Etikettarkiv: Region Gävleborg

Rätt vård i rätt tid på rätt sätt

Monika Stroinska är distriktsläkare på Delsbo hälsocentral. Foto: Peter Engström
Monika Stroinska är distriktsläkare på Delsbo hälsocentral. Foto: Peter Engström

I Region Gävleborg införs digitala vårdmöten på bred front. Med hjälp av digitala tjänster och verktyg kan patienter snabbare få vägledning om var man bäst kan få rätt vård i rätt tid och på rätt sätt.

Monika Stroinska är distriktsläkare på Delsbo hälsocentral, en pilotverksamhet som testar den plattform som ska möjliggöra effektiva digitala vårdmöten och digitala tjänster i Region Gävle­borg.
– Det är en efterlängtad lösning för många av våra patienter som uppskattar att det finns alternativ till att fysiskt ta sig till hälsocentralen.
Med fler äldre och kroniska sjuka samt färre i arbetsför ålder ökar glappet mellan behov av vård och resurser i vården. Digitala vårdmöten är en viktig del för att skapa en mer tillgänglig och jämlik vård, menar Simon Nilsson, utvecklingschef i Region Gävleborg:
– Vi inför ett gemensamt digitalt system för primärvård, slutenvård, och på sikt kommuner. Det vi gör kommer att vara till nytta inte bara för vår region, utan även för andra vårdgivare i Sverige.

Vi söker läkare till olika vårdcentraler. Klicka på jobben nedan för mer information och ansök.


Allmänspecialist till Delsbo Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Allmänspecialist till Hudiksvall Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Stegvist införande
Införandet sker stegvis. Vid årsskiftet beräknas regionens 240 vårdenheter, även privata vårdgivare, att vara anslutna till det nya systemet.
– Vi har först velat testa plattformen i mindre skala för att utveckla och justera funktioner utifrån verksamheternas behov, säger Simon Nilsson.
Under våren 2022 kommer även ett system för triagering att införas; en process för att sortera och prioritera patienter till lämplig vårdnivå och profession, men också utifrån hur brådskande ärendet är. Triageringen styr även vårdform: chatt, videosamtal eller fysiskt besök.
– Vi kan erbjuda digitala vårdmöten när det är lämpligt och fysiska möten när det behövs, säger Simon.
Digitala vårdmöten öppnar även stora möjligheter för flerpartssamtal, menar Monika Stroinska.
– För en patient som har en nära anhörig på långt avstånd är det enkelt och effektivt att gemensamt kunna träffas i ett videosamtal med läkare eller annan lämplig vårdprofession.
I vissa fall kan patienter även ha behov av specialistmöten som kan äga rum på länk, där distriktsläkare och andra specialister inom exempelvis psykiatri eller neurologi träffar patienten i ett gemensamt videomöte.
– Det här är ett spännande sätt att arbeta på. Jag är övertygad om att den pågående digitaliseringen är ett nödvändigt steg mot en mer jämlik och tillgänglig vård, säger Monica Stroinska.

Simon Nilsson utvecklingschef i Region Gävleborg. Foto: Pernilla Wahlman
Simon Nilsson utvecklingschef i Region Gävleborg. Foto: Pernilla Wahlman

Vi söker läkare till olika vårdcentraler. Klicka på jobben nedan för mer information och ansök.


Allmänspecialist till Delsbo Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Allmänspecialist till Hudiksvall Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

primärvården i Hudiksvall – DELSBO HÄLSOCENTRAL

Delsbo Din hälsocentral är en av tre hälsocentraler i primärvården i Hudiksvall och har en tydlig profil i utvecklandet av God och Nära Vård. Vi har nyligen startat upp Min vård Gävleborg som erbjuder våra patienter digitala vårdmöten.

Kontaktperson:
Helena Bikoff, 070-301 96 26
helena.bikoff@regiongavleborg.se
www.regiongavleborg.se

Självständigt arbete i en utvecklande miljö

Elisabeth Lisa Månsson Rydén, specialist i allmänmedicin, Johan Eklund, specialist i allmänmedicin och Petri Paavola, ST-läkare i allmänmedicin. Foto: Joakim Berndes

– Som ST-läkare i Järvsö träffar jag patienter med alla typer av medicinska problem, i alla åldrar, och från alla delar av befolkningen. Jag trivs med att få vara självständig i mitt arbete och samtidigt ha tillgång till lättillgänglig handledning, säger Petri Paavola.

