Etikettarkiv: Psykiatri

Biologiskt, psykiskt och socialt perspektiv i psykiatrin

Pia Rydell, psykiatriker och verksamhetschef på Psykiatri Psykos, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Ines Sebalj

Psykiatrin är ett medicinskt fält som ger läkare en möjlighet att betrakta patienten utifrån ett biologiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Psykiatrin är ett dynamiskt och mångfasetterat fält med många utvecklingsvägar för läkare, såväl kliniskt som inom ledarskap och forskning.

Läkare som väljer att specialisera sig inom psykiatri lämnar inte den somatiska aspekten av läkaryrket. Det somatiska och biologiska perspektivet är tvärtom helt centralt att ha med sig i det dagliga arbetet som psykiatriker eftersom många biologiska sjukdomar har psykiska implikationer. Psykiatriker kan välja att arbeta inom exempelvis BUP, rättspsykiatrin, äldrepsykiatrin eller vuxenpsykiatrin.
– Psykiatrin är ett brett och mångfasetterat medicinskt fält där jag som läkare får möjlighet att kombinera mitt intresse för samhällsfrågor, juridik och medicin. Som psykiatriker finns många valmöjligheter och möjlighet till ytterligare specialisering inom olika delar av psykiatrin, säger Pia Rydell, psykiatriker och verksamhetschef på Psykiatri Psykos, Sahlgrenska universitetssjukhuset samt ordförande i Västra Götalandsregionens samordningsråd för vuxenpsykiatri.

”Som psykiatriker bör man vara intresserad av människors psykiska välbefinnande och hälsa.”

Bota symptom och lidande
I sin roll som psykiatriker har Pia Rydell mött många människor som ställs utanför samhället på grund av sin psykiatriska problematik. Arbetet har gett henne en ökad förståelse för utanförskap och vad det kan innebära för en människa.
– Samtidigt känns det väldigt meningsfullt att kunna hjälpa människor, att bota symptom och reducera lidande. Som psykiatriker arbetar man i allmänhet i team tillsammans med andra professioner. Psykiatrin är dessutom ett mycket forskningsintensivt medicinskt fält, vilket innebär goda möjligheter att exempelvis kombinera klinisk tjänstgöring med forskning. Det är spännande att verka i ett så föränderligt fält där det ständigt kommer nya rön, säger Pia Rydell.

Lämpar sig som ledare
– Som psykiatriker bör man vara intresserad av människors psykiska välbefinnande och hälsa, ha en förståelse för kroniskt sjuka människors utsatta livssituation och ha ett intresse för läkemedelsfrågor, forskning, ledarskap och teamarbete, säger Pia Rydell.
Pia Rydell anser även att läkare har en kompetens som gör att de generellt sett lämpar sig väl som ledare och chefer, såväl kliniskt som på en mer övergripande nivå i sjukvården och i samhället i stort. Som psykiatriker har du en väldigt god start på din chefskarriär då utbildningen och tjänstgöringen lär dig att bland annat samtala med medmänniskor och hantera svåra och komplexa situationer som kräver att du är handlingskraftig.

Kreativitet viktig aspekt av psykisk sjukdom

Simon Kyaga har ägnat många år åt att fördjupa sig i sambandet mellan kreativitet och psykiska besvär.

Psykiatern Simon Kyaga är tillsammans med Jonas Mattsson bokaktuell på temat kreativitet och ”galenskap”.
– Läkare ska uppmuntra till kreativitet, säger han.

I boken ”Ekvilibirum” undersöker Simon Kyaga sambandet mellan kreativitet och psykisk sjukdom.
– Vi beskriver idén om att det i sambandet mellan kreativitet och psykisk sjukdom finns ett optimum, en optimal balans mellan friskt och sjukt som skapar förutsättningar för kreativitet, säger han.
Kan man som läkare använda sig av en patients kreativitet?
– Det finns behandlingsmetoder där man arbetar med patientens kreativitet. Till exempel finns stöd för konstterapi för vissa syndrom, som schizofreni. Man ska också vara medveten om att det finns behandlingar som mer eller mindre försämrad kreativiteten, som antipsykotiska läkemedel och litium, och att det är viktiga frågor, inte bara för de som arbetar professionellt med sin kreativitet. Det är en viktig del av att vara människa, säger Simon Kyaga.

”Det finns en optimal balans mellan friskt och sjukt som skapar förutsättningar för kreativitet.”

Måste lyssna
Vissa läkemedel kan göra det svårare att generera nya idéer.
– Har man bipolära skov så är det destruktivt och svårt att skapa något över huvud taget som konstnär, men i en studie där man frågade konstnärer retroaktivt om litium sa majoriteten att det ändå fungerat bättre. Poängen är att man måste lyssna på den enskilda individen. Det är ganska lite studerat i den här frågan, säger Simon Kyaga.

Finns en potential
Han tror att kreativiteten skulle kunna tas tillvara i större utsträckning.
– Man skulle kunna göra så mycket mer för att göra vardagen mer relevant för personer med olika former av psykiska svårigheter. Det är ett ädelt syfte att göra det mer meningsfullt, men jag tror att man kan vara mer ambitiös än så. Vi har till exempel tittat på ADHD och där har man kunnat se att det verkar vara förknippat med större förmåga att ha idéer. Det finns en potential hos en stor grupp men de måste också få möjlighet att samarbeta med personer som är bättre på att planera och fullfölja. Det bör vara meningsfullt för samhället i stort.

