Etikettarkiv: AstraZeneca

Grow your expertise and career as Clinical Research Physician at AstraZeneca

At AstraZeneca, we work without barriers between functions at the cutting-edge of science, it’s a place to rethink the future of medicine for the benefit of millions of patients’ around the globe.

Join us as Clinical Research Physician to discover future treatment of Cardiovascular, Renal and Metabolic (CVRM) diseases at our global R&D sites in Gothenburg Sweden, Cambridge UK or Warsaw Poland.

At AstraZeneca, we’re a team of leading specialists, driven to pursue scientific knowledge. With us, you will work at the forefront of clinical research in a truly international environment to answer some of the most complex unmet patient needs. And there’s no better place to learn – from the science, from each other and from our experiences. Join a place with the commitment, knowledge and backing from the business to continue expanding our pipeline. With one of the broadest and deepest pipelines, we work on diverse products bringing early and late stage development closer together to transform science into medicine. When we get it right there’s nothing more motivating.

Do you have a background within pediatrics, heart failure or nephrology or similar? Together we will push the boundaries of science to develop the ground-breaking medicines of the future!

That’s why we love it – this is the place to make a greater impact!

If you are interested, apply now!

For more information, please contact:
Monika Dutkiewicz-Piasecka
Senior Group Director
Clinical Development
monika.piasecka@astrazeneca.com

Read more about the role and apply here

Reference number: R-152801

AstraZeneca

AstraZeneca is more than one of the worlds leading pharmaceutical companies. We are proud to have an unique workplace culture that inspires innovation and cross-boundary collaboration where employees are empowered to express diverse perspectives and are made to feel valued, energized and rewarded for their ideas and creativity. There’s no better place to make a difference to medicine, patients and society.

www.astrazeneca.com

Digital teknik ger bättre kliniska prövningar

Ehsan Parvaresh Rizi, Global Development Medical Director, och Wilhelm Ridderstråle, Global Clinical Program Lead på AstraZeneca. Foto: Lisa Jabar  / AnnalisaFoto
Ehsan Parvaresh Rizi, Global Development Medical Director, och Wilhelm Ridderstråle, Global Clinical Program Lead på AstraZeneca. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

Genom digitala verktyg kan kliniska studier bli enklare för patienten och mer tillförlitliga för sjukvård och läkemedelsbolag. I olika pilotprojekt utvecklar AstraZeneca lösningar i framkant.

Kliniska studier är avgörande i utvecklingen av nya läkemedel, och det är av största vikt att patienterna är följsamma och att resultaten går att lita på. Digital teknik gör det möjligt att mäta fler saker hemma, vilket är till stort gagn för patienterna. Den kan också ge mer exakt data.
– Det finns stor potential i att använda digitala lösningar i kliniska studier, men än så länge är vi på ett tidigt stadium. Vi testar olika tekniker för att se vad patienter och sjukvård tycker fungerar bäst, säger Wilhelm Ridderstråle, Global Clinical Program Lead på AstraZeneca.

Vi söker en klinisk forskningsläkare till AstraZeneca. Klicka här för mer information och ansök

Smart burklock
I en pågående studie om hjärt-kärlsjukdomar testas nu flera digitala verktyg. Ett är ett smart lock, som kommunicerar till sjukvården via ett SIM-kort. Varje gång burken öppnas och stängs skickas en signal till den som ansvarar för studien. Har burken inte öppnats på exempelvis fyra dagar underrättas ansvarig prövare, så att denne kan kontakta patienten.
– Vi har även utvecklat en interaktiv app. Den ger allmän information om hjärt-kärlsjukdomar och innehåller ett frågeformulär där patienten kan rapportera om sitt hälsotillstånd. På så sätt får vi in kontinuerlig information om patientens mående, berättar Ehsan Parvaresh Rizi, Global Development Medical Director på AstraZeneca.
Den pågående studien om hjärt-kärlsjukdomar genomförs i samarbete med Uppsala Clinical Research Center (UCR) och involverar 39 sjukhus i Sverige. I studien överförs data från det nationella kvalitetsregistret Swedeheart, så att dessa uppgifter kan användas som ”baseline” och även för uppföljning av patienter som randomiseras.

