Etikettarkiv: Läkemedelsindustrin

Fler läkare nyfikna på läkemedelsindustrin

Christina Stahre, linje­chef och forsknings­läkare på AstraZeneca.

En läkares viktigaste uppgift i läkemedelsindustrin är att förstå och analysera behoven hos de människor som lever med olika typer av sjukdomar. Läkare kan vara involverade i såväl tidiga som senare faser av läkemedelsutvecklingen, genom att kartlägga och analysera ett läkemedels fördelar och eventuella risker samt förbereda en läkemedelskandidat för myndighetsgodkännande.

Fyrtiofem procent av läkarna kan tänka sig att arbeta inom läkemedelsindustrin.
– Undersökningsresultatet överensstämmer med mitt intryck av att allt fler läkare intresserar sig för och är nyfikna på vad läkemedelsindustrin har att erbjuda. En faktor som kan ha bidragit till det ökande intresset är att industrin har fått mycket uppmärksamhet i samband med utvecklingen av coronavaccin, säger Christina Stahre, specialistläkare i anestesi och intensivvård, som sökte sig till läkemedels­industrin efter många år i den offentliga sjukvården, bland annat på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Sedan 2004 är hon på AstraZeneca, nu som linjechef och forskningsläkare inom typ 2-diabetes och kardiovaskulär sjukdom.

”Det känns verkligen meningsfullt att kunna göra skillnad för så många.”

Utvecklingsmöjligheter
I läkemedelsindustrin finns det utrymme för i princip alla typer av specialistläkare, däribland reumatologer, kardiologer, barnläkare, onkologer och diabetesläkare. Många läkare som söker sig till industrin är disputerade, men det är absolut inget krav.
– Läkemedelsindustrin erbjuder många utvecklingsvägar. Man kan bli specialist på ett medicinskt område eller specifikt läkemedel, linjechef eller projektledare för globala läkemedelsutvecklingsteam. Industrin erbjuder generellt sett goda utvecklingsmöjligheter, kontinuerlig fortbildning och attraktiva villkor för läkare. För den som är intresserad av att arbeta utomlands finns också många valmöjligheter, säger Christina Stahre.

Gör skillnad för många
Hon sökte sig till läkemedelsindustrin för att hon var nyfiken, sökte utmaningar och ville använda sin kompetens utanför sjukvården.
– En viktig drivkraft för mig och många andra läkare som söker sig till läkemedelsindustrin är möjligheten att vara med och utveckla läkemedel som påverkar miljontals människors liv och hälsa världen över. Det känns verkligen meningsfullt att kunna göra skillnad för så många, säger Christina Stahre.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta som läkare inom läkemedelsindustrin?

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 16–21 april 2021. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.

Långsiktigt och forskningsinriktat i läkemedelsindustrin

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

För läkare som vill arbeta med forsknings- och utvecklingsfrågor i en global miljö kan läkemedelsindustrin erbjuda många olika karriärvägar. Läkare som vill använda sin kompetens till att vara med och utveckla framtidens läkemedel har goda möjligheter att själv påverka såväl karriärutveckling som forskningsinriktning.

– Läkemedelsindustrins viktigaste uppgift är att driva innovation och medicinsk utveckling och därigenom utveckla behandlingar som hjälper så många patienter som möjligt att få rätt och bättre behandling vid rätt tillfälle. Jag sökte mig till läkemedelsindustrin eftersom jag länge varit intresserad av forskning, utveckling och innovation. Möjligheten till livslångt lärande och personlig utveckling kändes också intressant, säger Anders Gabrielsen, specialistläkare i kardiologi och internmedicin och sedan 2018 senior director physician på AstraZeneca. Han har tidigare forskat på hjärt- och kärlsjukdomar på KI och har varit verksam i läkemedelsindustrin sedan 2011.

Anders Gabrielsen, senior director physician på AstraZeneca.
Anders Gabrielsen, senior director physician på AstraZeneca.

Jobba långsiktigt
På AstraZeneca ingår Anders Gabrielsen i ett team som ägnar sig åt klinisk forskning med inriktning på hjärta och kärl, metabolism och njurar.
– Som läkare i den offentliga vården är man bunden till de politiska ramar och förutsättningar som ges. På läkemedelsbolag ges man istället möjlighet att ägna sig åt forsknings- och utvecklingsfrågor på heltid. Det innebär att man ges tid att arbeta utifrån ett mer övergripande och långsiktigt perspektiv. Något som fick mig att söka mig till ett läkemedelsbolag är också möjligheten att jobba utifrån såväl nationella som internationella perspektiv, säger Anders Gabrielsen.

Samverkan
68 procent av läkarna kan tänka sig att arbeta med klinisk forskning i samarbete med läkemedelsindustrin i sin kliniska vardag.
– Det är en glädjande siffra, eftersom samverkan mellan industrin och sjukvården är nyckeln till en bra forskningsmiljö överlag. Sverige har mycket fin forskningshistorik och goda möjligheter till att vara ett föregångsland inom klinisk forskning. Men för att det ska bli verklighet är det viktigt att sjukvårdens medarbetare upplever att de har tillräckligt med tid att ägna sig åt den här typen av forskningssamverkan. Det är helt avgörande att man kontinuerligt arbetar för att öka kontaktytorna, när det gäller forskning och utveckling, mellan sjukvården och läkemedelsindustrin, säger Anders Gabrielsen.

