Etikettarkiv: Region Västernorrland

Var med och forma framtidens psykiatri

Anna-Karin Drewsen, Helen Strandberg Mårtensson och Annika Söderberg är överens om att det tydliga patientfokuset är något som utmärker psykiatrin i Region Västernorrland. ”Dessutom har vi en politisk ledning som satsar på psykiatrin”, säger Helen Strandberg Mårtensson. Foto: Anna-Clara Eriksson
Anna-Karin Drewsen, Helen Strandberg Mårtensson och Annika Söderberg är överens om att det tydliga patientfokuset är något som utmärker psykiatrin i Region Västernorrland. ”Dessutom har vi en politisk ledning som satsar på psykiatrin”, säger Helen Strandberg Mårtensson. Foto: Anna-Clara Eriksson

Psykiatrin i Region Västernorrland är inne i en spännande utvecklingsfas. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor har du möjlighet att utforma framtidens psykiatriska vård.

I januari i år började Helen Strandberg Mårtensson sin anställning som verksamhetschef inom Region Västernorrlands specialistpsykiatri. Det första hon slogs av var hur hög kompetensen var bland kollegorna och hur sammanhållen vården var.
– Strukturerna är satta och alla i hela länet arbetar mot samma mål. Jag kände direkt att det är ju här jag vill vara, säger hon.
Den psykiatriska vården i regionen genomgår just nu stora förändringar. Barn- och ungdomspsykiatrin har omorganiserats och ska få nya vårdplatser, det skapas en helt ny beroendeverksamhet och det storsatsas på nära vård genom specialistpsykiatriska omvårdnadsteam, SPOT.
– Det sker just nu en stor utveckling och vi gör någonting nytt vilket är väldigt spännande. Möjligheterna att vara med och påverka vården är stora, säger Anna-Karin Drewsen, verksamhetsutvecklare för vårdområde psykiatri habilitering i Region Västernorrland.

Nära vård i hemmet
Satsningen på SPOT infördes redan 2017 i Sollefteå och är en mellanvårdsform där glappet mellan slutenvård och öppenvård överbryggs. Kontakten med patienterna sker genom hembesök, telefonsamtal och digitala möten.
– Våra SPOT-team aktualiseras via öppen- och slutenvården och kan ge extra stöd i hemmet vid försämring. Även heldygnsvården kan kortas ner och med stöd från teamet kan patienterna få komma hem tidigare till sitt vanliga sammanhang. Vårdtiderna är kortare, patienternas anhöriga nås på ett helt annat sätt och patienterna själva har större möjlighet att påverka sin vård, säger Anna-Karin Drewsen och berättar att erfarenheterna från satsningen har varit väldigt positiva.
Förra året infördes SPOT, som ligger i linje med Nära vårdreformen, även i Örnsköldsvik och nu är det dags för regionens södra delar att få tillgång till vårdformen.

Framtidens BUP
Också barn- och ungdomspsykiatrin genomgår spännande förändringar. Tidigare har det saknats vårdplatser som har varit anpassade för barn och unga. Nu är planeringen i full gång för en renodlad BUP-avdelning med fem vårdplatser.
I våras startade även den nya verksamheten Barn- och ungdomsentrén. Syftet med första linjeverksamheten är att möta barn och ungdomar i ett tidigt skede för att förebygga och motverka psykisk ohälsa.
Arbetet på BUP utvecklas ständigt och specialiseringen är pågående. Ett av målen är att BUP ska kunna erbjuda högspecialiserad vård till unga som har ätstörningar.
– Att få vara med på den här resan är både spännande och utvecklande, säger Annika Söderberg som är ny enhetschef och läkarchef vid BUP mottagning 1.

Kompetensutveckling och forskning
Annika Söderberg har tidigare arbetat inom vuxenpsykiatrin. Det hon tycker är utmärkande för psykiatrin inom Region Västernorrland är de satsningar som görs på medarbetarna.
– Vi har en ledning inom både vuxen- och barnpsykiatrin som lyfter medarbetarna utifrån deras behov och önskemål, säger Annika Söderberg och berättar att det satsas stort på kompetensutveckling i form av utbildningar, kurser och konferenser.
Utöver satsningarna på utbildning finns det stora möjligheter för läkare som är intresserade av forskning. Psykiatrin är kopplad till Umeå universitet och inom BUP och ätstörningsvården finns det en lektor och flera doktorander. Kliniken har även ansökt om att få bedriva nationell högspecialiserad vård.

