Etikettarkiv: Bemanningsföretag

Bemanningsläkare värdefulla

Eva Domanders, ordförande i Kompetensföretagen och vd på Klara.
Eva Domanders, ordförande i Kompetensföretagen och vd på Klara.
– Undersökningen visar att många bemanningsläkare bidrar med en värdefull insats, inte minst för att skapa en dräglig arbetsmiljö för den ordinarie personalen, säger Eva Domanders.

– Läkarnas svar tyder på att bemanningsläkare bidrar till en stärkt patientsäkerhet och en ökad vårdkvalitet när de avlastar läkare som har för många patienter på sin lott. Möjligheten att arbeta som bemanningsläkare attraherar allt fler, bland annat många seniora läkare som fortsätter att arbeta på sina egna villkor även när de passerat pensionsåldern, säger Eva Domanders, ordförande i Kompetensföretagen och vd på Kompetensföretaget Klara.

Värdefull kompetensöverföring
– Det är intressant att 35 procent betraktar bemanningsläkarna som värdefulla för att tillföra erfarenhet och handledningskompetens. Det sker en kompetensöverföring när erfarna bemanningsläkare överför kompetens mellan sina olika uppdragsgivare, vilket verkligen kan utveckla vården, säger Eva Domanders.
– Grunden till en hög kvalitet på bemanningstjänster läggs i upphandlingsarbetet. Inled dialogen med bemanningsföretagen så tidigt som möjligt i upphandlingsprocessen och sträva efter en så god framförhållning som möjligt i kompetensplaneringen, säger Eva Domanders.

Kan läkare från bemanningsföretag vara värdefulla för hälso- och sjukvården?
På vilka sätt kan läkare från bemanningsföretag vara värdefulla för hälso- och sjukvården?
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 18–21 oktober 2019. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.

Konsulter behövs för att täcka vakanser

Mer än hälften av läkarna anger att deras verksamheter anlitar läkare från bemannings- och konsultföretag. Verksamheterna har främst behov av bemanningsläkare för att täcka vakanser och för att kunna hantera det dagliga patientflödet och uppfylla vårdgarantin. Läkare från bemanningsföretag behövs också vid semestertider, vid hög arbetsbelastning, för många patienter per läkare, för att få en viss specialistkompetens och vid sjukfrånvaro.

I vilken omfattning anlitar din verksamhet läkare från bemanningsföretag?
I vilka sammanhang har ni främst behov av läkare från bemanningsföretag? Ange gärna flera.

1. För att täcka vakanser
2. För att kunna hantera det dagliga patientflödet och uppfylla vårdgarantin
3. Vid semestertider
4. Vid hög arbetsbelastning, för många patienter per läkare
5. För att få en viss specialistkompetens till en sjukvårdsenhet
6. Vid sjukfrånvaro
7. För att kunna hålla vårdplatser öppna
8. För att tillföra erfarenhet/handledningskunskap till sjukvårdsenheten (om det saknas)
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av läkare 22 mars–2 april 2019. Över 1 000 läkare har svarat på undersökningen.

Bemanningsföretagen med högst kvalitet

Vilka bemanningsföretag för läkare har levererat en tjänst med bra kvalitet? Läkarna har angivit vilka bemanningsföretag de har erfarenhet av som leverantör och vilka av dem som de anser har levererat en tjänst med bra kvalitet.

Vilka av följande bemanningsföretag för läkare har du erfarenhet av som leverantör till hälso- och sjukvården? Ange gärna flera.
Vilka av följande bemanningsföretag för läkare anser du har levererat en tjänst med bra kvalitet? Ange gärna flera.

För få läkare hade erfarenhet av Pridoc, Pelmatic och Hedera Group som leverantör för att de skulle kunna bedömas kvalitetsmässigt.
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av läkare 22 mars–2 april 2019. Över 1 000 läkare har svarat på undersökningen.

Rekommenderade bemanningsföretag

Vilka bemanningsföretag rekommenderar läkare för att fylla en läkarvakans? Undersökningen är genomförd mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige.