Psykiatri – bred specialitet som vårdar både kropp och själ

Yara Mohammed, ST-läkare på Psykiatri Psykos, och Robert Sigström, specialist på kliniken för kognition och äldrepsykiatri vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Carl-Henrik Trapp
Yara Mohammed, ST-läkare på Psykiatri Psykos, och Robert Sigström, specialist på kliniken för kognition och äldrepsykiatri vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Carl-Henrik Trapp

– Jag valde att göra ST inom psykiatri eftersom det är en specialitet som tar ett helhetsgrepp om patienterna och deras mående. Det vi gör på jobbet varje dag kan verkligen förändra människors liv, säger Yara Mohammed, ST-läkare på Psykiatri Psykos vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Det var inte helt självklart att Yara Mohammed skulle specialisera sig inom psykiatri. Extrajobbet på psykoskliniken under studietiden ledde in på nya spår.
– Jag valde mellan allmänmedicin och psykiatri. Att det blev det senare beror på att psykiatri är en blandning av både och, plus att jag blev fascinerad och intresserad av patientgruppen som är både utmanande och givande, säger Yara som sedan 2019 är ST-läkare på Sahlgrenskas psykosklinik. Liksom alla ST-läkare inom psykiatrin har Yara både en mentor och en handledare som är specialistläkare.
– Vi har även ST-dagar på min klinik där vi träffas regelbundet för att stämma av det som händer i verksamheten och diskutera olika frågor som dyker upp längs vägen. Under dessa dagar planeras också studiebesök, föreläsningar och grupphandledning.
Även hennes kollega, Robert Sigström, som är specialist på kliniken för kognition och äldrepsykiatri, fastnade för psykiatri tidigt i karriären.
– Jag var intresserad av forskning och redan efter andra terminen tog jag kontakt med professor Ingemar Skoog. Mötet ledde fram till att jag kom med i hans forskargrupp och började doktorera. När jag var klar med AT-tjänstgöringen föll det sig naturligt att stanna kvar på samma klinik. Sedan dess har jag även gjort ST på kliniken, där jag numera jobbar som psykiatriker.

Specialistläkare sökes till Nordhemskliniken med avdelning 365. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Är du ST-läkare? Välkommen till Psykiatri kognition och äldrepsykiatri. Klicka här för mer information och ansök

Specialistläkare i psykiatri till Substitutionsmottagningarna

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster inom psykiatrin

Utvecklande
Robert är därmed inne på sitt sextonde år i verksamheten. Att han stannat så länge beror mycket på de goda möjligheterna till forskning och utveckling.
– Det är en klinik där det anses viktigt att vi läkare ges möjlighet att forska och bedriva utbildning av nya kollegor. Klinikens stora yrkesmässiga utrymme har stor del i att jag aldrig känt behov av att söka mig någon annanstans.
För framtiden siktar Robert på att fortsätta utvecklas som psykiatriker och samtidigt bidra till att bredda forskningen som sker på kliniken.
– Eftersom Sahlgrenska är ett universitetssjukhus finns det många kliniska forskare även inom närliggande discipliner och som man kanske har gemensamma patienter med. Detta bäddar för spännande samarbeten, samtidigt som det ökar möjligheterna till både viktig forskning och bättre vård.

Ledarspår
Yaras karriärplaner handlar i första hand om att slutföra ST-utbildningen, men på sikt kan hon tänka sig en chefskarriär.
– Här finns många möjligheter att utvecklas i olika riktningar. Idag har jag ett delat ansvar för ST-gruppens ST-dagar och har rollen som psykosklinikens representant i läkemedelsgruppen. Jag stortrivs med dessa uppdrag och vill gärna fortsätta utvecklas inom ledarspåret.
Till andra läkare som funderar på en karriär inom psykiatrin i allmänhet och på Sahlgrenskas psykosklinik i synnerhet vill Yara säga att det inte är något att tveka om!
– Om man är en person som trivs med att arbeta brett och är intresserad av både somatik och människan bakom symtomet, så ska man definitivt ge psykiatrin en chans. Här handlar det om så mycket mer än att bara vårda det rent kroppsliga eller psykiska. Livet utanför sjukhuset och det sociala nätverket påverkar måendet, och vår uppgift är att behandla hela människan, inte bara psykosen.

Gör skillnad
Hon får medhåll av Robert som påpekar att många kanske tror att det är svårt att göra skillnad när man jobbar inom psykiatrin.
– Det tycker inte jag, tvärtom, våra insatser kan ge stor effekt. Ibland kan det vara långa förlopp men ofta kan vi se resultat ganska fort. Visst, det finns vissa tillstånd som till exempel demenssjukdomar hos äldre som vi ännu inte kan bota, men inom det området händer det just nu enormt mycket spännande saker. Äldrepsykiatri är en framtidsbransch och fler läkare borde ta chansen att vara med på den resan!

