikapp. Då är dessa filmer ett utmärkt sätt att få sig de viktigaste aspekterna till livs, avslutar de.

Rent-A-Doctor
Rent-A-Doctor vuxit till ett av de största och marknadsledande vårdbemanningsföretagen i Sverige. Företaget ser till varje enskild konsults behov med hjälp av engagerad och kunnig personal som gör det lilla extra. Rent-A-Doctor öppnar dörrar för sina konsulter och är därför det självklara förstahandsvalet som arbetsgivare.

Rent-A-Doctor
Fyrverkarbacken 28
112 60 Stockholm
Tel: 08-54 58 50 50
work@rentadoctor.se
www.rentadoctor.se

Bemanningsläkare bidrar till att sjukvården fungerar

Eva Domanders, ordförande i Bemanningsföretagen. Foto: Håkan Målbäck
Eva Domanders, ordförande i Bemanningsföretagen. Foto: Håkan Målbäck
66 procent av läkarna anser att läkare från bemannings- och konsultföretag är viktiga för hälso- och sjukvården. Samtidigt är 56 procent av läkarna positivt inställda till landstingen och regionernas målsättning att vara oberoende av inhyrd personal senast 2019.

– Att majoriteten av läkarna anser att bemanningsläkare är viktiga för hälso- och sjukvården överensstämmer med våra egna undersökningsresultat. De visar att bemanningsläkare anser att de har ett betydelsefullt uppdrag och fyller en viktig funktion. Det är naturligt att inte alla läkare är positivt inställda till bemanningsläkare, att arbeta via ett bemannings- och konsultföretag passar inte alla. Att majoriteten av läkarna är för kravet på oberoende av inhyrd personal överensstämmer med vår bild av att bemanningsläkare endast är en del av lösningen på sjukvårdens kompetensförsörjningsbehov, säger Eva Domanders, ordförande i branschorganisationen Bemanningsföretagen och vd på bemanningsföretaget Rent a Doctor.
Hon anser att bemanningsläkare fyller en viktig funktion i hälso- och sjukvården eftersom de bidrar till att sjukvården fungerar, även när det är brist på läkarkompetens. Bemanningsläkare bidrar exempelvis till att vårdcentraler kan hållas öppna och att operationer inte behöver ställas in.

Satsa på tydlig kravställning
– Mitt råd till hälso- och sjukvårdsaktörer som köper in bemanningstjänster är att formulera tydliga kravspecifikationer och vara tydlig med hur behoven ser ut. Formulera era krav och förväntningar på de bemanningsläkare ni anlitar, det underlättar både bemanningsföretagens matchning och för bemanningsläkaren, som förstås är mån om att göra ett bra jobb. Gör gärna en kort checklista eller kravlista som kan skickas till samtliga nya bemanningsläkare. Det bidrar också till att de snabbt kan sätta sig in i era rutiner och arbetssätt, säger Eva Domanders.

Strategisk HR-partner
Hon uppmanar sjukvårdsaktörer att betrakta bemanningsföretagen som en långsiktig strategisk HR-partner.
– Bemanningsföretagen är experter på strategisk kompetensförsörjning, så det finns många fördelar med att etablera en kontinuerlig och långsiktig dialog med dem. Vi ser att landsting och regioner som satsar på dialog, partnerskap och samverkan ofta får ut mesta möjliga av såväl upphandlingar som de bemanningsläkare man hyr in, säger Eva Domanders.

Är läkare från bemannings- och konsultföretag viktiga för hälso- och sjukvården?

Landsting och regioner ska vara oberoende av inhyrd personal senast 2019. Är du för eller emot kravet på oberoende av inhyrd personal?

”Läkarna ska kunna ägna sig åt sitt jobb, resten ordnar vi”

Armin Arianson, Eva Domanders, Niklas Lindberg och Marius Čeginskas på Rent-A-Doctor. Foto: Håkan Målbäck
Armin Arianson, Eva Domanders, Niklas Lindberg och Marius Čeginskas på Rent-A-Doctor. Foto: Håkan Målbäck
Genom att erbjuda hög service kan läkare som jobbar för Rent-A-Doctor ha allt sitt fokus på uppdraget de anlitas för. Det har gjort bemanningsföretaget till en populär uppdragsgivare och en aktör som ökar patientsäkerheten.

Företaget Rent-A-Doctor var pionjärer när de 1994 började hyra ut läkare vid tillfälliga behov av resursförstärkning på sjukhus och vårdcentraler runt om i landet. Att de var först i branschen har gjort företaget välkänt bland såväl läkare som kunder. Men Rent-A-Doctor har inte vunnit landstingens förtroende och blivit omtyckta bland läkarna på grund av gamla meriter. Det är den kontinuerliga satsningen på kvalitet som bidrar till deras höga trovärdighet och popularitet.
– Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och med våra ISO-certifieringar blir det tydligt att vi ställer höga krav på oss själva. Det skapar en trygghet för alla parter vi samarbetar med, säger Eva Domanders, vd för Rent-A-Doctor.

Ökar patientsäkerheten
Niklas Lindberg är ganska nytillträdd som affärsenehetschef på Rent-A-Doctor och har tidigare jobbat med kontraktsforskning inom läkemedelsindustrin. Sina erfarenheter har han stor nytta av i sin nya roll.
– På samma sätt som jag tidigare arbetat med att se till att läkemedel ska vara säkra är mitt fokus nu på att sjukvården ska vara det. Genom att anlita Rent-A-Doctor kan man lita på att patientsäkerheten ökar, säger Niklas Lindberg.
Utöver kvalitetsstämpeln förknippas Rent-A-Doctor med enkelhet. Det är smidigt att jobba för och med företaget. Konsultcheferna på huvudkontoret matchar ihop specialistläkare med passande uppdrag och styr upp allt praktiskt runtomkring.
– Jag brukar säga att jag är som en agent. Läkarna ska kunna ägna sig åt sitt jobb, resten ordnar vi, säger Marius Čeginskas, konsultchef på Rent-A-Doctor inom området radiologi och mammografi.
Det kan innefatta att stämma av hur personaltätheten och organisationen ser ut för det aktuella uppdraget för att kunna ge en tydlig beskrivning av arbetsvillkoren till läkaren. Om någon ska jobba på annat håll än sin hemort kan det också bli aktuellt att hjälpa till med att boka resor och ordna med bostad. Och rent allmänt finns konsultcheferna till hands och är behjälpliga om det skulle dyka upp frågor eller problem.
– Vi är lösningsorienterade och ger snabb återkoppling, säger Armin Arianson, även han konsultchef inom radiologi. I min kontakt med läkare får jag ofta höra att vi uppskattas just för att vi är så tillmötesgående och bryr oss.

Rent-A-Doctor
Rent-A-Doctor är landets första och än idag ledande aktör inom läkarbemanning. Som anlitad läkare genom Rent-A-Doctor kan du själv påverka dina arbetstider, förändra dina arbetsuppgifter och förbättra din ekonomi. Företags­idén bygger på ledorden professionell, engagerad och personlig.

Kontaktperson:
Niklas Lindberg, affärsenhetschef RAD
Tel: 0733-761 391
E-post: niklas.lindberg@rentadoctor.se
www.rentadoctor.se

www.rentadoctor.se