Etikettarkiv: Framtidens Specialistläkare

FSL 2023 fokuserar på kvalitet och interaktion

Christina Christoffersen, ST-ansvarig i Region Skåne och president för Framtidens Specialistläkare Kurs och Kongress.

I september 2023 arrangeras Framtidens Specialistläkare, FSL, Sveriges största kongress med ST i fokus. På FSL 2023 väntar flera nyheter, bland annat ett nytt kurskoncept och ett utpräglat fokus på en social, inspirerande och dynamisk kongressupplevelse.

FSL Kongress, som den 26-28 september 2023 arrangeras på Malmö Arena, riktar sig till blivande och befintliga ST-läkare, specialistläkare, utbildare, handledare, studierektorer, verksamhetschefer och sjukvårdshuvudmän.
Många läkare har länge haft en pressad arbetssituation som präglats av den vårdskuld som uppkommit under pandemin. Det har i sin tur resulterat i en omfattande utbildningsskuld och ett stort behov av att kompetensutvecklas vid fysiska möten tillsammans med andra läkare.

Möte och erfarenhetsutbyte
– FSL har etablerat sig som ett forum där läkare inspireras av och exponeras för alternativa sätt att tänka, känna och betrakta sin yrkesroll. FSL är en av Sveriges största mötesplatser för läkare. Det våra besökare uppskattar allra mest med FSL är mötet och erfarenhetsutbytet med andra läkare från hela landet, säger Christina Christoffersen, radiolog och nuklearmedicinare på Skånes universitetssjukhus, ST-ansvarig i Region Skåne samt president för Framtidens Specialistläkare Kurs och Kongress.
På FSL Kongress 2023 ges som vanligt Läkarförbundets Studierektorsdag. Dessutom ger Läkaresällskapet sitt Berzeliussymposium, en internationell vetenskaplig konferens med fokus på aktuella medicinska frågor.

”Det våra besökare uppskattar allra mest är mötet och erfarenhetsutbytet med andra läkare från hela landet.”

Interaktion och övningar
FSL har valt att satsa på ett mer målinriktat och strukturerad kongressdeltagande för de som vill gå en kongresskurs. Deltagarna förbereder sig därför med en digital hemuppgift med tillhörande kunskapsprov innan de kommer till kongressen. På grund av det strukturerade upplägget erbjuder FSL således inte kongressen till ett obegränsat antal deltagare, utan tar in ett antal som medger större närvaro och kontakt mellan kursledare, föreläsare och deltagare.
– Tanken med det nya upplägget är att deltagarna ska känna sig väl förberedda inom kursämnet och kunna fokusera på interaktion, diskussion och övningar när de väl är på plats på kongressen, säger Christina Christoffersen.

Fysiskt och digitalt kursformat
Under pandemin, när FSL inte kunde arrangeras i sin traditionella form, lanserades i stället digitala kurser som blivit mycket uppskattade, vilket har bidragit till att FSL framöver valt att kombinera den fysiska kongressen med det digitala kursformatet.
– Många uppskattar det digitala formatets flexibilitet, där man kan välja att gå kurserna när det passar. Det är även möjligt att dela upp tvådagarskursen i mindre moduler utifrån sina egna förutsättningar. Många läkare saknar dock utbytet med andra läkare, när kunskapen ska prövas i verkligheten. På några digitala kurser har vi därför lagt in digitala seminariedagar med utrymme för övningar och diskussioner, avslutar Christina Christoffersen.

Pandemin har påverkat ST-utbildning och fortbildning

Christina Christoffersen, ST-ansvarig i Region Skåne och president för Framtidens Specialistläkare Kurs och Kongress.

Coronapandemin har påverkat ST-läkarnas utbildning. När kurserna har övergått från fysiskt till digitalt format har många ST-läkare bland annat gått miste om möjligheten att träna de praktiska handgreppen, som är viktiga i många specialiteter.

Samtidigt har befintliga specialistläkares tillgång till fortbildning på många håll minskat markant under pandemin.
– Många ST-läkares utbildning har begränsats under pandemin. Merparten av kurserna har digitaliserats, men vissa praktiska moment kräver att man tränar upp sitt handlag och är därmed svåra att genomföra digitalt. Det intensiva arbetet med covidpatienterna, ofta i ett helt nytt sammanhang med nya kollegor, har tagit mycket av ST-läkarnas energi i anspråk. Det gör att många inte har haft lika mycket energi att lägga på sin utbildning, säger Christina Christoffersen, radiolog och nuklearmedicinare på Skånes universitetssjukhus, ST-ansvarig i Region Skåne samt president för Framtidens Specialistläkare Kurs och Kongress.
– Den digitala ST-utbildningen fungerar bättre nu jämfört med i början av pandemin, men det digitala formatet erbjuder förstås inte samma möjlighet till socialt utbyte, säger Anna Karlsson, ST-läkare i barnmedicin på Skånes universitetssjukhus samt doktorand inom spelberoende vid Lunds universitet.

