Etikettarkiv: Norrland

Taligenkänning frigör administrativ tid

Torbjörn Hurtig, Regional Sales Manager på Nuance. Foto: Jörgen Andersson
Torbjörn Hurtig, Regional Sales Manager på Nuance. Foto: Jörgen Andersson

Idag skriver många läkare in patientens journalanteckningar med hjälp av tangentbordet. Med AI-baserad taligenkänning, blir frigjord administrativ tid snabbt en stor vinst.

Att tala går tre-fyra gånger fortare än att skriva och läkare kan enkelt färdig­ställa sitt journalarbete direkt efter patientmötet.
– Med Dragon Medical taligen­känning kan läkare med hjälp av röstkommandon även utföra repetitiva arbetsmoment i journalsystemet. Detta minskar antalet ”klick” och systemet blir mer användarvänligt, säger Torbjörn Hurtig, Regional Sales Manager på Nuance.

Klicka här för att läsa mer om Dragon Medical One

Journalanteckningar direkt
Andra läkare dikterar idag sina journalanteckningar och skickar dem vidare som ljudfil till en medicinsk sekreterare, som sedan skriver in informationen. Ofta tar det flera dagar eller till och med veckor innan denna information blir tillgänglig för vårdpersonal och patient. När läkare använder taligenkänning, omvandlas talet till korrekta journal­anteckningar direkt.
– Tidigare dikterade jag och det kunde ta en eller två veckor innan diktatet var utskrivet. Idag när jag använder taligenkänning kommer texten direkt, säger Mari Gustafsson, specialistsjuksköterska psykiatri i Region Kronoberg.
Det här effektiviserar inte bara journalföringen utan ger också patienten en ökad delaktighet och insyn i sin vård.
– En stor fördel för patienten är att få snabb tillgång till sin vårdinformation på 1177 Vårdguiden. Även mellan vårdenheter blir information tillgänglig i realtid. Allt blir mer patientsäkert och effektivt helt enkelt, tillägger Torbjörn.

Många regioner redan igång
Region Skåne har fortsatt sin breda utrullning av taligenkänning och har nu fler än 4000 användare. Kundgrupp COSMIC (KGC) med åtta regioner och Capio S:t Görans sjukhus har under året valt att investera i taligenkänning. En av dessa regioner är Kronoberg, som nu har påbörjat sitt breddinförande av taligenkänning som en del av omställningsprogrammet ”Nära vård”. De vill möjliggöra en ökad patientsäkerhet genom att journalanteckningar blir tillgängliga direkt för både patienter och vårdpersonal i samband med vårdtillfället.
– Hälso- och sjukvården befinner sig på en spännande förändringsresa! Beteenden, processer och rutiner anpassas till ny teknologi och det är oerhört spännande. I slutändan handlar teknologin om människor, om att förbättra för såväl patienter som medarbetare i vården, avrundar Torbjörn Hurtig.

Klicka här för att läsa mer om Dragon Medical One

Nuance

Nuance erbjuder AI-baserade taligenkänningslösningar för klinisk dokumentation. Med Dragon™ Medical One skapas patientens vårdhistoria i journalsystemet i realtid. Dragon Medical One minskar vårdpersonalens administrativa börda, ökar patientens delaktighet och höjer patientsäkerheten.

Vill du veta mer? Läs mer om Dragon Medical One på vår hemsida eller kontakta oss: infohealth.nordic@nuance.com

www.nuance.se

Lycksele lasarett erbjuder varierade arbetsuppgifter

Jenny Pousette, ST-läkare i kirurgi och Mehzabin Kazi ST-läkare i radiologi. Foto: Klas Sjöberg/Region Västerbotten
Jenny Pousette, ST-läkare i kirurgi och Mehzabin Kazi ST-läkare i radiologi. Foto: Klas Sjöberg/Region Västerbotten

Bred kompetens, snabba kommunikationsvägar och god sammanhållning. Det finns många fördelar med att jobba på ett litet sjukhus. På Lycksele lasarett satsar man just nu på ett effektivare patientflöde och nya ändamålsenliga lokaler.

I Norrlands inland, med både skog och sjö runt knuten, hittar man Lycksele lasarett. Hit flyttade Mehzabin Kazi för ett och ett halvt år sedan för att göra sin specialisttjänstgöring i radiologi. Hon kände ingen och hade aldrig varit så långt norrut tidigare.
– Jag trivs fantastiskt bra och har fått nya hobbys som jag aldrig provat tidigare, både skidåkning och ridning. Allt är så tillgängligt, säger Mehzabin Kazi.

Jobba med oss på Lycksele lasarett. Klicka på jobben nedan för mer information och ansök


Specialistläkare anestesi – Kirurgiskt centrum, Lycksele (Sista ansökningsdag har passerat)

Specialistläkare ortopedi, Kirurgiskt centrum, Lycksele (Sista ansökningsdag har passerat)

Specialistläkare kirurgi, Kirurgiskt centrum, Lycksele

Bred kompetens
Som blivande radiolog gör hon dagligen bedömningar inom många av radiologins olika grenar, allt från thorax och buk till skelett och ultraljud.
– Det ger en väldigt bred grund redan från början. Det tror jag är svårt att skaffa sig på ett stort sjukhus, säger Mehzabin Kazi.
Jenny Pousette, blivande kirurg, stämmer in i bilden att arbetsuppgifterna är varierade och att man tidigt får ta ett stort ansvar.
– Det tror jag gör att man växer som läkare. Det är ju en stor fördel för oss kirurger som får möjlighet att operera mycket, säger hon.

Effektivt samarbete
Jenny Pousette bor i Lycksele tillsammans med sin familj och har erfarenhet av arbete på sjukhuset i Västerås. Det hon uppskattar allra mest med att jobba på ett mindre sjukhus är samarbetsklimatet där kommunikationsvägarna ofta är väldigt korta. Ett exempel kan vara att en patient behöver en medicinbedömning före en operation.
– Då är det bara att lyfta luren, oftast går det att lösa här och nu utan remiss, säger Jenny Pousette.

