Etikettarkiv: Mälarsjukhuset

Kollegial gemenskap och trivsel bakom klinikens goda rykte

Anna-Clara Sterne, överläkare i psykiatri och Anna Living, ST-läkare på Psykiatriska kliniken vid Mälarsjukhuset. Foto: Mia Wistrand
Anna-Clara Sterne, överläkare i psykiatri och Anna Living, ST-läkare på Psykiatriska kliniken vid Mälarsjukhuset. Foto: Mia Wistrand

Trevlig stämning, goda utvecklingsmöjligheter och fin kollegial gemenskap. Det är några av anledningarna till att Anna-Clara Sterne för tolv år sedan valde att göra sin ST på Psykiatriska kliniken vid Mälarsjukhuset. Samma anledningar har fått henne att stanna kvar.

Psykiatriska kliniken vid Mälarsjukhuset är känd för att vara en handledningsvänlig verksamhet där många väljer att stanna kvar efter avslutad AT- och ST-tjänst.
– Vi var åtta ST-läkare i min grupp, och sju av oss är idag överläkare på kliniken, berättar Anna-Clara Sterne, specialist i psykiatri.
Idag arbetar hon som överläkare på en beroende- och psykiatrisk intensivvårdsavdelning på Mälarsjukhuset.
– Variationen i arbetet är en stor del av anledningen till att jag trivs så bra. Inte minst inom akutpsykiatri ställs man inför ständigt nya utmaningar.
Anna Living, ST-läkare på kliniken, hade redan en specialistexamen i geriatrik när hon sökte sig hit. Intresset för äldrepsykiatri fick henne att vilja bredda sin kompetens.
– Jag vill arbeta med den grupp patienter som är äldst och sjukast, och jag har ett särskilt intresse för geropsyk. Dessa patienter återfinns både inom geriatriken och här inom psykiatrin.

<!—
Vi söker överläkare inom psykiatri och beroendemedicin. Klicka här för mer information och ansök

Vi söker ST-läkare inom psykiatri. Klicka här för mer information och ansök
—>

Utvecklande
Under det dryga år som gått sedan Anna kom till kliniken som randande ST-läkare har hon arbetat på tre olika slutenvårdsavdelningar. Just nu är hon på en allmänpsykiatrisk specialistmottagning i Strängnäs.
– Här behandlas alla typer av patienter med allt från psykiatrisk problematik som till exempel bipolär sjukdom, depressioner och psykossjukdomar till beroendeproblematik. Det är ett mycket utvecklande arbete som ger en bred erfarenhet av specialiteten.
Den psykiatriska kliniken på Mälarsjukhuset har sedan länge ett gott renommé bland AT- och ST-läkare. Ett konkret bevis på att ryktet talar sanning är att kliniken har få avhopp bland ST-läkarna. Och de färdiga specialisterna stannar ofta länge i verksamheten.
– Det är en väldigt trevlig klinik med bra kollegialt stöd. Vi lär oss massor av varandra och samarbetar kring patienter, och vi har även möjlighet till sambedömningar, till exempel geropsykiatriska bedömningar där jag kan bidra med min geriatriska kompetens, säger Anna.
På frågan om de kan rekommendera andra läkare att söka sig till kliniken blir svaret ett unisont ja!
– Det är en väldigt bra arbetsplats som det är lätt att göra reklam för. Psykiatri är också ett spännande område där det händer mycket inom forskningen, säger Anna-Clara, som påpekar att man inte behöver vara någon särskild typ av person för att jobba på kliniken.
– Vi som arbetar här är väldigt olika men trivs bra tillsammans. Det kollegiala samarbetet är viktigt för att man ska mäkta med den här typen av tung problematik hos patienterna. För att orka bära det behöver vi kunna söka stöd hos varandra när något känns svårt. Det utrymmet finns vilket jag ser som en av de stora styrkorna på vår klinik.

Aldrig utlämnad
Hon får medhåll av Anna som flikar in att psykiatri erbjuder stora utvecklingsmöjligheter inom en rad olika områden.
– På vår klinik kan du nischa dig inom det område du tycker är spännande samtidigt som du får bredden. Jag har till exempel aldrig varit någon stor entusiast av jourarbete, men här tycker jag att det är superkul för att man får jobba självständigt med bra back-up. Med det stödet i ryggen är jourarbetet både kul och utmanande, oavsett vad man möter i den akuta situationen.
– Jag tror att det är en stor anledning till att vi får så bra omdömen i AT-rankingar. Här kan du som läkare möta svåra saker och stå ensam – men du är aldrig utlämnad. Det finns alltid stöd och back-up. Samverkan och diskussion om stort och smått är en viktig och uttalad del av vår verksamhet, fastslår Anna-Clara.