Positiv feedback
Hittills har resultaten av dessa pilotprojekt varit goda, och såväl sjukvård som flertalet patienter upplever verktygen positivt.
– Man får pröva sig fram till vad som fungerar och hur man kan utveckla tekniken på bästa sätt. Det är ett spännande framtidsområde, menar Ehsan.
Wilhelm instämmer och tillägger:
– För läkare som är intresserade av att använda digital teknik för att främja läkemedelsutveckling och göra skillnad för patienter finns det många möjligheter här på AstraZeneca. Vi ligger ännu bara i början av den här utvecklingen!

Vi söker en klinisk forskningsläkare till AstraZeneca. Klicka här för mer information och ansök

AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet läkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. Vi är ett av få renodlade läkemedelsföretag som omfattar hela värdekedjan för ett läkemedel, från upptäckt till tillverkning och distribution. Vi är verksamma i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter globalt. Här finns många spännande karriärmöjligheter för läkare, som vill skapa nytta för patienter världen över.

Läs mer på: www.astrazeneca.com

Win-win när patienten är i centrum

Martin Fredriksson, chef för Digital Health and Innovation inom CVRM och Daniel Olsson, docent i endokrinologi och forskningsläkare inom CVRM på Astra­Zeneca. Foto: Lisa Jabar  / AnnalisaFoto
Martin Fredriksson, chef för Digital Health and Innovation inom CVRM och Daniel Olsson, docent i endokrinologi och forskningsläkare inom CVRM på Astra­Zeneca. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

Patientcentrerad vård är ett etablerat begrepp inom sjukvården som på senare år även anammats av läkemedelsbolagen. På AstraZeneca har man kommit långt, mycket tack vare nyttjandet av digitala innovationer.

Alla människor bär med sig en unik uppsättning av behov, preferenser och värderingar. För att lyckas med läkemedelsstudier är det nödvändigt att ta hänsyn till dessa menar Daniel Olsson, docent i endokrinologi och forskningsläkare inom CVRM (hjärt- och kärl, njur- och metabola sjukdomar) på Astra­Zeneca.
– Utgår man från deltagarens, eller patientens, behov minskar risken för avhopp och studien går snabbare att genomföra. Om studien är positiv och vi har lyckats sätta patienten i centrum kommer läkemedlet snabbare ut på marknaden. Det blir en win-win-situation för både patienterna och samhället – och oss som företag, säger Daniel Olsson.
På AstraZeneca har ”Patient Centricity” högsta prioritet och konkret innebär det att patienter får tycka till om studien både före, under, och efter studien.
– Det kan till exempel handla om att minska antalet fysiska besök eller att ge möjlighet till hembesök, säger Daniel Olsson.

Nu söker vi en klinisk forskningsläkare. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att hitta alla våra lediga tjänster

Digitala innovationer
Martin Fredriksson är chef för Digital Health and Innovation inom CVRM. Han berättar att AstraZeneca har haft en tydlig inriktning att sätta patienten i fokus i tio år, men att arbetet har intens­ifierats de senaste fem åren.
– Det är tack vare digitala innovationer som bland annat gjort att man kan mäta fler saker, och oftare, hemma. Detta ger en djupare förståelse av sjukdomsförloppet och det studerade läkemedlets effekter, säger Martin Fredriksson.
Han uppskattar att den digitala tekniken idag gör det möjligt att mäta cirka 70 procent av det som behöver registreras i kliniska studier. Exempel på utmaningar är biopsier och röntgen­undersökningar.
– Vi jobbar på detta också och det finns tankar och idéer, men helt decentraliserade studier ligger långt bort. Troligen fortsätter vi att ha hybridlösningar och det kommer nog alltid att finnas patienter som behöver, eller hellre vill, komma på fysiska besök.
Ett annat exempel är stödjande appar som kan förenkla kontakten mellan patienten och forskarna eller förklara syftet med studien på ett pedagogiskt vis.
– De anhöriga är väldigt viktiga och vi vet att de ofta frågar patienten vad studien handlar om. Kort sagt, om anhöriga är med på tåget, ökar chansen för ett bra genomförande där patienter kan fullfölja studien, säger Martin Fredriksson.

AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet läkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. Vi är ett av få renodlade läkemedelsföretag som omfattar hela värdekedjan för ett läkemedel, från upptäckt till tillverkning och distribution. Vi är verksamma i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter globalt. Här finns många spännande karriärmöjligheter för läkare, som vill skapa nytta för patienter världen över.

Läs mer på: www.astrazeneca.com

Innovationskraften ökar med mångfald

Åsa Ström, AstraZeneca. Foto: Mathias Bergeld / Bildbyrån

På läkemedelsbolag står forskningsresultat och nya idéer i fokus. En arbetsmiljö som präglas av mångfald och inkludering stärker innovationskraften och bidrar till att medarbetarnas bakgrund verkligen betraktas som en tillgång i det dagliga utvecklingsarbetet.

– Läkemedelsindustrins mångfalds- och inkluderingsarbete bör spegla mångfalden i samhället i stort. Våra läkemedel används av många olika typer av människor, och därför är det viktigt att vi har en mångfasetterad medarbetarsammansättning, säger Åsa Ström, Senior Director, Clinical Information Science and Head of Information Practice for Late-Stage Development Cardiovascular, Renal and Metabolism på AstraZeneca. Hon leder bland annat en arbetsgrupp med fokus på mångfald och inkludering.
Läkemedelsindustrins mångfalds- och inkluderingsperspektiv involverar även designen av kliniska studier, till exempel rekryteringen av de patienter som ska ingå i studierna. Patientrekryteringen bör i största möjliga mån återspegla mångfalden i patientpopulationen.

”Våra läkemedel används av många olika typer av människor, och därför är det viktigt att vi har en mångfasetterad medarbetarsammansättning.”

Företagskultur med högt i tak
– Läkemedelsindustrin är en innovationsfokuserad sektor där hela verksamheten vilar på en bas av innovationskraft och forskning. I den här typen av verksamhet är det särskilt viktigt att fullt ut tillvarata mångfalden vad gäller kompetens, bakgrund, kön, härkomst och erfarenheter och att skapa en kultur där alla medarbetare känner sig inkluderade. Det är också betydelsefullt att aktivt arbeta för att skapa en företagskultur där det är högt i tak och där medarbetarna vågar dela med sig av sina tankar och åsikter, oavsett inriktning, säger Åsa Ström.
På AstraZeneca bedrivs inkluderings- och mångfaldsarbetet parallellt på flera olika nivåer: dels i ett globalt mångfalds- och inkluderingsråd, dels inom samtliga affärsområden samt lokalt i de tvärprofessionella projektteam där stora delar av läkemedelsutvecklingen äger rum.
– Vi arbetar även med att utbilda våra chefer i hur de kan tillämpa ett inkluderande ledarskap och har utvecklat verktyg som mäter hur inkluderande kulturen är i våra projektteam, avslutar Åsa Ström.

De utvecklar framtidens läkemedel för barn

Barnläkarna Christina Keen och Ulrika Mattsson på AstraZeneca brinner för att det ska finnas effektiva barnläkemedel. Foto: Lisa Jabar  / AnnalisaFoto
Barnläkarna Christina Keen och Ulrika Mattsson på AstraZeneca brinner för att det ska finnas effektiva barnläkemedel. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

Läkare med klinisk bakgrund spelar en viktig roll när AstraZeneca forskar fram nya mediciner. Barnläkarna Ulrika Mattsson och Christina Keen brinner för att det ska finnas effektiva barnläkemedel.

Som kliniker har de båda varit med om att behandla barn med läkemedel utanför indikation. De har också varit i situationer när beredningar inte varit anpassade för barn, vilket har försvårat för barnet att få i sig medicinen.
– Barn är inte små vuxna. De behöver egna beredningar och i vissa fall andra läkemedel. Som läkare vill man att det i möjligaste mån finns forskning bakom behandlingarna, säger Ulrika Mattsson.
Hon har 20 års erfarenhet som barnläkare med specialisering inom neonatologi och började nyligen som Global Development Medical Director för sen klinisk utveckling inom kardiovaskulära och metabola sjukdomar på AstraZeneca.
Just nu tittar hon på ett läkemedel som stoppar effekten av blodförtunnande medel.
– De nya blodförtunnande medel som kommit är inte prövade på barn. Det är oerhört frustrerande. Att vara med och ta fram nya läkemedel som kan förändra livet för hundratals barn världen över känns därför väldigt meningsfullt och viktigt.