Petri Paavola är inne på sitt tredje år som ST-läkare i allmänmedicin. En tid som han har tillbringat på hälsocentralen i Järvsö.
– Jag lockades av att få ta hand om mycket självständigt, styra min egen utvecklingstakt och att samtidigt ha lättillgänglig handledning. Ett annat plus är de goda utvecklingsmöjligheterna. Hälsocentralen har en trygg bemanningssituation med fasta specialister som varit här länge vilket ger en trygg utbildningsmiljö.
Några mil bort, vid Ljusdals hälsocentral arbetar Johan Eklund.
– Jag ville komma till ett mindre ställe för att göra min AT och hamnade i Hudiksvall. En praktik var förlagd till Ljusdal. Kollegornas sätt att jobba med primärvård inspirerade mig och på den vägen är det.
De positiva erfarenheterna ledde till att Johan gjorde sin ST i allmänmedicin i Ljusdal och numera arbetar som nybliven specialist på ortens hälso­central.
– Vi har en komplett primärvårdsverksamhet med tillhörande närakutmottagning som är öppen dygnet runt, en vårdavdelning med inneliggande patienter samt BVC och ungdomsmottagning – plus ett nära samarbete med rehab, psykosocialt team, ambulans- och kommunverksamhet. Att träffa patienter i så många olika situationer är precis vad som behövs för att man ska utvecklas i sin yrkesroll.
Han berättar att primärvården i Region Gävleborg har en stark organisation kring AT- och ST-utbildning.
– Jag har fått ett gott stöd i planeringen av utbildningen vilket underlättat att få till allt som krävs. På så vis är jag väldigt tacksam.

Vi söker allmänspecialist / ST-läkare till Järvsö Din hälsocentral. Klicka här för mer information och ansök

Allt finns
Elisabeth Lisa Månsson Rydén, specialist i allmänmedicin, kallar sig själv för en kärleksimport till Ljusdal.
– Kärleken var anledningen till att jag sökte mig hit 2004 och kärleken kom snabbt att omfatta även bygden i allmänhet och hälsocentralen i synnerhet. Jag stortrivs i Ljusdal på alla sätt och vis. Här finns allt man kan önska sig både i form av yrkesutmaningar och livet i stort.
Johan nickar instämmande.
– Jag ser fram emot att jobba vidare i denna miljö och bidra till den kontinuitet som är så viktig för både patient och läkare. Det verkar vara som Lisa säger: att jobba som allmänspecialist inom primärvårdsområde Ljusdal, det vill säga på hälsocentralerna i Ljusdal, Järvsö och Färila, blir bara bättre med åren.

Primärvården Ljusdal – Region Gävleborg

Hälsocentralerna i Ljusdal, Järvsö och Färila välkomnar utbildningsläkare och är måna om att tillhandahålla en god och utvecklande arbetsmiljö. Inom verksamheten pågår ett förändringsarbete med fokus på kontinuitet, rutiner för fast läkarkontakt samt främjande av multiprofessionellt arbete i team.

www.regiongavleborg.se

Funderar du på en nystart som läkare?

Region Gävleborg söker läkare till hela länet – både i stan och på landet, både i slutenvården och i primärvården.

Vi erbjuder dig som läkare ett meningsfullt arbete i en spännande arbetsmiljö. Här finns goda utvecklings- och karriärmöjligheter och en bra miljö att leva och bo i.

Vårt län består av landskapen Gästrikland och Hälsingland. Här finns skärgården med 450 öar, djupa skogar med lo, varg och björn. Vi har två nationalparker och världsarvet Hälsingegårdar som vi är mäkta stolta över.