Satsning på beroendevård
Det är inte enbart BUP, forskning och SPOT det satsas på. Psykiatriska kliniken ligger i startgroparna för att bygga upp en helt ny beroendeverksamhet. Verksamheten kommer att bestå av både planerad och halvakut verksamhet genom SPOT. En sådan verksamhet har saknats tidigare. När den nu utformas är det patienternas behov som ligger i fokus.
Just klinikens fokus på patienterna är ytterligare något som Helen Strandberg Mårtensson tycker är utmärkande för psykiatrin i Region Västernorrland.
– Det är en sådan oerhörd värme och ödmjukhet runt patienterna. Medarbetarna går genom eld och vatten för deras skull, säger hon.

Är du intresserad av att jobba med psykiatri i Västernorrland? Kontakta någon av våra enhetschefer nedan.


Kristina Nordén
Läkarchef
070-211 08 47
kristina.norden@rvn.se

Marie-Louise Karlsson
SPOT Sollefteå
070-170 55 41
marie.louise.karlsson@rvn.se

Daniel Zart
Sollefteå
073-076 75 23
daniel.zart@rvn.se

Jens Tågestad
Kramfors
070-218 81 25
jens.tagestad@rvn.se

Eva Digas
Härnösand
076-143 78 05
eva.digas@rvn.se

Amanda Englund
Örnsköldsvik
073-274 23 19
amanda.englund@rvn.se

Anna Joald
SPOT Örnsköldsvik
073- 085 12 69
anna.joald@rvn.se

Björn Olsson
Avd 7
070-190 44 42
bjorn.olsson@rvn.se

Mattias Lindgren
Avd 50/Psykos
073-274 23 23
mattias.lindgren@rvn.se

Theresa Nordström
Avd 51
073-275 33 58
theresa.nordstrom@rvn.se

Kristine Lokrantz
NPA
073- 842 58 18
kristine.lokrantz@rvn.se

Ingbritt Lind
Avd 52A
073-274 29 04
ingbritt.lind@rvn.se

Maria Hellzén
Avd 52B
073-274 29 03
maria.hellzen@rvn.se

Marika Vikström
Affektiva A
070-190 76 31
marika.vikstrom@rvn.se

Anna Edblom
Affektiva B
072 450 16 86
anna.edblom@rvn.se

Tomas Almroth
Psykiatriska akutmottagningen
076-141 30 25
tomas.almroth@rvn.se

Jon Liedegren
LARO
072-541 56 69
jon.liedegren@rvn.se


Barn- och ungdomspsykiatrin


Johanna Blomqvist
BUP mellanvård
073-841 45 24
johanna.blomqvist@rvn.se

Johanna Hedman
BUP-mottagning Sollefteå
073-801 16 45
johanna.hedman@rvn.se

Patrik Järnberg
BUP-mottagning Örnsköldsvik
073-077 60 25
patrik.jarnberg@rvn.se

Tomas Löfdahl
BUP NP-mottagningen Sundsvall
070-190 30 86
tomas.lofdahl@rvn.se

Anna Alfredsson
BUP-mottagning 2 Sundsvall
073-673 75 96
anna.alfredsson@rvn.se

Annika Söderberg
BUP-mottagning Sundsvall
076-118 93 84
annika.soderberg@rvn.se

Region Västernorrland – Psykiatri

Psykiatrin i Region Västernorrland
Länssjukvård psykiatri och habilitering samordnar länssjukvården för vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt habilitering i Region Västernorrland. Länssjukvårdsverksamheterna bedrivs vid tre sjukhus: Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik, och vid ett antal mottagningar som är förlagda till flera orter i länet. Området har cirka 700 anställda.
Länsverksamhet psykiatri har för sin verksamhet ett upptagningsområde som omfattar Västernorrlands län med sju kommuner. Öppenvårdsmottagningar finns på fem orter: Sundsvall, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Heldygnsvård finns i Sundsvall. Därtill finns SPOT som erbjuder psykiatrisk sjukvård i hemmet. BUP finns i Sundsvall, Sollefteå, Härnösand Örnsköldsvik och Ånge.