Klicka här för att läsa mer om att jobba på AstraZeneca

Förändra livet för fler
Hon får medhåll från sin kollega Christina Keen, barnallergolog och chef för tidig klinisk utveckling inom luftvägar och immunologi. Hon har varit på AstraZeneca i tolv år.
– Vi är båda barnläkare som har fått ett nytt yrke. Trots det drivs vi fortfarande av exakt samma passion som när vi arbetade i klinik: Att förändra livet för sjuka barn. Jag ser mig som lyckligt lottad som fått utveckla den passionen på olika sätt i min karriär, säger Christina Keen.
Hennes grupp jobbar med att genomföra globala barnstudier, så patient- och föräldravänliga som möjligt. Nyligen avslutades en studie där forskningssköterskorna kom hem till ungdomarna för att mäta lungfunktion och ta prover.
– Vi forskar även på nya molekyler och initierar studier på tidiga läkemedel som inte finns ute på marknaden. I vissa fall modulerar vi data från studier på vuxna och vi arbetar också mycket med att hitta rätt formulering på läkemedlen för att bäst passa för barn i olika åldrar, säger Christina.
Precis som på andra läkemedelsbolag är det brist på läkare som har en fot i sjukvården.
– Ulrika och jag sitter båda på forskningssidan men det behövs läkare i alla delar, som till exempel att jobba mot myndigheter, skriva regulatoriska texter eller vara medicinska rådgivare, säger Christina Keen.

Klicka här för att läsa mer om att jobba på AstraZeneca

Barnläkemedel – AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet läkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. Vi är ett av få renodlade läkemedelsföretag som omfattar hela värdekedjan för ett läkemedel, från upptäckt till tillverkning och distribution. Vi är verksamma i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter globalt. Här finns många spännande karriärmöjligheter för läkare, som vill skapa nytta för patienter världen över.

Läs mer på: www.astrazeneca.com

Utveckla din läkarroll på AstraZeneca!

Robert Ljung, läkare som jobbar med patientsäkerhet i kliniska prövningar och post-market och Kristoffer Ostridge, Head of Respiratory Clinical Knowledge and Imaging på AstraZeneca. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto
Robert Ljung, läkare som jobbar med patientsäkerhet i kliniska prövningar och post-market och Kristoffer Ostridge, Head of Respiratory Clinical Knowledge and Imaging på AstraZeneca. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

På AstraZeneca kan du som är läkare utvecklas i en rad spännande roller. Här finns många karriärvägar, i en dynamisk internationell miljö, där du gör långsiktig skillnad för patienter världen över.

– Många tror att man slutar att vara läkare när man går över till läkemedelsindustrin. Tvärtom, här på AstraZeneca värderas den kunskap man har som läkare väldigt högt. Här kan min expertkunskap nyttiggöras för väldigt många patienter, säger Kristoffer Ostridge, som kom till AstraZeneca i Göteborg i augusti 2019, efter många år som kliniskt verksam specialist i lungsjukdomar och disputerad forskare i Southampton, Storbritannien.
Kristoffer hade tidigare erfarenhet av samarbete med AstraZeneca, och lockades av den höga vetenskapliga nivån och den samverkansorienterade kulturen. Efter en tid som medicinskt ansvarig för tidiga faser av läkemedelsutveckling mot lungsjukdomar är Kristoffer nu Head of Respiratory Clinical Knowledge and Imaging.
– Det handlar om att utveckla vetenskaplig och klinisk kunskap, där vi använder experimentell forskning för att förstå underliggande mekanismer i lungsjukdom. Vi samverkar med ledande forskare runt om i världen, vilket är väldigt spännande. Lungsjukdomar innebär ofta stort lidande och det finns idag brist på effektiva behandlingar, så jag känner verkligen att arbetet är betydelsefullt, säger han.