Nära till naturen
Även inom psykiatrin är kommunikationsvägarna korta, både inom sjukvården med till exempel ett gott samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Men även till andra samhällsinstanser som kommun, socialtjänst och försäkringskassa.
– Det gör vårt arbete mycket smidigare. Det är väldigt tillfredsställande att lyckas rehabilitera en svårt sjuk patient tillbaka till ett väl fungerande liv, säger Dan Berntsson, psykiatriker som jobbat i Lycksele sedan två år tillbaka.
Han har jobbat på många större sjukhus under sin karriär men till slut fastnat för Norrland.
– Jag är en fiskemänniska och prioriterar naturen när jag är ledig. Jag har blivit väl bemött av mina kollegor som också slussat in mig i det sociala livet här, säger Dan Berntsson.

Dan Berntsson, psykiatriker i Lycksele. Foto: Klas Sjöberg/Region Västerbotten
Dan Berntsson, psykiatriker i Lycksele. Foto: Klas Sjöberg/Region Västerbotten

Jobba med oss på Lycksele lasarett. Klicka på jobben nedan för mer information och ansök


Specialistläkare anestesi – Kirurgiskt centrum, Lycksele (Sista ansökningsdag har passerat)

Specialistläkare ortopedi, Kirurgiskt centrum, Lycksele (Sista ansökningsdag har passerat)

Specialistläkare kirurgi, Kirurgiskt centrum, Lycksele

Lycksele lasarett – Region Västerbotten

Lycksele lasarett är ett akutsjukhus med närmare 600 anställda och ett 80-tal vårdplatser. Upptagningsområdet på 40000 invånare är till ytan lika stort som Schweiz, och för att möta behovet av god tillgänglighet åt alla finns en väl utbyggd telemedicin.

Kontakt:
Anna Mattsson, HR
anna.v.mattsson@regionvasterbotten.se
www.regionvasterbotten.se

Digitalisering med patienten i centrum

Göran Örnung, divisionschef för medicin och Zeb Freij, ST-läkare inom vuxenpsykiatri. Foto: Mikael Frisk
Göran Örnung, divisionschef för medicin och Zeb Freij, ST-läkare inom vuxenpsykiatri. Foto: Mikael Frisk

I Region Jämtland Härje­dalen divisionen Nära vård är flera spännande projekt i gång, som gynnar både patienten och läkaren. Bland annat har man börjat med drönartransport av prover, och egenmonitorering för patienter med högt blodtryck och hjärtsvikt.
– Det är bara fantasin som sätter gränserna för vad man kan göra, säger divisionschefen Göran Örnung.

Charlotta Wasell, ST-läkare i allmänmedicin.
Charlotta Wasell, ST-läkare i allmänmedicin.

Region Jämtland Härjedalen divisionen Nära vård har kommit väldigt långt i sin digitaliseringsprocess och jobbar hela tiden för att ha patienten i centrum.
– Tidigare har vården haft ett reaktivt arbete, där man hade kunnat göra mycket mer för att patienterna inte ska komma in som bilar med bärgare. Revolutionen och fjärde vågens vård är nu patientens egenvård. När du är ute och kör bil tittar du på instrumentbrädan och det är likadant med en kronisk sjukdom, får man en signal om att något är fel kan man ta hand om det mycket snabbare, säger Göran Örnung, divisionschef för medicin.
Charlotta Wasell är ST-läkare i allmänmedicin och har analyserat blodtrycksvärden som samlats in i ett pilotprojekt genom egenmonitorering. Patienterna utrustades med en app, blodtrycksmätare och ett aktivitetsarmband. 262 stycken patienter genomförde tillsammans över 63000 mätningar.
– Regionen hade som syfte att utarbeta en vårdmodell som underlättar egenvården för patienter med kronisk sjukdom med hjälp av distansoberoende teknik. Annars kanske patienterna kommer till hälsocentralen och mäter blodtrycket en eller två gånger per år. Resultatet antyder att det faktiskt har en effekt på blodtrycket för patienten så att det potentiellt minskar individens risk för hjärt- och kärlsjukdom och stroke, säger hon.

Odensala hälsocentral söker Distriktsläkare med intresse för Nära Vård. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Myrvikens hälsocentral söker ST-läkare. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Större tillgänglighet för patienten
Jim Kaarnavuo, Närvårdsområdeschef Primärvården Härjedalen, ser också många fördelar.
– Utifrån min horisont så tror jag på att man har bättre koll på patienterna, samtidigt som det kräver färre besök med resor och allt vad det innebär, det blir en mindre belastning på den fysiska träffen. Det gör att vi kan lägga mer tid på de som måste komma in och som man inte kan göra digital övervakning på. Det blir därmed en större tillgänglighet för patienten som övervakas digitalt men även för andra patienter. Det här är helt klart framtiden.
Göran Örnung ser hur digitaliseringen blir en lösning för de långa väntetiderna som vården kämpar med.
– Det är ett systemfel just nu, där det är långa väntetider om man inte kommer in med blåljusambulans. Att snabbt få komma till med sin oro och få ett klart utredningsalternativ är viktigt för patienterna, och det behovet kommer vi aldrig att bygga ifatt med den fysiska miljön. Det är trögt att komma in genom dörrarna första gången, men med digitala lösningar slipas den tröskeln ner.

Jim Kaarnavuo, Närvårdsområdeschef Primärvården Härjedalen.
Jim Kaarnavuo, Närvårdsområdeschef Primärvården Härjedalen.