”Många ST-läkares utbildning har begränsats under pandemin.”

Fortbildningsskuld
Även befintliga specialistläkares fortbildning har påverkats av coronapandemin.
– Det finns inga specifika krav på obligatorisk kontinuerlig fortbildning för färdiga specialistläkare. Samtidigt är läkare verkligen i behov av löpande fortbildning eftersom den medicinska utvecklingen går så fort. Under pandemin har många specialistläkares fortbildning fått stå tillbaka, vilket innebär att vi utöver vårdskulden även kommer att ha en fortbildningsskuld att ta tag i när pandemin är över, säger Christina Christoffersen.

Fler utbildare behövs
– Kanske borde vi även satsa på att få fler utbildare, exempelvis genom pedagogikprogram för ST-läkare, som vill ordna simulationsutbildningar, digitala kurser, kongresser, möten eller verka som studierektorer. De nya digitala utmaningarna kräver att vi höjer vår kompetens som utbildare, säger Christina Christoffersen.

”Den digitala ST-utbildningen fungerar bättre nu jämfört med i början av pandemin.”

Framtidens Specialistläkare
I september 2021 arrangeras Framtidens Specialistläkare, Sveriges största kongress med ST i fokus, som i år blir i både fysisk och digital form. För både fysiska och digitala deltagare utlovas en genuin digital kongresskänsla.
– Temat för årets kongress är kommunikation, som kommer att gå som en röd tråd genom hela programmet. Läkare är vana vid att kunna kommunicera fysiskt, men nu behöver vi vänja oss vid att kommunicera mer digitalt med både kollegor och patienter. Jag ser särskilt fram emot Emma Frans föreläsning. Hon är en ung kvinnlig forskare som förmedlar komplexa ämnen på ett lättförståeligt sätt. Ytterligare en spännande föreläsare är den tidigare fotbollsdomaren Jonas Eriksson, som delar med sig av sina erfarenheter av kommunikation och ledarskap i ansträngda och utsatta lägen, säger Christina Christoffersen.
– Jag ser särskilt fram emot den studierektorsdag och BT-dag som vi arrangerar inom ramen för Framtidens Specialistläkare. För många deltagare är det efterlängtat att dela erfarenheter kring de BT-pilotprojekt som pågår runtom i landet, säger Anna Karlsson.

Anna Karlsson, ST-läkare i barnmedicin på Skånes universitetssjukhus.

Utsökta praliner som gåva till hälso- och sjukvården!

Jan Hedh och Maria Escalante erbjuder tillsammans med SAS praliner till hälso- och sjukvården
Jan Hedh och Maria Escalante erbjuder tillsammans med SAS praliner till hälso- och sjukvården

Nu finns chansen att få utsökta handgjorda praliner kostnadsfritt inom hälso- och sjukvården. Det är med en varm hälsning till alla inom hälso -och sjukvården som SAS och Hedh-Escalante Chocolatier delar ut dessa godsaker.

Först till kvarn principen gäller, så långt lagret räcker!

Välkommen att anmäla ert intresse direkt till Hedh-Escalante Chocolatier via e-post:
orderchoklad@hedh-escalante.com

Ett bra tips är att först se om arbetsplatsen har någon policy gällande ”godis och fika”. Är du osäker så prata med din chef.

SAS och Hedh-Escalante Chocolatier hoppas att pralinerna är till belåtenhet!

Läs gärna mer om vetenskap kring kost i senaste numret av Framtidens Karriär – Läkare, intervju med Charlotte Erlanson-Albertsson
Klicka här för att läsa

Läs också om Jan Hedh och Maria Escalantes praliner i ett reportage Framtidens Specialistläkares specialtidning, sidan 10.
Klicka här för att läsa

Framtidens Specialistläkare september 2021

Framtidens Specialistläkare, Sveriges största läkarkongress med ST i fokus, äger rum den 8-10 september 2021. Redan i höst erbjuder vi digitala ST-kurser till alla, som en extra support till landets många ST-läkare.