Vill du jobba med oss på AstraZeneca? Klicka här för mer information och sök jobb hos oss!

Hitta balans
Kollegan David Juhlin, som är narkosläkare, drogs också till den högkvalificerade forskningsmiljön på AstraZeneca. Innan han började på företaget vid årsskiftet kombinerade han forskning om venösa infarter med sitt kliniska arbete på Ryhovs sjukhus, men med en hustru som är kirurg var det svårt att få familjelivet att gå ihop. Idag arbetar han som studieläkare inom Respiratory and Immunology och har det medicinska ledarskapet i ett team som bedriver studier om läkemedel mot astma.
– För mig var det viktigt att hitta balans i livspusslet, samtidigt som jag ville verka i en intellektuell forskningskontext och fortsätta att bidra till patienterna. Här på AstraZeneca får jag allt detta, och även om jag kan sakna det kliniska arbetet och den direkta patientkontakten så kan jag i min nuvarande roll potentiellt hjälpa många fler patienter, säger han.
David lyfter fram att det är roligt att arbeta på ett globalt företag, med kollegor från hela världen. I hans team ingår medarbetare från Indien, Polen, England, Peru, USA och Sverige.
– Det är enormt stimulerande. Vi har hög kvalitet på diskussionerna och en väldigt bra dialog. Det är ett stort företag, där man kan jobba internationellt och utvecklas i många olika roller. Det är läkarkompetensen i bred bemärkelse som värdesätts här; man måste inte ha en speciell bakgrund för att pröva sina vingar i nya roller, säger han.

Varierande bakgrunder
Robert Ljung har en lite annan bakgrund i att han förutom sin läkarexamen även har en magisterexamen i kemi med inriktning analytisk kemi och biokemi samt är civilingenjör, med fem års erfarenhet av fordonsindustrin. Han blev färdig läkare 2016, och efter ett par år i kliniskt arbete sökte han sig till AstraZeneca.
– Jag var nyfiken på läkemedelsindustrin och såg att AstraZeneca kunde erbjuda väldigt många olika, intressanta vägar att utvecklas. Det är ett val jag inte ångrar. Jag jobbar med erfarna kollegor i en stimulerande och dynamisk miljö. Många läkare vet nog inte att det finns så många möjligheter på AstraZeneca, och det gäller även om man inte är specialist eller har forskningsbakgrund, säger han.
Här jobbar han med patientsäkerhet i kliniska prövningar och post-market. För Robert, som gillar statistik och analys av data, är det en perfekt roll.
– Det känns bra och viktigt att veta att mitt arbete har en direkt inverkan på patienter. I det avseendet skiljer det sig inte så mycket från när jag arbetade kliniskt.
Förutom de många rollerna och karriärvägarna som AstraZeneca erbjuder finns också en stor flexibilitet med att möta medarbetares specifika önskemål. Exempelvis så arbetar Kristoffer fortfarande på sin tidigare arbetsplats i Southampton tio procent av arbetstiden.
– AstraZeneca ser positivt på det och har en väldigt öppen inställning, säger Kristoffer. Här stöttas man i sin läkarroll och uppskattas för den unika kompetens man besitter.

David Juhlin, studieläkare inom Respiratory and Immunology på AstraZeneca. Foto: Tommy Hvitfeldt
David Juhlin, studieläkare inom Respiratory and Immunology på AstraZeneca. Foto: Tommy Hvitfeldt

Vill du jobba med oss på AstraZeneca? Klicka här för mer information och sök jobb hos oss!

AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet läkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. Vi är ett av få renodlade läkemedelsföretag som omfattar hela värdekedjan för ett läkemedel, från upptäckt till tillverkning och distribution. Vi är verksamma i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter globalt. Här finns många spännande karriärmöjligheter för läkare, som vill skapa nytta för patienter världen över.