Drönartransport av prover
Också för läkarna har digitaliseringen stora fördelar.
– När jag som slutenvårdsspecialist ska skriva ut en patient från avdelningen slipper jag skicka en massa papper och remiss, utan nästa läkare kan ta över på en gång digitalt. Det är en framgångssaga, man slipper steget mellan slutenvård och öppenvård. Idag finns det risk för felaktig information i flödet och den som kommer i kläm är patienten. Men med digitaliseringen spelar det ingen roll om den som tar över är 20 minuter eller 2 timmar bort, säger Göran Örnung.
Ett annat spännande pilotprojekt i Jämtland är drönartransport av prover. I glesbygden går marktransporterna endast en gång per dag vilket innebär att alla prover måste tas på förmiddagen.
– Det här öppnar upp många möjligheter. Patienterna kan komma vilken tid de vill, det blir en snabbare analys av proverna, det är miljövänligt, och när drönaren är vid labbet i Östersund kan den ta med läkemedel eller sjukvårdsmaterial tillbaka till hälsocentralen, säger Jim Kaarnavuo.

Underlättar administration
Zeb Freij, ST-läkare inom vuxenpsykiatrin, arbetar med ett projekt som underlättar administration. Läkaren använder som vanligt diktafon men talet omvandlas direkt till text, utan att behöva gå via en sekreterare.
– Det finns också möjlighet till auto­texter: om jag till exempel har undersökt någon neurologiskt och ska beskriva alla fynd så är själva diktattiden kanske fem minuter, men om jag talar in “normalt nervstatus” så tar det bara två sekunder, säger han.
Den nya sortens diktering har också många fördelar för patienten.
– Vårdkolleger kan direkt, utan fördröjning, se vad som skrivits i journalen och patienten själv kan komma hem efter ett vårdbesök och få samma information. Tryggheten och patient­säkerheten får verkligen stå i centrum.

Odensala hälsocentral söker Distriktsläkare med intresse för Nära Vård. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Myrvikens hälsocentral söker ST-läkare. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Region Jämtland Härjedalen – Nära vård

Region Jämtland Härjedalen division Nära vård går i bräschen för digitaliseringen. Med sina 21 regiondrivna hälsocentraler och Östersunds sjukhus ger regionen en trygg och nära vård till sina patienter och erbjuder nya spännande utvecklingsmöjligheter för vårdpersonalen. Med olika pilotprojekt, såsom drönartransport av prover, patienters egenmonitorering och talsyntes för läkare blir Region Jämtland Härjedalen division Nära vård en utvecklande arbetsgivare med blicken mot framtiden.

Kontakt:
Göran Örnung, divisionschef Medicin
goran.ornung@regionjh.se
regionjh.se

Nya arbetsformer och gränsöverskridande samarbeten

Läkaren Jonas Norrby och verksamhetschef Helena Rödén ser flera fördelar med de lyckade samarbetena mellan kommun­erna och regionens hälsocentraler. Nästa mål är att även samarbetet med slutenvården intensifieras och effektiviseras. Foto: Birgitta Karlström
Läkaren Jonas Norrby och verksamhetschef Helena Rödén ser flera fördelar med de lyckade samarbetena mellan kommun­erna och regionens hälsocentraler. Nästa mål är att även samarbetet med slutenvården intensifieras och effektiviseras. Foto: Birgitta Karlström

Utmaningarna är många men det är även lösningarna. Kreativitet, kontinuitet och samverkan löper som en röd tråd genom primär­vården i Kramfors och Sollefteå. Något som bland annat har lett till flera spännande pilotprojekt och nya digitala lösningar.

I mitten av Västernorrland, från kusten ända in till Jämtland, delar fem hälsocentraler på ett geografiskt stort upptagningsområde. De långa avstånden tillsammans med det faktum att befolkningen blir allt äldre innebär en utmaning för primärvården.
– Utmaningen väcker en kreativitet, säger Helena Rödén, verksamhetschef för de fem hälsocentralerna i Kramfors och Sollefteå.

Digitala lösningar
Frågan ”Hur kan vi hjälpa varandra?” är ständigt närvarande och har bland annat resulterat i pilotprojektet Hemma hos mig.
Projektet är ett resultat av det utökade samarbetet mellan Region Västernorrland och kommunerna Kramfors och Sollefteå. I ett första steg planeras nu för piloter på tre särskilda boenden och i delar av hemsjukvården.
Vid förändrade hälsolägen gör kommunsjuksköterskan en utökad hälsoundersökning. Mätvärdena förs sedan över till hälsocentralen. Om det bedöms vara möjligt träffar sedan behandlade läkare patienten och anhöriga digitalt.
– Jag gillar att vara väl förberedd inför mina patientmöten och på det här sättet är allt väldigt väl förberett. Om vi tack vare de digitala resurserna kan undvika onödiga inläggningar så är det mycket positivt och något som gör mig väldigt glad, säger Nagla Elhag, läkare vid Hälsocentralen i Sollefteå och berättar att tryggheten är särskilt viktig för att den nya vårdformen ska fungera.

Vi söker Allmänspecialist/Geriatriker till våra hälsocentraler. Klicka på hälsocentralerna nedan för att läsa mer och ansöka


Hälsocentralen Sollefteå (Sista ansökningsdag har passerat)

Hälsocentralen Kramfors (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Multiprofessionellt samarbete
Även i projektet Framtidens mötesplats har nya samarbetsformer uppstått. Här är det istället barn och ungas psykiska hälsa som är i fokus. Genom att olika professioner samarbetar kortas ledtiderna och det förebyggande arbetet intensifieras.
Ett lyckat exempel på samarbeten mellan olika professioner är familjecentralen i Kramfors. På gångavstånd från varandra ligger barnavårdcentralen, den öppna förskolan, socialtjänstens familjerådgivning och mödrahälsovården.
Läkaren Jonas Norrby, specialist inom allmänmedicin, arbetar på Nylands hälsocentral men även på BVC.
– Det finns många fördelar med att vi jobbar så nära varandra. Skulle vi till exempel upptäcka en problematik på BVC kan jag gå över till nästa rum och prata med en specialpedagog eller en familjebehandlare. På så sätt slipper vi krångliga remissförfaranden, säger han och berättar att familjecentralen dessutom fungerar som ett stöd för många nyanlända familjer.

