Etikettarkiv: Svealand

Taligenkänning frigör administrativ tid

Torbjörn Hurtig, Regional Sales Manager på Nuance. Foto: Jörgen Andersson
Torbjörn Hurtig, Regional Sales Manager på Nuance. Foto: Jörgen Andersson

Idag skriver många läkare in patientens journalanteckningar med hjälp av tangentbordet. Med AI-baserad taligenkänning, blir frigjord administrativ tid snabbt en stor vinst.

Att tala går tre-fyra gånger fortare än att skriva och läkare kan enkelt färdig­ställa sitt journalarbete direkt efter patientmötet.
– Med Dragon Medical taligen­känning kan läkare med hjälp av röstkommandon även utföra repetitiva arbetsmoment i journalsystemet. Detta minskar antalet ”klick” och systemet blir mer användarvänligt, säger Torbjörn Hurtig, Regional Sales Manager på Nuance.

Klicka här för att läsa mer om Dragon Medical One

Journalanteckningar direkt
Andra läkare dikterar idag sina journalanteckningar och skickar dem vidare som ljudfil till en medicinsk sekreterare, som sedan skriver in informationen. Ofta tar det flera dagar eller till och med veckor innan denna information blir tillgänglig för vårdpersonal och patient. När läkare använder taligenkänning, omvandlas talet till korrekta journal­anteckningar direkt.
– Tidigare dikterade jag och det kunde ta en eller två veckor innan diktatet var utskrivet. Idag när jag använder taligenkänning kommer texten direkt, säger Mari Gustafsson, specialistsjuksköterska psykiatri i Region Kronoberg.
Det här effektiviserar inte bara journalföringen utan ger också patienten en ökad delaktighet och insyn i sin vård.
– En stor fördel för patienten är att få snabb tillgång till sin vårdinformation på 1177 Vårdguiden. Även mellan vårdenheter blir information tillgänglig i realtid. Allt blir mer patientsäkert och effektivt helt enkelt, tillägger Torbjörn.

Många regioner redan igång
Region Skåne har fortsatt sin breda utrullning av taligenkänning och har nu fler än 4000 användare. Kundgrupp COSMIC (KGC) med åtta regioner och Capio S:t Görans sjukhus har under året valt att investera i taligenkänning. En av dessa regioner är Kronoberg, som nu har påbörjat sitt breddinförande av taligenkänning som en del av omställningsprogrammet ”Nära vård”. De vill möjliggöra en ökad patientsäkerhet genom att journalanteckningar blir tillgängliga direkt för både patienter och vårdpersonal i samband med vårdtillfället.
– Hälso- och sjukvården befinner sig på en spännande förändringsresa! Beteenden, processer och rutiner anpassas till ny teknologi och det är oerhört spännande. I slutändan handlar teknologin om människor, om att förbättra för såväl patienter som medarbetare i vården, avrundar Torbjörn Hurtig.

Klicka här för att läsa mer om Dragon Medical One

Nuance

Nuance erbjuder AI-baserade taligenkänningslösningar för klinisk dokumentation. Med Dragon™ Medical One skapas patientens vårdhistoria i journalsystemet i realtid. Dragon Medical One minskar vårdpersonalens administrativa börda, ökar patientens delaktighet och höjer patientsäkerheten.

Vill du veta mer? Läs mer om Dragon Medical One på vår hemsida eller kontakta oss: infohealth.nordic@nuance.com

www.nuance.se

Akademisk primärvård skapar stora utvecklingsmöjligheter

Mats Martinell, medicinskt ansvarig vid Region Uppsalas provtagningsenhet och ansvarig forskare för samverkansprojektet CRUSH Covid. Foto: Angelica Klang
Mats Martinell, medicinskt ansvarig vid Region Uppsalas provtagningsenhet och ansvarig forskare för samverkansprojektet CRUSH Covid. Foto: Angelica Klang

– Om man brinner för utveckling och vill vara med och påverka framtidens vård är det Nära Vård och Hälsa inom Region Uppsala man ska söka sig till! Det säger Mats Martinell, medicinskt ansvarig vid Region Uppsalas provtagningsenhet och ansvarig forskare för samverkansprojektet CRUSH Covid.