<!—
Vi söker överläkare inom psykiatri och beroendemedicin. Klicka här för mer information och ansök

Vi söker ST-läkare inom psykiatri. Klicka här för mer information och ansök
—>

Psykiatriska kliniken vid Mälarsjukhuset i Sörmland
Region Sörmland arbetar aktivt för att skapa en patientanpassad, evidensbaserad vård på jämlika villkor. Det finns tre sjukhus: Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Kullbergska sjukhuset i Katrineholm och Nyköpings lasarett. I Sörmland finns också regionsjukhuset Karsudden, som bedriver rättspsykiatrisk vård. Psykiatrin i Sörmland arbetar evidensbaserat utifrån de nationella riktlinjerna med stort fokus på mobila team och snabba insatser.

www.regionsormland.se


Geriatriska enheten – framtidsenhet på Mälarsjukhuset

Margurette Friman, ST-läkare, Therese Lundin, verksamhetschef, Martina Tovola, specialistläkare och Anna Living, ST-läkare på Geriatriska avdelningen på Mälarsjukhuset. Foto: Pierre Pocs
Margurette Friman, ST-läkare, Therese Lundin, verksamhetschef, Martina Tovola, specialistläkare och Anna Living, ST-läkare på Geriatriska avdelningen på Mälarsjukhuset. Foto: Pierre Pocs

Geriatriska enheten på Mälarsjukhuset har under senare år haft stort fokus på kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling. Snart går flytten till nyrenoverade lokaler och i maj blir avdelningen första verksamheten utanför storstadsområdet som Silviacertifieras.

I slutet av maj blir Geriatriska enheten på Mälarsjukhuset Silviacertifierad, vilket är resultatet av ett långsiktigt och målmedvetet kvalitetsarbete.
– Vi har flera personer som arbetar hos oss som är drivande i utvecklingsarbetet på geriatriken. Förbättringsarbetet fick ny fart efter att hela personalstyrkan genomgick Stiftelsen Silviahemmets demensutbildning. Utbildningen gjorde att vi fick en gemensam kunskapsbas i omhändertagandet av kognitivt sviktande patienter men också att vi fick en tydligare målbild i hur vi vill arbeta tillsammans framöver, berättar Anna Living, ST-läkare på avdelningen.
Efter avslutade läkarstudier i Lund arbetade Anna, som har rötterna i Mälardalen, kvar i Skåne.
– Efter några år längtade jag hem och fick höra att geriatriken i Eskilstuna var välfungerande så jag sökte mig hit och trivs väldigt bra. Arbetet är varierande och samarbetet mellan de olika delarna av geriatriken fungerar bra liksom samarbetet med internmedicin och övriga kliniker.
En av de stora fördelarna med arbetet på geriatriken menar Anna, är variationen i arbetet.
– Jag möter patienter med olika sjukdomar som ofta inte riktigt kan förmedla vad de lider av, vilket gör att jag som kliniker behöver tänka till, fundera ett varv extra och ta beslut utifrån just den patient jag har framför mig. Det är ett spännande och utmanande arbete, både medicinskt sett och ur ett etiskt perspektiv.
Hon får medhåll av kollegan och ST-läkaren Margurette Friman.
– Här finns alla möjligheter att utveckla sig. Vi arbetar utifrån en personcenterad vård där vi även måste ta hänsyn till sociala faktorer, dels arbetar vi i team med sjuksköterskor och paramedicinare, vilket är utvecklande i sig.
Margurette berättar att hon under första tiden som ST-läkare på geriatriska avdelningen arbetade vid sidan av en överläkare.
– Jag fick ta mer ansvar allt eftersom tiden gick. Här finns alla förutsättningar om man gillar utmaningar ssom att ronda och ha patienter som följs upp via avdelningens mobila team. Här har jag som läkare också möjlighet att åka på hembesök och följa upp efter utskrivning om det behövs, vilket gör det möjligt att följa hela vårdförloppet på ett bra sätt.
Martina Tovola var redan erfaren specialist när hon för tre år sedan sökte sig från en tjänst på universitetssjukhuset i Prag till geriatriska enheten på Mälarsjukhuset. Ett beslut hon inte ångrat.
– Det är stor skillnad, i Tjeckien är geriatrik mer eller mindre synonymt med långvård. Här finns såväl minnesmottagning, geriatrisk mottagning samt en mobil äldre-akutmottagning. Jag arbetar numera främst med akut geriatrik vilket är mycket utvecklande.