Samtliga specialistutbildningar
– För att trivas med att arbeta i läkemedelsindustrin bör man förstås vara intresserad av innovation och utveckling. Samtliga specialistutbildningar är efterfrågade i industrin, läkemedelsbranschen värdesätter mångfalden av olika kliniska erfarenheter och specialistutbildningar. Som läkare i vår bransch kan man välja att inrikta sig på generell eller väldigt specifik forskning, eller utvecklas i en ledarroll och lära sig mer om organisationsfrågor. Andra exempel på specialistinriktningar är patientsäkerhetsfrågor och farmakologifrågor, avslutar Anders Gabrielsen.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta med klinisk forskning i samarbete med läkemedelsindustrin i din kliniska vardag? (förutsatt att tid avsätts till det)
Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 24–29 april 2020. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.

Brett karriärspektrum i läkemedelsindustrin

Tomas Andersson, Clinical Vice President på Astra Zeneca.
Tomas Andersson, Clinical Vice President på Astra Zeneca.
Drivkraften inom läkemedelsindustrin skiljer sig i grunden inte från den i klinisk vård – det handlar om att förebygga, lindra och bota sjukdomar.
– Det är ständigt patientnyttan som är i fokus, säger Tomas Andersson, Clinical Vice President på Astra Zeneca.

När Tomas Andersson för 20 år sedan bestämde sig för att byta jobbet som klinisk farmakolog på Lunds universitetssjukhus till ett uppdrag inom läkemedelsindustrin var det mest nyfikenhet att testa något nytt som drev honom. Det som var tänkt som ett tillfälligt avbrott från den kliniska verksamheten blev hans karriär.
– Jag märkte snabbt att min kompetens togs tillvara och att jag kunde utvecklas professionellt, som läkare och forskare. Läkemedelsindustrin är enormt innovativ och här möts kunskap från så många olika håll. Det är väldigt stimulerande, säger han.

Stora framsteg
Under sina två decennier inom läkemedelsindustrin har han sett stora framsteg i behandlingen av många svåra sjukdomar. Magsår, som tidigare ofta krävde inläggning på sjukhus, existerar knappt idag. Dödligheten i hjärtinfarkt har minskat kraftigt tack vare bland annat statiner, och nu står behandlingen av typ 2-diabetes inför en smärre revolution, med helt nya behandlingsprinciper för att förebygga allvarliga hjärt/kärl- och njurkomplikationer.
– Man glömmer lätt vilka enorma landvinningar som gjorts eftersom framstegen snabbt normaliseras. Men det är fantastiskt att få vara med och driva den här utvecklingen, menar han.

Karriärmöjligheter
Tomas Andersson är därför inte överraskad över att en så stor andel av tillfrågade läkare kan tänka sig att arbeta inom läkemedelsindustrin. Här finns ett brett spektrum av karriärmöjligheter oavsett om man vill jobba i nära samverkan med sjukvården kring tillämpning av nya terapier, eller mer fokuserat med klinisk forskning. Det är också en global industri med internationell prägel och möjlighet till utlandsuppdrag.
– De många möjligheterna till specialisering som finns i den klassiska läkarrollen har sina motsvarigheter i läkemedelsindustrin. Det finns något för alla, förutsatt att man är kunskapsdriven och nyfiken på att lära nytt, säger Tomas Andersson.
Han tror att det har skett en attitydförändring under senare år.
– Det har nog funnits en del fördomar mot läkemedelsindustrin. Idag finns en mycket större transparens kring hur vi arbetar och vad vår roll är. Våra studier och data är publika och vi arbetar i nära samverkan med sjukvården, forskarvärlden och övriga samhället. Det är i synergin mellan olika aktörer som kunskap och nytta skapas och vår roll i detta har blivit mycket tydligare, avslutar Tomas Andersson.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom läkemedelsindustrin?

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av läkare 22 mars–2 april 2019. Över 1 000 läkare har svarat på undersökningen.

Arbetsvillkor och utveckling av läkemedel lockar läkare

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Bättre lön och arbetsvillkor lockar läkare till läkemedelsindustrin, liksom att få utveckla framtidens läkemedel, själv utvecklas, göra något nytt och att arbeta i team. Ett missnöje med regionerna/landstingen framgår också av svaren.

Läkarna som kan tänka sig att arbeta inom läkemedelsindustrin har svarat på vad som lockar mest med att arbeta där.

Lön och arbetsvillkor
Drygt hälften av de tillfrågade läkarna svarade att de kan tänka sig att arbeta inom läkemedelsindustrin tack vare bättre lön och arbetsvillkor jämfört med nuvarande arbetsplats. Framförallt nämner man obetald övertid, jourer och ingen möjlighet att påverka sin arbetssituation som något man vill komma ifrån.