www.rvn.se

Nya arbetsformer och gränsöverskridande samarbeten

Läkaren Jonas Norrby och verksamhetschef Helena Rödén ser flera fördelar med de lyckade samarbetena mellan kommun­erna och regionens hälsocentraler. Nästa mål är att även samarbetet med slutenvården intensifieras och effektiviseras. Foto: Birgitta Karlström
Läkaren Jonas Norrby och verksamhetschef Helena Rödén ser flera fördelar med de lyckade samarbetena mellan kommun­erna och regionens hälsocentraler. Nästa mål är att även samarbetet med slutenvården intensifieras och effektiviseras. Foto: Birgitta Karlström

Utmaningarna är många men det är även lösningarna. Kreativitet, kontinuitet och samverkan löper som en röd tråd genom primär­vården i Kramfors och Sollefteå. Något som bland annat har lett till flera spännande pilotprojekt och nya digitala lösningar.

I mitten av Västernorrland, från kusten ända in till Jämtland, delar fem hälsocentraler på ett geografiskt stort upptagningsområde. De långa avstånden tillsammans med det faktum att befolkningen blir allt äldre innebär en utmaning för primärvården.
– Utmaningen väcker en kreativitet, säger Helena Rödén, verksamhetschef för de fem hälsocentralerna i Kramfors och Sollefteå.

Digitala lösningar
Frågan ”Hur kan vi hjälpa varandra?” är ständigt närvarande och har bland annat resulterat i pilotprojektet Hemma hos mig.
Projektet är ett resultat av det utökade samarbetet mellan Region Västernorrland och kommunerna Kramfors och Sollefteå. I ett första steg planeras nu för piloter på tre särskilda boenden och i delar av hemsjukvården.
Vid förändrade hälsolägen gör kommunsjuksköterskan en utökad hälsoundersökning. Mätvärdena förs sedan över till hälsocentralen. Om det bedöms vara möjligt träffar sedan behandlade läkare patienten och anhöriga digitalt.
– Jag gillar att vara väl förberedd inför mina patientmöten och på det här sättet är allt väldigt väl förberett. Om vi tack vare de digitala resurserna kan undvika onödiga inläggningar så är det mycket positivt och något som gör mig väldigt glad, säger Nagla Elhag, läkare vid Hälsocentralen i Sollefteå och berättar att tryggheten är särskilt viktig för att den nya vårdformen ska fungera.

Vi söker Allmänspecialist/Geriatriker till våra hälsocentraler. Klicka på hälsocentralerna nedan för att läsa mer och ansöka


Hälsocentralen Sollefteå (Sista ansökningsdag har passerat)

Hälsocentralen Kramfors (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Multiprofessionellt samarbete
Även i projektet Framtidens mötesplats har nya samarbetsformer uppstått. Här är det istället barn och ungas psykiska hälsa som är i fokus. Genom att olika professioner samarbetar kortas ledtiderna och det förebyggande arbetet intensifieras.
Ett lyckat exempel på samarbeten mellan olika professioner är familjecentralen i Kramfors. På gångavstånd från varandra ligger barnavårdcentralen, den öppna förskolan, socialtjänstens familjerådgivning och mödrahälsovården.
Läkaren Jonas Norrby, specialist inom allmänmedicin, arbetar på Nylands hälsocentral men även på BVC.
– Det finns många fördelar med att vi jobbar så nära varandra. Skulle vi till exempel upptäcka en problematik på BVC kan jag gå över till nästa rum och prata med en specialpedagog eller en familjebehandlare. På så sätt slipper vi krångliga remissförfaranden, säger han och berättar att familjecentralen dessutom fungerar som ett stöd för många nyanlända familjer.

