Etikettarkiv: Västra Gästrikland

Utvecklas med oss på HC Ockelbo!

Rajesh Kumar och Stephan Weiss, specialister i allmänmedicin. Foto: Alexander Lindström
Rajesh Kumar och Stephan Weiss, specialister i allmänmedicin. Foto: Alexander Lindström

Vill du arbeta på en hälsocentral i stark utveckling, där du verkligen kan göra skillnad för patienterna? På Ockelbo HC händer det mycket och vi söker nya, engagerade specialister och ST-läkare, som vill vara med och skapa framtidens vård.

Hälsocentralen i Ockelbo expanderar och rekryterar nu både färdiga specialister i allmänmedicin och ST-läkare. Idag arbetar här två allmänläkare tillsammans med ett sammansvetsat team av distriktssköterskor, undersköterskor, psykolog, rehabiliteringskoordinator, arbetsterapeut och fysioterapeut. Utöver det finns två seniora allmänläkare på distans som stöder de sköterskedrivna diabetes- och blodtrycksmottagningarna. I november förstärks teamet med en psykiater/rehabläkare på 50 procent och i början av nästa år kommer ytterligare en specialist i allmänmedicin samt en utbildningsläkare.
– Vi har en väldigt fin stämning inom teamet och våra distriktssköterskor är mycket erfarna och duktiga. Nu är det roligt att verksamheten växer och att vi satsar på att åter bli en utbildningsenhet. Vi är en stabil grupp och ser fram emot att få nya kollegor, säger Rajesh Kumar, specialist i allmänmedicin och anställd på HC Ockelbo sedan fyra år.
Rajesh får medhåll av sin kollega Stephan Weiss, som arbetade på HC Ockelbo för ett antal år sedan och nu är tillbaka på hälsocentralen sedan några månader tillbaka.
– Det sker mycket positivt här i Ockelbo nu. Vi har en ny chef och verksamheten byggs ut, så det är en omstart och en rolig och dynamisk tid att komma hit. Vårt starka fokus på förbättringsarbete har gett resultat och det är väldigt tillfredsställande, säger han.

Vi söker allmänspecialist till Ockelbo Din hälsocentral. Klicka här för att läsa mer och ansök

Bra samarbete
Både Rajesh och Stephan lyfter fram att det finns ett bra samarbete med andra verksamheter och myndigheter. SÄBO, hemsjukvård, BVC och familjecentral finns i samma hus, vilket underlättar i arbetet kring patienterna. HC Ockelbo har cirka 5500 listade patienter och det är ett väldigt varierat arbete, med patienter i alla åldrar och vissa med komplexa, mångfasetterade vårdbehov.
– Vi jobbar brett, med helhetsperspektiv, och lär verkligen känna våra patienter. Det är en av de stora fördelarna med att arbeta på en mindre ort, menar Rajesh.
Ockelbo erbjuder en bra livsmiljö, med närhet till allt och ett rikt utbud av friluftsaktiviteter. Gävle ligger på bekvämt pendlingsavstånd med bil eller tåg.
– Det är ett trevligt ställe att bo på, säger Stephan, som har bott här i åtta år med sin familj. Det är väldigt barnvänligt och vi har fin natur alldeles runt knuten.

Ockelbo HC – Västra Gästrikland – Region Gävleborg

Kom som du är och bli den du vill vara!
Välkommen till oss på HC Ockelbo, som är en dynamisk och växande hälsocentral med starkt fokus på förbättringsarbete. Vi söker både dig som är färdig specialist i allmänmedicin och dig som är ST-läkare. Här kan du vara med och forma framtidens vård, växa och göra avtryck. Region Gävleborg satsar på sin primärvård och det finns alla möjligheter att utvecklas professionellt och personligt. Ockelbo HC tillhör Primärvård Västra Gästrikland.

Läs mer på www.regiongavleborg.se

I Sandviken satsar vi på våra ST-läkare!

Ida Lindgren, specialistläkare i allmänmedicin och Jonathan Stenmark, ST-läkare i Sandviken. Foto: Linda Dahlqvist
Ida Lindgren, specialistläkare i allmänmedicin och Jonathan Stenmark, ST-läkare i Sandviken. Foto: Linda Dahlqvist

Starkt fokus på handledning och utbildning, många kollegor och en stor bredd av patienter. På Sandviken Södra Din Hälsocentral får du som är ST-läkare i allmänmedicin alla möjligheter att utvecklas i din läkarroll.