Utveckla läkemedel
Att få vara med och utveckla framtidens läkemedel och sjukvård känns också lockande för många. Man anser att läkarprofessionen har viktig kunskap som kan vara samhällsnyttig och bidra till forskning och implementering av nya arbetsmetoder. Fler läkare med forskningsbakgrund skulle också kunna leda till mer relevanta studieupplägg och långsiktigt utvecklingsarbete, som ger bättre säkerhet för patienterna. Det känns spännande och utmanande att få hitta lösningar och botemedel på medicinska utmaningar.
Variation, stimulerande och ”att göra något nytt” är också kommentarer som återkommer i undersökningen. Chansen att få egen utveckling samtidigt som större resurser ger förutsättningar till att göra ett bra jobb känns spännande. Det är även lockande att ta en paus i kliniskt arbete och istället få ägna sig åt forskning. ”Det känns viktigt att bredda förståelsen för läkemedelsindustrins bidrag till vården.”

”Svensk sjukvård är i fritt fall”
”Jag har arbetat som läkare i 31 år och är 56 år gammal, så sannolikt blir det inte aktuellt, men kan bli ett alternativ om det inte går att arbeta utan att knäckas helt.” Arbetssituationen inom landstinget oroar många och är därför en stor anledning till att man kan tänka sig arbeta för en annan arbetsgivare. Man vill komma ifrån överbelastning och en överhängande risk att bli utbränd redan efter några år. Att arbeta inom läkemedelsindustrin kan vara ett karriärsalternativ där den egna kompetensen skulle värderas högre. Det kan också bli den vidareutbildning man önskar men inte går att få inom landstinget.
Man upplever att det skulle kännas mycket positivt att jobba i team mot ett gemensamt mål istället för att bråka om patienter och vårdplatser.

Därför lockar läkemedelsindustrin
1. Bättre lön och arbetsvillkor
2. Utveckla framtidens läkemedel
3. Att få utvecklas och göra något nytt
4. Arbeta med forskning
5. Byta arbetsgivare från landstinget
6. Jobba i team mot gemensamt mål

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av läkare 22 mars–2 april 2019. Över 1 000 läkare har svarat på undersökningen.

Påverka global hälsa inom läkemedelsbranschen

Tomas Andersson, specialist­läkare i klinisk farmakologi och Clinical Vice President Cardio­vascular/Chronic Kidney Disease vid AstraZeneca.
Tomas Andersson, specialist­läkare i klinisk farmakologi och Clinical Vice President Cardiovascular/ Chronic Kidney Disease vid AstraZeneca.
Samspelet mellan läkarkåren och läkemedelsbranschen är en oumbärlig faktor i utvecklingen av global sjukvård. Att arbeta med läkemedelsutveckling medför möjligheten att tillämpa sin medicinska kunskap på bred skala och chansen att förändra livet för miljontals människor.

Läkemedelsindustrin har på senare år genomgått en omfattande förändring och befinner sig idag i något av en pionjärfas vad gäller att utforma nya läkemedel och modaliteter.
– Inom den tidiga forskningen ligger fokus på nya typer av läkemedel, såsom anti-sense oligonukleotider och modifierat RNA. Det är en intressant utmaning eftersom vi behöver lära oss från grunden hur vi utvecklar och testar sådana läkemedel på människor på ett säkert och effektivt sätt. Området är mycket spännande med nya angreppssätt, vilket innebär att vi också kan komma åt mekanismer som tidigare varit utom räckhåll, berättar specialistläkaren i klinisk farmakologi och Clinical Vice President Cardiovascular/Chronic Kidney Disease vid AstraZeneca, Tomas Andersson.

Förändrar människors tillvaro
Som läkare inom läkemedelsbranschen har man chansen att påverka tillvaron för människor i hela världen och tillämpa sina kliniska och vetenskapliga kunskaper i ett brett sammanhang. Det finns dessutom ett väl fungerande partnerskap mellan företag och kliniskt aktiva läkare, vilket inriktas på att ta vara på de senaste vetenskapliga framstegen och se till att de kommer patienterna till godo.
– Våra forskningssamarbeten omfattar allt från grundläggande vetenskap till både tidiga och sena läkemedelsstudier. Vi arbetar nära både forskare och kliniskt verksamma läkare och genom att hitta innovativa sätt att behandla patienterna uppnår vi resultat som är omöjliga för en ensam praktiker. Det är oerhört inspirerande.

Stimulerande miljö
Hela 40 procent av läkarkåren är intresserade av en karriär inom branschen; området har breda karriärvägar i en stimulerande, internationell miljö och Tomas påpekar att de som söker sig till branschen kan se fram emot att ta del av mycket ny kunskap.
– De flesta som intresseras av läkemedelsutveckling är vetgiriga och öppna, vilket i mångt och mycket är en förutsättning – som läkare är man en stor resurs för industrin, men det finns enormt mycket ny kunskap att inhämta. Det är därmed fantastiskt roligt att så många tillfrågade läkarkollegor kan tänka sig arbeta inom läkemedelsindustrin. För mig speglar det en positiv grundinställning till det banbrytande forskningsarbete som sker inom läkemedelsutveckling, och jag välkomnar intresserade kollegor att prova på!

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom läkemedelsindustrin?