Etikettarkiv: Primärvård

Jobba med digitala och fysiska vårdmöten i Gävle

Vill du som är allmänspecialist påverka din arbetssituation och få livet att gå ihop? Jobba då med vår nya digitala vårdtjänst.

  • Jobba med vår digitala jobbtjänst – Min vård Gävleborg.
  • Ha digitala besök och använd digitala tjänster för att underlätta kommunikationen.
  • Kombinera digitala och fysiska vårdmöten i primärvården, SÄBO eller hemsjukvården.

Min vård Gävleborg är ett komplement till dagens vårderbjudande och skapar en mer tillgänglig och jämlik vård.

Vi etablerar nya arbetssätt som sätter patienten och inte minst dig i fokus.

Vi söker allmänspecialist till Gävle Strand Din hälsocentral. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster i Region Gävleborg

Blir du nyfiken på ovanstående? Hör av dig så berättar vi mer!

Primärvården Gävle
Verksamhetschef
Elisabeth Hartung
elisabeth.hartung@regiongavleborg.se
070-201 02 33

Primärvården i Gävle

Gävle Strand Hälsocentral i Tullhuset är en del av primärvården i Gävle som består av åtta hälsocentraler: Andersberg, Gävle Strand, Hamrånge, Hedesunda, Strömsbro, Sätra, Södertull och Valbo. Välkommen till oss!

Läs mer om digitala vårdmöten här: www.regiongavleborg.se/dvm

Nya arbetsformer och gränsöverskridande samarbeten

Läkaren Jonas Norrby och verksamhetschef Helena Rödén ser flera fördelar med de lyckade samarbetena mellan kommun­erna och regionens hälsocentraler. Nästa mål är att även samarbetet med slutenvården intensifieras och effektiviseras. Foto: Birgitta Karlström
Läkaren Jonas Norrby och verksamhetschef Helena Rödén ser flera fördelar med de lyckade samarbetena mellan kommun­erna och regionens hälsocentraler. Nästa mål är att även samarbetet med slutenvården intensifieras och effektiviseras. Foto: Birgitta Karlström

Utmaningarna är många men det är även lösningarna. Kreativitet, kontinuitet och samverkan löper som en röd tråd genom primär­vården i Kramfors och Sollefteå. Något som bland annat har lett till flera spännande pilotprojekt och nya digitala lösningar.

I mitten av Västernorrland, från kusten ända in till Jämtland, delar fem hälsocentraler på ett geografiskt stort upptagningsområde. De långa avstånden tillsammans med det faktum att befolkningen blir allt äldre innebär en utmaning för primärvården.
– Utmaningen väcker en kreativitet, säger Helena Rödén, verksamhetschef för de fem hälsocentralerna i Kramfors och Sollefteå.

Digitala lösningar
Frågan ”Hur kan vi hjälpa varandra?” är ständigt närvarande och har bland annat resulterat i pilotprojektet Hemma hos mig.
Projektet är ett resultat av det utökade samarbetet mellan Region Västernorrland och kommunerna Kramfors och Sollefteå. I ett första steg planeras nu för piloter på tre särskilda boenden och i delar av hemsjukvården.
Vid förändrade hälsolägen gör kommunsjuksköterskan en utökad hälsoundersökning. Mätvärdena förs sedan över till hälsocentralen. Om det bedöms vara möjligt träffar sedan behandlade läkare patienten och anhöriga digitalt.
– Jag gillar att vara väl förberedd inför mina patientmöten och på det här sättet är allt väldigt väl förberett. Om vi tack vare de digitala resurserna kan undvika onödiga inläggningar så är det mycket positivt och något som gör mig väldigt glad, säger Nagla Elhag, läkare vid Hälsocentralen i Sollefteå och berättar att tryggheten är särskilt viktig för att den nya vårdformen ska fungera.

Vi söker Allmänspecialist/Geriatriker till våra hälsocentraler. Klicka på hälsocentralerna nedan för att läsa mer och ansöka


Hälsocentralen Sollefteå (Sista ansökningsdag har passerat)

Hälsocentralen Kramfors (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Multiprofessionellt samarbete
Även i projektet Framtidens mötesplats har nya samarbetsformer uppstått. Här är det istället barn och ungas psykiska hälsa som är i fokus. Genom att olika professioner samarbetar kortas ledtiderna och det förebyggande arbetet intensifieras.
Ett lyckat exempel på samarbeten mellan olika professioner är familjecentralen i Kramfors. På gångavstånd från varandra ligger barnavårdcentralen, den öppna förskolan, socialtjänstens familjerådgivning och mödrahälsovården.
Läkaren Jonas Norrby, specialist inom allmänmedicin, arbetar på Nylands hälsocentral men även på BVC.
– Det finns många fördelar med att vi jobbar så nära varandra. Skulle vi till exempel upptäcka en problematik på BVC kan jag gå över till nästa rum och prata med en specialpedagog eller en familjebehandlare. På så sätt slipper vi krångliga remissförfaranden, säger han och berättar att familjecentralen dessutom fungerar som ett stöd för många nyanlända familjer.