När ST-läkaren Jonathan Stenmark skulle välja placering för sin specialisttjänstgöring i allmänmedicin var Sandviken Södra Din Hälsocentral ett givet val. Han hade vikarierat här i sex månader före sin AT och visste att han skulle trivas.
– Vi har väldigt bra handledning, där alla stöder. Eftersom vi är en stor läkargrupp finns det dessutom alltid erfarna kollegor som man enkelt och informellt kan rådfråga. Det finns ett starkt fokus på lärande och utveckling, säger han.

Familjeläkare/ST-läkare till Sandviken Södra, Din hälsocentral. Klicka här för mer information och ansök

Stor bredd
Jonathan får medhåll av Ida Lindgren, som är färdig specialistläkare i allmänmedicin sedan ett par år tillbaka. Även hon gjorde sin ST här.
– Det var verkligen roligt att komma till ett så starkt läkarkollegium, med många ST-läkare i samma ålder. Idag är vi åtta färdiga specialister och fem ST-läkare, varav två blir klara inom ett halvår. Vi har en otroligt bra gemenskap, berättar Ida och fortsätter:
– Det är också en väldig bredd på patienterna, och som läkare här möter man alla sorters människor och diagnoser. Väldigt mycket av vården sker inom primärvården, så det är otroligt omväxlande.

Väl omhändertagen
Ett led i den lärande kulturen är de ”tiomöten” som hålls varje förmiddag tillsammans med Sandviken Norra Din Hälsocentral som ligger i samma hus. Under dessa möten är det högt i tak och man kan ta upp medicinska eller andra relevanta frågor. ST-läkare har även en timme i veckan avsatt för handledning.
– Då pratar vi inte bara medicinska frågor utan även ST-planering, etik och annat. Som ST-läkare här är man väl omhändertagen. Det finns en bra grundstruktur och vilja att förbättra primärvården. Vi har engagerade studierektorer som är lyhörda för ens önskemål. En annan fördel är att vi finns på sjukhuset, så det är korta avstånd till olika organspecialister om man behöver konsultera dem, säger Jonathan.
Under ST-tiden finns möjlighet till fyra veckors utlandsauskultation, något som Ida tog fasta på. Hon var två veckor på Hawaii och två på Grönland, något som gav nya perspektiv.
Ida och Jonathan lyfter också fram Sandviken som ort.
– Här finns alla möjligheter till en aktiv fritid, med ett rikt friluftsliv och närhet till stadspulsen i Gävle!

Familjeläkare/ST-läkare till Sandviken Södra, Din hälsocentral. Klicka här för mer information och ansök

Sandviken Södra HC – Västra Gästrikland – Region Gävleborg

Välkommen som ST-läkare på Sandviken Södra Din Hälsocentral! Här blir du en del av ett sammansvetsat team av olika kompetenser, med många läkare. Det finns ett starkt fokus på handledning och utbildning och du utvecklas snabbt i din profession. Hälsocentralen ligger i samma hus som Sandvikens sjukhus och Sandviken Norra Din Hälsocentral, så du har nära till andra specialister som du snabbt lär känna. Sandviken erbjuder hög livskvalitet med vacker natur och nära pendlingsavstånd till Gävle. Sandviken Södra Din HC tillhör Primärvård Västra Gästrikland.

Läs mer på: www.regiongavleborg.se

En vinst för alla när primärvård får kardiologkompetens

Mohammad Al-Chalabi, specialist i allmänmedicin, Martin Wenkhausen, hjärtspecialist, och Linda Berglund, distriktsköterska. Foto: Pernilla Wahlman
Mohammad Al-Chalabi, specialist i allmänmedicin, Martin Wenkhausen, hjärtspecialist, och Linda Berglund, distriktsköterska. Foto: Pernilla Wahlman

Patienter med hjärtsvikt och andra kardiologiska sjukdomar riskerar att få vänta länge på specialistvård. Med rätt kompetens och resurser kan emellertid mycket skötas inom primärvården. I Primärvården Västra Gästrikland arbetar en kardiolog ute på hälsocentralerna, vilket har kapat köer, förbättrat patientsäkerheten och medfört stora fördelar för medarbetarna.

