Presentation
Akademiska sjukhuset

Vård i världsklass med svårslagen variation

Publicerad 28 januari 2021
Foto: Dan Pettersson / DP-Bild
Rafael Kawati, sektionschef för intensivvård, Ulrica Lennborn, specialistläkare i anestesi och intensivvård, Robert Sütterlin, specialistläkare i anestesi och intensivvård och Birgitta Birgisdottir, sektionschef på Anestesi och operation. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild

Vill du arbeta på ett av Sveriges främsta universitetssjukhus, med anestesi, operation och intensivvård i den absoluta framkanten? Välkommen till AnOpIVA på Akademiska sjukhuset, där du som är läkare har utvecklingsmöjligheter som är svåra att matcha.

Tack vare att anestesi, operation och IVA samlas inom ett och samma verksamhetsområde på Akademiska sjukhuset i Uppsala kan du arbeta både brett och djupt. Alla läkare har en grundplacering, men för den som vill finns mycket goda möjligheter att rotera mellan sektionerna eller att exempelvis arbeta med luftburen intensivvård eller på barnsektionen.
– Det är enormt omväxlande och flexibelt. Här finns verkligen allt och man kan pröva på olika områden och arbeta med patienter i alla åldrar, från spädbarn till de allra äldsta. Det är väldigt stimulerande och man utvecklas snabbt, säger Ulrica Lennborn, specialistläkare i anestesi och intensivvård, som kom till Akademiska sjukhuset för tio år sedan, direkt efter AT.

Vi söker specialistläkare inom anestesi och intensivvård. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Forskning och utbildning
Att Ulrica valde Akademiska sjukhuset för sin specialisttjänstgöring och sedan har blivit kvar har många förklaringar. En viktig orsak är det oerhört breda spektrumet av både mer basal och högspecialiserad vård. Akademiska är ett komplett sjukhus och här finns alla specialområden samlade. Det är också ett framstående universitetssjukhus, med klinisk och experimentell forskning i världsklass, och har många meriterade forskare bland sina medarbetare.
– Akademiska sjukhuset har en väldigt bra infrastruktur för forskning och det finns en anda att främja och uppmuntra FoU. Dessutom finns det ett stort utbud utbildningar och annan kompetensutveckling, säger Ulrica, som själv siktar på att disputera med forskning om läkemedelskoncentrationer hos IVA-patienter.

”Akademiska sjukhuset har en väldigt bra infrastruktur för forskning och det finns en anda att främja och uppmuntra FoU.”

Perfekt miljö
Ulrica får medhåll av sin kollega Robert Sütterlin, specialistläkare i anestesi och intensivvård. Han flyttade till Uppsala efter sin läkarexamen i Tyskland 2007, för att specialisera sig och doktorera i ventilationsmetoder för luftvägskirurgiska ingrepp.
Robert lockades av den höga medicinska och akademiska kompetensen på Akademiska sjukhuset och trivdes så bra både på jobbet och i Uppsala att det var självklart att stanna kvar. Idag är han medicinskt ledningsansvarig läkare på öron-näsa-hals och plastikanestesi.
– Akademiska sjukhuset erbjuder en perfekt miljö för både det kliniska arbetet och forskning. Här finns en lyhördhet för nya idéer och som läkare kan man verkligen vara med och driva förändrings- och förbättringsarbete, säger Robert och tillägger:
– Dessutom är Uppsala en väldigt charmig stad, med mycket historia och traditioner, samtidigt som det finns en framåtanda. Det är lätt att trivas.

Söker nya medarbetare
Nu söker AnOpIVA på Akademiska sjukhuset färdiga specialister inom anestesi och intensivvård som vill vara med och driva och utveckla framtidens vård.
– Vi kan erbjuda väldigt många olika karriärmöjligheter, allt utifrån de specialintressen som våra enskilda medarbetare har. Oavsett om man vill arbeta med vuxna eller barn, inom IVA eller anestesi eller med exempelvis luftburen intensivvård så kan vi oftast tillgodose medarbetarnas önskemål, berättar Rafael Kawati, sektionschef för intensivvård.
– Här finns bredd och spets som är svåra att slå, med chans att få erfarenhet av en rad olika specialområden. Inte minst för den som står i början av sin karriär är det en chans att få väldigt bred kompetens och utvecklas snabbt i sin yrkesroll, säger Birgitta Birgisdottir, sektionschef på Anestesi och operation.
Akademiska sjukhuset erbjuder också exempelvis ledarskaps- och chefsutbildning för den som är intresserad av en karriär som ledare.
Inte minst erbjuder AnOpIVA på Akademiska sjukhuset en genuint trevlig arbetsplats, med utpräglad teamanda och kollegialitet, menar Ulrica och Robert.
– Det är verkligen något som är utmärkande för AnOpIVA. Alla stöttar varandra och det är väldigt bra stämning. Vi har världens roligaste och trevligaste kolleger!

Vi söker specialistläkare inom anestesi och intensivvård. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Akademiska sjukhuset – verksamhetsområdet AnOpIVA

Verksamhetsområdet AnOpIVA är mycket brett och omfattar bland annat Kirurgiska anestesi- och operationsavdelningen, Gynekologisk och obstetrisk anestesi, Neuroanestesin, Oral-, plastik- och öronanestesin, Anestesi- och operationsavdelningen vid Samariterhemmet och Ortopediska anestesi- och operationsavdelningen. Anestesin är också kopplad till kirurgiska riksspecialiteter som brännskadevård och kranio-facial kirurgi. IVA ger vård i världsklass till svårt sjuka patienter i alla åldrar och täcker även Neurointensivvården, Brännskadecentrum, Intermediärvårdavdelningen och Luftburen intensivvård.

Läs mer på www.akademiska.se eller kontakta:
birgitta.birgisdottir@akademiska.se
rafael.kawati@akademiska.se