Minska läkemedelsberoendet
I sin roll som läkare på hälsocentralen arbetar Jonas Norrby även med att minska läkemedelsberoendet i Ådalen. Patienter som hoppar runt mellan olika hälsocentraler för att få förnyade recept är tidskrävande både för sjuksköterskor och läkare.
Tack vare gemensamma utbildningar och regelbundna möten drar nu alla hälsocentraler åt samma håll. På hälsocentralen Nyland har även en kurator anställts för att kunna vara med vid inbokade möten med patienter som är läkemedelsberoende.
– Tidigare kunde jag som läkare känna mig ganska ensam när jag hanterade den här typen av problematik, men nu är vi flera professioner som kan stödja varandra, säger Jonas Norrby och berättar att responsen från patienterna har varit positiv.

Fria tyglar ger goda resultat
Att ge fria tyglar till de som arbetar ute på fältet är viktigt för att nya vårdformer och arbetssätt ska kunna formas.
– Det handlar om tillit och att hjälpa varandra. De som arbetar kliniskt vet bäst och det är viktigt att deras tankar och idéer fångas upp, säger Helena Rödén.
Ett exempel på hur fria tyglar kan ge fina resultat är läkaren Damian Gucwas arbete med diabetiker i regionen. Damian Gucwa är specialist inom allmänmedicin vid Hälsocentralen i Kramfors. Tillsammans med en diabetessjuksköterska har han bokat in diabetiker för uppföljningsbesök.
– Vissa av patienterna som vi kontaktade hade inte fått någon kontroll på flera år, säger han.
När Damian Gucwa såg de nya siffrorna över hur diabetesvården hade förändrats på hälsocentralen blev det tydligt att deras arbete har gett resultat.
– Det blev faktiskt en chock för mig att se de positiva siffrorna. Att alla våra möten och uppföljningar har gett resultat är väldigt roligt att se. Diabetikerna är ofta multisjuka. Blir de friskare och vi kan undvika till exempel en stroke är det en stor vinst inte bara för patienten utan för hela samhället, säger han.

Vi söker Allmänspecialist/Geriatriker till våra hälsocentraler. Klicka på hälsocentralerna nedan för att läsa mer och ansöka


Hälsocentralen Sollefteå (Sista ansökningsdag har passerat)

Hälsocentralen Kramfors (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Primärvården Sollefteå Kramfors – Region Västernorrland

I Närsjukvårdsområde väster finns hälsocentralerna Höga Kusten, Kramfors, Nyland, Ramsele/Junsele och Sollefteå. Region Västernorrland satsar på en bättre Nära vård. Dels genom samarbetsprojekt mellan Sollefteå och Kramfors kommun, dels genom en ökad digitalisering. Genom stärkande samarbeten och en vilja att utvecklas utnyttjar primärvården landsbygdens fördelar. Tack vare det öppna klimatet finns det dessutom goda möjligheter för läkare som gillar att vara kreativa och som vill förverkliga idéer.

www.rvn.se

Tid för patienterna på nya vårdcentralen

Pernilla Öjemar Engström, verksamhetschef och Deniz A. Poulsen, ST-läkare på Vårdcentralen Gallerian. Foto: Emelie Otterbeck
Pernilla Öjemar Engström, verksamhetschef och Deniz A. Poulsen, ST-läkare på Vårdcentralen Gallerian. Foto: Emelie Otterbeck

På den nya vårdcentralen Gallerian i Sörmland jobbar man teambaserat – och tar sig tid till patienterna.
– Vi ser hellre längre besök där vi ser hela människan och täcker allt än att ta en kvart och bara hinna med ett problem, säger ST-läkaren Deniz A. Poulsen.

Vårdcentralen Gallerian har funnits i två år och är den nyaste regiondrivna vårdcentralen i Sörmland. Den ligger i centrala Eskilstuna och är lätt att ta sig till, även för pendlare.
– Vi har helt nyrenoverade, fina lokaler och där har personalen en egen korridor separerade från patientflödet. Det gör att vi blir mer tillgängliga för varandra än om man sitter instängd på sitt mottagningsrum hela dagarna. Kontakten kolleger emellan är viktig, säger Pernilla Öjemar Engström, verksamhetschef på vårdcentralen Gallerian.