I Primärvården Västra Gästrikland tar man utvecklingsarbetet på allvar. Ett led i detta är den ambulerande kardiolog som sedan ett och ett halvt år tillbaka arbetar på hälsocentralerna i verksamhetsområdet.
– Jag såg att många patienter fick vänta väldigt länge på att komma till specialistsjukvården och att remissförfarandet tog mycket tid och resurser från allmänläkarna på hälsocentralerna. För fyra år sedan började jag som konsulterande läkare i primärvården i Södra Hälsingland och det föll väldigt väl ut. Nu har samma verksamhet startat här i Västra Gästrikland, berättar hjärtspecialisten Martin Wenkhausen, som tidigare arbetade i många år som kardiolog på Bollnäs sjukhus.

Vi söker läkare till olika vårdcentraler. Klicka på jobben nedan för mer information och ansök.


Allmänspecialist till Hofors Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Allmänspecialist till Sandviken Södra Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

ST-läkare till Storvik Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Höjer kompetensen
De olika hälsocentralerna får fysiskt besök av Martin ungefär en gång i månaden. Då kan han säkerställa diagnoser, bland annat med hjälp av bärbar ultraljudsutrustning, och medarbetarna får tillfälle att bolla såväl specifika patientfall som allmänna kardiologiska frågor med honom.
– För oss allmänläkare är det ett fantastiskt bra upplägg. Vi kan kraftigt skära ner på antalet remisser och istället hantera patienterna här på hälsocentralen. Det är så mycket smidigare för både patienterna och oss. Vi får en helt annan kontinuitet och vi kan ställa diagnos och sätta in behandling mycket snabbare. Tidigare fick patienterna resa till Sandviken eller Gävle och det kunde dröja flera månader innan de blev kallade, säger Mohammad Al-Chalabi, specialist i allmänmedicin vid Hofors HC.
Mohammad lyfter fram att verksamheten bidrar till en kompetensutveckling rent generellt.
– Martin bidrar ju inte bara med sin utrustning och sina undersökningar utan med hela sin kunskap och erfarenhet. Vår egen kompetens inom kardiologi ökar enormt när vi får ta del av Martins bedömningar och kan diskutera svåra ställningstaganden med honom. Det är oerhört positivt, säger han.
Just kompetensutveckling är något som Martin fokuserar mycket på, bland annat med kurser för ST-läkare i allmänmedicin och med informationsträffar om exempelvis nya riktlinjer för behandling av hjärtsvikt.
– Det är väldigt roligt och jag märker att förfrågningarna jag får har blivit mycket mer koncisa och riktade. Kunskapen om hjärtsjukdomar har verkligen ökat, säger han.

Positivt gensvar
Spindel i nätet för verksamheten är distriktsköterskan Linda Berglund. Hon sköter bokningar och kallelser och har mycket patientkontakt.
– Vi har fått en väldigt positiv respons från våra patienter. De är glada att slippa vänta i långa köer och sedan behöva resa långt för sina undersökningar och uppföljningar. För dem är det familjärt och tryggt att kunna göra så mycket som möjligt här på vårdcentralen. Det avdramatiserar hela processen, säger hon.
Vad gäller medarbetarna på hälsocentralerna är gensvaret också odelat positivt.
– Det fanns nog lite skepsis i början och oro för att specialistsjukvården skulle förskjuta ännu mer arbete till primärvården. Men det har blivit precis tvärtom. Detta är oerhört konstruktivt och minskar arbetsbördan för alla parter, säger Linda.
Martin framhåller att när en patient snabbt behöver mer högspecialiserad behandling som inte kan ges på hälsocentralen, som en pacemaker, kan han se till att det görs utan onödiga dröjsmål.
– Mina kontakter och ingångar i hjärtsjukvården kommer patienterna till godo och det gynnar alla, konstaterar han.

