Etikettarkiv: WeMind

Evidensbaserat arbete i rollen som psykiatriker på WeMind

Roger Johansson, specialistläkare i psykiatri på WeMinds mottagning i Göteborg. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto
Roger Johansson, specialistläkare i psykiatri på WeMinds mottagning i Göteborg. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

På WeMind, Sveriges största privata leverantör av psykiatrisk vård, erbjuds psykiatriker ett tydligt avgränsat uppdrag med fullt fokus på patientmötet. WeMind karakteriseras av ett strukturerat och evidensbaserat arbetssätt, decentraliserat ledarskap, korta beslutsvägar och kontinuerliga uppföljningar av behandlingsresultaten.

– Som psykiatriker på WeMind har jag ett tydligt avgränsat uppdrag med patientmötet i fokus, och lägger mindre än en timme per vecka på behandlingskonferenser. I den offentliga psykiatrin träffade jag betydligt färre patienter och fick lägga mer tid på behandlingskonferenser, säger Roger Johansson, specialistläkare i psykiatri på WeMinds mottagning i Göteborg.

Utfall av samtliga behandlingar
WeMind drivs utifrån visionen att förbättra den psykiatriska vården. En faktor som utmärker WeMinds verksamhet är därför att mottagningarna kontinuerligt följer upp behandlingsresultatens effekt. De mäter utfall av såväl läkemedelsbehandling som psykologisk behandling, vilket stärker evidensen och kvaliteten.
– Det ger oss möjlighet att jämföra olika mottagningar och behandlingsalternativ. Vi kan även göra jämförelser på behandlarnivå och kan i slutänden erbjuda varje patient det behandlingsalternativ som enligt evidensen ger bäst resultat, säger Roger Johansson.

Jobba som läkare hos oss. Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Korta beslutsvägar
En faktor som han uppskattar med WeMind är det decentraliserade ledarskapet, vilket ger korta beslutsvägar.
– Som medarbetare på WeMind blir jag väl omhändertagen. Jag erbjuds bland annat kontinuerlig kompetensutveckling. Jag uppskattar också att WeMind är en platt organisation. Om jag eller någon av mina kollegor har ett förbättringsförslag så kan vi ofta testa det direkt, säger Roger Johansson.
Många ST-läkare i allmänmedicin väljer att göra sin randutbildning i psykiatri hos WeMind. För mer än 70 procent av ST-läkarna i Göteborgsregionen är WeMinds mottagning förstahandsvalet när det gäller just psykiatrisk randutbildning.
– Vi arbetar i team och har stor respekt för varandras kompetens. Om en psykiatriker bedömer att en patient är i behov av psykologisk behandling behöver jag inte argumentera för min sak. Detsamma gäller om en psykolog bedömer att en patient är i behov av läkemedelsbehandling, säger Roger Johansson.

WeMind

WeMind är en av Sveriges största privata leverantörer av psykiatrisk vård. Idag ansvarar WeMind för delar av öppenvårdspsykiatrin i tre regioner: Västra Götaland, Region Stockholm och Region Skåne. WeMind har sammanlagt 13 mottagningar med 350 anställda.

wemind.se

Lyckat skifte från region till WeMind

Mats Ek, överläkare på WeMind Tyresö. Foto: Gonzalo Irigoyen
Mats Ek, överläkare på WeMind Tyresö. Foto: Gonzalo Irigoyen

Efter att ha arbetat i många år som psykiatriker i region Stockholm var Mats Ek redo för nya utmaningar. Sedan drygt två år tillbaka är han överläkare på WeMind, en av Sveriges största privata vårdgivare inom psykiatrin. Ett tydligt avgränsat läkaruppdrag, korta beslutsvägar och ett välfungerade systematiskt kvalitetsarbete bidrar till att han trivs.

– Jag anser generellt sett att WeMind är en bra arbetsgivare för psykiatriker. Det märks verkligen att de månar om sina medarbetare. Här har jag som läkare ett tydligt avgränsat uppdrag med en överskådlig arbetsbelastning. Jag behöver inte täcka upp för andra eller ständigt få fler arbetsuppgifter på min agenda. Det känns väldigt bra, säger Mats Ek, överläkare på WeMind Tyresö.
Ytterligare en faktor som han uppskattar med WeMind är det decentraliserade ledarskapet, vilket ger korta beslutsvägar.
– Om jag har förbättringsförslag eller idéer på saker och ting som jag vill genomföra kan jag diskutera det med verksamhetschefen på min mottagning. Hon har ett fullständigt budgetansvar och därmed också mandat att fatta beslut om exempelvis nysatsningar. Vägen från idé till verklighet blir naturligtvis betydligt kortare när de inte behöver passera igenom flera chefsled, säger Mats Ek.