Minska läkemedelsberoendet
I sin roll som läkare på hälsocentralen arbetar Jonas Norrby även med att minska läkemedelsberoendet i Ådalen. Patienter som hoppar runt mellan olika hälsocentraler för att få förnyade recept är tidskrävande både för sjuksköterskor och läkare.
Tack vare gemensamma utbildningar och regelbundna möten drar nu alla hälsocentraler åt samma håll. På hälsocentralen Nyland har även en kurator anställts för att kunna vara med vid inbokade möten med patienter som är läkemedelsberoende.
– Tidigare kunde jag som läkare känna mig ganska ensam när jag hanterade den här typen av problematik, men nu är vi flera professioner som kan stödja varandra, säger Jonas Norrby och berättar att responsen från patienterna har varit positiv.

Fria tyglar ger goda resultat
Att ge fria tyglar till de som arbetar ute på fältet är viktigt för att nya vårdformer och arbetssätt ska kunna formas.
– Det handlar om tillit och att hjälpa varandra. De som arbetar kliniskt vet bäst och det är viktigt att deras tankar och idéer fångas upp, säger Helena Rödén.
Ett exempel på hur fria tyglar kan ge fina resultat är läkaren Damian Gucwas arbete med diabetiker i regionen. Damian Gucwa är specialist inom allmänmedicin vid Hälsocentralen i Kramfors. Tillsammans med en diabetessjuksköterska har han bokat in diabetiker för uppföljningsbesök.
– Vissa av patienterna som vi kontaktade hade inte fått någon kontroll på flera år, säger han.
När Damian Gucwa såg de nya siffrorna över hur diabetesvården hade förändrats på hälsocentralen blev det tydligt att deras arbete har gett resultat.
– Det blev faktiskt en chock för mig att se de positiva siffrorna. Att alla våra möten och uppföljningar har gett resultat är väldigt roligt att se. Diabetikerna är ofta multisjuka. Blir de friskare och vi kan undvika till exempel en stroke är det en stor vinst inte bara för patienten utan för hela samhället, säger han.

Vi söker Allmänspecialist/Geriatriker till våra hälsocentraler. Klicka på hälsocentralerna nedan för att läsa mer och ansöka


Hälsocentralen Sollefteå (Sista ansökningsdag har passerat)

Hälsocentralen Kramfors (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Primärvården Sollefteå Kramfors – Region Västernorrland

I Närsjukvårdsområde väster finns hälsocentralerna Höga Kusten, Kramfors, Nyland, Ramsele/Junsele och Sollefteå. Region Västernorrland satsar på en bättre Nära vård. Dels genom samarbetsprojekt mellan Sollefteå och Kramfors kommun, dels genom en ökad digitalisering. Genom stärkande samarbeten och en vilja att utvecklas utnyttjar primärvården landsbygdens fördelar. Tack vare det öppna klimatet finns det dessutom goda möjligheter för läkare som gillar att vara kreativa och som vill förverkliga idéer.

www.rvn.se

Rätt vård i rätt tid på rätt sätt

Monika Stroinska är distriktsläkare på Delsbo hälsocentral. Foto: Peter Engström
Monika Stroinska är distriktsläkare på Delsbo hälsocentral. Foto: Peter Engström

I Region Gävleborg införs digitala vårdmöten på bred front. Med hjälp av digitala tjänster och verktyg kan patienter snabbare få vägledning om var man bäst kan få rätt vård i rätt tid och på rätt sätt.

Monika Stroinska är distriktsläkare på Delsbo hälsocentral, en pilotverksamhet som testar den plattform som ska möjliggöra effektiva digitala vårdmöten och digitala tjänster i Region Gävle­borg.
– Det är en efterlängtad lösning för många av våra patienter som uppskattar att det finns alternativ till att fysiskt ta sig till hälsocentralen.
Med fler äldre och kroniska sjuka samt färre i arbetsför ålder ökar glappet mellan behov av vård och resurser i vården. Digitala vårdmöten är en viktig del för att skapa en mer tillgänglig och jämlik vård, menar Simon Nilsson, utvecklingschef i Region Gävleborg:
– Vi inför ett gemensamt digitalt system för primärvård, slutenvård, och på sikt kommuner. Det vi gör kommer att vara till nytta inte bara för vår region, utan även för andra vårdgivare i Sverige.

Vi söker läkare till olika vårdcentraler. Klicka på jobben nedan för mer information och ansök.


Allmänspecialist till Delsbo Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Allmänspecialist till Hudiksvall Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Stegvist införande
Införandet sker stegvis. Vid årsskiftet beräknas regionens 240 vårdenheter, även privata vårdgivare, att vara anslutna till det nya systemet.
– Vi har först velat testa plattformen i mindre skala för att utveckla och justera funktioner utifrån verksamheternas behov, säger Simon Nilsson.
Under våren 2022 kommer även ett system för triagering att införas; en process för att sortera och prioritera patienter till lämplig vårdnivå och profession, men också utifrån hur brådskande ärendet är. Triageringen styr även vårdform: chatt, videosamtal eller fysiskt besök.
– Vi kan erbjuda digitala vårdmöten när det är lämpligt och fysiska möten när det behövs, säger Simon.
Digitala vårdmöten öppnar även stora möjligheter för flerpartssamtal, menar Monika Stroinska.
– För en patient som har en nära anhörig på långt avstånd är det enkelt och effektivt att gemensamt kunna träffas i ett videosamtal med läkare eller annan lämplig vårdprofession.
I vissa fall kan patienter även ha behov av specialistmöten som kan äga rum på länk, där distriktsläkare och andra specialister inom exempelvis psykiatri eller neurologi träffar patienten i ett gemensamt videomöte.
– Det här är ett spännande sätt att arbeta på. Jag är övertygad om att den pågående digitaliseringen är ett nödvändigt steg mot en mer jämlik och tillgänglig vård, säger Monica Stroinska.

Simon Nilsson utvecklingschef i Region Gävleborg. Foto: Pernilla Wahlman
Simon Nilsson utvecklingschef i Region Gävleborg. Foto: Pernilla Wahlman

Vi söker läkare till olika vårdcentraler. Klicka på jobben nedan för mer information och ansök.