Det finns ett stort behov av att mötas på riktigt, utbyta kunskap på plats och samtidigt stärka de kollegiala banden över hela landet. Nu är det dags att planera ditt deltagande i Framtidens Specialistläkare september 2021. Kongressen riktar sig till ST-läkare, blivande ST-läkare, handledare, studierektorer, specialister, verksamhetschefer och sjukvårdshuvudmän. Framtidens Specialistläkare ger en mersmak som är ytterst värdefull att ta vara på och fortsätta utveckla framåt.
– Välkommen att delta i kommande års FSL-aktiviteter, säger Ola Björgell.

Läs mer om Framtidens Specialistläkare!
Klicka här för programtidningen som PDF.

Ola Björgell, region­överläkare i Region Skåne och kongresspresident för FSL. Foto: Nicole Gustavsson
Ola Björgell, region­överläkare i Region Skåne och kongresspresident för FSL. Foto: Nicole Gustavsson
Framtidens Specialistläkare

Ett av kongressens viktigaste syften är att kunna erbjuda utbildning till Sveriges alla läkare, oavsett specialitet. Programmet utformas därför i linje med de specialitetsövergripande ST-målen, såväl för utbildning enligt 2008 som 2015 års ST, som finns i Socialstyrelsens målbeskrivningar. Detta uppnås genom ett urval av föreläsningar, interaktiva moment och kurser. Utöver programpunkterna riktade till ST-läkare arrangeras även föredrag, temadagar och kurser ämnade för specialister, handledare, studierektorer och chefer. Alla kan välkomnas till en arena med en riktigt bra lärmiljö i fokus!
www.framtidenslakare.se

Dags att drömma om Framtidens Specialistläkare 2021

Ola Björgell, region­överläkare i Region Skåne och kongresspresident för FSL. Foto: Nicole Gustavsson
Ola Björgell, region­överläkare i Region Skåne och kongresspresident för FSL. Foto: Nicole Gustavsson

Årets upplaga av kongressen Framtidens Specialistläkare flyttas till 2021. Som en försmak på vad som komma skall ges möjlighet att värma upp med digitala ST-kurser redan i höst. Läs mer om kurserna här
– Det är viktigt att ha något positivt att se fram emot, säger kongresspresident Ola Björgell.

Framtidens Specialistläkare, Sveriges största kongress med ST i fokus, flyttas till hösten 2021. Ett tufft men oundvikligt beslut i spåren av den rådande Coronapandemin. Ola Björgell, region­överläkare i Region Skåne och kongresspresident, är dock vid gott mod.
– Vi har fått en fantastisk respons av alla inblandade parter och inte minst av föreläsarna. Bara en vecka efter att vi sänt ut inbjudan till Framtidens Specialistläkare, FSL, 2021 hade merparten tackat ja! Jag tror det känns bra för alla att vi inte ställde in utan bara flyttade fram kongressen. På så vis finns det något positivt att se fram emot.
Kongressprogrammet 2021 kommer med smärre undantag vara i stort sett detsamma som tidigare annonserats. Vi ska göra 2021 till en ”extra-allt-kongress” med superfina föredrag och med de bästa kvällseventen någonsin. Vi har en helt fantastisk organisationskommitté med väldigt framåtdrivande ST-läkare, så det känns verkligt bra inför 2021 säger Ola.

Digitala kurser redan i höst
För den som vill finns möjlighet att värma upp med några digitala kurser redan i höst.
– Vi erbjuder tre olika digitala ST-kurser motsvarande delmål gällande Försäkringsmedicin, Sjukdomsförebyggande arbete samt Ledarskap. Dessa kurser erbjuds sedan, liksom övriga kurser i programmet, också på plats under kongressen 2021, berättar Ola Björgell.

Många höjdpunkter
Ola Björgell konstaterar att Framtidens Specialistläkare 2021 innehåller många höjdpunkter att blicka fram emot.
– Jag tror att det är enormt viktigt med dessa fysiska möten och kunskapsutbyten. Vi ska inte sluta med kongresser bara för att vi har haft en pandemi och för att det går att träffas digitalt. Tvärtom ska vi påminna oss om den härliga mersmak som fysiska möten ger när det åter går att mötas. Dags att börja drömma alltså; FSL 2021 är något att längta till!

Mänskliga möten – viktig kontrast till läkares digitala vardag

Foto: Oskar Stackerud
Foto: Oskar Stackerud
– Vi lever i ett slags digitaliseringens tidevarv men ryktet om det personliga mötets död, inte minst inom vården, är betydligt överdrivet. Det säger Ola Björgell, regionöverläkare i Region Skåne och kongresspresident för mötesplatsen Framtidens Specialistläkare.