Minska läkemedelsberoendet
I sin roll som läkare på hälsocentralen arbetar Jonas Norrby även med att minska läkemedelsberoendet i Ådalen. Patienter som hoppar runt mellan olika hälsocentraler för att få förnyade recept är tidskrävande både för sjuksköterskor och läkare.
Tack vare gemensamma utbildningar och regelbundna möten drar nu alla hälsocentraler åt samma håll. På hälsocentralen Nyland har även en kurator anställts för att kunna vara med vid inbokade möten med patienter som är läkemedelsberoende.
– Tidigare kunde jag som läkare känna mig ganska ensam när jag hanterade den här typen av problematik, men nu är vi flera professioner som kan stödja varandra, säger Jonas Norrby och berättar att responsen från patienterna har varit positiv.

Fria tyglar ger goda resultat
Att ge fria tyglar till de som arbetar ute på fältet är viktigt för att nya vårdformer och arbetssätt ska kunna formas.
– Det handlar om tillit och att hjälpa varandra. De som arbetar kliniskt vet bäst och det är viktigt att deras tankar och idéer fångas upp, säger Helena Rödén.
Ett exempel på hur fria tyglar kan ge fina resultat är läkaren Damian Gucwas arbete med diabetiker i regionen. Damian Gucwa är specialist inom allmänmedicin vid Hälsocentralen i Kramfors. Tillsammans med en diabetessjuksköterska har han bokat in diabetiker för uppföljningsbesök.
– Vissa av patienterna som vi kontaktade hade inte fått någon kontroll på flera år, säger han.
När Damian Gucwa såg de nya siffrorna över hur diabetesvården hade förändrats på hälsocentralen blev det tydligt att deras arbete har gett resultat.
– Det blev faktiskt en chock för mig att se de positiva siffrorna. Att alla våra möten och uppföljningar har gett resultat är väldigt roligt att se. Diabetikerna är ofta multisjuka. Blir de friskare och vi kan undvika till exempel en stroke är det en stor vinst inte bara för patienten utan för hela samhället, säger han.

Vi söker Allmänspecialist/Geriatriker till våra hälsocentraler. Klicka på hälsocentralerna nedan för att läsa mer och ansöka


Hälsocentralen Sollefteå (Sista ansökningsdag har passerat)

Hälsocentralen Kramfors (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Primärvården Sollefteå Kramfors – Region Västernorrland

I Närsjukvårdsområde väster finns hälsocentralerna Höga Kusten, Kramfors, Nyland, Ramsele/Junsele och Sollefteå. Region Västernorrland satsar på en bättre Nära vård. Dels genom samarbetsprojekt mellan Sollefteå och Kramfors kommun, dels genom en ökad digitalisering. Genom stärkande samarbeten och en vilja att utvecklas utnyttjar primärvården landsbygdens fördelar. Tack vare det öppna klimatet finns det dessutom goda möjligheter för läkare som gillar att vara kreativa och som vill förverkliga idéer.

www.rvn.se

Många utvecklingsspår inom psykiatrin i Sundsvall

Dorottya Nóra Kovács, ST-läkare inom barnpsykiatri, Christina Svanberg, överläkare inom BUP och Josefine Forssell, överläkare inom Vuxenpsykiatrin i Sundsvall. Foto: Anna-Clara Eriksson / Fotograf Ace

Underbar natur, starkt kollegialt stöd samt goda förutsättningar att utvecklas och snabbt skaffa sig bred erfarenhet av psykiatriskt arbete. För den som är intresserad av att arbeta inom psykiatri erbjuder Sundsvall och Region Västernorrland en rad olika fördelar och möjligheter.

Christina Svanberg arbetade som distriktsläkare när hon en dag tog tjänstledigt för att pröva på att jobba inom BUP i Sundsvall. Sedan dess har det gått 18 år.
– Jag stortrivs både med kollegor och verksamheten i stort. Att arbeta med barn är väldigt hoppfullt och ger mycket tillbaka.
Hon får medhåll av Dorottya Nóra Kovács. som är inne på sitt andra år som ST-läkare inom barnpsykiatrin i Sundsvall.
– Jag sökte mig hit för att jag hörde att det finns en väldigt trevlig, hjälpsam och kompetent läkargrupp här. Efter lite funderande tänkte jag att staden skulle passa mig både som privatperson och som läkare, något som visat sig stämma även i praktiken.
Under sin ST-tjänst arbetar Dorottya med sedvanligt barnpsykiatriskt arbete, där såväl bedömning, utredning som behandling ingår.
– Jag har stegvis slussats in i verksamheten med hjälp av Christina, som är min huvudhandledare, och av andra fantastiska arbetskamrater, som bland annat överläkare Kadri Kalvo.
Kollegorna har varit väldigt tydliga med att alla dörrar står öppna och att det bara är att komma förbi om det dyker upp några frågor. Det känns tryggt och fungerar jättebra.
Christina berättar att verksamheten erbjuder stora möjligheter att utvecklas snabbt samtidigt som det finns erfarna kolleger att luta sig mot.
– Om det är något område som man är väldigt intresserad av finns möjlighet att fokusera lite mer på det. Jag arbetar till exempel lite mer inriktat med utredning av autism, och är också knuten till ett mellanvårdsteam som har hand om mer komplexa patientfall.