Satsar framåt
I samband med den förestående ceremonin för Silviacertifieringen flyttar avdelningen till nyrenoverade lokaler som är bättre anpassade för geriatrisk inriktning, med bland annat enkelrum för alla patienter.
– Flytten kommer att innebära ett lyft även för arbetsmiljön eftersom lokalerna är mer funktionella och där egna rum kommer att förenkla vården, säger Therese Lundin, verksamhetschef, som berättar att geriatriken är en av sjukhusets framtidsenheter.
– Om fem år hoppas jag att verksamheten har stärkts ännu mer, att vi har fler läkare på avdelningen och verkligen kan erbjuda bra förutsättningar för norra länsdelens patienter. Siktet är inställt på att jobba ännu mer med nära-vård-konceptet där ambitionen är att så många som möjligt inte ska få vård i en sjukhussäng, utan kan få vård i hemmet eller i den boendeform som man har.
Både Martina, Margurette och Anna kan varmt rekommendera andra läkare att söka sig till den geriatriska enheten i Eskilstuna.
– Mälarsjukhuset har fördelen att vara lagom stort för att ha tillgång till bred kompetens och tillräckligt litet för att man ska känna de flesta kollegor, vilket underlättar. För att göra ett bra jobb inom geriatrik krävs samarbete med kollegor inom andra specialiteter och även inom teamet på avdelningen samt med patienter, anhöriga och kommunen. Det är ett väldigt roligt och givande sätt att arbeta, fastslår Anna.

Vi söker enhetschef och geriatriker till Mälarsjukhuset Eskilstuna. Klicka här för mer information och ansök

Geriatriken Mälarsjukhuset
Geriatriska avdelningen på Mälarsjukhuset är en avdelning med 20 vårdplatser. Vi kommer under 2019 flytta till nyrenoverade lokaler och har Silviacertifierat avdelningen som ett led i att kvalitetssäkra arbetet. Vi värnar om ett gott samarbete med kommunen och primärvården för att säkra god vård och omsorg efter utskrivning.

Mälarsjukhuset
Geriatriska avdelningen
633 49 Eskilstuna
Tel: 016-10 30 00
www.regionsormland.se

Sörmland Geriatrik logotype

I Region Sörmland tas din kompetens tillvara

Tove Wrande, ST-läkare på Kvinnokliniken på Nyköpings lasarett. Foto: Janne Höglund
Tove Wrande, ST-läkare på Kvinnokliniken på Nyköpings lasarett. Foto: Janne Höglund

På Kvinnokliniken och Öron-Näsa-Halskliniken i Region Sörmland får du snabbt ta eget ansvar, samtidigt som du har tryggheten av sammansvetsade team och stöd från chefer och kolleger. Här finns stora möjligheter att utvecklas i professionen, vare sig du är ST-läkare eller färdig specialist.

Mohammad Alshalak var färdig öronspecialist med flera års erfarenhet när han kom till Sverige från krigets Syrien i slutet av 2013. Då började nästa etapp på resan – att få svensk läkarlegitimation och specialistkompetens. Legitimationen fick han i februari 2017 och sedan påbörjades processen med förkortat ST på ett av universitetssjukhusen. Efter en tid bytte Mohammad till Mälarsjukhuset i Eskilstuna.
– På det stora universitetssjukhuset fanns många ST-läkare som konkurrerade om utrymmet. Jag ville gärna arbeta mer aktivt kliniskt och ta eget ansvar. När jag fick möjlighet att komma hit till Region Sörmland kändes det helt rätt. Det var verkligen det bästa tänkbara scenariot för mig, att få jobba på ett mindre sjukhus där kompetensen är väldigt hög, berättar Mohammad, som fick sin specialistkompetens för två månader sedan och nu arbetar som specialistläkare på Öron-Näsa-Halskliniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Ömsesidig respekt
Mohammad berättar att han fått starkt stöd av chefer och kolleger och snabbt kommit tillrätta i det svenska systemet.
– Min kompetens har verkligen tillvaratagits och jag har chefer som lyssnar och stöttar. Det finns en ömsesidig respekt. Dessutom har jag slagits av hur duktiga mina kolleger och alla andra i teamen är och av den höga tekniska nivån på kliniken. Den är otroligt välutrustad, säger han.
Nu ser Mohammad fram emot att fortsätta karriären i Region Sörmland och han framhåller att möjligheterna till olika former av fortbildning och subspecialisering inom ÖNH är goda. Allt utom högspecialiserad tumörkirurgi utförs i regionen.
– Jag ser stora möjligheter att utvecklas professionellt. Här har jag hamnat helt rätt och jag trivs väldigt bra.