Läs mer på: www.astrazeneca.com

Grow your expertise and career as Clinical Research Physician at AstraZeneca

astrazeneca_bild

We are seeking Clinical Research Physicians to join our Cardiovascular, Renal & Metabolism (CVRM) team in Gothenburg. If you have a background within pediatrics, heart failure or nephrology, you would be a perfect match. At AstraZeneca, we need leadership at every level – Physicians who not only have expertise, but also the ability to build a business case, engage multiple stakeholders, and communicate effectively with different audiences. With that kind of remit comes great responsibility and the opportunity to make a big impact.

We work on diverse products bringing early and late stage development closer together to transform science into medicine. We are now offering you opportunities in our groups within both early and late CVRM. The positions are based at our global R&D site in Gothenburg, Sweden.

At AstraZeneca, we’re a team of leading specialists, driven to pursue scientific knowledge. And there’s no better place to learn – from the science, from each other and from our experiences. We feel that AstraZeneca is a place of opportunity with the support you need to thrive and grow. You can move around, try different areas and develop new skills.

Working at AstraZeneca, your innovative discoveries will ultimately have the potential to reach millions of patients in need, all across the globe. That’s why we love it – this is the place to make a greater impact.

If you are interested, read more and apply here (Job has expired)

Click here to see all our jobs


For more information, please contact:

Early stage development:
Anders Gabrielsen
anders.Gabrielsen@astrazeneca.com

Late stage development:
Christina Stahre
christina.Stahre@astrazeneca.com

AstraZeneca

AstraZeneca is a global, innovation-driven biopharmaceutical business that focuses on the discovery, development and commercialization of prescription medicines for some of the world’s most serious diseases. We’re proud to have a unique workplace culture that inspires innovation and collaboration where employees are empowered to express diverse perspectives – and are made to feel valued, energized and rewarded for their ideas and creativity

• We follow the science
• We put patients first
• We do the right thing
• We are entrepreneurial
• We play to win

www.astrazeneca.com

Forskning som gör skillnad för många

Catharina Lindholm och Christina Inna Stahre tycker att möjligheterna på AstraZeneca är fantastiska. Foto: Patrik Bergenstav
Catharina Lindholm och Christina Inna Stahre tycker att möjligheterna på AstraZeneca är fantastiska. Foto: Patrik Bergenstav

Fokus på forskning globalt och fantastiska medarbetare är starka skäl till varför Catharina Lindholm och Christina Inna Stahre trivs på AstraZeneca. Det bästa är ändå att deras arbete hjälper många patienter.

Catharina Lindholm är studieläkare inom autoimmuna sjukdomar och började på AstraZeneca för fem år sedan. Hon jobbar främst med en reumatisk sjukdom som heter SLE, systemisk lupus erythematosus.
– Det som driver mig är att få fram bättre läkemedel för dessa patienter. SLE är en ovanlig sjukdom som främst drabbar unga kvinnor. Inget botemedel finns och endast ett nytt läkemedel har godkänts de senaste 60 åren, berättar Catharina Lindholm.

Vill du jobba med oss på AstraZeneca? Klicka här för mer information och ansök

Alla arbetar mot gemensamma mål
– Tidigare var jag reumatolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och hade hand om patienter med SLE. Jag bedrev även egen forskning men känner att jag kan göra mycket mer på AstraZeneca. Visserligen saknar jag mina patienter men här får jag fokusera på forskningen. Jag uppskattar all kunskap bland medarbetarna och att vi jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål, säger Catharina Lindholm.
Kollegan Christina Inna Stahre nickar instämmande:
– Alla som jobbar här är superduktiga och vill bidra till ett bättre liv för patienterna genom bra läkemedel. Min främsta drivkraft är nyfikenhet och här får jag utlopp för den. Potentialen är enorm när du jobbar i ett stort globalt företag. Du kan starta projekt, jobba var du vill i hela världen eller ändra inriktning. Det är som att komma till ett smörgåsbord av möjligheter.