Du får:

  • En enklare vardag – nära hemmet, jobbet, naturen och allt annat
  • Skräddarsydda lösningar för din anställning
  • Vi satsar på utveckling av god och nära vård

Välkommen till oss som läkare, klicka här för att se våra lediga tjänster

Hos oss i Region Gävleborg får du utveckla dina kunskaper i en dynamisk verksamhet med många personalförmåner.

Vill du forska finns det goda möjligheter att få stöd och handledning. Centrum för forskning och utveckling samarbetar bland annat med Uppsala universitet och Högskolan i Gävle.

OM Gävleborg

Hälso- och sjukvård utgör den största delen av Region Gävleborgs verksamhet. Utbildning på våra folkhögskolor, kultur och kommunikationer är andra viktiga delar, liksom folktandvården som drivs som ett bolag ägt av Region Gävleborg.
Vi bygger för framtiden och satsar mycket på nya och bättre lokaler de kommande åren. Primärvården är väl utbyggd med hälsocentraler över hela Gävleborgs län. Klinisk träningsverksamhet finns på flera platser i länet och vårt kliniska träningscentrum finns i Gävle.
Vi jobbar för ett livskraftigt Gävleborg med hjälp av vår värdegrund: respekt och ödmjukhet, öppenhet och ärlighet samt professionalism och ansvar.
Med cirka 6500 anställda är Region Gävleborg en av länets största arbetsgivare och en viktig aktör för utvecklingen av ett livskraftigt Gävleborg.

www.regiongavleborg.se

Var med och driv utvecklingen i Gävleborg

Olle Haller, överläkare och sektionsansvarig för interventionsröntgen på länssjukhuset i Gävle och Simon Nilsson, utvecklingschef för sjukvården i regionen och specialistläkare i internmedicin. Foto: Pernilla Wahlman
Olle Haller, överläkare och sektionsansvarig för interventionsröntgen på länssjukhuset i Gävle och Simon Nilsson, utvecklingschef för sjukvården i regionen och specialistläkare i internmedicin. Foto: Pernilla Wahlman

Region Gävleborg var först ut i Sverige med kombinerad utrustning för angiografi och datortomografi.
Nytänkande för att skapa bättre flöden och mindre stress är grundbultar för att utveckla sjukvården i regionen. Som läkare kan du vara med och driva förbättringen.

Den nya, avancerade utrustningen på Bild och funktionsmedicin i Gävle skapar nya möjligheter för röntgenledd behandling av en rad kirurgiska, onkologiska och gynekologiska sjukdomar.
– Vid vissa ingrepp är det en stor fördel att kunna använda båda metoderna samtidigt, i kombination eller för att utröna vilken metod som är lämpligast. Nu finns utrustningen samlad i en och samma sal, istället för på olika våningar, vilket är en stor förbättring för både patienter och personal, berättar Olle Haller, som är överläkare och sektionsansvarig för interventionsröntgen på länssjukhuset i Gävle.

Effektiviserar vården
Den här typen av kombinationsutrustning har funnits i bruk i vissa andra europeiska länder under senare år, och används då framför allt till avancerad cancerbehandling. När Olle Haller för några år sedan först hörde talas om den såg han möjligheterna att skapa en mer effektiv vård, med bättre logistik, förbättrade flöden och mindre stress för såväl patienter som personal.
– Det har varit ett arbetsmiljöproblem att olika sektioner inte haft tillgång till rätt utrustning när de behövt den. Planerade och akuta undersökningar och behandlingar har krockat, det har blivit dubbelbokningar och patienter har fått vänta, säger Olle Haller.
Sedan utrustningen invigdes i december i fjol har planeringen underlättats och köer minskat. Det förbättrade flödet får också positiva effekter i övriga delar av sjukhuset, som exempelvis på kardiologen, onkologen och kirurgen. Den befintliga angiografiutrustningen har tagits över av kärlkirurgen, som på så sätt kan samla sina ingrepp.
– Personalen är nöjd och det är en klar förbättring för våra patienter, konstaterar OIle Haller.