Specialistläkare sökes till Nordhemskliniken med avdelning 365. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Är du ST-läkare? Välkommen till Psykiatri kognition och äldrepsykiatri. Klicka här för mer information och ansök

Specialistläkare i psykiatri till Substitutionsmottagningarna

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster inom psykiatrin

Psykiatri – Sahlgrenska universitetssjukhuset

Psykiatrin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset är uppdelad på fem olika kliniker:
Psykiatri Affektiva, Verksamhet Beroende, Psykiatri Psykos, Psykiatri Kognition och Äldrepsykiatri samt Rättspsykiatri. Med våra kompetenser kompletterar vi varandra och kan erbjuda våra patienter moderna och individanpassade behandlingsmetoder.

www.sahlgrenska.se

Tillsammans skapar vi framtidens psykiatri

Karl Engström, biträdande verksamhetschef och överläkare i psykiatri, och Josefin Mogard, överläkare i psykiatri på beroendemottagningen och ST-studierektor inom psykiatrin i Region Gävleborg. Foto: Alexander Lindström
Karl Engström, biträdande verksamhetschef och överläkare i psykiatri, och Josefin Mogard, överläkare i psykiatri på beroendemottagningen och ST-studierektor inom psykiatrin i Region Gävleborg. Foto: Alexander Lindström

Inom vuxenpsykiatrin i Region Gävleborg pågår ett medarbetardrivet och dynamiskt förändringsarbete som ska mynna ut i framtidens psykiatriska vård. Här har läkare goda möjligheter att påverka såväl sin egen karriär som den övergripande verksamhetsutvecklingen och den kontinuerliga vårdutvecklingen.

–Arbetet med att skapa framtidens psykiatri i Region Gävleborg är en del av omställningen till en god och nära vård. Ett långsiktigt och regionövergripande arbete med fokus på att forma verksamheten utifrån patienternas behov, där arbetet fortskrider och formas vartefter vi testar och utvärderar arbetssätt och idéer. Att våra medarbetare är medskapare av framtidens vuxenpsykiatri i regionen är centralt i detta, säger Karl Engström, biträdande verksamhetschef och överläkare i psykiatri i Region Gävleborg.
Han fastnade för psykiatrin i samband med sin AT-tjänstgöring i Region Gävleborg och inkluderades i olika verksamhetsutvecklingsprojekt när han inledde sin ST-tjänstgöring.
–Här ges jag utrymme att utvecklas genom att ta mig an nya ansvarsområden och roller. Samtidigt har jag fått ett väldigt gott stöd i min utvecklingsresa till min nuvarande roll som biträdande verksamhetschef.
Ett exempel på hur psykiatrin har anpassats utifrån patienternas behov är det faktum att beroendevården, som tidigare varit en del av primärvården, numera i stället är en del av psykiatrin.
– Det underlättar vården av patienter som i många fall har både beroendeproblematik och psykiatriska vårdbehov, säger Josefin Mogard, överläkare på vuxenpsykiatrins beroendemottagning och ST-studierektor inom psykiatrin i Region Gävleborg.

Formar sin egen framtid
Josefin Mogard gjorde sin ST-tjänstgöring inom psykiatrin på Gävle sjukhus och valde därefter att stanna kvar.
– Det finns en utpräglad lyhördhet för idéer och förslag som på olika sätt kan förbättra verksamheten och utveckla psykiatrin. Det gemensamma arbetet med att utveckla framtidens psykiatri är ett bra exempel, det genererar delaktighet och stärker sammanhållningen. Det här är en lagom stor verksamhet där jag som läkare ges möjlighet att forma min egen framtid, med korta beslutsvägar och personlig kontakt över avdelningsgränserna. Jag har exempelvis själv varit med och format min tjänst, som kombinerar klinisk tjänstgöring med utbildningsfrågor, vilket jag brinner för, säger Josefin Mogard.

Anna Svensson, överläkare vid Beroendecentrum i Hälsingland. Foto: Yvonne Ekholm
Anna Svensson, överläkare vid Beroendecentrum i Hälsingland. Foto: Yvonne Ekholm

Tilläggsspecialisering mot beroende
Anna Svensson, överläkare vid Beroendecentrum i Hälsingland, håller med om att man som läkare ges bra möjligheter inom psykiatrin.
– Jag sökte mig till Region Gävleborg i samband med min AT-tjänstgöring 2007 och har sedan dess gjort min ST-tjänstgöring i psykiatri och bland annat arbetat som läkarchef. Nu gör jag en tilläggsspecialisering mot beroendemedicin, säger Anna Svensson.
Hon trivs bra i regionen och uppskattar möjligheten att kunna välja inriktning på arbetet utifrån sina förutsättningar och intresseområden. Region Gävleborg är en stödjande arbetsgivare som öppnar upp för många olika utvecklingsvägar.

Balans mellan arbete och fritid
– Det har givits goda förutsättningar att få en bra balans mellan arbete och fritid under de hektiska småbarnsåren. Samtidigt så finns det goda möjligheter att vidareutbilda sig och bygga på sin kompetens. Jag gillar också att psykiatrin i vår region präglas av ständig utveckling. Beroendesjukvården står inför stora förändringar, inte minst som följd av den statliga samsjuklighetsutredningen. Jag ser fram emot att få vara med och forma framtidens beroendevård tillsammans med mina arbetskamrater, säger Anna Svensson.