För tre år sedan började Mats Martinell, specialist i allmänmedicin, arbeta som universitetslektor vid Uppsala universitet.
– Jag skulle dela min tid mellan undervisning, forskning och uppbyggnad av akademiska vårdcentraler inom Region Uppsala. Jag hann precis bli varm i kläderna, sedan kom pandemin och regionen behövde en läkare som skulle vara medicinskt ledningsansvarig för provtagningen. Ett kort uppdrag som beräknades ta ungefär en månad, och på den vägen är det.
Förutom att Mats leder regionens provtagning och smittspårning är han tillsammans med professor Tove Fall drivande i forskningsprojektet CRUSH Covid, ett samverkansprojekt mellan regionen och universitetet som engagerar forskare från fem olika institutioner. Syftet är att tydliggöra, kartlägga och försöka dämpa ökad smittspridning och kraftiga lokala utbrott av covid-19 i Uppsala län.
– Som forskare brukar man samla på sig material allteftersom och det tar oftast lång tid från projektstart till att resultat presenteras. Här arbetar vi med en slags realtidsepidemiologi där vi sedan ett år tillbaka, via webben, presenterar veckovisa resultat till allmänheten. Ett utmanande och samtidigt väldigt inspirerande sätt att arbeta på.

Jobba som läkare med oss på Nära Vård och Hälsa i Uppsala. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Utvecklande miljö
Mats ursprungliga deluppdrag, att utveckla fler akademiska vårdcentraler inom regionen, pausades under pandemin.
– Vi har i dagsläget två akademiska vårdcentraler. Det övergripande syftet är att sänka tröskeln för medarbetare att starta FoU-projekt samt att utveckla arbetsmetoder och underlätta för olika aktörer att göra kliniska studier i primärvården.
På frågan om Mats kan rekommendera andra läkare att söka sig till Nära Vård och Hälsa inom Region Uppsala kommer svaret snabbt.
– Absolut! Här finns stora möjligheter både till personlig utveckling och till att utveckla andra. Akademiska sjukhuset har historiskt sett varit väldigt dominerande när det kommer till forskning och utveckling, men nu är den akademiska primärvården på gång. Ett gyllene tillfälle för alla som vill utvecklas och vara med och påverka framtidens nära vård.

Nära Vård och Hälsa – Region Uppsala

Region Uppsala – Nära Vård och Hälsa
I framtiden behöver vi anpassa hälso- och sjukvården efter nya behov och utmaningar. Hälso- och sjukvården ska komma närmare patienter och invån­are i Uppsala län, både relationellt, fysiskt och digitalt. Satsningen på akademiska vårdcentraler skapar många spännande karriärmöjligheter för såväl ST-läkare som färdiga specialister i allmänmedicin.

www.regionuppsala.se

Tid för patienterna på nya vårdcentralen

Pernilla Öjemar Engström, verksamhetschef och Deniz A. Poulsen, ST-läkare på Vårdcentralen Gallerian. Foto: Emelie Otterbeck
Pernilla Öjemar Engström, verksamhetschef och Deniz A. Poulsen, ST-läkare på Vårdcentralen Gallerian. Foto: Emelie Otterbeck

På den nya vårdcentralen Gallerian i Sörmland jobbar man teambaserat – och tar sig tid till patienterna.
– Vi ser hellre längre besök där vi ser hela människan och täcker allt än att ta en kvart och bara hinna med ett problem, säger ST-läkaren Deniz A. Poulsen.

Vårdcentralen Gallerian har funnits i två år och är den nyaste regiondrivna vårdcentralen i Sörmland. Den ligger i centrala Eskilstuna och är lätt att ta sig till, även för pendlare.
– Vi har helt nyrenoverade, fina lokaler och där har personalen en egen korridor separerade från patientflödet. Det gör att vi blir mer tillgängliga för varandra än om man sitter instängd på sitt mottagningsrum hela dagarna. Kontakten kolleger emellan är viktig, säger Pernilla Öjemar Engström, verksamhetschef på vårdcentralen Gallerian.

Vi söker två distriktsläkare till vårdcentralen Gallerian. Klicka här för mer information och ansök

Jobbar i team
Verksamheten har en unik tyngdpunkt på teamarbete. Varje vecka träffas ett tvärprofessionellt team med bland annat läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, psykolog och arbetsterapeut.
– Det är jättebra, man utbyter erfarenheter med varandra. Många patienter är komplexa och då behöver man vara ett team för att se helheten, säger Deniz A. Poulsen som är ST-läkare.
Ibland träffar också ett team patienten tillsammans.
– Det blir en bredare bedömning, säkrare diagnostisering och rehabilitering, och sparar tid, säger Deniz A. Poulsen.

Längre läkarbesök
Och något som vårdcentralen Gallerian verkligen satsar på är att lägga tid på patienterna. En del läkarbesök kan vara 60 minuter långa, snarare än en kvart som är standard på många vårdcentraler.
– Om patienten har fyra problem så tar vi ett längre besök och tar upp hela problematiken, snarare än att patienten måste komma på fyra korta besök. Det gynnar också mig som läkare, för jag får se hela människan och den komplexiteten som är. Och man slipper stressen med snabba besök, säger Deniz A. Poulsen.