<!—

"Vill

—>
Ny digital plattform
Ett annat exempel på nytänkande för en bättre vård i Region Gävleborg är inom IT och e-hälsa. Liksom många andra regioner har Region Gävleborg dragits med ett lapptäcke av olika digitala lösningar. Nu tar man ett samlat grepp för att skapa ett mer samordnat och enhetligt system.
– Vi tittar på befintliga system för att se hur vi kan utveckla en IT-miljö som verkligen fungerar för våra medarbetare, berättar Simon Nilsson, utvecklingschef för sjukvården i regionen och specialistläkare i internmedicin.
Ett område som nu utvecklas är digitala vårdmöten. I de flesta system väljer patienten själv vilken profession de vill träffa, exempelvis läkare, sjuksköterska eller fysioterapeut och bokar sedan sitt digitala vårdmöte.
I Region Gävleborg vänder man nu på det. Inom ramen för konkurrenspräglad dialog utvecklas en plattform med en triagemotor, som styr patienten rätt.
– Vi använder vår professionella kunskap för att skapa ett system som direkt vid bokningen sorterar patienterna till rätt instans. På så sätt skapar vi en snabbare, effektivare och smartare vårdkedja, förklarar Simon Nilsson.

Forum för dialog
Vid bokningen får patienten ange sina symtom och sedan svara på ett anpassat frågebatteri. Utifrån detta styrs sedan patienterna via triagemotorn till rätt ställe så att man minimerar onödiga möten och remisser. Vissa patienter kanske har besvär som inte lämpar sig för ett digitalt vårdmöte och då erbjuds dessa istället tid för ett fysiskt möte.
– Ett problem generellt inom svensk sjukvård är att vården bedrivs i stuprör och att man tappat bredden. Men ofta är ju flera vårdgivare inblandade i ett patientärende. Nu får vi en mötesplats online och ett forum för bred dialog mellan olika specialiteter och professioner. Dessutom blir det ett effektivt verktyg för att få ut vård i glesbygd och att skapa en attraktiv arbetsplats, säger Simon Nilsson.
Både Simon Nilsson och Olle Haller framhåller att man som läkare i Region Gävleborg kan driva förändringsarbete. Det finns en lyhördhet hos ledningen i regionen för idéer om att utveckla vården och en vilja att förbättra, menar de.
– Precis som andra regioner har vi en svår demografisk utmaning framför oss. Men här finns en genuin vilja att lyssna, och som läkare har man väldigt goda möjligheter att göra avtryck, säger Simon Nilsson.

<!—

"Vill

—>

Region Gävleborg
Region Gävleborg erbjuder en rad spännande karriärmöjligheter för läkare, såväl färdiga specialister som ST-läkare. Här finns goda möjligheter för dig som vill vara med och bedriva förändringsarbete och utveckla vården i regionen. Det finns god tillgång till kompetensutveckling och utbildning och stora möjligheter att forska.

www.regiongavleborg.se


Strömsbro Din hälsocentral med arbetsmiljön i fokus

Linnea Karlsson, underläkare, Emma Tindemark, ST-läkare och Rahand Kakah, ST-läkare på Strömsbro Din hälsocentral. Foto: Pernilla Wahlman
Linnea Karlsson, underläkare, Emma Tindemark, ST-läkare och Rahand Kakah, ST-läkare på Strömsbro Din hälsocentral. Foto: Pernilla Wahlman

I Strömsbro läggs mycket kraft och fokus på ett gott arbetsklimat för alla professioner på hälsocentralen. Gymträning på onsdagar, avsatt tid för utveckling på torsdagar och fredagsfikat bidrar till detta.

– Varannan torsdag brukar vi läkare gå ut och äta tillsammans. Och vi har en mycket bra kommunikation mellan alla yrkesgrupper, säger ST-läkaren Rahand Kakah.
Han sökte sig till Strömsbro hösten 2019 efter två år i Blekinge, på rekommendation av en kursare.
– Han sa att det var en mycket bra stämning här. Och det visade sig ju stämma!
Hans kollega Emma Tindemark gjorde sina sista fem AT-månader på Strömsbro och fortsatte sedan på ST direkt.