Vuxenpsykiatrin – Region Gävleborg

Består av heldygns- respektive öppenvård på flera orter. Vuxenpsykiatriska mottagningar och avdelningar finns i Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Sandviken och Söderhamn. Beroendevården tillhör även vuxenpsykiatrin, vilket underlättar vården av patienter som i många fall har både beroendeproblematik och psykiatriska behov.

regiongavleborg.se

Evidensbaserat arbete i rollen som psykiatriker på WeMind

Roger Johansson, specialistläkare i psykiatri på WeMinds mottagning i Göteborg. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto
Roger Johansson, specialistläkare i psykiatri på WeMinds mottagning i Göteborg. Foto: Lisa Jabar / AnnalisaFoto

På WeMind, Sveriges största privata leverantör av psykiatrisk vård, erbjuds psykiatriker ett tydligt avgränsat uppdrag med fullt fokus på patientmötet. WeMind karakteriseras av ett strukturerat och evidensbaserat arbetssätt, decentraliserat ledarskap, korta beslutsvägar och kontinuerliga uppföljningar av behandlingsresultaten.

– Som psykiatriker på WeMind har jag ett tydligt avgränsat uppdrag med patientmötet i fokus, och lägger mindre än en timme per vecka på behandlingskonferenser. I den offentliga psykiatrin träffade jag betydligt färre patienter och fick lägga mer tid på behandlingskonferenser, säger Roger Johansson, specialistläkare i psykiatri på WeMinds mottagning i Göteborg.

Utfall av samtliga behandlingar
WeMind drivs utifrån visionen att förbättra den psykiatriska vården. En faktor som utmärker WeMinds verksamhet är därför att mottagningarna kontinuerligt följer upp behandlingsresultatens effekt. De mäter utfall av såväl läkemedelsbehandling som psykologisk behandling, vilket stärker evidensen och kvaliteten.
– Det ger oss möjlighet att jämföra olika mottagningar och behandlingsalternativ. Vi kan även göra jämförelser på behandlarnivå och kan i slutänden erbjuda varje patient det behandlingsalternativ som enligt evidensen ger bäst resultat, säger Roger Johansson.

Jobba som läkare hos oss. Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Korta beslutsvägar
En faktor som han uppskattar med WeMind är det decentraliserade ledarskapet, vilket ger korta beslutsvägar.
– Som medarbetare på WeMind blir jag väl omhändertagen. Jag erbjuds bland annat kontinuerlig kompetensutveckling. Jag uppskattar också att WeMind är en platt organisation. Om jag eller någon av mina kollegor har ett förbättringsförslag så kan vi ofta testa det direkt, säger Roger Johansson.
Många ST-läkare i allmänmedicin väljer att göra sin randutbildning i psykiatri hos WeMind. För mer än 70 procent av ST-läkarna i Göteborgsregionen är WeMinds mottagning förstahandsvalet när det gäller just psykiatrisk randutbildning.
– Vi arbetar i team och har stor respekt för varandras kompetens. Om en psykiatriker bedömer att en patient är i behov av psykologisk behandling behöver jag inte argumentera för min sak. Detsamma gäller om en psykolog bedömer att en patient är i behov av läkemedelsbehandling, säger Roger Johansson.

WeMind

WeMind är en av Sveriges största privata leverantörer av psykiatrisk vård. Idag ansvarar WeMind för delar av öppenvårdspsykiatrin i tre regioner: Västra Götaland, Region Stockholm och Region Skåne. WeMind har sammanlagt 13 mottagningar med 350 anställda.

wemind.se

Integrerad vuxenpsykiatri och beroendevård

Mathias Sjöberg, överläkare på beroendeteamet och mottagningsteamet och Charlotta Munck, överläkare och medicinskt ledningsansvarig på psykiatri och beroendemottagningen på Tiohundra. Foto: Mia Lewell
Mathias Sjöberg, överläkare på beroendeteamet och mottagningsteamet och Charlotta Munck, överläkare och medicinskt ledningsansvarig på psykiatri och beroendemottagningen på Tiohundra. Foto: Mia Lewell

Med ett nytt och verklighetsnära sätt att arbeta, där både vuxenpsykiatri och beroendeproblematik finns på samma enhet, jobbar Psykiatri- och beroendemottagningen inom vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje individanpassat för både patienter och medarbetare.

Charlotta Munck, överläkare och medicinskt ledningsansvarig samt chef för enheten, ser stora fördelar med att det för patienten bara är en väg in, oberoende av problematik man söker för.
– Här möts de sedan av olika specialiserade team beroende på vilken hjälp de behöver. Att vi har olika expertis samlade under samma tak gör att patienterna tillfälligt kan byta vårdteam. Hade vården varit uppdelad på olika kliniker hade det varit betydligt svårare med sådana förflyttningar. Här kan vi jobba med helheten, med de problem som faktiskt finns.

