Tag: Corona

Senaste evidensen kring tillstånd från postcovid-19

Postcovid-19

Senaste evidensen kring tillstånd från postcovid-19

Vården av patienter med postcovid är i dagsläget fragmenterad och utspridd.

Senaste evidensen kring tillstånd från postcovid-19

Foto: Niklas Larsson

Pandemin har genererat nya samverkansstrukturer

Coronapandemin

Pandemin har genererat nya samverkansstrukturer

En positiv effekt av pandemin är att samverkan över avdelnings- och vårdgivargränserna har förbättrats avsevärt.

Pandemin har genererat nya samverkansstrukturer

Foto: Stina Stjernkvist / TT

Statlig samordning krävs för den uppskjutna vården

Den uppskjutna vården

Statlig samordning krävs för den uppskjutna vården

Stora delar av den ordinarie sjukvården har skjutits upp under coronapandemin, såväl operationer som planerade och uppföljande läkarbesök. I Coronakommissionens rapport hyllas vårdpersonalen, samtidigt som vårdbehovet fortsatt är mycket stort.

Statlig samordning krävs för den uppskjutna vården

Tillvarata pandemins rekordstora digitala framsteg

Digitalisering

Tillvarata pandemins rekordstora digitala framsteg

Under coronapandemin har hälso- och sjukvårdens digitaliseringsutveckling tagit jättekliv framåt.

Tillvarata pandemins rekordstora digitala framsteg

Postcovidmottagningar stödjer rehabiliteringen

Postcovid

Postcovidmottagningar stödjer rehabiliteringen

Genom postcovid­mottagningar, som ofta länkas samman med pågående forskningsprojekt, kan sjukvården stödja patientens rehabilitering.

Postcovidmottagningar stödjer rehabiliteringen

Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Säkerställ personalens regelbundna återhämtning

Sveriges läkarförbund

Säkerställ personalens regelbundna återhämtning

Situationen inom sjukvården är fortsatt mycket ansträngd och trycket på personalen är extremt högt.

Säkerställ personalens regelbundna återhämtning

Foto: Johan Adelgren

Sjukvårdens styrning måste utgå från medicinska behov

Svenska Läkaresällskapet

Sjukvårdens styrning måste utgå från medicinska behov

Hälso- och sjukvården måste investera sig ur pandemikrisen.

Sjukvårdens styrning måste utgå från medicinska behov

Foto: Beatrice Lundborg/DN/TT

Vardagen på IVA har förändrats mycket under pandemin

Intensivvård

Vardagen på IVA har förändrats mycket under pandemin

Under första vågen våren 2020 gjorde hela intensivvården en otrolig omställning och kraftsamling.

Vardagen på IVA har förändrats mycket under pandemin

Foto: Shutterstock

Bristfällig coronastrategi i Sverige

Coronastrategi

Bristfällig coronastrategi i Sverige

Senfärdighet, råd i stället för strikta åtgärder, otydlig information till allmänheten och att de svagaste fick lida mest.

Bristfällig coronastrategi i Sverige

Foto: Marie Ullnert

Covid-19-vården är en ständigt pågående läroprocess

Covid-19-vården

Covid-19-vården är en ständigt pågående läroprocess

Utvecklingen av covid-19-vården gör kontinuerliga framsteg i takt med att förståelsen för sjukdomsförloppet.

Covid-19-vården är en ständigt pågående läroprocess