Artikel

2022-11-23

Arbetsgivarna måste prioritera arbetsmiljöarbetet

Sju av tio läkare anser att arbetsmiljön i hälso- och sjukvården är ganska dålig eller dålig.

2022-11-23

Kräver kraftfulla och långsiktiga satsningar

Svenska Läkaresällskapet har identifierat fem kärnområden där man kräver åtgärder.

2022-11-23

Läkarnas krav på nya regeringen och riksdagen

Läkarna ställer många krav på den nytillträdda regeringen och riksdagen.

2022-11-23

Biologiskt, psykiskt och socialt perspektiv i psykiatrin

Läkare som väljer att specialisera sig inom psykiatri lämnar inte den somatiska aspekten av läkaryrket.

2022-11-23

Kreativitet viktig aspekt av psykisk sjukdom

Vi beskriver idén om att det i sambandet mellan kreativitet och psykisk sjukdom finns ett optimum.

2022-11-23

Primärvården behöver rustas för nära vårdens utmaningar

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar, inte minst i form av ett ökat antal äldre patienter.

2022-11-23

Första kvinnliga läkaren

Karolina Widerström skrev sig in i historien år 1888 då hon utexaminerades som Sveriges första kvinnliga läkare.

2022-11-23

Läkare på ny utvecklingstjänst i VGR

Karin Looström Muth har fått den nyinrättade tjänsten som hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör i VGR.

2022-11-23

Kliniska forskningen hotad

Det finns en risk att Sverige halkar efter med klinisk forskning om vi inte har tillräckligt många handledare.

2022-11-23

Senaste evidensen kring tillstånd från postcovid-19

Vården av patienter med postcovid är i dagsläget fragmenterad och utspridd.