Som läkare av idag är det enligt Ola Björgell lätt att bli stressad av alla opersonliga kontakter som ständigt kretsar kring yrkesutövningen.
– Vi läkare har foten i två olika världar där den ena består av mänskliga möten med patienter och den andra av digitala kontaktytor. Vi hinner inte träffa kollegor på samma sätt som förr och just därför behövs mänskliga möten, som en kontrast och balans till vår digitala vardag.
Han påpekar att mötesplatser är en gammal tradition som funnits lika länge som mänskligheten.
– Det är först under senare år som vi tror oss kunna mötas på ett annat sätt. Men den som har lärt sig att ha fysiska möten och genomföra dem på ett bra sätt kommer att bli en vinnare, det är jag övertygad om.

Möten mellan människor
Till saken hör att Ola Björgell inte bara är läkare utan även har gedigen kunskap om kurs- och kongressverksamhet. Han är bland annat initiativtagare och kongresspresident för Framtidens Specialistläkare samt kursansvarig för ett stort antal återkommande utbildningar och har följt utvecklingen inom mötesområdet på nära håll.
– Det finns ett stort behov bland läkarkåren av att fördjupa diskussionen och umgås som man gjorde förr. Glädjen över att ses på riktigt, när det väl sker, är större än någonsin. Mina egna bästa minnen från kongresser runt om i världen är inte föreläsningarna, utan alla möten däremellan. Det är i pauserna och på minglen jag fått mina bästa forskarkamrater, kontakter och uppslag till nya projekt och framtidsplaner.

Det ena utesluter inte det andra
Viktigt är dock att det ena inte behöver utesluta det andra. Nätdoktorer till exempel, menar han bör också kunna hitta sin plats i sjukvården, om tekniken används på ett ansvarsfullt sätt och är riktad till rätt patientgrupp.
– Ju fler frihetsgrader och möjligheter som patienter har, desto bättre borde det kunna bli. E-hälsa är inget märkligt och knyts till mänskliga möten när det behövs. Det som är hållbart och fruktbart överlever i längden. Personligen tycker jag också att mänskliga möten ligger i linje med att ha kul på jobbet. Det är trevligt att träffas, man får inte glömma bort det, fastslår Ola Björgell.

Ola Björgell, kongresspresident för mötesplatsen Framtidens Specialistläkare. Här med förra årets konferencier Mark Levengood. Foto: Oskar Stackerud
Ola Björgell, kongresspresident för mötesplatsen Framtidens Specialistläkare. Här med förra årets konferencier Mark Levengood. Foto: Oskar Stackerud

Läkares kompetensutveckling i fokus

Ola Björgell, vetenskaplig sekreterare i Svenska Läkaresällskapet. Foto: Samuel Unéus
Ola Björgell, vetenskaplig sekreterare i Svenska Läkaresällskapet. Foto: Samuel Unéus
Fortbildning för specialistläkare är ett återkommande ämne för diskussion. I en nyligen genomförd undersökning svarade över hälften av läkarna att de inte får medicinsk fortbildning i den omfattning de behöver som specialistläkare. På kongressen Framtidens Specialistläkare i höst laddas det för att sätta nytt ljus på frågan och där finns också chans till massor med fortbildning för alla deltagare!

– Läkaryrket inbegriper en lärprocess som löper hela yrkeslivet igenom. Vad som är problematiskt är att den längsta delen i vår yrkeskarriär inte är reglerad. Det är därför angeläget att säkerställa att alla läkare inhämtar rätt kompetens för nuvarande och kommande verksamhet, säger Ola Björgell, regionöverläkare i Region Skåne, vetenskaplig sekreterare i Svenska Läkaresällskapet, SLS, och ordförande i programkommittén.

Färre fortbildningsdagar
I en undersökning som Framtidens Karriär – Läkare nyligen genomförde uppgav 55 procent av läkarna att de inte får medicinsk fortbildning i den omfattning de behöver.
Alarmerande tycker Ola Björgell, som menar att frågan om fortbildning måste högre upp på dagordningen.
– Jag brukar referera till en kollega och mentor som ofta påpekade att hälften av det vi lär ut är fel, men vi vet inte vilken halva. Som läkare måste vi vara absolut bäst, alltid fulladdade med färsk evidensbaserad kunskap. Att luta sig mot gammal kunskap är omöjligt i ett samhälle där kraven på snabba utskrivningar ökar och patienterna är mer pålästa, fortsätter han.

