Foto: Maria Bergman/Region Örebro län

Journalsystemskifte kräver genomtänkt migreringsstrategi

Journalsystem

Journalsystemskifte kräver genomtänkt migreringsstrategi

När all information samlas i ett system minimeras dubbeldokumentationen, vilket frigör tid till patientnära arbete.

Journalsystemskifte kräver genomtänkt migreringsstrategi

Foto: Erik Flyg

Ny ordförande för Svenska Läkaresällskapet

Ny ordförande SLS

Ny ordförande för Svenska Läkaresällskapet

Svenska Läkaresällskapets Fullmäktige beslutade den 13 maj att utse Catharina Ihre Lundgren till ny ordförande.

Ny ordförande för Svenska Läkaresällskapet

SLS tematidning ”Låt proffsen vara proffs”

SLS Tematidning

SLS tematidning ”Låt proffsen vara proffs”

SLS tematidning "Låt proffsen vara proffs" har skickats ut till Sveriges läkare med tidningen Framtidens Karriär – Läkare under maj.

SLS tematidning ”Låt proffsen vara proffs”

Foto: Erik Flyg

Rätt till kontinuerlig fortbildning måste garanteras

Fortbildning

Rätt till kontinuerlig fortbildning måste garanteras

Fortbildning efter uppnådd specialistkompetens är en förutsättning för en hälso- och sjukvård av hög kvalitet.

Rätt till kontinuerlig fortbildning måste garanteras

Foto: Mia Kristina Andersson

Nya rön i bröstcancerforskningen

Bröstcancer

Nya rön i bröstcancerforskningen

Strålbehandlingsforskaren Sara Alkner studerar nya, skonsammare behandlingsmetoder för bröstcancerpatienter.

Nya rön i bröstcancerforskningen

Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

Få har plan för att nå 1 på 1100 i primärvården

Primärvården

Få har plan för att nå 1 på 1100 i primärvården

Att ha en namngiven fast läkare får positiva effekter på kontinuitet, tillgänglighet, trygghet och delaktighet i primärvården.

Få har plan för att nå 1 på 1100 i primärvården

Foto: Danish Saroee

Nyckelaktör i klimatarbetet

Vårdens klimatavtryck

Nyckelaktör i klimatarbetet

Hälso- och sjukvården är en viktig aktör i klimatkrisen genom att vara en del av problemet och samtidigt en del av lösningen.

Nyckelaktör i klimatarbetet

Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

Läkare oroliga för att nedskärningar ska ge sämre vård

Läkarförbundet

Läkare oroliga för att nedskärningar ska ge sämre vård

Vilken vård vi kan ge patienterna får inte tillåtas variera utifrån hur mycket pengar regionerna har i kassan.

Läkare oroliga för att nedskärningar ska ge sämre vård

Foto: Shutterstock

Prioritera det sjukdomsförebyggande arbetet

Sjukdomsförebyggande arbete

Prioritera det sjukdomsförebyggande arbetet

Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet är centralt för att minska sjukdom och förbättra folkhälsan.

Prioritera det sjukdomsförebyggande arbetet

Foto: Shutterstock

Sköra äldres specifika vårdbehov bör uppmärksammas mer

Äldre med multisjuklighet

Sköra äldres specifika vårdbehov bör uppmärksammas mer

Äldre och multisjuka individer har ofta en mångfacetterad och komplex sjukdomsbild.

Sköra äldres specifika vårdbehov bör uppmärksammas mer