Tag: Primärvård

Många läkare anser att akutsjukvården fungerar dåligt

Många läkare anser att akutsjukvården fungerar dåligt

6 av 10 läkare anser att akutsjukvården fungerar dåligt eller mycket dåligt. Akutsjukvården är i...

Många läkare anser att akutsjukvården fungerar dåligt

Läkarnas beslut för akutsjukvården: Fler vårdplatser och ökad bemanning

Läkarnas beslut för akutsjukvården: Fler vårdplatser och ökad bemanning

Ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige fick frågan om vilka beslut de skulle fatta...

Läkarnas beslut för akutsjukvården: Fler vårdplatser och ökad bemanning

Presentation

Ipsen stärker position inom onkologi

Ipsen stärker position inom onkologi

Ipsen är ett ledande globalt biotechbolag inom primärvård, neurologi, endokrinologi och onkologi. Med lanseringen av...

Ipsen stärker position inom onkologi

84 procent av läkarna betraktar ett hyrläkarstopp som orealistiskt

84 procent av läkarna betraktar ett hyrläkarstopp som orealistiskt

4 av 5 läkare anser att SKL:s målsättning om ett stopp för hyrläkare till 2019...

84 procent av läkarna betraktar ett hyrläkarstopp som orealistiskt

Presentation

Skandinavisk Hälsovård Group erbjuder ett unikt mervärde

Skandinavisk Hälsovård Group erbjuder ett unikt mervärde

Skandinavisk Hälsovård Group är ett av landets största vårdbemanningsföretag och är dominerande med läkare inom...

Skandinavisk Hälsovård Group erbjuder ett unikt mervärde

Vården av äldre kräver nya arbetssätt

Vården av äldre kräver nya arbetssätt

44 procent av läkarna saknar tillräckliga kunskaper för att klara av vården av de multisjuka...

Vården av äldre kräver nya arbetssätt

Presentation

Jobba med helhetsperspektiv i Västernorrland

Jobba med helhetsperspektiv i Västernorrland

När Karin Björkman kom till primär­vården i Västernorrland under sin AT föll alla bitar på...

Jobba med helhetsperspektiv i Västernorrland

Utbyggd geriatrik och stärkt primär­vård viktigast för vården av äldre

Utbyggd geriatrik och stärkt primär­vård viktigast för vården av äldre

Människor idag lever allt längre vilket ökar vårdbehovet av äldre människor. En större satsning på...

Utbyggd geriatrik och stärkt primär­vård viktigast för vården av äldre