Artikel

2022-05-23

SLS kraftsamlar för läkares fortbildning

Svenska Läkaresällskapets tematidning ”Läkares fortbildning” är en del av SLS satsning för att säkra läkares fortbildning.

2022-05-11

Kraftsamling krävs för att förbättra sjukvården

Rimlig arbetsbelastning, förbättrad styrning, fast läkare och listningstak i primärvård­en samt fler vårdplatser är några av Läkarförbundets viktigaste frågor inför höstens val.

2022-05-11

Anna Möller en av årets kvinnor

Läkaren Anna Möller har blivit utsedd till en av årets kvinnor av Expressen, för sitt arbete med våldtagna på Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset.

2022-05-11

Åtgärda systemfelen i sjukvården

Knappt hälften av läkarna har hoppat över medicinska åtgärder på grund av tids- eller personalbrist den senaste månaden.

2022-05-11

Komplicerade insatser i Ukraina

Katastrofläkaren Johan von Schreeb tillbringade en dryg månad med att samordna internationella hjälpinsatser i krigsdrabbade Ukraina.

2022-05-11

Låt läkare utgöra basen i kunskapsstyrningen

Hösten 2021 tillsatte Läkaresällskapet en arbetsgrupp för hälso- och sjukvårdens organisation och styrning.

2022-05-11

Bättre och mer enhetliga journalsystem

Läkare har tillfrågats ”Var och hur anser du att digitaliseringen kan tillföra mest inom sjukvården?”….

2022-05-11

Digitalt planeringsverktyg effektiviserar slutenvården

Inom slutenvården på Akademiska sjukhuset har man för vårdplanering och styrning ersatt whiteboards och klisterlappar med en digital pekskärm.

2022-05-11

Snabb utveckling och valmöjligheter i psykiatrin

För läkare som öppnar dörren till den psykiatriska specialiteten öppnas samtidigt en hel värld av möjligheter.

2022-05-11

Ny chattbot ska bedöma patienter

Via frågeformulär och en triage-chattbot ska patienter slussas rätt hos Region Gävleborg.