Vi söker två distriktsläkare till vårdcentralen Gallerian. Klicka här för mer information och ansök

Jobbar i team
Verksamheten har en unik tyngdpunkt på teamarbete. Varje vecka träffas ett tvärprofessionellt team med bland annat läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, psykolog och arbetsterapeut.
– Det är jättebra, man utbyter erfarenheter med varandra. Många patienter är komplexa och då behöver man vara ett team för att se helheten, säger Deniz A. Poulsen som är ST-läkare.
Ibland träffar också ett team patienten tillsammans.
– Det blir en bredare bedömning, säkrare diagnostisering och rehabilitering, och sparar tid, säger Deniz A. Poulsen.

Längre läkarbesök
Och något som vårdcentralen Gallerian verkligen satsar på är att lägga tid på patienterna. En del läkarbesök kan vara 60 minuter långa, snarare än en kvart som är standard på många vårdcentraler.
– Om patienten har fyra problem så tar vi ett längre besök och tar upp hela problematiken, snarare än att patienten måste komma på fyra korta besök. Det gynnar också mig som läkare, för jag får se hela människan och den komplexiteten som är. Och man slipper stressen med snabba besök, säger Deniz A. Poulsen.

Påverka sitt schema
Läkarna får också avlastning av en rehabkoordinator med sjukskrivnings­ärenden. Till exempel kan koordinatorn hjälpa till att ha kontakt med myndigheter och stötta i komplettering av intyg. På vårdcentralen Gallerian finns också en stor flexibilitet vad gäller scheman, något som många tycker är attraktivt. Pernilla Öjemar Engström är i grunden arbetsterapeut och värnar om arbetsmiljön.
– Alla får vara med och påverka sina scheman; vissa jobbar till exempel längre pass och är lediga varannan fredag. En digital plattform håller på att införas på alla vårdcentraler i Sörmland och med den kan vi erbjuda ännu mer flexibla arbetssätt. Hos oss är det viktigt att alla trivs, säger Pernilla Öjemar Engström.

Vi söker två distriktsläkare till vårdcentralen Gallerian. Klicka här för mer information och ansök

Primärvård – Region Sörmland

Vårdcentralen Gallerian har funnits i två år och är den nyaste regiondrivna vårdcentralen i Sörmland. Den ligger i centrala Eskilstuna och är lätt att ta sig till, även för pendlare. Vårdcentralen har 25 medarbetare och 3500 listade patienter. En läkare har max 1500 patienter listade hos sig. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en jämlik vård, bästa möjliga hälsa och ett hållbart medarbetarskap.

Kontakt:
Pernilla Öjemar Engström
076 697 65 75

regionsormland.se

En vinst för alla när primärvård får kardiologkompetens

Mohammad Al-Chalabi, specialist i allmänmedicin, Martin Wenkhausen, hjärtspecialist, och Linda Berglund, distriktsköterska. Foto: Pernilla Wahlman
Mohammad Al-Chalabi, specialist i allmänmedicin, Martin Wenkhausen, hjärtspecialist, och Linda Berglund, distriktsköterska. Foto: Pernilla Wahlman

Patienter med hjärtsvikt och andra kardiologiska sjukdomar riskerar att få vänta länge på specialistvård. Med rätt kompetens och resurser kan emellertid mycket skötas inom primärvården. I Primärvården Västra Gästrikland arbetar en kardiolog ute på hälsocentralerna, vilket har kapat köer, förbättrat patientsäkerheten och medfört stora fördelar för medarbetarna.

I Primärvården Västra Gästrikland tar man utvecklingsarbetet på allvar. Ett led i detta är den ambulerande kardiolog som sedan ett och ett halvt år tillbaka arbetar på hälsocentralerna i verksamhetsområdet.
– Jag såg att många patienter fick vänta väldigt länge på att komma till specialistsjukvården och att remissförfarandet tog mycket tid och resurser från allmänläkarna på hälsocentralerna. För fyra år sedan började jag som konsulterande läkare i primärvården i Södra Hälsingland och det föll väldigt väl ut. Nu har samma verksamhet startat här i Västra Gästrikland, berättar hjärtspecialisten Martin Wenkhausen, som tidigare arbetade i många år som kardiolog på Bollnäs sjukhus.

