Viktig samhällsfunktion

Synliggör årsrika människors insatser och samhällsvärde

Publicerad 25 november 2020
Text: Annika Wihlborg

Årsrika människor har tagit ett mycket stort samhällsansvar under pandemin. Budskapet från politikerna var att åldersgruppen 70+ inte behövs i samhället. Om man istället kommunicerat att de fyller en viktig samhällsfunktion och behövs även efter pandemin hade isoleringen inte fått lika allvarliga effekter på äldres psykiska hälsa. Det anser Sveriges äldsta riksdagsledamot, Barbro Westerholm (L).

Barbro Westerholm (L), Sveriges äldsta riksdagsledamot.
Barbro Westerholm (L), Sveriges äldsta riksdagsledamot.

– När ädelreformen infördes 1992 försämrades sjukvården för äldre. Tidigare fanns geriatrisk kompetens i långvården. Ädelreformen överlät ansvaret till en medicinskt ansvarig sjuksköterska medan läkarna stannade kvar i primärvården. Det skapade en klyfta som än idag innebär försämrade medicinska insatser för de äldre. Effekterna av det har tydliggjorts under pandemin, säger Barbro Westerholm. Hon är läkare och har bland annat forskat, varit medicinsk expert på Apoteksbolaget samt generaldirektör för Socialstyrelsen.
Under Coronapandemin har isoleringen av de äldre orsakat mycket ensamhet och psykisk ohälsa. Isolering är en allvarlig hälsorisk som bland annat ökar risken för depression och hjärt- och kärlsjukdom. En fjärdedel av alla 65+ använder antidepressiva medel. Den psykiska ohälsan som isoleringen orsakat bland äldre tar tid att åtgärda, enligt Barbro Westerholm.

”Sverige är ett av de länder som är sämst vad gäller såväl åldersdiskriminering som att åtgärda den.”

Analysera åldersdiskriminering
– Åldersdiskriminering är den svåraste fördomstypen att åtgärda. Sverige är samtidigt ett av de länder som är sämst vad gäller såväl åldersdiskriminering som att åtgärda den. Det är viktigt att tydliggöra vikten av äldre människors insatser i samhället, inte minst ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Det rör sig om allt från anhörigvård till insatser i den ideella sektorn. Allt fler äldre yrkesarbetar också. Trots att vi införde en bred lag mot åldersdiskriminering 2013 genomförs få rättsliga prövningar av de fall som anmäls. Analys av vad som ligger bakom de övriga närmare tvåtusen anmälningarna kan leda till ökad kunskap om åldersdiskrimineringens orsaker, säger Barbro Westerholm.

Mer kvalificerad vård hemma
Hennes erfarenhet är att kvalitetsnivån i hemtjänsten varierar mycket i olika kommuner. Viktiga åtgärder är att höja den generella kompetensnivån i både äldreomsorgen och hemtjänsten, och att säkerställa att det finns team av sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter och andra kompetenser i de äldres närhet.
– Det råder en ålderism hos beslutsfattare, när det är ont om pengar är de årsrika den grupp man först drar ner på. Det är viktigt att hemtjänsten krokar arm med hemsjukvården och att samverkan över vårdgivargränserna fungerar. Genom att stärka kompetensen i den kommunala omsorgen kan äldre få mer vård med kontinuitet på hemmaplan, vilket avlastar sjukhusvården, avslutar Barbro Westerholm.