Påverka sitt schema
Läkarna får också avlastning av en rehabkoordinator med sjukskrivnings­ärenden. Till exempel kan koordinatorn hjälpa till att ha kontakt med myndigheter och stötta i komplettering av intyg. På vårdcentralen Gallerian finns också en stor flexibilitet vad gäller scheman, något som många tycker är attraktivt. Pernilla Öjemar Engström är i grunden arbetsterapeut och värnar om arbetsmiljön.
– Alla får vara med och påverka sina scheman; vissa jobbar till exempel längre pass och är lediga varannan fredag. En digital plattform håller på att införas på alla vårdcentraler i Sörmland och med den kan vi erbjuda ännu mer flexibla arbetssätt. Hos oss är det viktigt att alla trivs, säger Pernilla Öjemar Engström.

Vi söker två distriktsläkare till vårdcentralen Gallerian. Klicka här för mer information och ansök

Primärvård – Region Sörmland

Vårdcentralen Gallerian har funnits i två år och är den nyaste regiondrivna vårdcentralen i Sörmland. Den ligger i centrala Eskilstuna och är lätt att ta sig till, även för pendlare. Vårdcentralen har 25 medarbetare och 3500 listade patienter. En läkare har max 1500 patienter listade hos sig. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en jämlik vård, bästa möjliga hälsa och ett hållbart medarbetarskap.

Kontakt:
Pernilla Öjemar Engström
076 697 65 75

regionsormland.se

Här finns tid att göra skillnad på riktigt

Eric Olsson, vuxenpsykiater på WeMind. Foto: Gonzalo Irigoyen
Eric Olsson, vuxenpsykiater på WeMind. Foto: Gonzalo Irigoyen

WeMind är Sveriges största privata vårdgivare inom psykiatrin. Verksamheten har ett uttalat fokus på systematiskt kvalitetsarbete och standardiserade vårdprocesser vilket också var anledningen till att Eric Olsson, vuxenpsykiater, började arbeta på WeMind i Haninge i april 2021.

– Jag hade varit länge på min dåvarande arbetsplats, blev intresserad av något nytt och tilltalades av hur WeMind jobbar. Verksamheten är fokuserad på utvärdering av vården vilket är intressant för alla läkare som någon gång funderat över vilken skillnad man gör med sina insatser, något som är speciellt svårt att veta inom psykiatrin.
I grunden handlar WeMinds kvalitetssystem om en strävan efter ständig förbättring av verksamheten.
– Vi arbetar med standardiserade vårdprocesser för olika diagnoser vilket förenklar det praktiska arbetet på mottagningen. Självfallet finns det både för- och nackdelar, vi människor är inte stöpta i diagnoser och många passar inte in i ett standardiserat system. Jag tycker ändå att fördelarna överväger nackdelarna. Vi har ett väl fungerande system för avvikelser där vi kontinuerligt samlar in data och utvärderar vården i syfte att hela tiden förbättra våra processer.

Jobba som läkare med oss på WeMind. Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Hittat rätt
Efter drygt ett halvt år i verksamheten konstaterar Eric Olsson att jobbet på WeMind motsvarat hans förväntningar med råge.
– Det är en professionell organisation som ligger långt fram både administrativt och tekniskt vilket underlättar mitt jobb som läkare och medicinskt ledningsansvarig på mottagningen. Jag får helt enkelt mer tid till patientnära arbete där jag kan göra en skillnad.
Andra fördelar på WeMind är trevlig arbetsmiljö, kompetenta kollegor och sociala aktiviteter.
– Jag upplever att ledningen är mån om att alla ska trivas på arbetsplatsen. De är flexibla vad gäller olika lösningar beroende på vad som är viktigt i den anställdes liv. Ett annat bra initiativ är att vi har gemensam frukost varje dag. Det kan låta som en petitess men frukosten är en av många trivselfaktorer på WeMind som gör att man vaknar på morgonen och känner att det ska bli kul att gå till jobbet och träffa sina kollegor och patienter.

WeMind

WeMind är verksamma inom psykiatrin i Sverige och består av 17 mottagningar i 4 regioner, totalt cirka 500 medarbetare. Vi är en koncern med verksamheter inom öppenvårdspsykiatri och HVB som även bedriver digital psykiatri i samarbete med Min Doktor. Vi har över 20000 patienter under behandling årligen. Vår ambition är att skapa de mest attraktiva vårdmiljöerna för anställda och patienter och att leverera bättre vårdresultat och vårdupplevelse än någon annan.

www.wemind.se

Utvecklas på Nordens största akutsjukhus!

Aikaterini Letsiou och Issa Issa, ST-läkare på Södersjukhusets klinik för internmedicin. Foto: Johan Marklund
Aikaterini Letsiou och Issa Issa, ST-läkare på Södersjukhusets klinik för internmedicin. Foto: Johan Marklund

På Södersjukhusets klinik för internmedicin får du arbeta med bredd och djup som är svåra att matcha. Välkommen till Nordens största akutsjukhus, där du som är läkare utvecklas i en miljö präglad av starka team, kollegialitet och positiv anda.