Vi söker läkare till olika vårdcentraler. Klicka på jobben nedan för mer information och ansök.


Allmänspecialist till Hofors Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Allmänspecialist till Sandviken Södra Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

ST-läkare till Storvik Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Höjer kompetensen
De olika hälsocentralerna får fysiskt besök av Martin ungefär en gång i månaden. Då kan han säkerställa diagnoser, bland annat med hjälp av bärbar ultraljudsutrustning, och medarbetarna får tillfälle att bolla såväl specifika patientfall som allmänna kardiologiska frågor med honom.
– För oss allmänläkare är det ett fantastiskt bra upplägg. Vi kan kraftigt skära ner på antalet remisser och istället hantera patienterna här på hälsocentralen. Det är så mycket smidigare för både patienterna och oss. Vi får en helt annan kontinuitet och vi kan ställa diagnos och sätta in behandling mycket snabbare. Tidigare fick patienterna resa till Sandviken eller Gävle och det kunde dröja flera månader innan de blev kallade, säger Mohammad Al-Chalabi, specialist i allmänmedicin vid Hofors HC.
Mohammad lyfter fram att verksamheten bidrar till en kompetensutveckling rent generellt.
– Martin bidrar ju inte bara med sin utrustning och sina undersökningar utan med hela sin kunskap och erfarenhet. Vår egen kompetens inom kardiologi ökar enormt när vi får ta del av Martins bedömningar och kan diskutera svåra ställningstaganden med honom. Det är oerhört positivt, säger han.
Just kompetensutveckling är något som Martin fokuserar mycket på, bland annat med kurser för ST-läkare i allmänmedicin och med informationsträffar om exempelvis nya riktlinjer för behandling av hjärtsvikt.
– Det är väldigt roligt och jag märker att förfrågningarna jag får har blivit mycket mer koncisa och riktade. Kunskapen om hjärtsjukdomar har verkligen ökat, säger han.

Positivt gensvar
Spindel i nätet för verksamheten är distriktsköterskan Linda Berglund. Hon sköter bokningar och kallelser och har mycket patientkontakt.
– Vi har fått en väldigt positiv respons från våra patienter. De är glada att slippa vänta i långa köer och sedan behöva resa långt för sina undersökningar och uppföljningar. För dem är det familjärt och tryggt att kunna göra så mycket som möjligt här på vårdcentralen. Det avdramatiserar hela processen, säger hon.
Vad gäller medarbetarna på hälsocentralerna är gensvaret också odelat positivt.
– Det fanns nog lite skepsis i början och oro för att specialistsjukvården skulle förskjuta ännu mer arbete till primärvården. Men det har blivit precis tvärtom. Detta är oerhört konstruktivt och minskar arbetsbördan för alla parter, säger Linda.
Martin framhåller att när en patient snabbt behöver mer högspecialiserad behandling som inte kan ges på hälsocentralen, som en pacemaker, kan han se till att det görs utan onödiga dröjsmål.
– Mina kontakter och ingångar i hjärtsjukvården kommer patienterna till godo och det gynnar alla, konstaterar han.

Nytänkande uppmuntras
Linda, Mohammad och Martin vill alla lyfta fram att Primärvården Västra Gästrikland är en förbättrings- och förändringsbenägen organisation, där goda idéer och exempel verkligen tas tillvara. Samverkan mellan kardiologin och primärvården är ett gott exempel på nytänkande utvecklingsarbete, som medarbetare själva driver. Dessutom finns en positiv anda och bra sammanhållning.
– Det är en väldigt bra arbetsplats, säger Mohammad, som först började på Hofors HC som stafettläkare, men trivdes så bra att han nu är kvar som ordinarie anställd. Vi har ett enormt roligt och omväxlande jobb, bra team och många roliga projekt som man kan vara med och driva!

Vi söker läkare till olika vårdcentraler. Klicka på jobben nedan för mer information och ansök.


Allmänspecialist till Hofors Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Allmänspecialist till Sandviken Södra Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

ST-läkare till Storvik Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Kardiologi – Primärvården Västra Gästrikland

Primärvården i Västra Gästrikland tillhör Region Gävleborg och består av ett flertal hälsocentraler och mottagningar i området. Verksamheten kännetecknas av utvecklingsarbete, alternativa arbetssätt, att personalens förslag tas tillvara samt teamarbete, där alla kompetenser är viktiga.
Förutom projektet för hjärtsvikt och andra hjärtsjukdomar i samverkan med kardiolog pågår flera olika andra processer. Bland annat har vi nyligen öppnat en samlad Astma-KOL-mottagning. Vi jobbar även med förskrivningsmönster av antibiotika och beroendeframkallande läkemedel, förbättrade diabetesflöden, och öppen fysioterapimottagning, ett projekt där fysioterapeuter skriver röntgenremisser. Här finns mycket att upptäcka.