Olika bakgrunder föder nya idéer
Efter 16 år på AstraZeneca är Christina Inna Stahre fortfarande lika entusiastisk över företaget. Hon är forskningsläkare inom typ 2-diabetes och kardiovaskulär sjukdom men hennes främsta uppgift är en grupp på 65 personer som ska ha rätt sammansättning, kompetens och utbildning. Rekryteringen är viktig eftersom spännande idéer uppstår i mötet mellan människor med olika bakgrunder.
Christina Inna Stahre var tidigare chef för förlossnings- och obstetrisk anestesi på Östra sjukhuset i Göteborg. Precis som Catharina Lindholm saknar hon kontakten med patienter:
– Det är fantastiskt att vara med om kejsarsnitt med lyckliga nyblivna föräldrar men nu kan jag hjälpa många fler. Det är en fördröjd belöning men jag tycker att den är värd mer.

Vill du jobba med oss på AstraZeneca? Klicka här för mer information och ansök

AstraZeneca

AstraZeneca har cirka 61000 medarbetare i över 100 länder och är ett globalt, forskningsbaserat bioläkemedelsföretag med huvudfokus på följande sjukdomsområden: hjärta/kärl, renala och metabola sjukdomar, cancer och andningsvägar. Företaget bedriver även forskning inom områdena autoimmunitet, neurovetenskap och infektion.

AstraZeneca
Pepparedsleden 1
431 50 Mölndal
Tel: 031-776 10 00
www.astrazeneca.se/

Långsiktigt och forskningsinriktat i läkemedelsindustrin

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

För läkare som vill arbeta med forsknings- och utvecklingsfrågor i en global miljö kan läkemedelsindustrin erbjuda många olika karriärvägar. Läkare som vill använda sin kompetens till att vara med och utveckla framtidens läkemedel har goda möjligheter att själv påverka såväl karriärutveckling som forskningsinriktning.

– Läkemedelsindustrins viktigaste uppgift är att driva innovation och medicinsk utveckling och därigenom utveckla behandlingar som hjälper så många patienter som möjligt att få rätt och bättre behandling vid rätt tillfälle. Jag sökte mig till läkemedelsindustrin eftersom jag länge varit intresserad av forskning, utveckling och innovation. Möjligheten till livslångt lärande och personlig utveckling kändes också intressant, säger Anders Gabrielsen, specialistläkare i kardiologi och internmedicin och sedan 2018 senior director physician på AstraZeneca. Han har tidigare forskat på hjärt- och kärlsjukdomar på KI och har varit verksam i läkemedelsindustrin sedan 2011.

Anders Gabrielsen, senior director physician på AstraZeneca.
Anders Gabrielsen, senior director physician på AstraZeneca.

Jobba långsiktigt
På AstraZeneca ingår Anders Gabrielsen i ett team som ägnar sig åt klinisk forskning med inriktning på hjärta och kärl, metabolism och njurar.
– Som läkare i den offentliga vården är man bunden till de politiska ramar och förutsättningar som ges. På läkemedelsbolag ges man istället möjlighet att ägna sig åt forsknings- och utvecklingsfrågor på heltid. Det innebär att man ges tid att arbeta utifrån ett mer övergripande och långsiktigt perspektiv. Något som fick mig att söka mig till ett läkemedelsbolag är också möjligheten att jobba utifrån såväl nationella som internationella perspektiv, säger Anders Gabrielsen.

Samverkan
68 procent av läkarna kan tänka sig att arbeta med klinisk forskning i samarbete med läkemedelsindustrin i sin kliniska vardag.
– Det är en glädjande siffra, eftersom samverkan mellan industrin och sjukvården är nyckeln till en bra forskningsmiljö överlag. Sverige har mycket fin forskningshistorik och goda möjligheter till att vara ett föregångsland inom klinisk forskning. Men för att det ska bli verklighet är det viktigt att sjukvårdens medarbetare upplever att de har tillräckligt med tid att ägna sig åt den här typen av forskningssamverkan. Det är helt avgörande att man kontinuerligt arbetar för att öka kontaktytorna, när det gäller forskning och utveckling, mellan sjukvården och läkemedelsindustrin, säger Anders Gabrielsen.