Vi söker specialistläkare till Barn- och ungdomspsykiatrin i Sundsvall. Klicka här för mer information och ansök

Vi söker specialistläkare till Barn- och ungdomspsykiatrin i Örnsköldsvik. Klicka här för mer information och ansök

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Gott samarbete i verksamhetsutveckling
Josefine Forssell, överläkare och SÖL inom Vuxenpsykiatrin, vill lyfta att kliniken ger möjlighet till att både utvecklas och att utveckla verksamhet på ett bra sätt.
– Det är strävan att förbättra vården för patienterna som gör att man mår bra som läkare.
Josefine studerade i Uppsala och hade under utbildningen sommarjobbat i Sundsvall, trivdes bra och valde sedan att göra både AT och ST här.
– Sedan fick jag som specialist chansen att jobba i det bipolära teamet. Tillsammans med sköterskorna och en fantastisk enhetschef har vi utvecklat teamets funktioner. Jag kan känna att vi gör ett fint arbete. Det är viktigt att man i samarbete med kollegor och chefer har möjlighet att förbättra för patientgrupper, och den möjligheten har vi här. Jag har också fått möjligheten att som sektionsansvarig få lära mig mer om verksamhetsutveckling. Jag och mina kollegor driver frågor som att minska bensodiazepinförskrivningen och tydliggöra rutiner på kliniken.
Sundsvall, säger Josefine, har även en annan stor fördel, nämligen de vackra omgivningarna.
– Jag älskar bergen, havet och växlingarna mellan årstiderna. Det tillsammans med möjligheten att göra något bra för patienterna gör att jag trivs bra här.
På frågan om hon kan rekommendera andra läkare att söka sig till Sundsvall kommer svaret snabbt:
– Absolut. Här finns en avslappnad läkargrupp med bra humor. Vi har verkligen lidit av coronapandemins krav på att hålla social distans. Sedan har vi en jättebra läkarchef som är både aktiv och närvarande i den dagliga verksamheten.

Forskning
Christina påpekar att även för forskningsintresserade finns möjligheter i verksamheten.
– Vi har en FoU-enhet på sjukhuset som bland annat ger möjlighet till att göra så kallad forskar-ST. Det finns också exempel på kollegor som valt att arbeta gränsöverskridande och dela sin tid mellan vuxenpsykiatrin och BUP. Jag kan verkligen rekommendera andra läkare att söka sig hit.
Dorottya är av samma åsikt.
– Ja, här finns en både kompetent och väldigt snäll läkargrupp där man som ny i yrket känner sig välkommen med alla sina frågor. Enheten består av ett härligt gäng där vi umgås över professionsgränser och tycker om att fira födelsedagar och göra olika aktiviteter tillsammans. Det är viktigt och skapar både arbetsglädje och en högre nivå av god kollegial relation.

Vi söker specialistläkare till Barn- och ungdomspsykiatrin i Sundsvall. Klicka här för mer information och ansök

Vi söker specialistläkare till Barn- och ungdomspsykiatrin i Örnsköldsvik. Klicka här för mer information och ansök

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Psykiatrin – Region Västernorrland

Psykiatrin inom Region Västernorrland har cirka 400 medarbetare fördelade på fem orter: Sundsvall, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. I vår verksamhet arbetar läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, skötare/behandlingsassistenter, dietister, arbetsterapeuter och medicinska sekreterare. Slutenvården är belägen i Sundsvall och Örnsköldsvik.

www.rvn.se