Varmt välkommen till oss!

Läs mer på: www.regiongavleborg.se

Gemensam Astma-KOL-mottagning ger jämlik vård

Mija Forsberg, Therése Norrsken, Ida Lindgren med sonen Valter och Carolina Carlsson. Foto: Pernilla Wahlman
Mija Forsberg, Therése Norrsken, Ida Lindgren med sonen Valter och Carolina Carlsson. Foto: Pernilla Wahlman

Nu samlas alla astma-KOL-patienter under ett tak i Primärvården Västra Gästrikland. För medarbetarna betyder det ett stärkt teamarbete, ökad kompetens och att man kan ge en mer jämlik vård.
– Det är ett enormt bra initiativ, där man har lyssnat till våra synpunkter, säger allmänläkaren Therése Norrsken.

Projektet påbörjades för två år sedan, men på grund av pandemin öppnade mottagningen först nyligen. Upprinnelsen var att medarbetarna i primärvården upplevde att de hade svårt att ge en jämlik vård till sina astma-KOL-patienter. Hälsocentralerna hade mycket olika förutsättningar och på flera håll saknades spirometrar och utbildade astma-KOL-sjuksköterskor.
– Nu får patienterna likvärdig vård och ingen riskerar att hamna i kläm. Diagnostik, behandling och uppföljning blir mycket effektivare och säkrare, säger processledare Mija Forsberg, astma-KOL-allergi-specialistsjuksköterska.

Vi söker läkare till olika vårdcentraler. Klicka på jobben nedan för mer information och ansök.


Allmänspecialist till Sandviken Södra Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Allmänspecialist till Hofors Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

ST-läkare till Storvik Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Teamarbete
Fysioterapeuten Carolina Carlsson, som också hon är processledare, lyfter fram att mottagningen stärker samverkan mellan olika kompetenser.
– Vi har ett väldigt bra teamarbete där vi lär av varandra och bidrar med egna infallsvinklar. Det ger stora fördelar för såväl personalen som patienterna, säger hon och får medhåll av de övriga.
– Samarbetet mellan olika professioner blir ännu starkare. Ibland kan allmänläkarjobbet vara lite ensamt, men den här typen av initiativ bygger verkligen teamkänslan och gör jobbet så roligt, säger Therése Norrsken, som arbetar på Sandviken Södra HC.

Läkare roterar
Mottagningen lyder under Primärvården och har sina lokaler i Sandvikens sjukhus. Tre läkare på hälsocentraler i verksamhetsområdet är roterande konsulter och i övrigt arbetar sjuksköterskor, fysioterapeuter och hälsovetare på mottagningen.
– Med personal samlad på ett ställe, som enbart fokuserar på dessa patienter, blir det en mycket mer högkvalitativ vård. Tidigare har vi upplevt att tiden ofta naggats i kanten av annat, så att dessa patienter har blivit lidande, säger Ida Lindgren, allmänläkare på Sandviken Södra HC.
Alla fyra tycker att astma-KOL-mottagningen är ett bra exempel på hur man inom primärvården i Västra Gästrikland arbetar innovativt, och att ledningen är lyhörd för medarbetarnas synpunkter.
– Detta är bara ett exempel på utvecklingsarbete, säger de. Primärvården här är väldigt dynamisk och som medarbetare kan man verkligen vara med och driva förbättringar!

Vi söker läkare till olika vårdcentraler. Klicka på jobben nedan för mer information och ansök.


Allmänspecialist till Sandviken Södra Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Allmänspecialist till Hofors Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

ST-läkare till Storvik Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Astma-KOL-mottagning – Primärvården Västra Gästrikland

Sedan i höstas finns en gemensam astma-KOL-mottagning för patienter inom primärvården i Västra Gästrikland. Mottagningen samlar kompetens från flera professioner och bidrar till en högkvalitativ och jämlik vård för denna patientgrupp.
Projektet löper över två år och har redan fått en mycket positiv respons från såväl patienter som medarbetare.

Läs mer på: www.regiongavleborg.se

Snabb omställning av primärvårdens verksamhet

Torun Hall, chef för Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Foto: Staffan Claesson
Torun Hall, chef för Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Foto: Staffan Claesson

På kort tid har Nära vård och hälsa implementerat nya arbetssätt och rutiner för en trygg och säker vård, både för patienter med misstänkt covid-19 och för alla våra övriga patienter. Det säger Torun Hall, förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa i Region Uppsala.