Lagom stort
ÖNH-kliniken ingår i Division kirurgi i Region Sörmland. Inom en av divisionens andra verksamheter, Kvinnokliniken, arbetar ST-läkaren Tove Wrande. Hon gör sin specialisttjänstgöring på Nyköpings lasarett och för henne var det ett självklart val att stanna kvar i Nyköping efter att hon avslutat sin AT på samma sjukhus. Nu har hon bara ett år kvar tills hon är färdig specialist.
– Det är lagom stort och väldigt trevligt. Här får man det lilla sjukhusets fördelar med kortare beslutsvägar och större möjlighet att påverka. Man lär snabbt känna sina kolleger och andra medarbetare på hela sjukhuset, vilket underlättar i det dagliga teamarbetet.
Tove berättar att hon som ST-läkare snabbt har fått ta ansvar och utveckla sina färdigheter inom gynekologi och obstetrik, med bra handledning. Till skillnad mot hur det är på många av storsjukhusen med hög specialisering får Tove bred erfarenhet inom specialiteten då Nyköpings lasarett erbjuder både öppen och sluten vård inom gynekologi och obstetrik, (förutom avancerad tumörkirurgi, reproduktionsmedicinska behandlingar och högspecialiserad obstetrik).
– Överhuvudtaget är arbetet väldigt brett. Våra patienter är allt från unga tonåringar till riktigt gamla och vi behandlar väldigt många olika sjukdomar och tillstånd. Allt från godartade tillfälliga besvär till gynekologisk cancer och andra svåra kroniska sjukdomar samt graviditets- och förlossningskomplikationer.

Många möjligheter
Florentin Cioban, överläkare på Kvinnokliniken på Mälarsjukhuset, håller med om att det är brett och omväxlande. Han kom som färdig gynekolog till Sverige från Rumänien 2012 och efter en tid på ett sjukhus på Västkusten började han i Eskilstuna 2014.
– Det är väldigt flexibelt här. Man har alla möjligheter att inrikta sig på ett intresseområde, men också att pröva på allt, som exempelvis obstetrik, kirurgi, medicinska utredningar och ultraljud. Det finns också bra resurser för klinisk forskning för den som är intresserad av det, säger han.
Florentin vill också lyfta fram de goda möjligheterna till kompetensutveckling som Region Sörmland erbjuder.
– Det fungerar väldigt bra och finns tillgängligt för alla. Här finns en positiv inställning till att medarbetarna går utbildningar och kurser, både externt och internt, så det är lätt att utvecklas i sin profession. Region Sörmland har ett väldigt öppet klimat generellt, med chefer och ledning som verkligen lyssnar på medarbetarna och det är lätt att få gehör för önskemål och synpunkter.

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Florentin Cioban, överläkare på Kvinno-kliniken och Mohammad Alshalak, specialistläkare på Öron-Näsa-Hals-kliniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Foto: Susann Almandin
Florentin Cioban, överläkare på Kvinno-kliniken och Mohammad Alshalak, specialistläkare på Öron-Näsa-Hals-kliniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Foto: Susann Almandin
Division Kirurgi, Region Sörmland
Division Kirurgi i Region Sörmland omfattar Klinikerna för Kirurgi och Urologi, Ortopedi, Kvinnosjukvård, Öron-Näsa-Hals, Ögon, Barn, Anestesti och Onkologi. Verksamheten finns på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Nyköpings lasarett samt Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Här finns många karriärmöjligheter för såväl ST-läkare som färdiga specialister.