Nytänkande uppmuntras
Linda, Mohammad och Martin vill alla lyfta fram att Primärvården Västra Gästrikland är en förbättrings- och förändringsbenägen organisation, där goda idéer och exempel verkligen tas tillvara. Samverkan mellan kardiologin och primärvården är ett gott exempel på nytänkande utvecklingsarbete, som medarbetare själva driver. Dessutom finns en positiv anda och bra sammanhållning.
– Det är en väldigt bra arbetsplats, säger Mohammad, som först började på Hofors HC som stafettläkare, men trivdes så bra att han nu är kvar som ordinarie anställd. Vi har ett enormt roligt och omväxlande jobb, bra team och många roliga projekt som man kan vara med och driva!

Vi söker läkare till olika vårdcentraler. Klicka på jobben nedan för mer information och ansök.


Allmänspecialist till Hofors Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Allmänspecialist till Sandviken Södra Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

ST-läkare till Storvik Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Kardiologi – Primärvården Västra Gästrikland

Primärvården i Västra Gästrikland tillhör Region Gävleborg och består av ett flertal hälsocentraler och mottagningar i området. Verksamheten kännetecknas av utvecklingsarbete, alternativa arbetssätt, att personalens förslag tas tillvara samt teamarbete, där alla kompetenser är viktiga.
Förutom projektet för hjärtsvikt och andra hjärtsjukdomar i samverkan med kardiolog pågår flera olika andra processer. Bland annat har vi nyligen öppnat en samlad Astma-KOL-mottagning. Vi jobbar även med förskrivningsmönster av antibiotika och beroendeframkallande läkemedel, förbättrade diabetesflöden, och öppen fysioterapimottagning, ett projekt där fysioterapeuter skriver röntgenremisser. Här finns mycket att upptäcka.

Varmt välkommen till oss!

Läs mer på: www.regiongavleborg.se

Gemensam Astma-KOL-mottagning ger jämlik vård

Mija Forsberg, Therése Norrsken, Ida Lindgren med sonen Valter och Carolina Carlsson. Foto: Pernilla Wahlman
Mija Forsberg, Therése Norrsken, Ida Lindgren med sonen Valter och Carolina Carlsson. Foto: Pernilla Wahlman

Nu samlas alla astma-KOL-patienter under ett tak i Primärvården Västra Gästrikland. För medarbetarna betyder det ett stärkt teamarbete, ökad kompetens och att man kan ge en mer jämlik vård.
– Det är ett enormt bra initiativ, där man har lyssnat till våra synpunkter, säger allmänläkaren Therése Norrsken.

Projektet påbörjades för två år sedan, men på grund av pandemin öppnade mottagningen först nyligen. Upprinnelsen var att medarbetarna i primärvården upplevde att de hade svårt att ge en jämlik vård till sina astma-KOL-patienter. Hälsocentralerna hade mycket olika förutsättningar och på flera håll saknades spirometrar och utbildade astma-KOL-sjuksköterskor.
– Nu får patienterna likvärdig vård och ingen riskerar att hamna i kläm. Diagnostik, behandling och uppföljning blir mycket effektivare och säkrare, säger processledare Mija Forsberg, astma-KOL-allergi-specialistsjuksköterska.

Vi söker läkare till olika vårdcentraler. Klicka på jobben nedan för mer information och ansök.


Allmänspecialist till Sandviken Södra Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Allmänspecialist till Hofors Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

ST-läkare till Storvik Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Teamarbete
Fysioterapeuten Carolina Carlsson, som också hon är processledare, lyfter fram att mottagningen stärker samverkan mellan olika kompetenser.
– Vi har ett väldigt bra teamarbete där vi lär av varandra och bidrar med egna infallsvinklar. Det ger stora fördelar för såväl personalen som patienterna, säger hon och får medhåll av de övriga.
– Samarbetet mellan olika professioner blir ännu starkare. Ibland kan allmänläkarjobbet vara lite ensamt, men den här typen av initiativ bygger verkligen teamkänslan och gör jobbet så roligt, säger Therése Norrsken, som arbetar på Sandviken Södra HC.