Primärvården fyller en avgörande funktion med att minimera smittspridning och ta emot och diagnostisera patienter med luftvägssymptom på ett säkert sätt.
– Primärvården har snabbt ställt om sitt arbetssätt och har på kort tid implementerat nya rutiner. Alla vårdcentralerna i Nära vård och hälsa har pausat sina drop in-mottagningar till förmån för en ökad telefontillgänglighet och ett ökat antal digitala möten med patienter. Vi har även introducerat utvändiga undersökningsrum, säger Torun Hall.

Ökat per telefon och digitalt
Eftersom många patienter drar sig för att gå till vårdcentralen på grund av smittorisken har många vårdcentraler dramatiskt ökat sin tillgänglighet per telefon och via digitala vårdmöten. I Region Uppsala erbjuder Nära vård och hälsa även en digital ”corona-chatt” via 1177.
– Sjukfrånvaron bland våra medarbetare är högre än normalt. Vi har bland annat lånat medarbetare från Folktandvården för att bemanna den nystartade provtagningsenheten för covid-19-relaterad provtagning. Vi får också hjälp att bemanna yttre receptioner där vi fångar upp besökare med luftvägssymptom. Vi har även ökat läkarinsatserna gentemot äldre på särskilda boenden, säger Torun Hall.
Liksom i övriga vården har primärvården förstås patientgrupper som inte kan vänta på vård tills pandemin är över, exempelvis kroniskt sjuka och multisjuka patienter. En utmaning är därför att säkerställa att det finns resurser för att hantera både patienter med misstänkt covid-19 och dessa patientgrupper.

”Våra medarbetare har gjort fantastiska insatser hittills under pandemin”

Omställning till nya arbetssätt
– Våra medarbetare har gjort fantastiska insatser hittills under pandemin. De har varit beredda att med kort varsel ta sig an nya arbetsuppgifter och implementera nya rutiner och arbetssätt. För att orka med arbetssituationen långsiktigt är det viktigt att personalen ges möjlighet till en ordentlig sommarsemester, säger Torun Hall.
– Under Coronapandemin har vi tvingats fatta snabba beslut och verkligen satt vår förmåga till snabb omställning på prov. Vi har på ett effektivt sätt lyckats införa nya arbetssätt och rutiner som vi kan dra nytta av även i ett normaltillstånd. Samverkan över vårdgivargränserna är alltid viktigt, men under en pandemi ställs samverkansförmågan verkligen på sin spets. Under Coronapandemin har vi lyckats få till en god samverkan mellan de olika förvaltningarna inom Region Uppsala, hela primärvårdsnivån och länets åtta kommuner, säger Torun Hall.

Vi söker fler läkare till Nära vård och hälsa i Uppsala

Distriktsläkare till Uppsala Primärvård

Vill du vara med och utveckla den framtida nära vården tillsammans med oss?

Vi är 1 400 medarbetare som arbetar inom den nära vården i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna enheter och vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177 Vårdguiden. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.

Just nu söker vi fler distriktsläkare och läkare till våra enheter och vårdcentraler!

Distriktsläkare till:

Gimo vårdcentral

Gottsunda vårdcentral

Knivsta vårdcentral

Kungsgärdets vårdcentral

Skutskärs vårdcentral

Storvreta vårdcentral

Tierps vårdcentral

Verksamheten särskild vård

Äldrevårdsenheten

Östervåla vårdcentral


Distriktsläkare/Legitimerad läkare till Almunge vårdcentral

Distriktsläkare/Barnläkare till Gimo vårdcentral med filialer i Österbybruk och Alunda

Legitimerad läkare till Storvreta vårdcentral

Nära vård och hälsa Uppsala län

Vi satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal. Vi har vid sidan av din individuella utvecklingsplan även regelbundna utbildningsdagar för kompetensutveckling. Det gör att du ingår i ett stort nätverk med kunniga kollegor. Goda möjligheter till kompetensutveckling och egen forskning, bland annat kopplat till våra Akademiska vårdcentraler.