Bra start för ny läkare
– Jag stannade här för jag trivs så bra, framför allt med kollegorna. Inte bara läkarna utan alla yrkeskategorier; fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sköterskor och alla andra, säger Emma.
Linnea Karlsson började på Strömsbro som underläkare sommaren 2019 och får i november en AT-tjänst.
– Jag har haft en väldigt bra start i arbetslivet här. Som ny läkare är man i behov av mycket hjälp från mer erfarna kollegor i både stort och smått. Och på Strömsbro har alla verkligen varit behjälpliga med just det!
Alla tre vittnar om stora möjligheter att ta vara på medarbetares intresseområden, kompetens och önskemål kring arbetets upplägg.

Tid för tenta
– Inför min AT-tenta behövde jag lite mer tid att plugga och då fick jag ett par extra dagar ledigt. Det uppskattade jag väldigt mycket, för det hade man ju inte behövt ge mig, säger Emma.
Linnea instämmer:
– Ledningen har varit väldigt flexibel vad gäller mitt schema. Jag har fått vara med och säga stopp eller be om mer arbete. I början vet man ju inte hur lång tid olika patienttyper tar och hur mycket man klarar på en dag för att det inte ska bli för mycket.
Enligt vårdenhetschef Malin Nilsson är en förutsättning för god arbetsmiljö en relevant arbetsbelastning för personalen. Som ett steg för att möta framtidens vård- och resursbehov lanserar snart Region Gävleborg en egen digital vårdkedja för att hålla samman hela vården – inte enbart primärvården. Förhoppningen är att denna kommer att bidra till ett förbättrat arbetssätt kring vår gemensamma patient och ge större möjlighet att lägga resurserna på rätta stället – rätt vård till rätt patient i rätt tid och till rätt kompetens direkt.

Vi söker specialistläkare inom allmänmedicin till Strömsbro Din hälsocentral. Klicka här för mer information och ansök

Strömsbro Din hälsocentral i Gävle
Strömsbro Din hälsocentral i Gävle bedriver primärvård med läkar- och distriktssköterskemottagning, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi och fysioterapi. Här finns en rehabkoordinator för hjälp i sjukskrivningsarbetet. Hälsocentralen har specialistmottagningar för astma/KOL, diabetes, inkontinens och hälsosamtal samt ansvarar för vård- och omsorgsboenden.

Kontaktperson:
Malin Nilsson, Vårdenhetschef
Tel: 026-15 77 51
malin.a.nilsson@regiongavleborg.se
www.regiongavleborg.se


Utbildningscentralen i Sandviken lockar allt fler

Det är högt i tak, mycket prestigelöst och enormt utvecklande. Vårt tio-möte är ofta den bästa stunden på arbetspasset, säger Hannah Johansson, ST-läkare i allmänmedicin. Foto: Pernilla Wahlman
Det är högt i tak, mycket prestigelöst och enormt utvecklande. Vårt tio-möte är ofta den bästa stunden på arbetspasset, säger Hannah Johansson, ST-läkare i allmänmedicin. Foto: Pernilla Wahlman

– På många arbetsplatser inom primärvården blir du som läkare väldigt ensam, det kanske är ett möte i veckan som mest handlar om schemaläggning. Här träffas kollegiet varje dag för att prata medicin, det är enormt utvecklande, säger Hannah Johansson, ST-läkare i allmänmedicin.

Efter avslutade läkarstudier och AT-tjänst i Norrköping beslöt sig Hannah Johansson för att återvända till hemtrakterna runt Sandviken. Siktet hade från början varit inställt på att bli specialist inom allmänmedicin och Hannah började sondera terrängen inför en kommande ST-tjänstgöring.
– Jag gjorde studiebesök på hälsocentralen Sandviken Norra och kände direkt att det rådde god stämning bland medarbetarna. Dessutom fanns här många erfarna specialister som var väldigt intresserade av att handleda, vilket avgjorde saken för min del.
Sedan dess har det gått snart sex år och under resans gång har Hannah både hunnit med att bli förälder och att vara med och starta upp Sandvikens utbildningscentral.
– Även om det var en mycket trevlig verksamhet var vi alldeles för få fasta läkare vilket blev slitsamt i längden. Vi var tvungna att göra en förändring.