– För mig var internmedicin ett givet val eftersom jag vill jobba brett och med helhetsperspektiv. Och jag kan faktiskt inte tänka mig en annan arbetsplats än Södersjukhuset. Här finns en sådan enorm bredd och stora möjligheter att subspecialisera sig. Som ST-läkare har jag fått mycket stöd av erfarna kollegor och verkligen kunnat utvecklas professionellt, säger Issa Issa, som är inne på fjärde året av sin specialisttjänstgöring.

Jobba med oss på Södersjukhuset. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Väl bemött
Kollegan Aikaterini Letsiou instämmer. Hon började sin specialisttjänstgöring i neurologi i april och förstod redan under intervjun att hon skulle trivas.
– Jag blev så väl bemött och fick ett mycket gott intryck av kliniken. Det har bara förstärkts sedan jag började arbeta, det finns en väldigt hjälpsam anda och jag har fått en trygg start, säger hon.
Neurologi lockade eftersom det är en specialitet i stark utveckling, där fortfarande mycket är obeforskat.
– Nervsystemet är så otroligt komplext och det finns mycket som vi inte kan. Samtidigt utvecklas området snabbt och idag kan vi behandla och bota så många fler tillstånd än tidigare, vilket verkligen är givande.

Unik bredd
Att arbeta på Internmedicinska kliniken på Södersjukhuset innebär att du är en del av ett stort universitetssjukhus, som dessutom är Nordens största akutsjukhus. Kliniken tar emot ett stort flöde av patienter via akuten och har en närmast unik bredd av olika patienter, diagnoser och tillstånd. Som läkare här får du variation och erfarenhet som få andra sjukhus kan erbjuda.
Issa och Aikaterini lyfter båda fram den starka teamkänslan och kollegialiteten som de tycker särskiljer Södersjukhuset från många andra arbetsplatser. Olika professioner arbetar tätt tillsammans och det är en stöttande, uppmuntrande och lärande miljö, med tydliga rutiner, god handledning och många möjligheter till kompetensutveckling och forskning.
– Man får enormt mycket stöd av erfarna kollegor och andra arbetskamrater. Här utvecklas man snabbt som läkare och vi har dessutom väldigt kul och trevligt tillsammans, avslutar de.

Jobba med oss på Södersjukhuset. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Södersjukhuset – Internmedicin

Internmedicin på Södersjukhuset är en av Sveriges största internmedicinska kliniker. Vi har 500 anställda, sju vårdavdelningar, medicinmottagning, dagvård och endoskopiskt centrum.
Vi erbjuder dig som är läkare omväxlande arbete på våra akutvårdsavdelningar AVA, Stroke/Neurologi, Gastroenterologi/Hepatologi & diabetes/endokrin samt Lung/Allergi & Hematologi. På avdelningarna vårdas patienter med många olika medicinska diagnoser, vilket ger dig ett varierande arbete med goda möjligheter att utvecklas och bredda dina kunskaper. Vi har byggt övervakningsplatser för våra multisjuka patienter, hittills är vi det enda sjukhus med dedikerade platser för neurokirurgiska multisjuka patienter som vistas hos oss efter deras vårdtid på Karolinskas neurokirurgiska klinik.
Vårt fokus ligger på god vård och kvalitet och vi arbetar kontinuerligt med utveckling av vår verksamhet.

Nyfiken? Läs mer på: www.sodersjukhuset.se

Tid för samtal på Rättspsykiatri Vård Stockholm

Rosario Leopardi, docent och överläkare på Rättspsykiatri Nord och Beate Nicolaisen Hammarkvist, överläkare på Rättspsykiatri Syd. Foto: Johan Marklund
Rosario Leopardi, docent och överläkare på Rättspsykiatri Nord och Beate Nicolaisen Hammarkvist, överläkare på Rättspsykiatri Syd. Foto: Johan Marklund

Vill du arbeta inom psykiatrin med några av de svårast sjuka patienterna, där du får resurser att verkligen göra skillnad? På Rättspsykiatri Vård Stockholm får du tid för varje enskild patient och möjlighet att följa dem under lång tid.

Beate Nicolaisen Hammarkvist var inriktad på att bli ortopedkirurg när hon blev legitimerad läkare 2013. Nu är hon istället nyligen färdig specialist i psykiatri och arbetar sedan september som överläkare på Rättspsykiatri Syd på Helix i Huddinge.
– Jag vill ha tid för samtal med mina patienter och saknade ofta detta i den somatiska vården. Inom rättspsykiatrin är det helt annorlunda. Här jobbar vi med några av de allra sjukaste patienterna, med komplexa diagnoser, och har goda resurser för varje patient. Vi följer patienterna över lång tid och det finns kontinuitet mellan sluten- och öppenvården, berättar hon.