Slutbetänkande om nära vård utifrån individens behov

Anna Nergårdh, disputerad hjärtläkare och internmedicinare, som lett regeringsutredningen ”God och nära vård”. Foto: Regeringskansliet / Nils Petter Nilsson
Anna Nergårdh, disputerad hjärtläkare och internmedicinare, som lett regeringsutredningen ”God och nära vård”. Foto: Regeringskansliet / Nils Petter Nilsson

Framtidens nära vård kräver en förändrad definition av öppen och sluten vård, ökad samverkan mellan kommuner och regioner samt omdisponering av resurser på såväl statlig som kommunal nivå. Det framgår av slutbetänkandet i regeringsutredningen ”God och nära vård”, som presenterades i mars 2020.

Utredningens slutbetänkande fokuserar bland annat på hur definitionen av sluten och öppen vård behöver förändras, samverkan och hur vi kan skapa ett hälso- och sjukvårdssystem som utgår från individens behov och hänger ihop över kommun- och regiongränserna.
– Vi har bland annat tittat på ändamålsenligheten med den nuvarande indelningen i öppen- och slutenvård. Det befintliga beskrivningssystemet är uppbyggt utifrån slutenvårds- och sjukhuslogik och utgör ett strukturellt hinder för omställningen till nära vård. Vi föreslår därför att Socialstyrelsen bör se över dessa indelningar, säger Anna Nergårdh, disputerad hjärtläkare och internmedicinare, som lett utredningen. Hon har tidigare även varit verksamhetschef på ett stort akutsjukhus, chefläkare och biträdande landstingsdirektör i Stockholms läns landsting.

”Vi har försökt betrakta sjukvården utifrån ett patientperspektiv”

Utifrån ett patientperspektiv
– Många av våra förslag syftar till att införa begreppet personcentrerad vård i lagstiftningen. Vi har försökt betrakta sjukvården utifrån ett patientperspektiv snarare än ett huvudmannaperspektiv, och ger förslag på hur lagstiftningen kan se ut för att hälso- och sjukvården ska hänga ihop på ett bra sätt för patienten, säger Anna Nergårdh.
Utredningen föreslår även en stärkt samverkan kring kompetensförsörjning, utbildningsfrågor och krisberedskap mellan kommuner och regioner. Det kan även bli vanligare att regionen bedriver hälso- och sjukvård i kommunernas lokaler, vilket bland annat görs på Gotland.
I slutbetänkandet föreslås bland annat att regioner och kommuners ansvar vad gäller behovet av platser för verksamhetsförlagd utbildning ska tydliggöras genom en ny lag. Utredningen föreslår också att det bör etableras förutsättningar för livskraftig och uthållig forsknings- och utbildningsverksamhet även utanför de traditionella miljöerna i regionerna och kommunerna.

Statlig finansiering krävs
Vad gäller finansiering och resursfördelning tror Anna Nergårdh att det kan bli svårt för enskilda regioner och kommuner att genomföra omställningen till nära vård på egen hand. Hon anser att staten behöver bidra med finansiering via överenskommelser med SKR. Samtidigt räcker det inte med beslut på statlig nivå. Även kommunerna behöver fatta beslut som innebär en omdisponering av resurser.
– Tydliggörande av ansvar och rollfördelning när kommunen och regionens medarbetare möts hemma hos patienter föreslås också, liksom ett namnbyte från hemsjukvård till hälso-och sjukvård i hemmet. Namnbytet bör betraktas som ett tydliggörande att den kommunala hälso- och sjukvården ställer samma krav på kompetens och resurser som andra typer av vård, säger Anna Nergårdh.

Involvera medarbetarna
– Många läkare undrar om den här omställningen innebär minskade resurser i akutsjukvården. Anna Nergårdh betonar att akutsjukvården alltid kommer att ha sin plats i hälso- och sjukvårdssystemet och omställningen ger akutsjukvården större möjligheter att fokusera på det den är till för. Eftersom omställningen till nära vård är ett paradigmskifte vill jag även understryka vikten av att involvera sjukvårdens medarbetare i samtliga förändringar som genomförs, säger Anna Nergårdh.

Patientens livsberättelse central i ny vårdmodell

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
I en ny vårdmodell i Alaska satsar man på att komma nära patienter och höra deras livsberättelse. Dessutom har man tagit in chefer från servicebranschen – och bannlyst kontoren.

Vid den Nationella primärvårdskonferensen i Göteborg 1–2 oktober 2019 talade Douglas Eby från Southcentral foundation om Nuka system of care Alaska, som utgår från människans behov och förutsättningar.
– Det mänskliga mötet är extremt viktigt. När vi träffar någon för första gången är det den stora livsberättelsen som är viktig. Var kommer du ifrån, vad har hänt i livet? Hur har de format mål, värderingar och tankesätt? Det handlar om att förstå kontexten. När man sedan har skapat en relation blir det viktigaste att förstå patientens tankesätt i stunden. Vad är det de tror händer dem, vad tror de orsakar besvären och vad hoppas de att läkaren ska kunna hjälpa till med. Gemensamma mål ökar nöjdheten hos patienterna, säger Douglas Eby.