De mest rekommenderade bemanningsföretagen är Dedicare Doctor, Läkarjouren, LäkarLeasing, Klara och Agito.
Dedicare Doctor rekommenderas högst av läkare inom primärvården, Läkarjouren toppar rankningen bland läkare på universitetssjukhus och Läkar­Leasing och Läkarjouren rankas högst bland läkare på övriga sjukhus.
71 procent av läkarna rekommenderade inte något bemanningsföretag för att fylla en läkarvakans.

Vilka av följande bemanningsbolag skulle du rekommendera till sjukvården för att fylla en läkarvakans? Ange gärna flera. Svar från urval av alla läkare.
Vilka av följande bemanningsbolag skulle du rekommendera till sjukvården för att fylla en läkarvakans? Ange gärna flera. Svar från läkare inom primärvården.
Vilka av följande bemanningsbolag skulle du rekommendera till sjukvården för att fylla en läkarvakans? Ange gärna flera. Svar från läkare som arbetar på ett universitetssjukhus.
Vilka av följande bemanningsbolag skulle du rekommendera till sjukvården för att fylla en läkarvakans? Ange gärna flera. Svar från läkare som arbetar på annat sjukhus än universitetssjukhus.
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Läkare genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 19–22 oktober 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.

Allt fler inom vården väljer Docia

Rasmus Green arbetar som konsultläkare på bemanningsföretaget Docia och stormtrivs.
– Om du som läkare vill ha frihet, flexibilitet och möjligheten att utvecklas är Docia det självklara valet, berättar han.

Rasmus Green stormtrivs som konsultläkare på bemanningsföretaget Docia.
Rasmus Green stormtrivs som konsultläkare på bemanningsföretaget Docia.
Att förbättra villkoren för sjukvårdspersonal och sträva efter att sjukvården ska vara en attraktiv arbetsplats är Docias främsta ambition. Deras konsultchefer är väldigt engagerade i vården och brinner för att göra skillnad för sjukvårdspersonal.
Till vardags doktorerar Rasmus, vilket innebär att han i perioder behöver lägga ner mycket tid på forskningen. Han uppskattar verkligen möjligheten att kunna arbeta kliniskt och forska samtidigt.
– En stor skillnad mellan Docia och andra bemanningsföretag är att de är personliga och låter mig vara flexibel. De hittar uppdrag som är anpassade efter mig och mina förutsättningar. Mot slutet av min AT blev jag kontaktad av säkert 20 olika bemanningsföretag, men det var utan tvekan Docia som visade störst engagemang. Här känner jag mig uppskattad och inte bara som en i mängden, säger Rasmus.
– Varje enskild konsultläkare är unik för oss på Docia. Vi gör vad som krävs för att du ska känna dig nöjd och ser till att möta just dina behov. Vi vill att du som person ska känna förtroende för oss och lita på att vi finns där för dig. För oss är en nöjd konsult en bra konsult. Det är så vi arbetar för att göra svensk sjukvård ännu bättre, säger Bahare Ghaderi, konsultchef på Docia.

Det lilla extra
Docia har genom åren gjort sig känd som en trygg och engagerad arbetsgivare.
– Docia och min kontaktperson gör alltid det lilla extra för mig. De ser till att jag har stabila grunduppdrag med lång framförhållning, men håller också ögon och öron öppna för nya uppdrag med kort varsel. När jag blir tilldelad ett nytt uppdrag är allting ordnat och jag kan fokusera på att göra mitt jobb. Det är otroligt skönt att veta att Docia löser allt runt omkring, säger Rasmus.

Klicka här för mer information om Docia och intresseanmälan!

Docia Bemanning
Docia AB är ett heltäckande bemanningsföretag inom vården. Företaget levererar högkvalitativa sjukvårdstjänster inom alla specialistområden. De arbetar aktivt för att vara marknadens bästa arbetsgivare för marknadens bästa vårdkonsulter.