Vi söker en psykiater till Psykiatri- och beroendemottagningen i Norrtälje. Klicka här för mer information och ansök

Typ av vårdbehov kan variera
Det är inte ovanligt att de upptäcker att patienter som vårdas inom den psykiatriska delen har underliggande beroendeproblematik.
– Då kan vi under en period flytta den patienten till vårdteamet för beroendeproblematik och rikta behandlingen mot beroendesjukdomen innan de sedan kommer tillbaka till något av de mer psykiatriskt inriktade behandlingsteamen, berättar Mathias Sjöberg, överläkare på beroendeteamet och mottagningsteamet.
Den nära samverkan mellan de olika vårdteamen är mycket uppskattad av alla medarbetare som upplever att de breddar sin kompetens, lär av varandra och får nya kunskaper, samtidigt som de gör stor nytta för patienten.
– Den kombinerade vårdformen är ett av skälen till att jag sökte mig hit och det gör mycket gott inombords att märka hur bra det fungerar. Jag uppskattar också mycket det lösningsorienterade förhållningssättet vi har här, som både handlar om att möta patientens behov och att underlätta arbetet för medarbetarna, fortsätter han.

Hög tillgänglighet
Att mottagningen ligger i Norrtälje är en stor fördel av flera skäl.
– Vi märker tydligt av den mindre stadens alla fördelar, det är nära till allt och alla. Samverkan med myndigheter och kommunala enheter som biståndsenheten och missbruksenheten fungerar verkligen bra. Inställningen överallt är att detta löser vi. Norrtälje ligger också på bekvämt pendlingsavstånd från Stockholm, det går direktbussar hit, så det är inga problem att ta sig hit vare sig för patienter eller medarbetare, förklarar Charlotta Munck.

Vi söker en psykiater till Psykiatri- och beroendemottagningen i Norrtälje. Klicka här för mer information och ansök

Psykiatri- och beroende­mottagningen Tiohundra

På Tiohundras vuxenpsykiatriska mottagning är vuxenpsykiatrin och beroendevården integrerade. Det genererar goda behandlingsresultat och en utvecklande arbetsmiljö.
Vårdbolaget Tiohundra ägs av Region Stockholm och Norrtälje kommun. Med sjukvård och omsorg i samma företag är Tiohundra unikt i Sverige.

www.tiohundra.se

Snabb utveckling och valmöjligheter i psykiatrin

Martin Hultén, psykiatriker och chefläkare på enheten för Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Region Skåne.

För läkare som öppnar dörren till den psykiatriska specialiteten öppnas samtidigt en hel värld av möjligheter. Psykiatrin är mångfasetterad och behovet av psykiatriker är och förblir stort. Möjligheten att kombinera klinik och forskning är goda och valmöjligheterna många.

En gemensam nämnare för all psykiatrisk vård är möjligheten att betrakta patienten ur ett biologiskt, psykiskt och socialt perspektiv.
– Situationen i psykiatrin är för tillfället relativt ansträngd på grund av personalbrist. Många verksamheter har svårt att hålla vårdavdelningar i gång och vårdplatser öppna, i synnerhet under sommaren. Det råder fortfarande en viss brist på psykiatriker, även om antalet nya psykiatriker har ökat på senare år, säger Martin Hultén, psykiatriker och chefläkare på enheten för Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Region Skåne. Han är även ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen och sammankallande i Nätverket för chefläkare i psykiatrin.

Kraftigt ökat söktryck till BUP
Han anser att psykiatrin som verksamhet har kommit relativt lindrigt undan under pandemiåren. I början av pandemin såg området inget direkt ökat söktryck, medan man under det andra året såg ett mer normaliserat söktryck till de flesta verksamheter, med undantag av BUP där söktrycket på senare år har ökat kraftigt. Ökningen följer, enligt Martin Hultén, ett långsiktigt nationellt mönster av ökad psykisk ohälsa bland barn och unga.
– Antalet digitala patientkontakter ökade självklart även i psykiatrin under pandemin. I synnerhet öppenvårdsbesök, främst uppföljnings- och återbesök, har med framgång gjorts digitalt, säger han.

”Det somatiska och biologiska perspektivet är helt centralt att ha med sig i det dagliga arbetet som psykiatriker.”

Dynamiskt fält med forskning
En av de faktorer som fick Martin Hultén att utbilda sig till psykiatriker var möjligheten att få fördjupa sig i hur den mänskliga hjärnan fungerar, att få studera mänskligt beteende och att kunna verka i ett dynamiskt fält som präglas av intensiv forskning och många nya genombrott i form av innovativa behandlingar.
Psykiatriker erbjuds en mångfald av valmöjligheter. De kan arbeta inom vuxenpsykiatrin, BUP, beroendevården eller rättspsykiatrin. Öppen- eller slutenvård är ytterligare alternativ och möjligheterna att kombinera klinik och forskning är goda. Psykiatriker kan dessutom fortsätta utvecklas under hela sin karriär genom olika subspecialiteter, som psykosvård, ångestsjukdomar eller affektiva sjuk­domar.