Allmänspecialist till Delsbo Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Allmänspecialist till Hudiksvall Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

primärvården i Hudiksvall – DELSBO HÄLSOCENTRAL

Delsbo Din hälsocentral är en av tre hälsocentraler i primärvården i Hudiksvall och har en tydlig profil i utvecklandet av God och Nära Vård. Vi har nyligen startat upp Min vård Gävleborg som erbjuder våra patienter digitala vårdmöten.

Kontaktperson:
Helena Bikoff, 070-301 96 26
helena.bikoff@regiongavleborg.se
www.regiongavleborg.se

Testbädd för God och nära vård

Andreas Wermelin, blivande specialist i allmän­medicin på Storumans sjukstuga och Lena Bergdahl-Thalén, distriktsläkare på Sorsele sjukstuga. Foto: Andreas Johansson
Andreas Wermelin, blivande specialist i allmän­medicin på Storumans sjukstuga och Lena Bergdahl-Thalén, distriktsläkare på Sorsele sjukstuga. Foto: Andreas Johansson

Lena Bergdahl-Thalén, distriktsläkare, och Andreas Wermelin, blivande specialist i allmänmedicin, arbetar inom närsjukvården i Södra Lappland, ett modell­område för omställningen till en god och nära vård.

Lena Bergdahl-Thalén är sedan många år distriktsläkare på Sorsele sjukstuga.
– Jag trivs väldigt bra här. Vi känner varandra och beslutsvägarna är korta. Vi har nära kontakter med våra patienter och en bra arbetsmiljö. Arbetsuppgifterna är omväxlande. Vi jobbar med BVC, rehabilitering, akuta och planerade besök, och med digitala möten med patienter i glesbygd som av olika skäl inte alltid kan komma till sjukstugan.
Södra Lappland har av socialdepartementet valts ut som ett modellområde. Här testar region, kommuner och andra intressenter olika arbetssätt för omställningen av hälso- och sjukvården mot en god och nära vård. Syftet är att samarbeta smartare, mer individanpassat och kunna erbjuda en mer jämlik vård oavsett avstånd. Viktiga verktyg är mobila lösningar och distansöverbryggande teknik, så att vården i större utsträckning kan finnas tillgänglig när och där den behövs. Ett antal spännande projekt är redan i gång och fler planeras.
– Vi har till exempel rekryterat en geriatriker som arbetar som digital konsult mot hemsjukvården och särskilda boenden. Han finns med på länk under ronder och är viktig för patientkontinuiteten, patientsäkerheten och för att bredda vår kompetens, säger Lena.

Vi söker allmänspecialister. Klicka på sjukstugorna nedan för mer information och ansök.


Sorsele sjukstuga (Sista ansökningsdag har passerat)

Malå sjukstuga (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Dynamisk utveckling
Från Sorsele till Storumans sjukstuga är det cirka 7 mil. Här finns även Glesbygdsmedicinskt centrum som bedriver forskning, utveckling och utbildning, för och i glesbygd.
– Det är spännande att arbeta som läkare i glesbygd. Jag får en bred träning och utbildning, och får förutom jobbet som distriksläkare även akutverksamhet och internmedicin på vår vårdavdelning. Under jourtid, kvällar och helger, täcker vi förutom Storuman hälften av sjukstugorna i Södra Lappland och finns tillgängliga digitalt för akutbedömningar och medicinska frågor, säger Andreas Wermelin, blivande specialist i allmänmedicin.
Precis som Sorsele sjukstuga är Storumans sjukstuga dels en hälsocentral, dels ett ”minisjukhus” med flera vårdsplatser där sjuksköterskor arbetar i nära samverkan med specialistläkare.
– Vi har också ett nära samarbete med Lycksele lasarett dit vi kan vända oss med specifika frågor och dit vi skickar patienter om så krävs. Det är en inspirerande och dynamisk miljö att arbeta i. Jag uppskattar också närheten till naturen och den livskvalitet som finns här, säger Andreas.

God och nära vård – Södra Lappland – Region Västerbotten

Södra Lappland är ett modellområde för omställningen till en god och nära vård. Här testas nya arbetssätt, mobila lösningar och distansöverbryggande teknik. Målbilden är: digitalt när det går, fysiskt om det behövs.

www.regionvasterbotten.se

E-learning för specialistläkare och bakjourer

Bakjouren förväntas kunna hantera en mängd situationer. Foto: Solen Feyissa
Bakjouren förväntas kunna hantera en mängd situationer. Foto: Solen Feyissa

Att vara bakjour är utmanande. Hur ska man kunna upprätthålla den bredd som krävs när man samtidigt har kravet på sig att hålla sig fullt uppdaterat inom sitt subspecialistområde?

För att lösa det dilemmat har Medster bland annat lanserat en mycket uppskattad bakjoursskola online där barnläkare och bakjourer från hela Sverige deltar. Varje vecka får deltagarna läsa ett kort avsnitt i en lärobok, titta på en kort summerande föreläsning och därefter träna sig på en rad verklighetsbaserade bakjoursfall.

Realistiska fall
Fallen är mycket realistiskt uppbyggda, där deltagaren precis som i verkligheten inte har all information från början. Fallen löser specialistläkaren asynkront. Alla deltagare kan se och kommentera varandras förslag till handläggning. Varje deltagare får själv bidra med ett par fall som sedan bearbetas pedagogiskt och medicinskt av Medster innan de publiceras.

Klicka här för att läsa mer om oss och våra kurser

I den takt du vill
Gör man ett avsnitt per vecka blir man klar på ett år, men de flesta specialister väljer att göra kursen på halv- eller kvartsfart. När man har gått igenom hela kursen har man under ”säkra förhållanden” fått träna sig på att hantera bakjoursfall inom alla större områden inom barnmedicin.