Inte bara medicinsk kunskap
Enligt SLS bör läkares utbildning ses som en kontinuerlig länk, från grundutbildningen, över specialiseringstjänstgöringen till den yrkeslivslånga fortbildningen. Fortbildningen bör också utgå från CPD (continuous professional development) som innefattar alla delar av den professionella kompetensen och inte bara kunskap som CME (continuous medical education).
– Som specialistläkare behöver vi ständigt påfyllning med ny evidensbaserad kunskap. Men läkarens uppgift är inte bara medicinsk. Hur vi bemöter patienter är minst lika viktigt, och något som det borde beredas mer plats för i fortbildningen för att uppnå en mer jämlik vård, fortsätter han.

Delat ansvar
Fler röster höjs nu för ett större politiskt och fackligt ansvar i frågan. I Storbritannien har man bland annat myndighetsreglering av fortbildning för läkare med poängsystem. Huruvida det blir aktuellt i Sverige återstår att se.
– Fortbildning är den enskilda läkarens och arbetsgivarens delade ansvar där den senare måste se till att det finns resurser för att genomföras, säger han och berättar om SLS förslag där varje läkare får en individuell fortbildningsplan som bygger på identifierat behov av kompetensutveckling och som sedan utvärderas externt.
– Blir det riktigt bra kan man ha öppna jämförelser mellan verksamheter som morot.

Fortbildningsfrågan diskuteras
Vid kongressen Framtidens Specialistläkare (FSL) i höst 4–7 september på Malmö Arena kommer frågan att diskuteras vidare i flera sessioner, samt i ett antal fortbildande programpunkter. Med drivkraft från Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) är toppforskaren Janet Grant, professor i medicinsk pedagogik från Storbritannien, inbjuden för att diskutera för- och nackdelar med myndighetsreglering av fortbildning för läkare tillsammans med Svenska Läkaresällskapet, Sveriges läkarförbund, SKL samt Socialdepartementet. Det finns också en hel session om det yrkeslivslånga lärandet, med dess möjligheter och ansvar, som leds av professor Stefan Lindgren.
– I år gör vi en kraftsamling och laddar för att sätta kompetensutveckling för läkare i fokus. Tillsammans kan vi skapa en bra lärmiljö där utbildning och fortbildning är en självklarhet och en viktig del i varje läkares och verksamhets årliga produktion, avslutar Ola Björgell.

Får du medicinsk fortbildning i den omfattningen du behöver som specialistläkare?

Läkare tävlar i unik volleybollfinal

Foto: Martina Eriksson
Foto: Martina Eriksson

Anahita Attaran, ST-läkare i dermatologi och venereologi i Lund.
Anahita Attaran, ST-läkare i dermatologi och venereologi i Lund.

Vinnaren av nystartad vollybolltävling för kvinnliga läkare ska möta AT-beachvolleybollvinnare i en rafflande final. Plats: Kongressen för Framtidens Specialistläkare 2018 i Malmö Arena.

Det är Framtidens Specialistläkare (FSL) som gör ett samordnat arrangemang med nordiskt mästerskap i volleyboll för kvinnliga läkare. Anahita Attaran, ST-läkare i dermatologi och venereologi i Lund har startat ett landslag som hon på sikt hoppas ska kunna spela internationellt.
– Det finns redan ett fotbollslag för manliga läkare som spelar mot läkarlag i hela världen. Jag ville skapa något liknande för kvinnliga läkare och volleyboll är något de flesta kan vara med på där skaderisken är liten, säger hon och berättar att man just nu letar sponsorer för att finansiera projektet.

Martina Eriksson, AT-läkare vid Hallands sjukhus Halmstad. Foto: Dylan Ceynowa
Martina Eriksson, AT-läkare vid Hallands sjukhus Halmstad. Foto: Dylan Ceynowa

Bidra till gemenskap
I skrivande stund har hennes Facebookgrupp ”Swedish National Medical Sports Team for Women” runt 150 medlemmar. För att locka med nordiska kollegor har hon publicerat sin idé i norska läkartidningen och pratat med läkare i Danmark som är positiva.
– Jag hoppas att det sprider sig. I oroliga tider är det viktigt att vi läkare håller ihop och genom volleybollen kan vi knyta kontakter, bidra till gemenskap och utbyta medicinsk kunskap med varandra, fortsätter hon.
Motståndarlaget blir alltså vinnaren av AT-beach. Turneringen som startade i Halmstad för cirka 20 år sedan lockade i somras 270 AT-läkare och underläkare från hela landet. Årets ordförande Martina Eriksson ser fram emot det nordiska mästerskapet i Malmö Arena nästa år.
– Det ska bli jättespännande. Vi har haft samarbete med Framtidens Specialistläkare under åren som har sponsrat oss. Bland annat har vinnarna fått biljetter till kongressen, vilket varit väldigt uppskattat, säger Martina Eriksson som till vardags är AT-läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och tillägger att turneringen ger ett ypperligt tillfälle att möta kollegor.