Tid till samtalet
– Läkare som väljer att specialisera sig inom psykiatri lämnar inte den somatiska aspekten av läkaryrket. Det somatiska och biologiska perspektivet är tvärtom helt centralt att ha med sig i det dagliga arbetet som psykiatriker eftersom många biologiska sjukdomar har psykiska implikationer. Som psykiatriker har man förmånen att betrakta patienten utifrån ett helhetsperspektiv som inkluderar social, biologisk och psykisk hälsa. I psykiatrin finns dessutom ofta mer tid till samtalet och mötet med patienten. Just samtalet är ju ett av våra viktigaste verktyg, avslutar han.

Modernt sätt att jobba integrerat

Mathias Sjöberg, överläkare på beroendeteamet och mottagningsteamet och Charlotta Munck, överläkare och medicinskt ledningsansvarig på psykiatri och beroendemottagningen på Tiohundra. Foto: Mia Lewell
Mathias Sjöberg, överläkare på beroendeteamet och mottagningsteamet och Charlotta Munck, överläkare och medicinskt ledningsansvarig på psykiatri och beroendemottagningen på Tiohundra. Foto: Mia Lewell

Med ett nytt och verklighetsnära sätt att arbeta, där både vuxenpsykiatri och beroendeproblematik finns på samma enhet, jobbar Psykiatri- och beroendemottagningen inom vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje individanpassat för både patienter och medarbetare.

Charlotta Munck, överläkare och medicinskt ledningsansvarig samt chef för enheten, ser stora fördelar med att det för patienten bara är en väg in, oberoende av problematik man söker för.
– Här möts de sedan av olika specialiserade team beroende på vilken hjälp de behöver. Att vi har olika expertis samlade under samma tak gör att patienterna tillfälligt kan byta vårdteam. Hade vården varit uppdelad på olika kliniker hade det varit betydligt svårare med sådana förflyttningar. Här kan vi jobba med helheten, med de problem som faktiskt finns.

Typ av vårdbehov kan variera
Det är inte ovanligt att de upptäcker att patienter som vårdas inom den psykiatriska delen har underliggande beroendeproblematik.
– Då kan vi under en period flytta den patienten till vårdteamet för beroendeproblematik och rikta behandlingen mot beroendesjukdomen innan de sedan kommer tillbaka till något av de mer psykiatriskt inriktade behandlingsteamen, berättar Mathias Sjöberg, överläkare på beroendeteamet och mottagningsteamet.
Den nära samverkan mellan de olika vårdteamen är mycket uppskattad av alla medarbetare som upplever att de breddar sin kompetens, lär av varandra och får nya kunskaper, samtidigt som de gör stor nytta för patienten.
– Den kombinerade vårdformen är ett av skälen till att jag sökte mig hit och det gör mycket gott inombords att märka hur bra det fungerar. Jag uppskattar också mycket det lösningsorienterade förhållningssättet vi har här, som både handlar om att möta patientens behov och att underlätta arbetet för medarbetarna, fortsätter han.

Hög tillgänglighet
Att mottagningen ligger i Norrtälje är en stor fördel av flera skäl.
– Vi märker tydligt av den mindre stadens alla fördelar, det är nära till allt och alla. Samverkan med myndigheter och kommunala enheter som biståndsenheten och missbruksenheten fungerar verkligen bra. Inställningen överallt är att detta löser vi. Norrtälje ligger också på bekvämt pendlingsavstånd från Stockholm, det går direktbussar hit, så det är inga problem att ta sig hit vare sig för patienter eller medarbetare, förklarar Charlotta Munck.

Psykiatri- och beroende­mottagningen Tiohundra

På Tiohundras vuxenpsykiatriska mottagning är vuxenpsykiatrin och beroendevården integrerade. Det genererar goda behandlingsresultat och en utvecklande arbetsmiljö.
Vårdbolaget Tiohundra ägs av Region Stockholm och Norrtälje kommun. Med sjukvård och omsorg i samma företag är Tiohundra unikt i Sverige.

www.tiohundra.se

Lyckat skifte från region till WeMind

Mats Ek, överläkare på WeMind Tyresö. Foto: Gonzalo Irigoyen
Mats Ek, överläkare på WeMind Tyresö. Foto: Gonzalo Irigoyen

Efter att ha arbetat i många år som psykiatriker i region Stockholm var Mats Ek redo för nya utmaningar. Sedan drygt två år tillbaka är han överläkare på WeMind, en av Sveriges största privata vårdgivare inom psykiatrin. Ett tydligt avgränsat läkaruppdrag, korta beslutsvägar och ett välfungerade systematiskt kvalitetsarbete bidrar till att han trivs.

– Jag anser generellt sett att WeMind är en bra arbetsgivare för psykiatriker. Det märks verkligen att de månar om sina medarbetare. Här har jag som läkare ett tydligt avgränsat uppdrag med en överskådlig arbetsbelastning. Jag behöver inte täcka upp för andra eller ständigt få fler arbetsuppgifter på min agenda. Det känns väldigt bra, säger Mats Ek, överläkare på WeMind Tyresö.
Ytterligare en faktor som han uppskattar med WeMind är det decentraliserade ledarskapet, vilket ger korta beslutsvägar.
– Om jag har förbättringsförslag eller idéer på saker och ting som jag vill genomföra kan jag diskutera det med verksamhetschefen på min mottagning. Hon har ett fullständigt budgetansvar och därmed också mandat att fatta beslut om exempelvis nysatsningar. Vägen från idé till verklighet blir naturligtvis betydligt kortare när de inte behöver passera igenom flera chefsled, säger Mats Ek.