Arbeta handledare – adept
Motsvarande fortbildning finns även för ST-läkare, som då följer samma veckotema, men får lösa primärjoursfall. Flera deltagare har därför valt att delta som handledare och adept i par. Kursen innehåller också uppskattade juridik-, etik- och kommunikationsavsnitt.

E-learning som fungerar
Hittills har drygt 100 bakjourer deltagit i kursen om barnmedicin och cirka 400 ST-läkare i pediatrik. Vi får hela tiden fantastiskt fina utvärderingar och uppenbarligen har vi verkligen lyckats med att skapa en e-learning som verkligen fungerar även på specialistnivå.

Sagt om kursen:

”Tack för en mycket lärorik och proffsig kurs!”

”Mycket bra koncept, har rekommenderat till kollegorna på kliniken.”

”Bra att få gå igenom hela barn­medicinska bredden och uppdatera sig. Bra diskussion med kollegor.”

En lärandemetod som fungerar.
En lärandemetod som fungerar.

Klicka här för att läsa mer om oss och våra kurser

Medster – E-learning

Medster.se skapar e-learning som riktar sig till läkare och sjuksköterskor inom flera specialiteter, och totalt har över 4000 läkare och sjuksköterskor deltagit i någon av Medsters utbildningsaktiviteter.

www.medster.se

Viktigt uppdrag som länk mellan patient och myndighet

Mattias Aldrimer, läkare på Enheten för medicinteknik på Läkemedelsverket. Foto: Helena Christerdotter
Mattias Aldrimer, läkare på Enheten för medicinteknik på Läkemedelsverket. Foto: Helena Christerdotter

Att hjälpa patienter, fast på ett nytt sätt. På Läkemedelsverket är både klinisk och vetenskaplig erfarenhet en viktig grund i beslutsprocessen. Beslut som påverkar patienter över hela landet.
– Det är ett lagarbete och jättekul att få jobba med andra mot samma mål, säger läkaren Mattias Aldrimer.

På Läkemedelsverket fattas beslut och görs kontroller kring läkemedel, varje dag. Dessutom erbjuds en stor rådgivande verksamhet både till allmänhet och sjukvårdspersonal.
Detta kräver en bred kunskapsbas där läkarprofessionen utgör en viktig kugge. I en och samma korridor kan man hitta specialistkompetens inom till exempel toxikologi, juridik, IT eller kemi.
– Det går alltid att knacka på hos grannen om man har en fråga, eller ställa en fråga i chatten, säger Mattias Aldrimer.

Vill du jobba med oss på Läkemedelsverket? Klicka här för att läsa mer och för att se våra lediga tjänster

Tvärvetenskapligt lagarbete
Han är läkare med 18 års erfarenhet av arbete på Laboratoriemedicin, de senaste åren med chefsposition. Sedan ett år tillbaka jobbar han på Enheten för medicinteknik på Läkemedelsverket.
– Jag gillar verkligen att det är högt i tak och mycket samarbete. Det leder till välgrundade beslut som man kan känna sig nöjd med, säger Mattias Aldrimer.
Han har precis avslutat ett digitalt möte med representanter från 6 olika länder i Europa. Det internationella arbetet har under det senaste året blivit en del av hans arbetsvardag.
– Det är väldigt spännande och har gett mig många nya perspektiv, säger Mattias Aldrimer.
Den största delen av hans arbetstid handlar om att granska kliniska prövningar med medicintekniska produkter. Det kan till exempel vara hjärtpumpar, konstgjorda klaffar eller en applikation för att registrera symtom.
– Det är inspirerande att få ta del av så mycket nytänkande och uppfinningsrikedom, säger Mattias Aldrimer.
I praktiken innebär arbetet att han får läsa en hel del, diskutera med kollegor och formulera sig i skrift.
– Jag tror det finns en fördom om att vårt arbete är tråkigt, men faktum är att jag oftast har väldigt roligt på jobbet och känner att jag gör nytta, säger Mattias Aldrimer.

Möjlighet till arbete på distans
Han uppskattar att det finns en flexibilitet hos arbetsgivaren när det gäller både arbetstid och distansarbete.
– Jag har fått möjlighet att jobba en del hemifrån eftersom jag bor en bit ut på landet, och är väldigt glad för det, säger Mattias Aldrimer och tillägger att han har kollegor som jobbar kliniskt eller forskar parallellt med arbetet på Läke­medelsverket.
En av dem är Karin Söderberg Löfdal, som jobbar som utredare på Enheten för läkemedel i användning.
– Jag kombinerar mitt arbete här med forskning och är jätteglad för den möjligheten, säger hon.

Karin Söderberg Löfdal, utredare på Enheten för läkemedel i användning och Lotta Welsh, läkare på Enheten för effekt och säkerhet på Läkemedelsverket. Foto: Angelica Klang
Karin Söderberg Löfdal, utredare på Enheten för läkemedel i användning och Lotta Welsh, läkare på Enheten för effekt och säkerhet på Läkemedelsverket. Foto: Angelica Klang

Stort kunskapsutbyte och variation
Under sina drygt fyra år på Läkemedelsverket har hon hunnit prova på många olika arbetsuppgifter. Främst har hon arbetat med behandlingsrekommendationer och varit projektledare för behandlingsrekommendation för epilepsi. Just nu varvar hon arbete med intern kvalitetssäkring och remissarbete med utvecklingsarbete och förvaltning av behandlingsrekommendationer.
– Jag uppskattar de varierande arbetsuppgifterna, och det gör ju också att man lär sig nya saker hela tiden, säger hon.
Karin Söderberg Löfdal som är disputerad i epidemiologi, docent och specialistläkare i klinisk farmakologi, har tidigare arbetat som klinisk farmakolog i 10 år på Karolinska universitetssjukhuset.
– Jag ville prova något nytt inom läkemedelsområdet och den stora skillnaden för mig har varit att flytta fokus från den enskilda patienten till en övergripande nationell nivå. I arbetet ingår många interna och externa samarbeten vilket är väldigt givande. Det har varit en spännande resa, säger hon.