Docia
Arenavägen 55
121 77 Johanneshov
08-121 404 44
info@docia.se
www.docia.se

www.docia.se

Då ska bemanningsföretag anlitas

84 procent anser att bemanningsföretag ska kunna anlitas av sjukvården. Bemanningsföretag ska främst anlitas vid hög arbetsbelastning, för att täcka vakanser och hålla vårdplatser öppna.

I vilka sammanhang anser du att läkare från bemanningsföretag ska anlitas av
sjukvården? Ange gärna flera.

1. Vid hög arbetsbelastning, för många patienter per läkare
2. För att täcka vakanser
3. För att kunna hålla vårdplatser öppna
4. Vid sjukfrånvaro
5. Vid semestertider
6. För en få en viss specialistkompetens till en sjukvårdsenhet
7. För att tillföra erfarenhet/handledningskunskap till sjukvårdsenheten (om det saknas)
8. För att kunna hantera det dagliga patientflödet och uppfylla vårdgarantin
9. Läkare från bemanningsföretag ska aldrig anlitas
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Läkare genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 19–22 oktober 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.

LäkarLeasing låter dig bestämma!

Niclas Wåhlin, VD hos LäkarLeasing. Foto: Patrik Lindqvist
Niclas Wåhlin, VD hos LäkarLeasing. Foto: Patrik Lindqvist
LäkarLeasing är Sveriges största vårdbemanningsföretag och förmedlar välbetalda uppdrag över hela Sverige och i Norge. Företaget har märkt att läkare och sjuksköterskor vill ta kontroll över sina arbetssituationer och erbjuder därför sina konsulter skräddarsydda avtal som är baserade på varje enskild individs önskemål och förutsättningar.

Sedan starten 2005 har LäkarLeasing vuxit och är idag marknadsledande inom vårdbemanning i Sverige. Det senaste decenniet har företaget bemannat den svenska sjukvården med närmare 100 000 uppdragsveckor. De viktigaste skälen till företagets framgångar har varit dess flexibla villkor och personliga kontakter med sina konsulter.
– Hos LäkarLeasing bestämmer du. Det är dina villkor som gäller och vi formar vårt samarbete utifrån vad du vill få ut av det. Det finns inget standardavtal som alla får rätta sig efter hos oss utan vi skräddarsyr varje avtal för arbetsmängd, ersättning och villkor utifrån vad som faktiskt blir bäst för den enskilda konsulten. Vi vill att de känner sig i kontroll över sin arbetssituation när de arbetar med oss. Det gör att det blir lättare för dem att hitta rätt balans mellan privat- och arbetsliv så de kommer till jobbet med mer energi, motiverade att utföra sitt jobb på bästa sätt, förklarar Niclas Wåhlin, VD hos LäkarLeasing.

Gör en intresseanmälan
Skicka gärna en intresseanmälan så kontaktar vi dig och berättar mer om vilka möjligheter du har hos oss: Till intresseanmälan

Chans att bestämma själv
En gemensam faktor för många av de som söker sig till LäkarLeasing är att de har en önskan om att kunna påverka sin arbetssituation i större utsträckning och att själva bestämma när de arbetar. Niclas Wåhlin berättar att deras konsulter ofta känner sig uppskattade på sina uppdrag eftersom de kommer till arbetsplatser där deras kompetens verkligen är behövd.
– Vi brukar säga att våra konsulter anger när de vill jobba istället för när de vill vara lediga. Genom våra uppdrag får de också chansen att utvecklas i sin yrkesroll och se hur man arbetar på olika enheter. Men det är den höga ersättningen i kombination med att få vara med och hjälpa till där behovet är som störst som ofta är mest uppskattat hos våra konsulter.

Vill du veta mer om möjligheterna som finns representerade hos LäkarLeasing?
Besök oss på www.lakarleasing.se eller sms:a ”Läkare” till 71120 så kontaktar vi dig!