Nu söker vi en överläkare till Rättspsykiatri Vård Stockholm. Klicka här för mer information och ansök

Unik atmosfär
Hennes kollega Rosario Leopardi, docent och överläkare på Rättspsykiatri Nord på Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby, forskade länge inom bland annat virologi, molekylärbiologi och neurovetenskap. Så småningom ville han arbeta mer kliniskt och valde att specialisera sig i psykiatri.
– Jag randade mig inom rättspsykiatrin och upplevde då för första gången att jag fick tid att tänka på djupet och ägna mig helhjärtat åt varje patient. Det är en unik atmosfär och jag kände mig hemma direkt, säger Rosario, som nu har arbetat här i snart 17 år.

Spännande sidouppdrag
Både Beate och Rosario lyfter fram rättspsykiatrins viktiga samhällsfunktion. Här arbetar man i gränslandet mellan medicin, kriminologi och juridik.
– Det finns många möjligheter till intressanta sidouppdrag. Vi jobbar med så mycket mer än renodlad psykiatri, förklarar Rosario, som bland annat har valts som sakkunnig läkare av Socialstyrelsen, och i den egenskapen medverkat i flera spännande rättegångar.
Beate, som är intresserad av kriminologi, siktar närmast på att subspecialisera sig i rättspsykiatri.
– Det lockar verkligen att få den typen av särskild kompetens, som inte många besitter. Vi arbetar både brett och djupt, säger hon.

Kollegialt samarbete
Rättspsykiatri Vård i Stockholm söker nu nya, engagerade psykiatriker som vill bidra till att utveckla den rättspsykiatriska vården. Här blir du del i ett multidisciplinärt team, jobbar enligt en tydlig och framgångsrik vårdtrappa och har mycket goda möjligheter till kompetensutveckling.
– Vi har ett fantastiskt kollegialt samarbete och väldigt bra teamarbete, framhåller Beate och Rosario. Här är lätt att trivas!

Nu söker vi en överläkare till Rättspsykiatri Vård Stockholm. Klicka här för mer information och ansök

Rättspsykiatri Vård Stockholm

Rättspsykiatri Vård Stockholm bedriver rättspsykiatrisk vård för patienter från hela Stockholms län. Uppdraget är att förbättra patienternas psykiska hälsa och sociala förmåga och minska risken för återfall i brott. Vårdtiden spänner oftast över flera år. Verksamheten har cirka 500 medarbetare fördelade på två sektioner: Nord och Syd, där det ingår totalt 15 vårdavdelningar i olika säkerhetsklassningar, och två öppenvårdsavdelningar.

Nyfiken? Läs mer på www.rattspsykiatristockholm.se

Mobila Doktorn går hem hos alla

Kajsa Gustavsson, ST-läkare i allmän­kirurgi och konsult hos Mobila Doktorn. Foto: Johan Marklund
Kajsa Gustavsson, ST-läkare i allmän­kirurgi och konsult hos Mobila Doktorn. Foto: Johan Marklund

– Att göra hembesök är utvecklande oavsett var du står i din läkarkarriär. Ju större specialisering, desto bättre att ibland utmana sig själv och gå in i den mer generella doktorrollen, säger Kajsa Gustavsson, ST-läkare i allmänkirurgi och konsult hos Mobila Doktorn.

Mobila Doktorn har med hjälp av modern teknik återinfört gamla tiders husläkare. En personlig vårdform där doktorn träffar patienterna i hemmiljö. Kajsa Gustavsson, som är i slutet av sin ST-utbildning i allmänkirurgi, har varit med från starten för drygt två år sedan.
– Jag tyckte det lät spännande och på den vägen är det, jag blev fast direkt. När jag möter patienter i deras hemmiljö finns tid att samtala om det allmänna måendet och livet runt omkring på ett sätt som inte är möjligt på en sjukhusmottagning. Uppdragen jag får via Mobila Doktorn är ett kul komplement till mitt andra ganska hektiska jobb på en akutmottagning.

Vi hoppas att du vill bli en del av vårt team!


Maila oss på info@mobiladoktorn.se eller hör av dig till oss på 010–179 87 00 så berättar vi mer om hur det är att arbeta med Mobila Doktorn.

Klicka här för att läsa mer om några av våra fler än 70 läkare runt om i landet

Känner du någon annan som skulle passa bra som hemläkare? Berätta gärna om oss!