Vill du också jobba som läkare på WeMind? Klicka här för att läsa mer

Förbättra psykiatrisk vård
WeMind drivs utifrån visionen att bidra till en psykiatri där man som patient och anhörig kan vara säker på att vårdinsatserna håller världsklass. Ambitionen är att ge så bra psykiatrisk vård som möjligt till så många som möjligt för varje skattekrona. Den tydliga värdegrunden och visionen att förbättra den psykiatriska vården tilltalar Mats Ek.
Systematiskt kvalitetsarbete och standardiserade vårdprocesser är viktiga hörnstenar i WeMinds verksamhet. Det förenklar bland annat det praktiska arbetet på mottagningarna.
– Jag har följt upp behandlingar även hos mina tidigare arbetsgivare, men inte på samma systematiska sätt som på WeMind. Det finns ett tydligt behov av mer kvalitetsuppföljning i psykiatrin, det bör vara lika självklart som i den somatiska vården. WeMind har kommit långt i arbetet med att exempelvis följa upp behandlingseffekter och att tillämpa standardiserade vårdprocesser för olika psykiatriska diagnoser, säger Mats Ek.

WeMind

WeMind är en av Sveriges största privata leverantörer av psykiatrisk vård. Idag ansvarar WeMind för delar av öppenvårdspsykiatrin i fyra regioner: Västra Götaland, Region Stockholm, Region Skåne och Uppland. WeMind har sammanlagt 17 mottagningar med 450 anställda och drygt 23000 pati­enter under behandling årligen. Vår ambition är att skapa de mest attraktiva vårdmiljö­erna för anställda och patienter och att leverera bättre vårdresultat och vårdupplevelse än någon annan.

www.wemind.se

Var med och forma framtidens psykiatri

Anna-Karin Drewsen, Helen Strandberg Mårtensson och Annika Söderberg är överens om att det tydliga patientfokuset är något som utmärker psykiatrin i Region Västernorrland. ”Dessutom har vi en politisk ledning som satsar på psykiatrin”, säger Helen Strandberg Mårtensson. Foto: Anna-Clara Eriksson
Anna-Karin Drewsen, Helen Strandberg Mårtensson och Annika Söderberg är överens om att det tydliga patientfokuset är något som utmärker psykiatrin i Region Västernorrland. ”Dessutom har vi en politisk ledning som satsar på psykiatrin”, säger Helen Strandberg Mårtensson. Foto: Anna-Clara Eriksson

Psykiatrin i Region Västernorrland är inne i en spännande utvecklingsfas. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor har du möjlighet att utforma framtidens psykiatriska vård.

I januari i år började Helen Strandberg Mårtensson sin anställning som verksamhetschef inom Region Västernorrlands specialistpsykiatri. Det första hon slogs av var hur hög kompetensen var bland kollegorna och hur sammanhållen vården var.
– Strukturerna är satta och alla i hela länet arbetar mot samma mål. Jag kände direkt att det är ju här jag vill vara, säger hon.
Den psykiatriska vården i regionen genomgår just nu stora förändringar. Barn- och ungdomspsykiatrin har omorganiserats och ska få nya vårdplatser, det skapas en helt ny beroendeverksamhet och det storsatsas på nära vård genom specialistpsykiatriska omvårdnadsteam, SPOT.
– Det sker just nu en stor utveckling och vi gör någonting nytt vilket är väldigt spännande. Möjligheterna att vara med och påverka vården är stora, säger Anna-Karin Drewsen, verksamhetsutvecklare för vårdområde psykiatri habilitering i Region Västernorrland.

Nära vård i hemmet
Satsningen på SPOT infördes redan 2017 i Sollefteå och är en mellanvårdsform där glappet mellan slutenvård och öppenvård överbryggs. Kontakten med patienterna sker genom hembesök, telefonsamtal och digitala möten.
– Våra SPOT-team aktualiseras via öppen- och slutenvården och kan ge extra stöd i hemmet vid försämring. Även heldygnsvården kan kortas ner och med stöd från teamet kan patienterna få komma hem tidigare till sitt vanliga sammanhang. Vårdtiderna är kortare, patienternas anhöriga nås på ett helt annat sätt och patienterna själva har större möjlighet att påverka sin vård, säger Anna-Karin Drewsen och berättar att erfarenheterna från satsningen har varit väldigt positiva.
Förra året infördes SPOT, som ligger i linje med Nära vårdreformen, även i Örnsköldsvik och nu är det dags för regionens södra delar att få tillgång till vårdformen.

Framtidens BUP
Också barn- och ungdomspsykiatrin genomgår spännande förändringar. Tidigare har det saknats vårdplatser som har varit anpassade för barn och unga. Nu är planeringen i full gång för en renodlad BUP-avdelning med fem vårdplatser.
I våras startade även den nya verksamheten Barn- och ungdomsentrén. Syftet med första linjeverksamheten är att möta barn och ungdomar i ett tidigt skede för att förebygga och motverka psykisk ohälsa.
Arbetet på BUP utvecklas ständigt och specialiseringen är pågående. Ett av målen är att BUP ska kunna erbjuda högspecialiserad vård till unga som har ätstörningar.
– Att få vara med på den här resan är både spännande och utvecklande, säger Annika Söderberg som är ny enhetschef och läkarchef vid BUP mottagning 1.