Kul och stimulerande arbete
Lotta Welsh är specialist inom intern- och njurmedicin med närmre 20 års erfarenhet av patientnära arbete. Hon har alltid trivts väldigt bra med att vara kliniker men tyckte ändå att det var dags att prova något nytt för fem år sedan.
– Jag blev överraskad över hur kul det här jobbet är. Jag tror det finns en del fördomar bland läkare om att det är grått och byråkratiskt, men det stämmer inte ett dugg, säger hon.
Lotta Welsh jobbar på Enheten för effekt och säkerhet och har till huvuduppgift att granska underlag från företag som till exempel vill ansöka om ett nytt läkemedel, rapportera om en ny biverkan eller utvidga användningen för ett läkemedel.
– Det är jättespännande och intellektuellt stimulerande att få djupdyka inom ett avgränsat område. Dessutom tycker jag att min roll som länk mellan patient och myndighet är viktig, säger hon.

Vill du jobba med oss på Läkemedelsverket? Klicka här för att läsa mer och för att se våra lediga tjänster

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket har sitt säte i Uppsala. I Solna finns Giftinformationscentralen som också är en del av Läkemedelsverket. Totalt finns här cirka 900 anställda varav läkare och farmaceuter utgör en stor del av personalgruppen. Ungefär 200 av samtliga anställda är disputerade. Arbetet präglas av tvärvetenskapligt samarbete med bland annat toxikologer, kinetiker, bioteknologer och farmaceuter.

Vill du veta mer om att arbeta som läkare på Läkemedelsverket? Gå in på www.lakemedelsverket.se eller kontakta oss via hr@lakemedelsverket.se

En vinst för alla när primärvård får kardiologkompetens

Mohammad Al-Chalabi, specialist i allmänmedicin, Martin Wenkhausen, hjärtspecialist, och Linda Berglund, distriktsköterska. Foto: Pernilla Wahlman
Mohammad Al-Chalabi, specialist i allmänmedicin, Martin Wenkhausen, hjärtspecialist, och Linda Berglund, distriktsköterska. Foto: Pernilla Wahlman

Patienter med hjärtsvikt och andra kardiologiska sjukdomar riskerar att få vänta länge på specialistvård. Med rätt kompetens och resurser kan emellertid mycket skötas inom primärvården. I Primärvården Västra Gästrikland arbetar en kardiolog ute på hälsocentralerna, vilket har kapat köer, förbättrat patientsäkerheten och medfört stora fördelar för medarbetarna.

I Primärvården Västra Gästrikland tar man utvecklingsarbetet på allvar. Ett led i detta är den ambulerande kardiolog som sedan ett och ett halvt år tillbaka arbetar på hälsocentralerna i verksamhetsområdet.
– Jag såg att många patienter fick vänta väldigt länge på att komma till specialistsjukvården och att remissförfarandet tog mycket tid och resurser från allmänläkarna på hälsocentralerna. För fyra år sedan började jag som konsulterande läkare i primärvården i Södra Hälsingland och det föll väldigt väl ut. Nu har samma verksamhet startat här i Västra Gästrikland, berättar hjärtspecialisten Martin Wenkhausen, som tidigare arbetade i många år som kardiolog på Bollnäs sjukhus.

Vi söker läkare till olika vårdcentraler. Klicka på jobben nedan för mer information och ansök.


Allmänspecialist till Hofors Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Allmänspecialist till Sandviken Södra Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

ST-läkare till Storvik Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Höjer kompetensen
De olika hälsocentralerna får fysiskt besök av Martin ungefär en gång i månaden. Då kan han säkerställa diagnoser, bland annat med hjälp av bärbar ultraljudsutrustning, och medarbetarna får tillfälle att bolla såväl specifika patientfall som allmänna kardiologiska frågor med honom.
– För oss allmänläkare är det ett fantastiskt bra upplägg. Vi kan kraftigt skära ner på antalet remisser och istället hantera patienterna här på hälsocentralen. Det är så mycket smidigare för både patienterna och oss. Vi får en helt annan kontinuitet och vi kan ställa diagnos och sätta in behandling mycket snabbare. Tidigare fick patienterna resa till Sandviken eller Gävle och det kunde dröja flera månader innan de blev kallade, säger Mohammad Al-Chalabi, specialist i allmänmedicin vid Hofors HC.
Mohammad lyfter fram att verksamheten bidrar till en kompetensutveckling rent generellt.
– Martin bidrar ju inte bara med sin utrustning och sina undersökningar utan med hela sin kunskap och erfarenhet. Vår egen kompetens inom kardiologi ökar enormt när vi får ta del av Martins bedömningar och kan diskutera svåra ställningstaganden med honom. Det är oerhört positivt, säger han.
Just kompetensutveckling är något som Martin fokuserar mycket på, bland annat med kurser för ST-läkare i allmänmedicin och med informationsträffar om exempelvis nya riktlinjer för behandling av hjärtsvikt.
– Det är väldigt roligt och jag märker att förfrågningarna jag får har blivit mycket mer koncisa och riktade. Kunskapen om hjärtsjukdomar har verkligen ökat, säger han.

Positivt gensvar
Spindel i nätet för verksamheten är distriktsköterskan Linda Berglund. Hon sköter bokningar och kallelser och har mycket patientkontakt.
– Vi har fått en väldigt positiv respons från våra patienter. De är glada att slippa vänta i långa köer och sedan behöva resa långt för sina undersökningar och uppföljningar. För dem är det familjärt och tryggt att kunna göra så mycket som möjligt här på vårdcentralen. Det avdramatiserar hela processen, säger hon.
Vad gäller medarbetarna på hälsocentralerna är gensvaret också odelat positivt.
– Det fanns nog lite skepsis i början och oro för att specialistsjukvården skulle förskjuta ännu mer arbete till primärvården. Men det har blivit precis tvärtom. Detta är oerhört konstruktivt och minskar arbetsbördan för alla parter, säger Linda.
Martin framhåller att när en patient snabbt behöver mer högspecialiserad behandling som inte kan ges på hälsocentralen, som en pacemaker, kan han se till att det görs utan onödiga dröjsmål.
– Mina kontakter och ingångar i hjärtsjukvården kommer patienterna till godo och det gynnar alla, konstaterar han.