Smart app
Mobila Doktorns upplägg går ut på att anslutna läkare ska ta de patientbesök som ligger nära deras eget hem. Med hjälp av en smart app väljer de vilken närmiljö de vill arbeta inom och anger när de vill få information om tillgängliga patienter.
– Jag tar uppdrag lite till och från, beroende på övrig arbetsbelastning och privat­liv. Ibland plingar det till i appen om ett hembesök i närheten. Om det passar så tar jag min läkarväska och går dit.
I väskan från Mobila Doktorn finns allt som behövs för att Kajsa ska kunna göra en undersökning och vid behov även ta blodprov, skicka remisser och skriva recept under besöket. Om frågetecken skulle uppstå finns det alltid någon att konsultera.
– Vid behov kan jag lätt komma i kontakt med vår medicinskt ansvarige läkare. Dessutom är vi ett brett spann kollegor från många olika specialiteter som via chatten kan fråga varandra om hjälp och råd.

Dubbel glädje
På frågan om hon kan rekommendera andra läkare att börja hos Mobila Doktorn kommer svaret snabbt.
– Ja, absolut! Det är givande att som läkare få känna att man faktiskt har tid, inte bara för att hjälpa en patient utan även för att lyssna. Ibland är det allt som behövs för att någon ska må lite bättre. Hembesöken får mig att växa i mitt yrke, de breddar min kompetens och gör mig glad. Därför kan jag verkligen rekommendera andra läkare, oavsett specialitet, att börja hos Mobila Doktorn.

Mobila Doktorn

Mobila Doktorn erbjuder en flexibel och personlig vårdform genom hembesök hos patienter och på arbetsplatser. Vi har 70 läkarkonsulter och finns i Sveriges 10 största städer. Som konsultläkare hos oss väljer du själv dina besök med bara några klick i Mobila Doktorns app. Ett perfekt komplement till din vanliga anställning.

www.mobiladoktorn.se


E-learning för specialistläkare och bakjourer

Bakjouren förväntas kunna hantera en mängd situationer. Foto: Solen Feyissa
Bakjouren förväntas kunna hantera en mängd situationer. Foto: Solen Feyissa

Att vara bakjour är utmanande. Hur ska man kunna upprätthålla den bredd som krävs när man samtidigt har kravet på sig att hålla sig fullt uppdaterat inom sitt subspecialistområde?

För att lösa det dilemmat har Medster bland annat lanserat en mycket uppskattad bakjoursskola online där barnläkare och bakjourer från hela Sverige deltar. Varje vecka får deltagarna läsa ett kort avsnitt i en lärobok, titta på en kort summerande föreläsning och därefter träna sig på en rad verklighetsbaserade bakjoursfall.

Realistiska fall
Fallen är mycket realistiskt uppbyggda, där deltagaren precis som i verkligheten inte har all information från början. Fallen löser specialistläkaren asynkront. Alla deltagare kan se och kommentera varandras förslag till handläggning. Varje deltagare får själv bidra med ett par fall som sedan bearbetas pedagogiskt och medicinskt av Medster innan de publiceras.

Klicka här för att läsa mer om oss och våra kurser

I den takt du vill
Gör man ett avsnitt per vecka blir man klar på ett år, men de flesta specialister väljer att göra kursen på halv- eller kvartsfart. När man har gått igenom hela kursen har man under ”säkra förhållanden” fått träna sig på att hantera bakjoursfall inom alla större områden inom barnmedicin.

Arbeta handledare – adept
Motsvarande fortbildning finns även för ST-läkare, som då följer samma veckotema, men får lösa primärjoursfall. Flera deltagare har därför valt att delta som handledare och adept i par. Kursen innehåller också uppskattade juridik-, etik- och kommunikationsavsnitt.

E-learning som fungerar
Hittills har drygt 100 bakjourer deltagit i kursen om barnmedicin och cirka 400 ST-läkare i pediatrik. Vi får hela tiden fantastiskt fina utvärderingar och uppenbarligen har vi verkligen lyckats med att skapa en e-learning som verkligen fungerar även på specialistnivå.

Sagt om kursen:

”Tack för en mycket lärorik och proffsig kurs!”

”Mycket bra koncept, har rekommenderat till kollegorna på kliniken.”

”Bra att få gå igenom hela barn­medicinska bredden och uppdatera sig. Bra diskussion med kollegor.”

En lärandemetod som fungerar.
En lärandemetod som fungerar.

Klicka här för att läsa mer om oss och våra kurser

Medster – E-learning

Medster.se skapar e-learning som riktar sig till läkare och sjuksköterskor inom flera specialiteter, och totalt har över 4000 läkare och sjuksköterskor deltagit i någon av Medsters utbildningsaktiviteter.

www.medster.se

Viktigt uppdrag som länk mellan patient och myndighet

Mattias Aldrimer, läkare på Enheten för medicinteknik på Läkemedelsverket. Foto: Helena Christerdotter
Mattias Aldrimer, läkare på Enheten för medicinteknik på Läkemedelsverket. Foto: Helena Christerdotter

Att hjälpa patienter, fast på ett nytt sätt. På Läkemedelsverket är både klinisk och vetenskaplig erfarenhet en viktig grund i beslutsprocessen. Beslut som påverkar patienter över hela landet.
– Det är ett lagarbete och jättekul att få jobba med andra mot samma mål, säger läkaren Mattias Aldrimer.