Kompetensutveckling och forskning
Annika Söderberg har tidigare arbetat inom vuxenpsykiatrin. Det hon tycker är utmärkande för psykiatrin inom Region Västernorrland är de satsningar som görs på medarbetarna.
– Vi har en ledning inom både vuxen- och barnpsykiatrin som lyfter medarbetarna utifrån deras behov och önskemål, säger Annika Söderberg och berättar att det satsas stort på kompetensutveckling i form av utbildningar, kurser och konferenser.
Utöver satsningarna på utbildning finns det stora möjligheter för läkare som är intresserade av forskning. Psykiatrin är kopplad till Umeå universitet och inom BUP och ätstörningsvården finns det en lektor och flera doktorander. Kliniken har även ansökt om att få bedriva nationell högspecialiserad vård.

Satsning på beroendevård
Det är inte enbart BUP, forskning och SPOT det satsas på. Psykiatriska kliniken ligger i startgroparna för att bygga upp en helt ny beroendeverksamhet. Verksamheten kommer att bestå av både planerad och halvakut verksamhet genom SPOT. En sådan verksamhet har saknats tidigare. När den nu utformas är det patienternas behov som ligger i fokus.
Just klinikens fokus på patienterna är ytterligare något som Helen Strandberg Mårtensson tycker är utmärkande för psykiatrin i Region Västernorrland.
– Det är en sådan oerhörd värme och ödmjukhet runt patienterna. Medarbetarna går genom eld och vatten för deras skull, säger hon.

Är du intresserad av att jobba med psykiatri i Västernorrland? Kontakta någon av våra enhetschefer nedan.


Kristina Nordén
Läkarchef
070-211 08 47
kristina.norden@rvn.se

Marie-Louise Karlsson
SPOT Sollefteå
070-170 55 41
marie.louise.karlsson@rvn.se

Daniel Zart
Sollefteå
073-076 75 23
daniel.zart@rvn.se

Jens Tågestad
Kramfors
070-218 81 25
jens.tagestad@rvn.se

Eva Digas
Härnösand
076-143 78 05
eva.digas@rvn.se

Amanda Englund
Örnsköldsvik
073-274 23 19
amanda.englund@rvn.se

Anna Joald
SPOT Örnsköldsvik
073- 085 12 69
anna.joald@rvn.se

Björn Olsson
Avd 7
070-190 44 42
bjorn.olsson@rvn.se

Mattias Lindgren
Avd 50/Psykos
073-274 23 23
mattias.lindgren@rvn.se

Theresa Nordström
Avd 51
073-275 33 58
theresa.nordstrom@rvn.se

Kristine Lokrantz
NPA
073- 842 58 18
kristine.lokrantz@rvn.se

Ingbritt Lind
Avd 52A
073-274 29 04
ingbritt.lind@rvn.se

Maria Hellzén
Avd 52B
073-274 29 03
maria.hellzen@rvn.se

Marika Vikström
Affektiva A
070-190 76 31
marika.vikstrom@rvn.se

Anna Edblom
Affektiva B
072 450 16 86
anna.edblom@rvn.se

Tomas Almroth
Psykiatriska akutmottagningen
076-141 30 25
tomas.almroth@rvn.se

Jon Liedegren
LARO
072-541 56 69
jon.liedegren@rvn.se


Barn- och ungdomspsykiatrin


Johanna Blomqvist
BUP mellanvård
073-841 45 24
johanna.blomqvist@rvn.se

Johanna Hedman
BUP-mottagning Sollefteå
073-801 16 45
johanna.hedman@rvn.se

Patrik Järnberg
BUP-mottagning Örnsköldsvik
073-077 60 25
patrik.jarnberg@rvn.se

Tomas Löfdahl
BUP NP-mottagningen Sundsvall
070-190 30 86
tomas.lofdahl@rvn.se

Anna Alfredsson
BUP-mottagning 2 Sundsvall
073-673 75 96
anna.alfredsson@rvn.se

Annika Söderberg
BUP-mottagning Sundsvall
076-118 93 84
annika.soderberg@rvn.se

Region Västernorrland – Psykiatri

Psykiatrin i Region Västernorrland
Länssjukvård psykiatri och habilitering samordnar länssjukvården för vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt habilitering i Region Västernorrland. Länssjukvårdsverksamheterna bedrivs vid tre sjukhus: Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik, och vid ett antal mottagningar som är förlagda till flera orter i länet. Området har cirka 700 anställda.
Länsverksamhet psykiatri har för sin verksamhet ett upptagningsområde som omfattar Västernorrlands län med sju kommuner. Öppenvårdsmottagningar finns på fem orter: Sundsvall, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Heldygnsvård finns i Sundsvall. Därtill finns SPOT som erbjuder psykiatrisk sjukvård i hemmet. BUP finns i Sundsvall, Sollefteå, Härnösand Örnsköldsvik och Ånge.

www.rvn.se