fbpx
Foto: Ninni Andersson / Regeringskansliet

Vårdplatser och statlig styrning högt på agendan

Sjukvårdsministern

Vårdplatser och statlig styrning högt på agendan

En nyckelfråga för sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson är stärka kompetensförsörjningen genom att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren.

Vårdplatser och statlig styrning högt på agendan

Foto: Shutterstock

Ljuspunkter i vården enligt läkare

Det fungerar bra

Ljuspunkter i vården enligt läkare

Många är missnöjda med vården – men enligt läkarna finns det ljuspunkter.

Ljuspunkter i vården enligt läkare

Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

Fortbildningen måste regleras

Fortbildning

Fortbildningen måste regleras

Sveriges Läkarförbunds ordförande Sofia Rydgren Stale efterlyser en nationellt reglerad fortbildning och individuella fortbildningsplaner.

Fortbildningen måste regleras

Foto: Johan Marklund

Rätt cancerbehandling till rätt patient

Immunterapi

Rätt cancerbehandling till rätt patient

Sedan 2011 har det skett en revolutionerande utveckling inom immunterapiområdet.

Rätt cancerbehandling till rätt patient

Hippokratesrevision kan minska pinnräknandet

Hippokratesrevisioner

Hippokratesrevision kan minska pinnräknandet

Intresset för Svenska Läkaresällskapets modell för professionsbaserad klinisk revision är stort såväl bland läkare som i regionerna.

Hippokratesrevision kan minska pinnräknandet

Läkemedelsbristen leder till merarbete och oro

Läkemedelsbrist

Läkemedelsbristen leder till merarbete och oro

Problematiken med läkemedelsbrist har successivt tilltagit på senare år, bland annat till följd av ett oroligt världsläge.

Läkemedelsbristen leder till merarbete och oro

Foto: Torkel Ekqvist, Sjukhusfotograferna, SÖS

Fokus på vårdplatsbristen och nära vården

Situationen i hälso- och sjukvården

Fokus på vårdplatsbristen och nära vården

Situationen är hårt ansträngd med en underdimensionerad primärvård, för få vårdplatser och personal- och kompetensbrist.

Fokus på vårdplatsbristen och nära vården

Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

Tillgången på BT-platser måste säkras

SYLF

Tillgången på BT-platser måste säkras

Bristen på BT-platser har blivit mer påtaglig, med risk för allvarliga konsekvenser för svensk sjukvård.

Tillgången på BT-platser måste säkras

Svårt att sätta diagnos

ME/CFS

Svårt att sätta diagnos

Forskningen kring ME har fått en ordentlig skjuts i och med pandemin och postcovid, säger Per Hamid Ghatan, specialistläkare i rehabiliteringsmedicin.

Svårt att sätta diagnos

Foto: Shutterstock

Arbeta preventivt för hälsosamma levnadsvanor

Levnadsvanor

Arbeta preventivt för hälsosamma levnadsvanor

Genom att förändra ohälsosamma levnadsvanor kan många vanliga folksjukdomar fördröjas eller helt förhindras.

Arbeta preventivt för hälsosamma levnadsvanor