Foto: Shutterstock

Hur är arbetsmiljön inom sjukvården?

Arbetsmiljö

Hur är arbetsmiljön inom sjukvården?

Vad anser du om arbetsmiljön på din arbetsplats?

Hur är arbetsmiljön inom sjukvården?

Foto: Åsa Deleau Wiklund

Psykiatrin kombinerar vetenskap och humanism

Psykiatri

Psykiatrin kombinerar vetenskap och humanism

Läkare med ett stort intresse för både vetenskap och humanism har många goda skäl att välja att arbeta inom psykiatrin.

Psykiatrin kombinerar vetenskap och humanism

Fasa ut överdiagnostik och överflödiga behandlingar

Kloka kliniska val

Fasa ut överdiagnostik och överflödiga behandlingar

Undersökningar visar att minst 20 procent av sjukvårdens resurser beräknas gå till spillo genom tester,...

Fasa ut överdiagnostik och överflödiga behandlingar

Foto: Shutterstock

Personalen är vårdens största tillgång

Fungerar bra

Personalen är vårdens största tillgång

När läkare ombeds att ge exempel på vad som fungerar bra inom hälso- och sjukvården är svaret givet för många.

Personalen är vårdens största tillgång

Kunna påverka och rimlig bemanning får läkare att stanna

Faktorer för att stanna

Kunna påverka och rimlig bemanning får läkare att stanna

Detta är de mest avgörande faktorerna för att läkare ska stanna långsiktigt hos sin arbetsgivare

Kunna påverka och rimlig bemanning får läkare att stanna

Fortbildning och möten på Framtidens Specialistläkare

Framtidens Specialistläkare

Fortbildning och möten på Framtidens Specialistläkare

FSL är en unik specialitetsövergripande mötesplats bestående av tre intensiva och händelserika dagar.

Fortbildning och möten på Framtidens Specialistläkare

Minskar administrativ börda och frigör tid

Artificiell intelligens

Minskar administrativ börda och frigör tid

AI har många intressanta tillämpningsområden i sjukvården, inte minst som kompletterande beslutsstöd.

Minskar administrativ börda och frigör tid

Hallå där Göran Dellgren!

Berzelius symposium

Hallå där Göran Dellgren!

Berzelius symposium 108 om infektiös endokardit arrangeras i samarbete med SLS.

Hallå där Göran Dellgren!

Foto: Sofia Nahringbauer

Läkemedelsbristens konsekvenser

Läkemedelsbrist

Läkemedelsbristens konsekvenser

Larmen om läkemedelsbrist avlöser just nu varandra. Det ställer krav på läkare, som måste hitta alternativa behandlingar.

Läkemedelsbristens konsekvenser

Foto: Gabriel Liljevall

Vill korta tiden från examen till specialist

SYLF

Vill korta tiden från examen till specialist

Att korta tiden från läkarexamen till färdig specialist är ytterligare en angelägen fråga för SYLF.

Vill korta tiden från examen till specialist