Uppdrag i Norge
LäkarLeasing erbjuder såväl längre kontinuitetsuppdrag som kortare uppdrag på enstaka veckor. Nu har företaget även börjat stärka sin position i Norge på allvar. Det gör att det finns allt fler möjligheter att ta del av för de konsulter som vill uppleva vårdsektorn i ett annat nordiskt land.
– Vi har varit verksamma i Norge under flera år och har redan en tydligt etablerad närvaro och ett positivt rykte. För de konsulter som vill prova arbetsmiljön och förhållandena i vårt grannland är det en trygghet att veta att de har ett svenskt företag i ryggen, som hjälper till med allt ifrån skatter till arbetsgivaravgifter. Det kan ibland skilja sig en hel del, men vi stöttar hela vägen, säger Niclas Wåhlin.

Värnar om sjukvården
LäkarLeasing arbetar aktivt för att värna om branschens framtid, bland annat genom att försöka motverka de ökande kostnaderna för sjukvårdsbemanningen i Sverige.
– En av våra stora ambitioner är att tillsammans med våra kunder ta fram arbetssätt som skapar en långsiktigt hållbar situation. Vi vill att sjukvårdsbemanning ska fungera som ett komplement till den ordinarie sjukvården, inte som en ersättning. För att motverka den ökande bristen på vårdplatser som drabbat Sverige de senaste åren är vår målsättning att sysselsätta så många konsulter som möjligt med de resurser som finns tillgängliga. Vi arbetar därför med låga vinstmarginaler för att göra det möjligt för oss att erbjuda våra konsulter en hög ersättning utan att öka landstingens kostnader.

Man kan förlita sig på LäkarLeasing
Allmänspecialisten och kirurgen Mats Skondia arbetar deltid genom LäkarLeasing sedan flera år tillbaka. Han har provat flera andra bemanningsföretag men kände inte att han hittade rätt förrän han kom till LäkarLeasing.
– Jag har alltid haft bra kontakt med min handläggare och de andra på kontoret hos LäkarLeasing; de är trevliga och professionella, snabba och lyhörda. Det är aldrig några problem med ersättning eller avtal och deras boende- och resekoordinator hjälper alltid till att ordna det praktiska så att jag kan fokusera på det jag ska göra när jag kommer fram.
Mats Skondia tar i huvudsak uppdrag under sin semester och andra lediga perioder, framförallt för att få chansen att jobba inom olika områden i Sverige men även för att tjäna extra pengar. Villkoren bestämmer han helt själv, något som också var avgörande för hans val.
– Jag anger när jag vill arbeta och hur. Allt annat ordnar LäkarLeasing. Det är verkligen skönt att kunna komma till en ny plats och börja arbeta med patienterna direkt. Dessutom är uppdragen omväxlande och intressanta och jag har fått insikt i hur vården ser ut i olika regioner. Jag rekommenderar läkare som vill få ut mer av sin arbetssituation att höra av sig till LäkarLeasing. Det är både väldigt lärorikt och givande, avslutar han.

Allmänspecialisten och kirurgen Mats Skondia har arbetat genom LäkarLeasing sedan 2013. Foto: Patrik Lindqvist
Allmänspecialisten och kirurgen Mats Skondia har arbetat genom LäkarLeasing sedan 2013. Foto: Patrik Lindqvist
LäkarLeasing
LäkarLeasing startades 2005 för att bemöta det växande behovet av konsultläkare inom den svenska sjukvården. Idag är företaget marknadsledande inom vårdbemanning i Sverige och stärker sin närvaro i Norge. LäkarLeasing samarbetar med vårdgivare inom både offentlig och privat sektor runt om i hela landet och kan erbjuda alla typer av uppdrag, allt från enstaka pass till helårsuppdrag.

LäkarLeasing Sverige AB
S:t Göransgatan 57, 6tr
112 38 Stockholm
Tel: 08-120 666 50
E-post: kontakt@lakarleasing.se
www.lakarleasing.se

Läkarna rekommenderar

Vi bad läkarna ange vilka bemanningsföretag de skulle rekommendera till hälso- och sjukvården om en läkarvakans behöver fyllas. Läkarjouren, Dedicare Doctor, LäkarLeasing och Rent a Doctor (numera Klara) var de bemanningsföretag som flest rekommenderade.

