Etikettarkiv: Bemanning

Pelmatic – trygg verksamhet som vinner i längden

Cecilia Gadd, konsultchef på Pelmatic. Foto: Jörgen Ragnarson
Cecilia Gadd, konsultchef på Pelmatic. Foto: Jörgen Ragnarson

– Pelmatic erbjuder inte bara spännande uppdrag och bra lön, här finns också en sund personalpolitik och en trygghet som genomsyrar hela verksamheten. Läkare är också människor, säger Paul Kula, specialist i allmänmedicin och läkarkonsult på Pelmatic.

Pelmatic har en nära 40-årig historia som bemanningsföretag. Verksamheten har utvecklats över åren till att idag enbart omfatta läkare och sjuksköterskor. Bolaget är familjeägt vilket märks inte minst i form av ett nära samarbete mellan ledning och medarbetare.
– Hos oss är det en väg in, vi slussar inte runt våra konsulter utan det är en och samma konsultchef som tar hand om allt: från löneförhandlingar till alla praktiska lösningar som behövs när det handlar om att ta uppdrag i olika delar av landet. Detta uppskattas av våra konsulter som upplever en trygghet i att det är finns en person som har en helhetsbild över allt som rör deras uppdrag hos oss. Det gör också att man lär känna varandra på ett närmare plan än vad som vanligtvis är fallet i den här branschen, säger Cecilia Gadd, konsultchef läkarbemanning.
Hon påpekar att Pelmatic inte är en av de största aktörerna på marknaden men att avtalen med olika vårdgivare är stora och täcker nästan hela Sverige.
–Möjligheterna finns här. Det i kombination med trygghet och kontinuitet, att det alltid finns någon på plats som följer våra konsulter hela vägen från första kontakt, ut till uppdraget och hem igen, gör att vår konsultstab stadigt växer.

Hög kvalitet
Cecilia betonar att även vårdgivarna uppskattar den trygghet som ett samarbete med Pelmatic innebär.
– Vi är noga med kontroller åt alla håll och satsar genomgående mer på kvalitet än kvantitet. Läkarna ska känna sig trygga i att de kommer till en verksamhet som motsvarar deras förväntningar och vice versa. Här råder ordning och reda och vi gör noggranna kontroller som borgar för att vi ska kunna hålla vad vi lovar.
För att ytterligare säkerställa att kunder och konsulter är nöjda görs regelbundna uppföljningar.
– Vi anordnar så många kund- och konsultträffar vi bara kan i vårt avlånga land, då vi gärna vill träffa alla våra anställda när tillfälle ges.
När det gäller ersättningsbilden står lönerna i paritet med vad som erbjuds av de stora bolagen.
– Men vi tar inga överpriser ut mot kund, det ska finnas en rimlighet och reson i allt vi gör, fastslår Cecilia.

Goda förutsättningar
Paul Kula är en av Pelmatics uppskattade hyrläkare. Han kom till Sverige för femton år sedan med en familjeläkarexamen från Polen i bagaget.
– Efter att ha läste vidare till allmänspecialist arbetade jag några år inom den svenska sjukhusvården för att sedan börja som hyrläkare. För åtta år sedan kom jag till Pelmatic, ett val jag inte har ångrat, tvärtom.
Paul berättar att han sökte efter ett konsultföretag som kunde ge honom som läkare de bästa förutsättningarna för att arbeta och göra ett bra jobb.
– Allt detta fann jag hos Pelmatic. Min konsultchef tar till exempel hand om allt praktiskt och ser till att avtal hålls. Som hyrläkare kan det ibland vara svårt att sätta gränser när det gäller arbetstider, men här finns en trygg hamn som har full kontroll och tar diskussionen om det skulle uppstå några frågetecken.
En annan fördel som Paul lyfter fram är möjligheten att styra sin egen tid.
– Jag har en stor familj och tycker om att jobba intensivt i perioder för att sedan vara ledig och ägna mig åt nära och kära. Den möjligheten har jag på Pelmatic som är mycket lyhörda för alla önskemål.
På frågan om han kan rekommendera Pelmatic till andra läkare blir svaret ett självklart ”ja”!
– Det gör jag ofta, de har uppdrag som passar oss som bor i södra Sverige, betalar bra och snabbt och vinnlägger sig om ett personligt bemötande. Ett talande exempel är att jag i Sverige kallar mig Paul för att underlätta språket, men på Pelmatic är det Pawel som gäller. Här råder en familjär känsla som gör att jag inte bara känner mig som en inhyrd arbetskraft utan som en uppskattad medlem i verksamheten.

Vill du jobba med oss på Pelmatic? Klicka här för att registrera dig hos oss

Paul Kula, specialist i allmänmedicin och läkarkonsult på Pelmatic.
Paul Kula, specialist i allmänmedicin och läkarkonsult på Pelmatic.
Pelmatic
Pelmatic Sweden AB bemannar med sjukvårdspersonal hos kunder i hela Sverige. Med lång erfarenhet, stort kontaktnät och kvalitetssäkrade arbetssätt skapar vi trygga, flexibla och kostnadseffektiva personallösningar.