På Läkemedelsverket fattas beslut och görs kontroller kring läkemedel, varje dag. Dessutom erbjuds en stor rådgivande verksamhet både till allmänhet och sjukvårdspersonal.
Detta kräver en bred kunskapsbas där läkarprofessionen utgör en viktig kugge. I en och samma korridor kan man hitta specialistkompetens inom till exempel toxikologi, juridik, IT eller kemi.
– Det går alltid att knacka på hos grannen om man har en fråga, eller ställa en fråga i chatten, säger Mattias Aldrimer.

Vill du jobba med oss på Läkemedelsverket? Klicka här för att läsa mer och för att se våra lediga tjänster

Tvärvetenskapligt lagarbete
Han är läkare med 18 års erfarenhet av arbete på Laboratoriemedicin, de senaste åren med chefsposition. Sedan ett år tillbaka jobbar han på Enheten för medicinteknik på Läkemedelsverket.
– Jag gillar verkligen att det är högt i tak och mycket samarbete. Det leder till välgrundade beslut som man kan känna sig nöjd med, säger Mattias Aldrimer.
Han har precis avslutat ett digitalt möte med representanter från 6 olika länder i Europa. Det internationella arbetet har under det senaste året blivit en del av hans arbetsvardag.
– Det är väldigt spännande och har gett mig många nya perspektiv, säger Mattias Aldrimer.
Den största delen av hans arbetstid handlar om att granska kliniska prövningar med medicintekniska produkter. Det kan till exempel vara hjärtpumpar, konstgjorda klaffar eller en applikation för att registrera symtom.
– Det är inspirerande att få ta del av så mycket nytänkande och uppfinningsrikedom, säger Mattias Aldrimer.
I praktiken innebär arbetet att han får läsa en hel del, diskutera med kollegor och formulera sig i skrift.
– Jag tror det finns en fördom om att vårt arbete är tråkigt, men faktum är att jag oftast har väldigt roligt på jobbet och känner att jag gör nytta, säger Mattias Aldrimer.

Möjlighet till arbete på distans
Han uppskattar att det finns en flexibilitet hos arbetsgivaren när det gäller både arbetstid och distansarbete.
– Jag har fått möjlighet att jobba en del hemifrån eftersom jag bor en bit ut på landet, och är väldigt glad för det, säger Mattias Aldrimer och tillägger att han har kollegor som jobbar kliniskt eller forskar parallellt med arbetet på Läke­medelsverket.
En av dem är Karin Söderberg Löfdal, som jobbar som utredare på Enheten för läkemedel i användning.
– Jag kombinerar mitt arbete här med forskning och är jätteglad för den möjligheten, säger hon.

Karin Söderberg Löfdal, utredare på Enheten för läkemedel i användning och Lotta Welsh, läkare på Enheten för effekt och säkerhet på Läkemedelsverket. Foto: Angelica Klang
Karin Söderberg Löfdal, utredare på Enheten för läkemedel i användning och Lotta Welsh, läkare på Enheten för effekt och säkerhet på Läkemedelsverket. Foto: Angelica Klang

Stort kunskapsutbyte och variation
Under sina drygt fyra år på Läkemedelsverket har hon hunnit prova på många olika arbetsuppgifter. Främst har hon arbetat med behandlingsrekommendationer och varit projektledare för behandlingsrekommendation för epilepsi. Just nu varvar hon arbete med intern kvalitetssäkring och remissarbete med utvecklingsarbete och förvaltning av behandlingsrekommendationer.
– Jag uppskattar de varierande arbetsuppgifterna, och det gör ju också att man lär sig nya saker hela tiden, säger hon.
Karin Söderberg Löfdal som är disputerad i epidemiologi, docent och specialistläkare i klinisk farmakologi, har tidigare arbetat som klinisk farmakolog i 10 år på Karolinska universitetssjukhuset.
– Jag ville prova något nytt inom läkemedelsområdet och den stora skillnaden för mig har varit att flytta fokus från den enskilda patienten till en övergripande nationell nivå. I arbetet ingår många interna och externa samarbeten vilket är väldigt givande. Det har varit en spännande resa, säger hon.

