Etikettarkiv: Vuxenpsykiatri

Tillsammans skapar vi framtidens psykiatri

Karl Engström, biträdande verksamhetschef och överläkare i psykiatri, och Josefin Mogard, överläkare i psykiatri på beroendemottagningen och ST-studierektor inom psykiatrin i Region Gävleborg. Foto: Alexander Lindström
Karl Engström, biträdande verksamhetschef och överläkare i psykiatri, och Josefin Mogard, överläkare i psykiatri på beroendemottagningen och ST-studierektor inom psykiatrin i Region Gävleborg. Foto: Alexander Lindström

Inom vuxenpsykiatrin i Region Gävleborg pågår ett medarbetardrivet och dynamiskt förändringsarbete som ska mynna ut i framtidens psykiatriska vård. Här har läkare goda möjligheter att påverka såväl sin egen karriär som den övergripande verksamhetsutvecklingen och den kontinuerliga vårdutvecklingen.

–Arbetet med att skapa framtidens psykiatri i Region Gävleborg är en del av omställningen till en god och nära vård. Ett långsiktigt och regionövergripande arbete med fokus på att forma verksamheten utifrån patienternas behov, där arbetet fortskrider och formas vartefter vi testar och utvärderar arbetssätt och idéer. Att våra medarbetare är medskapare av framtidens vuxenpsykiatri i regionen är centralt i detta, säger Karl Engström, biträdande verksamhetschef och överläkare i psykiatri i Region Gävleborg.
Han fastnade för psykiatrin i samband med sin AT-tjänstgöring i Region Gävleborg och inkluderades i olika verksamhetsutvecklingsprojekt när han inledde sin ST-tjänstgöring.
–Här ges jag utrymme att utvecklas genom att ta mig an nya ansvarsområden och roller. Samtidigt har jag fått ett väldigt gott stöd i min utvecklingsresa till min nuvarande roll som biträdande verksamhetschef.
Ett exempel på hur psykiatrin har anpassats utifrån patienternas behov är det faktum att beroendevården, som tidigare varit en del av primärvården, numera i stället är en del av psykiatrin.
– Det underlättar vården av patienter som i många fall har både beroendeproblematik och psykiatriska vårdbehov, säger Josefin Mogard, överläkare på vuxenpsykiatrins beroendemottagning och ST-studierektor inom psykiatrin i Region Gävleborg.

Formar sin egen framtid
Josefin Mogard gjorde sin ST-tjänstgöring inom psykiatrin på Gävle sjukhus och valde därefter att stanna kvar.
– Det finns en utpräglad lyhördhet för idéer och förslag som på olika sätt kan förbättra verksamheten och utveckla psykiatrin. Det gemensamma arbetet med att utveckla framtidens psykiatri är ett bra exempel, det genererar delaktighet och stärker sammanhållningen. Det här är en lagom stor verksamhet där jag som läkare ges möjlighet att forma min egen framtid, med korta beslutsvägar och personlig kontakt över avdelningsgränserna. Jag har exempelvis själv varit med och format min tjänst, som kombinerar klinisk tjänstgöring med utbildningsfrågor, vilket jag brinner för, säger Josefin Mogard.

Anna Svensson, överläkare vid Beroendecentrum i Hälsingland. Foto: Yvonne Ekholm
Anna Svensson, överläkare vid Beroendecentrum i Hälsingland. Foto: Yvonne Ekholm

Tilläggsspecialisering mot beroende
Anna Svensson, överläkare vid Beroendecentrum i Hälsingland, håller med om att man som läkare ges bra möjligheter inom psykiatrin.
– Jag sökte mig till Region Gävleborg i samband med min AT-tjänstgöring 2007 och har sedan dess gjort min ST-tjänstgöring i psykiatri och bland annat arbetat som läkarchef. Nu gör jag en tilläggsspecialisering mot beroendemedicin, säger Anna Svensson.
Hon trivs bra i regionen och uppskattar möjligheten att kunna välja inriktning på arbetet utifrån sina förutsättningar och intresseområden. Region Gävleborg är en stödjande arbetsgivare som öppnar upp för många olika utvecklingsvägar.

Balans mellan arbete och fritid
– Det har givits goda förutsättningar att få en bra balans mellan arbete och fritid under de hektiska småbarnsåren. Samtidigt så finns det goda möjligheter att vidareutbilda sig och bygga på sin kompetens. Jag gillar också att psykiatrin i vår region präglas av ständig utveckling. Beroendesjukvården står inför stora förändringar, inte minst som följd av den statliga samsjuklighetsutredningen. Jag ser fram emot att få vara med och forma framtidens beroendevård tillsammans med mina arbetskamrater, säger Anna Svensson.