Taggade att vinna
– Det finns en stor efterfrågan från AT-läkare att träffas. Under tre dagar kan vi spela och umgås med varandra under avslappnade former. Jag tror vi kommer att kunna leverera ett vasst lag i Malmö Arena, fortsätter hon.
Även Anahita Attaran har stora förhoppningar inför matchen. Trots ringa volleyboll-kunskaper hoppas hon kunna vara med och spela.
– Intresset har varit stort och vi kommer börja med träningar i Malmö inom ett par veckor. Självklart ska vi göra allt för att vinna, men framför allt ska det bli kul att göra något tillsammans, avslutar hon.

Ny nationell mötesplats för utveckling av hälso- och sjukvården

Ola Björgell, docent och överläkare i medicinsk radiologi samt regionöverläkare i Region Skåne.
Ola Björgell, docent och överläkare i medicinsk radiologi samt regionöverläkare i Region Skåne.
– Svenska Läkaresällskapet erbjuder med mötesplatsen Framtidens Medicin och Hälsa en unik plattform för att kunna mötas i det livslånga lärandet, säger Ola Björgell, som leder arbetet i den nyinrättade programkommittén.

Ola Björgell, docent och överläkare i medicinsk radiologi samt regionöverläkare i Region Skåne, har rekryterats till vetenskaplig sekreterare i Svenska Läkaresällskapets nämnd. Därmed axlar han även rollen som ordförande i programkommittén för Framtidens Medicin och Hälsa som arrangeras på Stockholm Waterfront, 14–15 november.
– Jag är både glad och hedrad över uppdraget. Faktum är att jag tackar nej till det mesta nu för tiden, men den här gången slank det ut ett ja, och det känns fortfarande lika bra som när jag fick frågan.

Lång erfarenhet
Till saken hör att Ola Björgell, förutom sitt långa yrkesliv inom hälso- och sjukvården, har en gedigen kunskap om kurs- och kongressverksamhet. Han är bland annat initiativtagare och kongresspresident för Framtidens Specialistläkare, Senior i Centrum, Stora Likarättsdagarna samt kursansvarig för ett stort antal återkommande utbildningar. Erfarenheter som kommer väl till pass i det pågående programarbetet.
– Det finns en stor och mycket kunskapsstark programkommitté med kollegor från SLS som tillsammans arbetar fram årets program. Något detaljerat innehåll är ännu inte spikat, men vi har identifierat ett antal angelägna områden, berättar Ola Björgell.
Årets program fokuserar på läkarrollen i framtidens hälso- och sjukvård, med fokus på samverkan, ansvar och tolkningsföreträde mot bakgrund av patienternas och samhällets behov.
– Ett tema kommer att vara det framtida digitala samhället och alla dess diagnostiska möjligheter och utmaningar. Det kommer också att finnas ett spår kring etik och ansvar som kan beröra alltifrån visselblåsare till frågor om rätt och fel kopplade till Lex Maria och Inspektionen för vård och omsorg.

Röd tråd
Forskning, medicinsk vetenskap, kvalitet och etik kommer att gå som en röd tråd genom samtliga programpunkter.
– Jag kan redan nu utlova en spännande interaktion mellan påståenden, verklighet och fakta.
Läkaresällskapet har i kraft av sitt nätverk unika möjligheter att välkomna riktigt duktiga och spännande föreläsare, både från de egna leden och från andra områden, som kan ge nya perspektiv på viktiga frågeställningar.
Ola Björgell framhåller att Framtidens Medicin och Hälsa inte enbart vänder sig till läkarkåren.
– Detta kommer att bli ett högaktuellt möte som berör alla specialiteter och dit alla viktiga professioner inom vård och omsorg är välkomna. Det är här man först kommer att höra det senaste, och det är alltid roligare att vara på plats än att läsa om det i tidningarna veckan efter!