Vill du veta mer? Kontakta gärna divisionschef Bo Tideholm: bo.tideholm@regionsormland.se
eller läs mer på: www.regionsormland.se

Sörmland kirurgi logotype

Vi söker enhetschef och geriatriker till Mälarsjukhuset Eskilstuna

Mälarsjukhuset Geriatrik

Vi söker enhetschef med specialistläkarkompetens och geriatriker till den geriatriska sektionen, Mälarsjukhuset Eskilstuna

– Den geriatriska sektionen på Mälarsjukhuset är Silviacertifierad sedan våren 2019 och vi är mycket stolta över den kvalitetsstämpel som vår demensvård nu har erhållit. På den geriatriska sektionen jobbar just nu två specialister, två ST läkare, en neuropsykolog och tre sjuksköterskor med specialistkompetens inom öppenvård och mobil verksamhet. Vi har också en slutenvårdsavdelning med alla platser öppna och bra bemanning med sjuksköterskor och undersköterskor. Vi jobbar alltid i team och har nära samarbete med paramedicin, vårdnära service och medicinska sekreterare.

Klicka här för mer information och ansök

Välkommen till en arbetsplats där du gör skillnad varje dag!

För mer information vänligen kontakta:
Therese Lundin, Verksamhetschef
Tel: 016 10 44 51
Eller läs mer på regionsormland.se/jobbahososs

Klinik som erbjuder utveckling med både bredd och djup

Landstinget sörmland
David Sterner, ST-läkare, Heléne Hörberg, radiologiskt ledningsansvarig läkare på strålbehandlingen och Evangelos Digkas, ST-läkare.

Onkologkliniken Sörmland är uppdelad i olika specialiteter vilket skapar en stimulerande arbetsmiljö.
– Här finns stora möjligheter både till specialisering och att bygga bred kompetens, säger Heléne Hörberg, radiologiskt ledningsansvarig läkare på strålbehandlingen.

Heléne Hörberg var ST-läkare när hon började på onkologkliniken i Eskilstuna 2007. Efter avslutad ST-utbildning och arbete som specialist i verksamheten är hon idag radiologiskt ledningsansvarig läkare på strålbehandlingen. Varierande arbetsuppgifter i kombination med bra arbetskamrater och kontinuerlig utveckling är viktiga anledningar till att hon stannat kvar på kliniken i alla år.
– Det är också en stor fördel att jobba i en liten stad och slippa pendla. I Eskilstuna går det att ha en aktiv fritid utan att det tar en timme att transportera sig någonstans.
Evangelos Digkas, ST-läkare, nickar instämmande.
– Att jag valde att göra min ST-utbildning här beror främst på att kliniken erbjuder goda möjligheter till forskning. Jag arbetade som molekylärbiolog innan jag slog in på läkarspåret och siktar på att i framtiden dela min tid mellan forskning och klinik. Även det goda geografiska läget spelade stor roll. Staden ligger mitt emellan två stora flygplatser, vilket jag som har mina rötter i Grekland ser som en stor fördel.
Efter fyra år på kliniken vet han att valde rätt plats och klinik.
– Verksamheten erbjuder väldigt bra klinisk träning för oss ST-läkare. Man får jobba brett och bygga upp sin kompetens kring olika cancersjukdomar allt eftersom.

God arbetsmiljö
Även David Sterner har valt att göra sin ST-utbildning på kliniken.
– Det är en utvecklande miljö med bra patientkontakt och möjlighet att utvecklas inom flera olika diagnosgrupper. Verksamheten är också generös med fortbildning, även i form av mer specialinriktade extrakurser.
Landstinget i Sörmland har under senare år satsat en hel del på cancervården och verksamheten bedrivs i nybyggda lokaler med modern teknik. Verksamheten är samlad i en byggnad vilket innebär en ökad möjlighet till samarbete mellan enheterna och en ökad gemenskap i personalgrupperna.
– Vi har en trivsam arbetsplats med god teamkänsla. Det råder inte heller någon brist på sjuksköterskor varken på cytostatikamottagningarna, vårdavdelningen eller strålbehandlingsavdelningen vilket kan tolkas som ett mycket gott betyg till verksamheten, fastslår Heléne Hörberg.

Onkologkliniken Mälarsjukhuset
Onkologkliniken Sörmland är en länsklinik med hela Sörmland som upptagningsområde. Kliniken är uppdelad i olika enheter med vårdavdelning på Mälarsjukhuset, läkar- och cytostatikamottagning på Mälarsjukhuset och Lasarettet i Nyköping samt strålbehandlingsavdelning på Mälarsjukhuset. Kliniken har även en klinisk forskningsenhet.

Onkologkliniken Mälarsjukhuset
631 88 Eskilstuna
Tel: 016-10 39 60
www.landstingetsormland.se