Vuxenpsykiatrin – Region Gävleborg

Består av heldygns- respektive öppenvård på flera orter. Vuxenpsykiatriska mottagningar och avdelningar finns i Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Sandviken och Söderhamn. Beroendevården tillhör även vuxenpsykiatrin, vilket underlättar vården av patienter som i många fall har både beroendeproblematik och psykiatriska behov.

regiongavleborg.se

Psykiatriker till SÄS i Borås och till öppenvårdsmottagningen Mark

– Att vi har läkare från många olika länder skapar en bra stämning och mycket energi. Det är lätt att trivas som läkare här, säger läkarchefen på VUP i Borås, Guillermo De Freytas (tvåa från vänster). Här med sina kollegor. Foto: Per Stålfors
Foto: Per Stålfors

Vi söker psykiaterkollega till heldygnsvården vid SÄS i Borås och öppenvårdsmottagningen Mark i centrala Skene.

Vi söker dig som är inriktad på arbetet som allmänpsykiatriker och trivs med konsultationsarbete till andra vårdaktörer. Vi förväntar oss att du deltar i bakjourlinjen. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Möjligheten finns att arbeta viss tid på distans.

Välkommen med din intresseanmälan via e-post eller telefon
Sektionschef och tillträdande läkarchef Magnus Skog,
tel: 0706-89 80 73
e-post: magnus.skog@vgregion.se

Södra Älvsborgs sjukhus
Vuxenpsykiatriska kliniken vid SÄS – Södra Älvsborgs sjukhus har drygt 400 medarbetare. SÄS är ett lagom stort sjukhus i en region som satsar på psykiatrin. Här har du som medarbetare stor möjlighet att påverka utvecklingen på ett sätt där din kompetens tillvaratas för patienternas bästa. År 2020 står vår nya psykiatribyggnad klar med en helt ny vårdmiljö och möjlighet att i en läkande miljö erbjuda den bästa vården för våra patienter. Öppenvården är basen i klinikens arbete och där arbetar vi i tvärvetenskapliga team.


Psykiaterkollega på plats och distans sökes

Iulia Carjan träffar patienter i Borås via dataskärmen. Foto: Per Stålfors
Iulia Carjan träffar patienter i Borås via dataskärmen. Foto: Per Stålfors
Patienter som kommer till vuxenpsykiatrins mottagning i Borås kan få träffa läkare som sitter i Rumänien, Grekland och Sverige via Skype.
– Det fungerar jättebra, över förväntan, säger Iulia Carjan, överläkare vid Vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) i Borås.

Hon har tidigare arbetat fyra år på VUP vid SÄS, men flyttade tillbaka till Rumänien för att hennes make ska studera klart till läkare. Sedan tänker de komma till Sverige och arbeta.
Nu har Julia Carjan jobbat som webbläkare i ett och ett halvt år, från sin lägenhet i Bukarest. Via Skype tar hon emot patienter som kontaktar VUP med eller utan diagnoser.
– De flesta kommer från primärvården med misstanke om psykiatriska diagnoser, som personlighetsstörning, depression och ångest eller bipolär sjukdom. Jag träffar även patienter från någon av våra fyra vårdavdelningar för uppföljning.

Första bedömningen
– Mitt jobb är att göra en läkarbedömning, sätta in huvuddiagnosen och påbörja den medicinska behandlingen. Vi har möjlighet att skicka våra patienter vidare till mer subspecialiserade mottagningar om det behövs, berättar Iulia Carjan.
Hon tycker att distansjobbet fungerar bra, men så klart finns det professionella gränser.
– Jag kan ju inte träffa vissa patienter liksom patienter med allvarliga akuta psykotiska symtom, men i stort sett tror jag att det har fungerat att jobba via skype, säger Iulia Carjan.
Iulia arbetar från Bukarest fem timmar om dagen, på förmiddagarna. Sedan tar en kollega i Grekland över på eftermiddagarna. Möjligheten att jobba viss tid på distans erbjuds samtliga psykiater vid SÄS, inom och utanför Sveriges gränser.

Vi söker psykiaterkollega
Vi söker psykiaterkollega till heldygnsvården vid SÄS i Borås och öppenvårdsmottagningen Mark i centrala Skene.