Läkare roterar
Mottagningen lyder under Primärvården och har sina lokaler i Sandvikens sjukhus. Tre läkare på hälsocentraler i verksamhetsområdet är roterande konsulter och i övrigt arbetar sjuksköterskor, fysioterapeuter och hälsovetare på mottagningen.
– Med personal samlad på ett ställe, som enbart fokuserar på dessa patienter, blir det en mycket mer högkvalitativ vård. Tidigare har vi upplevt att tiden ofta naggats i kanten av annat, så att dessa patienter har blivit lidande, säger Ida Lindgren, allmänläkare på Sandviken Södra HC.
Alla fyra tycker att astma-KOL-mottagningen är ett bra exempel på hur man inom primärvården i Västra Gästrikland arbetar innovativt, och att ledningen är lyhörd för medarbetarnas synpunkter.
– Detta är bara ett exempel på utvecklingsarbete, säger de. Primärvården här är väldigt dynamisk och som medarbetare kan man verkligen vara med och driva förbättringar!

Vi söker läkare till olika vårdcentraler. Klicka på jobben nedan för mer information och ansök.


Allmänspecialist till Sandviken Södra Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Allmänspecialist till Hofors Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

ST-läkare till Storvik Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Astma-KOL-mottagning – Primärvården Västra Gästrikland

Sedan i höstas finns en gemensam astma-KOL-mottagning för patienter inom primärvården i Västra Gästrikland. Mottagningen samlar kompetens från flera professioner och bidrar till en högkvalitativ och jämlik vård för denna patientgrupp.
Projektet löper över två år och har redan fått en mycket positiv respons från såväl patienter som medarbetare.

Läs mer på: www.regiongavleborg.se

Utbildningscentralen i Sandviken lockar allt fler

Det är högt i tak, mycket prestigelöst och enormt utvecklande. Vårt tio-möte är ofta den bästa stunden på arbetspasset, säger Hannah Johansson, ST-läkare i allmänmedicin. Foto: Pernilla Wahlman
Det är högt i tak, mycket prestigelöst och enormt utvecklande. Vårt tio-möte är ofta den bästa stunden på arbetspasset, säger Hannah Johansson, ST-läkare i allmänmedicin. Foto: Pernilla Wahlman

– På många arbetsplatser inom primärvården blir du som läkare väldigt ensam, det kanske är ett möte i veckan som mest handlar om schemaläggning. Här träffas kollegiet varje dag för att prata medicin, det är enormt utvecklande, säger Hannah Johansson, ST-läkare i allmänmedicin.

Efter avslutade läkarstudier och AT-tjänst i Norrköping beslöt sig Hannah Johansson för att återvända till hemtrakterna runt Sandviken. Siktet hade från början varit inställt på att bli specialist inom allmänmedicin och Hannah började sondera terrängen inför en kommande ST-tjänstgöring.
– Jag gjorde studiebesök på hälsocentralen Sandviken Norra och kände direkt att det rådde god stämning bland medarbetarna. Dessutom fanns här många erfarna specialister som var väldigt intresserade av att handleda, vilket avgjorde saken för min del.
Sedan dess har det gått snart sex år och under resans gång har Hannah både hunnit med att bli förälder och att vara med och starta upp Sandvikens utbildningscentral.
– Även om det var en mycket trevlig verksamhet var vi alldeles för få fasta läkare vilket blev slitsamt i längden. Vi var tvungna att göra en förändring.

Utbildningscentral
Förändringen ledde först till en omorganisation där hyrläkarna utgjorde en egen enhet som tog hand om patienter utan en fast läkarkontakt. På så vis kunde de fast anställda läkarna arbeta i mindre, fullbemannade enheter och fokusera på sina egna patienter. Även patienter utan fast läkare fick bättre kontinuitet eftersom de ofta träffade samma hyrläkare. I takt med att ST-läkarna blev fler flyttades patienter successivt över från hyrläkarnas enhet till att få en egen fast läkare.
Den andra stora förändringen i bildandet av utbildningscentralen var införandet av gemensamma utbildningstillfällen för ST-läkare på Sandviken Norra och Södra, som numera även omfattar Storviks Hälsocentral. Här ges såväl månatlig grupphandledning för ST-läkare som dagliga läkarmöten. Det lät sig göras genom att hälsocentralerna Sandviken Norra och Sandviken Södra gjorde gemensam sak.
– Vi började med dagliga gemensamma möten och på den vägen är det. Varje dag hålls ett förmiddagsmöte för alla läkare då vi diskuterar svåra patientfall och olika behandlingar. Det är högt i tak, mycket prestigelöst och enormt utvecklande, säger Hannah.
Även handledningen har prioriterats. De fasta läkarna har fått mer tid avsatt för att handleda kollegor som är under utbildning. Från att det varit bara ett fåtal ST-läkare på Norra och Södra har det nu varit upp till 21 ST-läkare i omlopp.
– Här träffas vi varje dag för att lära oss av varandra. Vårt tio-möte är ofta den bästa stunden på arbetspasset, säger Hannah.