Samtliga specialistutbildningar
– För att trivas med att arbeta i läkemedelsindustrin bör man förstås vara intresserad av innovation och utveckling. Samtliga specialistutbildningar är efterfrågade i industrin, läkemedelsbranschen värdesätter mångfalden av olika kliniska erfarenheter och specialistutbildningar. Som läkare i vår bransch kan man välja att inrikta sig på generell eller väldigt specifik forskning, eller utvecklas i en ledarroll och lära sig mer om organisationsfrågor. Andra exempel på specialistinriktningar är patientsäkerhetsfrågor och farmakologifrågor, avslutar Anders Gabrielsen.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta med klinisk forskning i samarbete med läkemedelsindustrin i din kliniska vardag? (förutsatt att tid avsätts till det)
Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 24–29 april 2020. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.

Forskning med världen som arbetsfält

Anna Maria Langkilde och Cecilia Karlsson arbetar båda inom forskning och utveckling av nya diabetesläke-medel på AstraZeneca i Göteborg. Foto: Patrik Bergenstav
Anna Maria Langkilde och Cecilia Karlsson arbetar båda inom forskning och utveckling av nya diabetesläkemedel på AstraZeneca i Göteborg. Foto: Patrik Bergenstav

Anna Maria Langkilde och Cecilia Karlsson arbetade tidigare som läkare i sjukvården. Idag har de ledande roller inom forskning och utveckling av nya diabetesläkemedel på AstraZeneca i Göteborg.

Fetma och diabetes ökar dramatiskt runt om i världen. Även i Sverige är andelen stor; hälften av befolkningen beräknas ha övervikt eller fetma, vilket kan leda till sjukdomar som högt blodtryck, diabetes typ 2 och åderförfettning med en ökad risk för hjärtinfarkt och stroke.
– Det som driver oss är att hitta effektiva behandlingar som kan rädda liv och förbättra livskvaliteten för miljontals människor, säger Anna Maria Langkilde, senior forskningsläkare och global ledare för kliniska studier inom diabetesområdet.
Nyfikenheten fick henne att för 15 år sedan lämna sitt arbete som specialistläkare i sjukvården och ta klivet över till läkemedelsindustrin.
– Jag har arbetat mycket med nutrition och prevention. Prevention är alltid grunden, men det är viktigt att det finns bra behandlingar för patienter när de blivit sjuka. Innan jag började på AstraZeneca visste jag inte så mycket om forskning på ett företag, men jag bestämde mig för att testa och trivdes direkt. Här finns otroligt kunniga människor från hela världen och fantastiska möjligheter att pröva olika roller inom många olika områden.

Kan göra skillnad
AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel.
Cecilia Karlsson är kollega med Anna Maria Langkilde och arbetar som gruppchef och senior forskningsläkare på AstraZeneca.
– Jag arbetade i tio år som läkare inom invärtesmedicin i sjukvården. Mitt fokusområde var metabola och endokrina sjukdomar, med särskilt intresse för sjukdomsmekanismer och varför människor drabbas av sjukdom.
När Cecilia Karlsson blev erbjuden möjligheten att vara med och bygga upp ett kunskapscentrum inom fetma och diabetes på AstraZeneca, tvekade hon inte.
– Jag tog tjänstledigt i sex månader, men valde sedan att stanna kvar. Uppdraget att följa forskning från tidig till sen fas och hela vägen till ett godkänt läkemedel var spännande och lärorikt. Jag känner verkligen att vi kan göra skillnad för patienter världen över. Vi samarbetar mycket med forskare vid universitet och andra företag över hela världen. Det känns oerhört stimulerande att arbeta med utveckling av nya behandlingar som kan minska risken för död och allvarliga komplikationer, säger Cecilia Karlsson.

AstraZeneca
AstraZeneca har cirka 61000 medarbetare i över 100 länder och är ett globalt, forskningsbaserat bioläkemedelsföretag med huvudfokus på sjukdomsområdena: hjärta/kärl, renala och metabola sjukdomar, cancer och andningsvägar. Företaget bedriver även forskning inom områdena autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är ett av Sveriges viktigaste exportföretag med verksamhet i Göteborg och Södertälje. Företaget har tillverkning i 18 länder och den största produktionsanläggningen ligger i Södertälje.

Nyfiken på att jobba med oss?

Kontakta gärna:
Tomas Andersson
Clinical Vice President Cardiovascular and Chronic Kidney Disease
Epost: Tomas.lg.andersson@astrazeneca.com