Pelmatic
Östra Prinsgatan 20
371 31 Karlskrona
Tel: 0455-68 79 00
www.pelmatic.se

Pelmatic logotype

Konsulter behövs för att täcka vakanser

Mer än hälften av läkarna anger att deras verksamheter anlitar läkare från bemannings- och konsultföretag. Verksamheterna har främst behov av bemanningsläkare för att täcka vakanser och för att kunna hantera det dagliga patientflödet och uppfylla vårdgarantin. Läkare från bemanningsföretag behövs också vid semestertider, vid hög arbetsbelastning, för många patienter per läkare, för att få en viss specialistkompetens och vid sjukfrånvaro.

I vilken omfattning anlitar din verksamhet läkare från bemanningsföretag?
I vilka sammanhang har ni främst behov av läkare från bemanningsföretag? Ange gärna flera.

1. För att täcka vakanser
2. För att kunna hantera det dagliga patientflödet och uppfylla vårdgarantin
3. Vid semestertider
4. Vid hög arbetsbelastning, för många patienter per läkare
5. För att få en viss specialistkompetens till en sjukvårdsenhet
6. Vid sjukfrånvaro
7. För att kunna hålla vårdplatser öppna
8. För att tillföra erfarenhet/handledningskunskap till sjukvårdsenheten (om det saknas)
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av läkare 22 mars–2 april 2019. Över 1 000 läkare har svarat på undersökningen.

Bemanningsföretagen med högst kvalitet

Vilka bemanningsföretag för läkare har levererat en tjänst med bra kvalitet? Läkarna har angivit vilka bemanningsföretag de har erfarenhet av som leverantör och vilka av dem som de anser har levererat en tjänst med bra kvalitet.

Vilka av följande bemanningsföretag för läkare har du erfarenhet av som leverantör till hälso- och sjukvården? Ange gärna flera.
Vilka av följande bemanningsföretag för läkare anser du har levererat en tjänst med bra kvalitet? Ange gärna flera.

För få läkare hade erfarenhet av Pridoc, Pelmatic och Hedera Group som leverantör för att de skulle kunna bedömas kvalitetsmässigt.
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av läkare 22 mars–2 april 2019. Över 1 000 läkare har svarat på undersökningen.

Då ska bemanningsföretag anlitas

84 procent anser att bemanningsföretag ska kunna anlitas av sjukvården. Bemanningsföretag ska främst anlitas vid hög arbetsbelastning, för att täcka vakanser och hålla vårdplatser öppna.

I vilka sammanhang anser du att läkare från bemanningsföretag ska anlitas av
sjukvården? Ange gärna flera.

1. Vid hög arbetsbelastning, för många patienter per läkare
2. För att täcka vakanser
3. För att kunna hålla vårdplatser öppna
4. Vid sjukfrånvaro
5. Vid semestertider
6. För en få en viss specialistkompetens till en sjukvårdsenhet
7. För att tillföra erfarenhet/handledningskunskap till sjukvårdsenheten (om det saknas)
8. För att kunna hantera det dagliga patientflödet och uppfylla vårdgarantin
9. Läkare från bemanningsföretag ska aldrig anlitas
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Läkare genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 19–22 oktober 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.

Ökad standardisering kan stärka patientsäkerheten

Lars Almroth, barnläkare och hälso- och sjukvårdsdirektör i Blekinge.
Lars Almroth, barnläkare och hälso- och sjukvårdsdirektör i Blekinge.
34 procent av läkarna upplever patientsäkerheten inom sjukvården som dålig eller inte så god. För att öka patientsäkerheten krävs en gedigen analys av arbetssätt och rutiner. Det anser Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör i Blekinge.

Det är välkänt att de största patientsäkerhetsriskerna ofta uppstår i övergången mellan olika delar av vården. Det kan exempelvis röra sig om att viktig patientinformation går förlorad mellan vårdgivare. Patientsäkerheten kan vara hög inom vårdenheter, men den stora utmaningen är många gånger att få till en god patientsäkerhet i hela vårdkedjan, säger Lars Almroth.
Läkarna som bedömde patientsäkerheten inom sjukvården som kritisk fick även ange vilka åtgärder som behöver vidtas för att höja patientsäkerheten. Svaret på den frågan blev framförallt ökad bemanning, förbättrade arbetsvillkor, god arbetsmiljö och fler vårdplatser.
– Dessa faktorer nämns ofta i patientsäkerhetssammanhang. Visst ligger det nära tillhands att exempelvis ange ökad bemanning som en patientsäkerhetshöjande faktor, men man behöver stanna upp och analysera om de nuvarande arbetssätten och rutinerna verkligen stärker patientsäkerheten. Sjukvården behöver generellt arbeta mer standardiserat, vilket inte står i motsatsförhållande till personcentrerad vård, säger Lars Almroth.

Hur bedömer du att patientsäkerheten är just nu inom sjukvården? (som du har kontakt med)

Endast 5% av läkarna som arbetar på ett universitetssjukhus svarade mycket god.
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Läkare genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 19–22 oktober 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.