Nytänkande uppmuntras
Linda, Mohammad och Martin vill alla lyfta fram att Primärvården Västra Gästrikland är en förbättrings- och förändringsbenägen organisation, där goda idéer och exempel verkligen tas tillvara. Samverkan mellan kardiologin och primärvården är ett gott exempel på nytänkande utvecklingsarbete, som medarbetare själva driver. Dessutom finns en positiv anda och bra sammanhållning.
– Det är en väldigt bra arbetsplats, säger Mohammad, som först började på Hofors HC som stafettläkare, men trivdes så bra att han nu är kvar som ordinarie anställd. Vi har ett enormt roligt och omväxlande jobb, bra team och många roliga projekt som man kan vara med och driva!

Vi söker läkare till olika vårdcentraler. Klicka på jobben nedan för mer information och ansök.


Allmänspecialist till Hofors Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Allmänspecialist till Sandviken Södra Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

ST-läkare till Storvik Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Kardiologi – Primärvården Västra Gästrikland

Primärvården i Västra Gästrikland tillhör Region Gävleborg och består av ett flertal hälsocentraler och mottagningar i området. Verksamheten kännetecknas av utvecklingsarbete, alternativa arbetssätt, att personalens förslag tas tillvara samt teamarbete, där alla kompetenser är viktiga.
Förutom projektet för hjärtsvikt och andra hjärtsjukdomar i samverkan med kardiolog pågår flera olika andra processer. Bland annat har vi nyligen öppnat en samlad Astma-KOL-mottagning. Vi jobbar även med förskrivningsmönster av antibiotika och beroendeframkallande läkemedel, förbättrade diabetesflöden, och öppen fysioterapimottagning, ett projekt där fysioterapeuter skriver röntgenremisser. Här finns mycket att upptäcka.

Varmt välkommen till oss!

Läs mer på: www.regiongavleborg.se

Gemensam Astma-KOL-mottagning ger jämlik vård

Mija Forsberg, Therése Norrsken, Ida Lindgren med sonen Valter och Carolina Carlsson. Foto: Pernilla Wahlman
Mija Forsberg, Therése Norrsken, Ida Lindgren med sonen Valter och Carolina Carlsson. Foto: Pernilla Wahlman

Nu samlas alla astma-KOL-patienter under ett tak i Primärvården Västra Gästrikland. För medarbetarna betyder det ett stärkt teamarbete, ökad kompetens och att man kan ge en mer jämlik vård.
– Det är ett enormt bra initiativ, där man har lyssnat till våra synpunkter, säger allmänläkaren Therése Norrsken.

Projektet påbörjades för två år sedan, men på grund av pandemin öppnade mottagningen först nyligen. Upprinnelsen var att medarbetarna i primärvården upplevde att de hade svårt att ge en jämlik vård till sina astma-KOL-patienter. Hälsocentralerna hade mycket olika förutsättningar och på flera håll saknades spirometrar och utbildade astma-KOL-sjuksköterskor.
– Nu får patienterna likvärdig vård och ingen riskerar att hamna i kläm. Diagnostik, behandling och uppföljning blir mycket effektivare och säkrare, säger processledare Mija Forsberg, astma-KOL-allergi-specialistsjuksköterska.

Vi söker läkare till olika vårdcentraler. Klicka på jobben nedan för mer information och ansök.


Allmänspecialist till Sandviken Södra Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Allmänspecialist till Hofors Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

ST-läkare till Storvik Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Teamarbete
Fysioterapeuten Carolina Carlsson, som också hon är processledare, lyfter fram att mottagningen stärker samverkan mellan olika kompetenser.
– Vi har ett väldigt bra teamarbete där vi lär av varandra och bidrar med egna infallsvinklar. Det ger stora fördelar för såväl personalen som patienterna, säger hon och får medhåll av de övriga.
– Samarbetet mellan olika professioner blir ännu starkare. Ibland kan allmänläkarjobbet vara lite ensamt, men den här typen av initiativ bygger verkligen teamkänslan och gör jobbet så roligt, säger Therése Norrsken, som arbetar på Sandviken Södra HC.

Läkare roterar
Mottagningen lyder under Primärvården och har sina lokaler i Sandvikens sjukhus. Tre läkare på hälsocentraler i verksamhetsområdet är roterande konsulter och i övrigt arbetar sjuksköterskor, fysioterapeuter och hälsovetare på mottagningen.
– Med personal samlad på ett ställe, som enbart fokuserar på dessa patienter, blir det en mycket mer högkvalitativ vård. Tidigare har vi upplevt att tiden ofta naggats i kanten av annat, så att dessa patienter har blivit lidande, säger Ida Lindgren, allmänläkare på Sandviken Södra HC.
Alla fyra tycker att astma-KOL-mottagningen är ett bra exempel på hur man inom primärvården i Västra Gästrikland arbetar innovativt, och att ledningen är lyhörd för medarbetarnas synpunkter.
– Detta är bara ett exempel på utvecklingsarbete, säger de. Primärvården här är väldigt dynamisk och som medarbetare kan man verkligen vara med och driva förbättringar!

Vi söker läkare till olika vårdcentraler. Klicka på jobben nedan för mer information och ansök.


Allmänspecialist till Sandviken Södra Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Allmänspecialist till Hofors Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

ST-läkare till Storvik Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Astma-KOL-mottagning – Primärvården Västra Gästrikland

Sedan i höstas finns en gemensam astma-KOL-mottagning för patienter inom primärvården i Västra Gästrikland. Mottagningen samlar kompetens från flera professioner och bidrar till en högkvalitativ och jämlik vård för denna patientgrupp.
Projektet löper över två år och har redan fått en mycket positiv respons från såväl patienter som medarbetare.

Läs mer på: www.regiongavleborg.se