Principerna som vi byggt Nuka på kan användas var som helst

Behandlas som proffs
Centralt i arbetssättet på Nuka är också att skapa passionerade medarbetare – utan att peka med hela handen.
– Dels måste man beakta det som motiverar och vad personen vill uppnå. Dels måste de behandlas som de proffs de är. De ska följa filosofin, se till att resultaten blir som önskat. Men däremellan ska de själva bestämma hur de gör i sitt dagliga arbete för att nå dit.

Inga kontor
För 15 år sedan beslutade man att anställa nästan alla chefer från andra servicebranscher.
– Vi rekryterade från detaljhandel, catering, hotellbranschen. De hade ingen medicinsk bakgrund alls. Flera av dem undrade varför chefer gömmer sig på sina rum med stängda dörrar. Det verkar inte vettigt, om man jobbar i servicebranschen. Chefen måste vara på ”golvet” och se vad som händer. Wow, vilken stor förändring tänkte jag. Men vi provade och sedan implementerade vi det överallt. Så i hela vårt sjukhus finns inte ett enda kontor, för någon.

Fungerar överallt
Kan arbetssättet verkligen fungera här i Sverige?
– Du måste känna till den lokala kulturen, vilka värderingar som gäller och vilken kultur som existerar. Men principerna som vi byggt Nuka på kan användas var som helst, säger Douglas Eby.

Douglas Eby, Southcentral foundation. Foto: Närhälsan/VGR
Douglas Eby, Southcentral foundation. Foto: Närhälsan/VGR

Vård på distans har självklar roll i nära vård

Peter Berggren, chef för Glesbygdsmedicinskt centrum och närsjukvårdschef i Södra Lappland. Foto: Malin Grönborg
Peter Berggren, chef för Glesbygdsmedicinskt centrum och närsjukvårdschef i Södra Lappland. Foto: Malin Grönborg
Digital vård på distans fyller en nyckelfunktion i den nära vården. Sensorer som gör det möjligt för exempelvis kroniskt sjuka patienter att själva följa och övervaka sin hälsa är ett exempel på en lösning som kan göra stor skillnad för såväl patient som sjukvård.

– Utvecklingen av den nära vården är otroligt viktig, den kommer att styra utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. Den goda och nära vården kommer att genomsyra det utvecklingsarbete som bedrivs ute i regionerna under de kommande åren, säger Peter Berggren, chef för Glesbygdsmedicinskt centrum och närsjukvårdschef i Södra Lappland.

Tålamod och envishet
Han betraktar tålamod och envishet som de två mest avgörande egenskaperna för att omställningen till en nära vård ska kunna förverkligas.
– Det krävs en medvetenhet om hur framtidens patientdemografi kommer att se ut. Den utgör grunden till en ökad insikt om vad som krävs för att bemanna och använda våra resurser rätt i den nära vården. Samverkan är att nyckelord. Kommuner och regioner måste sätta sig ner och fundera kring hur framtidens vård behöver designas för att svara mot behoven, säger Peter Berggren.

Deras viktigaste uppgift är att skapa digitala vårdlösningar som matchar den nära vårdens arbetssätt och vårdprocesser

Han betonar vikten av att digital expertis ansluter redan på planeringsstadiet för den nära vården. Deras viktigaste uppgift är att skapa digitala vårdlösningar som matchar den nära vårdens arbetssätt och vårdprocesser.
– Glesbygdsmedicinskt centrum har nyligen kartlagt 24 digitala lösningar för vård och omsorg från samtliga nordiska länder. Peter Berggren liknar det vid ett smörgåsbord för regioner som vill ta del av digitala vårdlösningar som möter deras behov.

Framgångsrika nordiska exempel
– Ett exempel på en digital lösning som kan göra verklig nytta finns i Norge, där man tillämpar ett strukturerat system för nationell implementering av distansvårdslösningar. Det kan användas även i Sverige framöver. Ytterligare goda exempel finns i Norge, där man utrustat dementa med GPS, vilket gör att de kan röra sig på egen hand utomhus i ett begränsat område. I Danmark genomfördes även ett framgångsrikt projekt där man kopplade upp gravida med en riskgraviditet till sjukhuset, vilket ökade patienternas trygghet och minskade antalet akuta besök, säger han.