Kul och stimulerande arbete
Lotta Welsh är specialist inom intern- och njurmedicin med närmre 20 års erfarenhet av patientnära arbete. Hon har alltid trivts väldigt bra med att vara kliniker men tyckte ändå att det var dags att prova något nytt för fem år sedan.
– Jag blev överraskad över hur kul det här jobbet är. Jag tror det finns en del fördomar bland läkare om att det är grått och byråkratiskt, men det stämmer inte ett dugg, säger hon.
Lotta Welsh jobbar på Enheten för effekt och säkerhet och har till huvuduppgift att granska underlag från företag som till exempel vill ansöka om ett nytt läkemedel, rapportera om en ny biverkan eller utvidga användningen för ett läkemedel.
– Det är jättespännande och intellektuellt stimulerande att få djupdyka inom ett avgränsat område. Dessutom tycker jag att min roll som länk mellan patient och myndighet är viktig, säger hon.

Vill du jobba med oss på Läkemedelsverket? Klicka här för att läsa mer och för att se våra lediga tjänster

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket har sitt säte i Uppsala. I Solna finns Giftinformationscentralen som också är en del av Läkemedelsverket. Totalt finns här cirka 900 anställda varav läkare och farmaceuter utgör en stor del av personalgruppen. Ungefär 200 av samtliga anställda är disputerade. Arbetet präglas av tvärvetenskapligt samarbete med bland annat toxikologer, kinetiker, bioteknologer och farmaceuter.

Vill du veta mer om att arbeta som läkare på Läkemedelsverket? Gå in på www.lakemedelsverket.se eller kontakta oss via hr@lakemedelsverket.se

De utvecklar framtidens läkemedel för barn

Barnläkarna Christina Keen och Ulrika Mattsson på AstraZeneca brinner för att det ska finnas effektiva barnläkemedel. Foto: Lisa Jabar  / AnnalisaFoto
Barnläkarna Christina Keen och Ulrika Mattsson på AstraZeneca brinner för att det ska finnas effektiva barnläkemedel. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

Läkare med klinisk bakgrund spelar en viktig roll när AstraZeneca forskar fram nya mediciner. Barnläkarna Ulrika Mattsson och Christina Keen brinner för att det ska finnas effektiva barnläkemedel.

Som kliniker har de båda varit med om att behandla barn med läkemedel utanför indikation. De har också varit i situationer när beredningar inte varit anpassade för barn, vilket har försvårat för barnet att få i sig medicinen.
– Barn är inte små vuxna. De behöver egna beredningar och i vissa fall andra läkemedel. Som läkare vill man att det i möjligaste mån finns forskning bakom behandlingarna, säger Ulrika Mattsson.
Hon har 20 års erfarenhet som barnläkare med specialisering inom neonatologi och började nyligen som Global Development Medical Director för sen klinisk utveckling inom kardiovaskulära och metabola sjukdomar på AstraZeneca.
Just nu tittar hon på ett läkemedel som stoppar effekten av blodförtunnande medel.
– De nya blodförtunnande medel som kommit är inte prövade på barn. Det är oerhört frustrerande. Att vara med och ta fram nya läkemedel som kan förändra livet för hundratals barn världen över känns därför väldigt meningsfullt och viktigt.

Klicka här för att läsa mer om att jobba på AstraZeneca

Förändra livet för fler
Hon får medhåll från sin kollega Christina Keen, barnallergolog och chef för tidig klinisk utveckling inom luftvägar och immunologi. Hon har varit på AstraZeneca i tolv år.
– Vi är båda barnläkare som har fått ett nytt yrke. Trots det drivs vi fortfarande av exakt samma passion som när vi arbetade i klinik: Att förändra livet för sjuka barn. Jag ser mig som lyckligt lottad som fått utveckla den passionen på olika sätt i min karriär, säger Christina Keen.
Hennes grupp jobbar med att genomföra globala barnstudier, så patient- och föräldravänliga som möjligt. Nyligen avslutades en studie där forskningssköterskorna kom hem till ungdomarna för att mäta lungfunktion och ta prover.
– Vi forskar även på nya molekyler och initierar studier på tidiga läkemedel som inte finns ute på marknaden. I vissa fall modulerar vi data från studier på vuxna och vi arbetar också mycket med att hitta rätt formulering på läkemedlen för att bäst passa för barn i olika åldrar, säger Christina.
Precis som på andra läkemedelsbolag är det brist på läkare som har en fot i sjukvården.
– Ulrika och jag sitter båda på forskningssidan men det behövs läkare i alla delar, som till exempel att jobba mot myndigheter, skriva regulatoriska texter eller vara medicinska rådgivare, säger Christina Keen.

Klicka här för att läsa mer om att jobba på AstraZeneca

Barnläkemedel – AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet läkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. Vi är ett av få renodlade läkemedelsföretag som omfattar hela värdekedjan för ett läkemedel, från upptäckt till tillverkning och distribution. Vi är verksamma i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter globalt. Här finns många spännande karriärmöjligheter för läkare, som vill skapa nytta för patienter världen över.

Läs mer på: www.astrazeneca.com