Vill du också jobba som läkare på WeMind? Klicka här för att läsa mer

Förbättra psykiatrisk vård
WeMind drivs utifrån visionen att bidra till en psykiatri där man som patient och anhörig kan vara säker på att vårdinsatserna håller världsklass. Ambitionen är att ge så bra psykiatrisk vård som möjligt till så många som möjligt för varje skattekrona. Den tydliga värdegrunden och visionen att förbättra den psykiatriska vården tilltalar Mats Ek.
Systematiskt kvalitetsarbete och standardiserade vårdprocesser är viktiga hörnstenar i WeMinds verksamhet. Det förenklar bland annat det praktiska arbetet på mottagningarna.
– Jag har följt upp behandlingar även hos mina tidigare arbetsgivare, men inte på samma systematiska sätt som på WeMind. Det finns ett tydligt behov av mer kvalitetsuppföljning i psykiatrin, det bör vara lika självklart som i den somatiska vården. WeMind har kommit långt i arbetet med att exempelvis följa upp behandlingseffekter och att tillämpa standardiserade vårdprocesser för olika psykiatriska diagnoser, säger Mats Ek.

WeMind

WeMind är en av Sveriges största privata leverantörer av psykiatrisk vård. Idag ansvarar WeMind för delar av öppenvårdspsykiatrin i fyra regioner: Västra Götaland, Region Stockholm, Region Skåne och Uppland. WeMind har sammanlagt 17 mottagningar med 450 anställda och drygt 23000 pati­enter under behandling årligen. Vår ambition är att skapa de mest attraktiva vårdmiljö­erna för anställda och patienter och att leverera bättre vårdresultat och vårdupplevelse än någon annan.

www.wemind.se

Här finns tid att göra skillnad på riktigt

Eric Olsson, vuxenpsykiater på WeMind. Foto: Gonzalo Irigoyen
Eric Olsson, vuxenpsykiater på WeMind. Foto: Gonzalo Irigoyen

WeMind är Sveriges största privata vårdgivare inom psykiatrin. Verksamheten har ett uttalat fokus på systematiskt kvalitetsarbete och standardiserade vårdprocesser vilket också var anledningen till att Eric Olsson, vuxenpsykiater, började arbeta på WeMind i Haninge i april 2021.

– Jag hade varit länge på min dåvarande arbetsplats, blev intresserad av något nytt och tilltalades av hur WeMind jobbar. Verksamheten är fokuserad på utvärdering av vården vilket är intressant för alla läkare som någon gång funderat över vilken skillnad man gör med sina insatser, något som är speciellt svårt att veta inom psykiatrin.
I grunden handlar WeMinds kvalitetssystem om en strävan efter ständig förbättring av verksamheten.
– Vi arbetar med standardiserade vårdprocesser för olika diagnoser vilket förenklar det praktiska arbetet på mottagningen. Självfallet finns det både för- och nackdelar, vi människor är inte stöpta i diagnoser och många passar inte in i ett standardiserat system. Jag tycker ändå att fördelarna överväger nackdelarna. Vi har ett väl fungerande system för avvikelser där vi kontinuerligt samlar in data och utvärderar vården i syfte att hela tiden förbättra våra processer.

Jobba som läkare med oss på WeMind. Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Hittat rätt
Efter drygt ett halvt år i verksamheten konstaterar Eric Olsson att jobbet på WeMind motsvarat hans förväntningar med råge.
– Det är en professionell organisation som ligger långt fram både administrativt och tekniskt vilket underlättar mitt jobb som läkare och medicinskt ledningsansvarig på mottagningen. Jag får helt enkelt mer tid till patientnära arbete där jag kan göra en skillnad.
Andra fördelar på WeMind är trevlig arbetsmiljö, kompetenta kollegor och sociala aktiviteter.
– Jag upplever att ledningen är mån om att alla ska trivas på arbetsplatsen. De är flexibla vad gäller olika lösningar beroende på vad som är viktigt i den anställdes liv. Ett annat bra initiativ är att vi har gemensam frukost varje dag. Det kan låta som en petitess men frukosten är en av många trivselfaktorer på WeMind som gör att man vaknar på morgonen och känner att det ska bli kul att gå till jobbet och träffa sina kollegor och patienter.

WeMind

WeMind är verksamma inom psykiatrin i Sverige och består av 17 mottagningar i 4 regioner, totalt cirka 500 medarbetare. Vi är en koncern med verksamheter inom öppenvårdspsykiatri och HVB som även bedriver digital psykiatri i samarbete med Min Doktor. Vi har över 20000 patienter under behandling årligen. Vår ambition är att skapa de mest attraktiva vårdmiljöerna för anställda och patienter och att leverera bättre vårdresultat och vårdupplevelse än någon annan.

www.wemind.se