Läs mer och ansök här

Internationell prägel
Den internationella prägeln på VUP förstärks av att läkarchefen Guillermo De Freytas kommer från södra Spanien. Han är född i Granada och har arbetat i USA innan han kom till Sverige.
– Vårt yrke som psykiatriker handlar mycket om förståelse. Och ju mer erfarenhet – av andra länder, kulturer, människor – desto bättre förstår man andra. Därför ville jag flytta utomlands och arbeta, säger Guillermo De Freytas.
Nu är han rotad i Borås sedan 2013 och arbetar halvtid kliniskt och halvtid som läkarchef, med ansvar för ett 50-tal läkare. Som nybliven pappa kommer Guillermo att vara föräldraledig ett tag och överlämna stafettpinnen till nuvarande sektionschef Magnus Skog.

Utbildning till dubbelspecialist
– Allas vårt fokus är ju patientens bästa. Men jag brukar tänka att om jag som chef tar väl hand om mina medarbetare, kan de i sin tur bättre ta hand om sina patienter, säger Guillermo De Freytas.
Att SÄS är ett medelstort sjukhus gör det lätt att få kontakt med kollegor och chefer. Och karriärmöjligheterna är goda.
– Vi hjälper våra läkare att utveckla sig genom vidareutbildning som dubbelspecialist eller psykoterapeut. Andra alternativ inom forskning kan vi arrangera lokalt eller med stöd av våra grannkliniker i Västra Götaland.

– Att vi har läkare från många olika länder skapar en bra stämning och mycket energi. Det är lätt att trivas som läkare här, säger läkarchefen på VUP i Borås, Guillermo De Freytas (tvåa från vänster). Här med sina kollegor. Foto: Per Stålfors
– Att vi har läkare från många olika länder skapar en bra stämning och mycket energi. Det är lätt att trivas som läkare här, säger läkarchefen på VUP i Borås, Guillermo De Freytas (tvåa från vänster). Här med sina kollegor. Foto: Per Stålfors

Psykiatriker till heldygnsvården vid SÄS i Borås och öppenvårdsmottagningen Mark i centrala Skene
Vi söker psykiaterkollega till heldygnsvården vid SÄS i Borås och öppenvårdsmottagningen Mark i centrala Skene.
Vi söker dig som är inriktad på arbetet som allmänpsykiatriker och trivs med konsultationsarbete till andra vårdaktörer. Vi förväntar oss att du deltar i bakjourlinjen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Möjligheten finns att arbeta viss tid på distans.
Tillträde snarast.
Välkommen med din intresseanmälan via e-post eller telefon till sektionschef och tillträdande läkarchef Magnus Skog, tel: 0706-89 80 73, e-post: magnus.skog@vgregion.se
Vuxenpsykiatriska kliniken vid SÄS – Södra Älvsborgs sjukhus har drygt 400 medarbetare.
SÄS är ett lagom stort sjukhus i en region som satsar på psykiatrin. Här har du som medarbetare stor möjlighet att påverka utvecklingen på ett sätt där din kompetens tillvaratas för patienternas bästa.
År 2020 står vår nya psykiatribyggnad klar med en helt ny vårdmiljö och möjlighet att i en läkande miljö erbjuda den bästa vården för våra patienter.
Öppenvården är basen i klinikens arbete och där arbetar vi i tvärvetenskapliga team.

Vuxenpsykiatriska kliniken vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås
Öppenvården är basen i klinikens arbete som sker i tvärvetenskapliga team.
I Borås finns sju öppenvårdsmottagningar, subspecialiserade utifrån diagnosgrupp och behandlingsform. Det finns allmänpsykiatriska mottagningar i Alingsås, Lerum och Skene.
Nu pågår bygget av Psykiatrins kvarter i Borås för 755 miljoner kronor, som bland annat innebär att antalet vårdplatser utökas och alla patientrum blir enkelrum.
Storsatsningen innebär att den vuxen­psykiatriska vården i Borås samlas på ett ställe och att öppenvårdsmottagningarna lämnar sina hyrda lokaler i stan.
Redan år 2020 är den nya byggnaden klar och psykakuten, BUP och slutenvården kan flytta in. Helt klart är Psykiatrins kvarter år 2022.

Kontaktperson:
Magnus Skog
Tel: 0706-89 80 73, E-post: magnus.skog@vgregion.se
sas.vgregion.se