Gemensam mottagning
En annan nyhet är att alla akuta patientbesök för hälsocentralerna Sandviken Södra/Norra samt Storvik numera tas om hand på en gemensam mottagning i Sandviken. Något som uppskattas inte minst av Karin Soneberg som just nu gör sin ST-utbildning i allmänmedicin på vårdcentralen i Storvik. Karin har liksom Hannah vuxit upp i trakterna.
– Jag trodde aldrig att jag skulle flytta hem igen, men så blev det, vilket jag är mycket glad över. En viktig orsak är att jag gjorde min AT här och att handledningen var fantastisk.
Hon beskriver sin vårdcentral som en väldigt trevlig och lagom stor enhet, en riktig landsbygdscentral.
– Här har man för avsikt att göra så mycket som möjligt på plats, inte minst för att många patienter tycker att det är jobbigt att åka in till sjukhuset. Det faktum att vi har flera seniora och väldigt duktiga kollegor är också väldigt inspirerande för oss som är mer nya i yrket.
Uppskattat är även den täta kontakten med andra kollegor i primärvårdsområdet.
– Utbildningscentralen i Sandviken är ett slags nav där jag träffar andra kollegor under akuttjänstgöringen. Vi ST-läkare har också gemensam handledning och träffas på familjeläkarutbildning en gång i månaden. Det är jättebra, både med gemenskapen i sig och med kompetensutvecklingen som alla möten ju innebär.
På frågan om hon kan rekommendera andra ST-läkare att söka sig till Primärvård Västra Gästrikland och vårdcentralen i Storvik kommer svaret snabbt.
– Absolut, det är en jätterolig arbetsplats med god gemenskap, kompetent personal och en utvecklande samverkan med Sandviken. Dessutom finns här bra kommunikationer och naturen är bara inpå knuten med möjligheter till såväl härlig utförsåkning i Kungsberget som fantastisk längdskidåkning lite överallt och terrängcykling vid Högbo bruk. Sammantaget innebär detta att man kan ha ett rikt liv utöver jobbet. Jag har kommit till vårdcentralen i Storvik för att stanna!

Vi söker ST-läkare till Strömsbro Din hälsocentral. Klicka här för mer information och ansök

Tjänsten är tillsatt Vi söker specialist i allmänmedicin till Storvik Din hälsocentral. Klicka här för mer information och ansök

Tjänsten är tillsatt Vi söker läkare till Sandviken Norra och Södra – Din Hälsocentral. Klicka här för mer information och ansök

Här finns naturen inpå knuten med möjligheter till bland annat härlig utförsåkning i Kungsberget, säger Karin Soneberg, ST-läkare i allmänmedicin.
Här finns naturen inpå knuten med möjligheter till bland annat härlig utförsåkning i Kungsberget, säger Karin Soneberg, ST-läkare i allmänmedicin.

Primärvård Västra Gästrikland
I området finns fem hälsocentraler: Ockelbo, Hofors, Storvik, Sandviken Norra och Sandviken Södra med en gemensam familjeläkarjour. De fem hälsocentralerna har total cirka 44000 listade patienter och finns i tre kommuner: Sandviken, Ockelbo och Hofors. Hälsocentralerna i Sandviken omfattar dagrehab och har nära samarbete med delar av den sjukhusanknutna specialistverksamheten, bland annat kardiologi, rehabmedicin, psykiatrimottagning och hörcentral som bedrivs i Sandviken. De fungerar även som en utbildningscentral för ST-läkare.

Vi är intresserade av fler kollegor! Har du frågor eller funderingar, kontakta:
Jörgen Tranevik, verksamhetschef
VO PV Västra Gästrikland
jorgen.tranevik@regiongavleborg.se
Tel 070-600 31 56

www.regiongavleborg.se

Primärvård Västra Gästrikland logotype