Vilka av följande bemanningsföretag skulle du rekommendera till sjukvården om en läkarvakans behöver fyllas Ange gärna flera.

Skandinavisk Hälsovård Group samarbetar med Vasaloppet

Magdalena Dahlberg, konsultchef på Skandinavisk Hälsovård. Foto: Nisse Schmidt
Magdalena Dahlberg, konsultchef på Skandinavisk Hälsovård. Foto: Nisse Schmidt
Skandinavisk Hälsovård Group är ett av landets största läkarbemanningsföretag och är dominerande med läkare inom primärvården. Förutom bemanning brinner företaget för hälsa och friskvård och strävar efter att erbjuda sina konsulter något alldeles extra.

Marie Öhrstedt, vd för Skandinavisk Hälsovård Group, förklarar att företaget vill ge något tillbaka till sina konsulter för den insats de gör.
– Visst vill vi att läkare ska arbeta med oss för att vi är en auktoriserad och meriterad arbetsgivare, men vi vill också ge läkarna ett mervärde. Utifrån den tanken samt ett gemensamt intresse för idrott och skidåkning har vi etablerat ett samarbete med Vasaloppet. Vi bemannar Vasaloppets olika lopp med tävlingsläkare under både vinter- och sommarveckan.
Magdalena Dahlberg arbetar som konsultchef på Skandinavisk Hälsovård och är sjuksköterska och barnmorska med 20 års erfarenhet från sjukvården.
– Förutom i mitt vardagliga arbete där jag bemannar med läkare i primärvården och inom slutenvården har jag ansvaret för vår bemanning av Vasaloppsveckorna. Som skidintresserad dalkulla känns det väldigt roligt att kunna erbjuda våra läkare denna typ av uppdrag. Då jag själv är sjuksköterska bemannade jag en akutbil tillsammans med en av våra orto­peder under Cykelvasan. Det var riktigt roligt att få komma ut på fältet och arbeta tillsammans med våra läkare men också att få ta del av arbetat i Vasaloppsorganisationen.
– Jag har världens bästa kollegor och ett riktigt roligt jobb och dessutom så ger skidåkningen tillsammans med våra konsulter ett stort mervärde. Jag är glad över att vår vd är så intresserad av träning och skidåkning. Naturligtvis är det inget krav att vara idrottsligt aktiv för att arbeta här, men företaget erbjuder en möjlighet som inte finns någon annanstans.
Förutom att Skandinavisk Hälsovård Group strävar efter att främja en aktiv fritid för sina läkarkonsulter har företaget ramavtal med samtliga landsting i Sverige, kollektivavtal med läkarförbundet och är medlemmar i Bemanningsföretagen samt har en möjlighet att erbjuda uppdrag i Norge och Danmark. Marie Öhrstedt betonar dessutom att företaget även erbjuder utbildningar, stipendier och kongresser för sina läkare.
– Inför vintersäsongen 2019 fortsätter vi med vår skidsatsning och kommer att träna och tävla tillsammans med tränare från världseliten. Intresset för våra träningsgrupper och våra arrangemang kring långloppen har varit enormt stort vilket gör att det ska bli fantastiskt roligt att åka skidor tillsammans med våra läkare ännu en säsong, säger Magdalena Dahlberg.

Skandinavisk Hälsovård Group
Skandinavisk Hälsovård Group tillhör Falckkoncernen, företaget har varit dominerande inom läkarbemanning sedan 2000 och leds av personer med lång sjukvårdserfarenhet. Företaget har genom denna bakgrund god förståelse för både den enskilde läkarens och kundens behov och är därmed det naturliga förstahandsvalet.

Skandinavisk Hälsovård Group
Barnhusgatan 22, 111 23 Stockholm
Målaregatan 10, 784 33 Borlänge
Vasagatan 45, 411 37 Göteborg
Tel: 0243-945 00
E-post: info@shvab.se