Annons

2020-11-24

Doctrin hjälper vårdgivare att digitalisera patientresan

Vi hjälper vårdgivare att digitalisera patientresan för smidigare kommunikation och samarbete.

2020-11-24

Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19 den 15-16 december

Anmäl dig senast den 7/12 för reducerad avgift.

2020-11-24

Magisterutbildning i demensvård för läkare, 60 hp

Magisterutbildning i demensvård för läkare på halvfart med start hösten 2021.

2020-10-28

Innovatör i vård och omsorg! Vinn 100 000 kronor

Har ni utvecklat och/eller implementerat innovativ medicinteknik i er dagliga verksamhet som skapar förbättring?