Tag: E-hälsa

Digital vård på distans kompletterar fysisk vård

Digital vård på distans kompletterar fysisk vård

77 procent av läkarna anser att digital vård på distans kan vara till nytta för...

Digital vård på distans kompletterar fysisk vård

Presentation

Avonova – utvecklande arbete i stimulerande miljö

Avonova – utvecklande arbete i stimulerande miljö

– Avonova erbjuder ett omväxlande arbete där jag verkligen kan göra skillnad och bidra till...

Avonova – utvecklande arbete i stimulerande miljö

Mänskliga möten – viktig kontrast till läkares digitala vardag

Mänskliga möten – viktig kontrast till läkares digitala vardag

– Vi lever i ett slags digitaliseringens tidevarv men ryktet om det personliga mötets död,...

Mänskliga möten – viktig kontrast till läkares digitala vardag

Teknikskifte ger effektivare vård

Teknikskifte ger effektivare vård

För att sjukvården ska klara av ökade vårdbehov i framtiden krävs fler riktade digitala vårdlösningar...

Teknikskifte ger effektivare vård

Fast läkarkontakt stärker patientsäkerheten

Fast läkarkontakt stärker patientsäkerheten

94 procent av läkarna anser att en fast läkarkontakt skulle ge en tryggare och säkrare...

Fast läkarkontakt stärker patientsäkerheten

Digitalisering av vården i fokus

Digitalisering av vården i fokus

E-hälsofrågan är fortsatt högaktuell och behandlas från både Socialstyrelsen och Regeringen. Men vilken utveckling ska...

Digitalisering av vården i fokus

Satsning på e-hälsa kräver mod

Satsning på e-hälsa kräver mod

Jönköping var ett av de första landstingen i Sverige som på allvar tog steget mot...

Satsning på e-hälsa kräver mod

Digitala tjänster kompletterar fysiska primärvården

Digitala tjänster kompletterar fysiska primärvården

De digitala läkartjänsterna växer och fungerar allt mer som ett komplement till den fysiska primärvården....

Digitala tjänster kompletterar fysiska primärvården