Utbildningscentral
Förändringen ledde först till en omorganisation där hyrläkarna utgjorde en egen enhet som tog hand om patienter utan en fast läkarkontakt. På så vis kunde de fast anställda läkarna arbeta i mindre, fullbemannade enheter och fokusera på sina egna patienter. Även patienter utan fast läkare fick bättre kontinuitet eftersom de ofta träffade samma hyrläkare. I takt med att ST-läkarna blev fler flyttades patienter successivt över från hyrläkarnas enhet till att få en egen fast läkare.
Den andra stora förändringen i bildandet av utbildningscentralen var införandet av gemensamma utbildningstillfällen för ST-läkare på Sandviken Norra och Södra, som numera även omfattar Storviks Hälsocentral. Här ges såväl månatlig grupphandledning för ST-läkare som dagliga läkarmöten. Det lät sig göras genom att hälsocentralerna Sandviken Norra och Sandviken Södra gjorde gemensam sak.
– Vi började med dagliga gemensamma möten och på den vägen är det. Varje dag hålls ett förmiddagsmöte för alla läkare då vi diskuterar svåra patientfall och olika behandlingar. Det är högt i tak, mycket prestigelöst och enormt utvecklande, säger Hannah.
Även handledningen har prioriterats. De fasta läkarna har fått mer tid avsatt för att handleda kollegor som är under utbildning. Från att det varit bara ett fåtal ST-läkare på Norra och Södra har det nu varit upp till 21 ST-läkare i omlopp.
– Här träffas vi varje dag för att lära oss av varandra. Vårt tio-möte är ofta den bästa stunden på arbetspasset, säger Hannah.

Gemensam mottagning
En annan nyhet är att alla akuta patientbesök för hälsocentralerna Sandviken Södra/Norra samt Storvik numera tas om hand på en gemensam mottagning i Sandviken. Något som uppskattas inte minst av Karin Soneberg som just nu gör sin ST-utbildning i allmänmedicin på vårdcentralen i Storvik. Karin har liksom Hannah vuxit upp i trakterna.
– Jag trodde aldrig att jag skulle flytta hem igen, men så blev det, vilket jag är mycket glad över. En viktig orsak är att jag gjorde min AT här och att handledningen var fantastisk.
Hon beskriver sin vårdcentral som en väldigt trevlig och lagom stor enhet, en riktig landsbygdscentral.
– Här har man för avsikt att göra så mycket som möjligt på plats, inte minst för att många patienter tycker att det är jobbigt att åka in till sjukhuset. Det faktum att vi har flera seniora och väldigt duktiga kollegor är också väldigt inspirerande för oss som är mer nya i yrket.
Uppskattat är även den täta kontakten med andra kollegor i primärvårdsområdet.
– Utbildningscentralen i Sandviken är ett slags nav där jag träffar andra kollegor under akuttjänstgöringen. Vi ST-läkare har också gemensam handledning och träffas på familjeläkarutbildning en gång i månaden. Det är jättebra, både med gemenskapen i sig och med kompetensutvecklingen som alla möten ju innebär.
På frågan om hon kan rekommendera andra ST-läkare att söka sig till Primärvård Västra Gästrikland och vårdcentralen i Storvik kommer svaret snabbt.
– Absolut, det är en jätterolig arbetsplats med god gemenskap, kompetent personal och en utvecklande samverkan med Sandviken. Dessutom finns här bra kommunikationer och naturen är bara inpå knuten med möjligheter till såväl härlig utförsåkning i Kungsberget som fantastisk längdskidåkning lite överallt och terrängcykling vid Högbo bruk. Sammantaget innebär detta att man kan ha ett rikt liv utöver jobbet. Jag har kommit till vårdcentralen i Storvik för att stanna!

Vi söker ST-läkare till Strömsbro Din hälsocentral. Klicka här för mer information och ansök

Tjänsten är tillsatt Vi söker specialist i allmänmedicin till Storvik Din hälsocentral. Klicka här för mer information och ansök

Tjänsten är tillsatt Vi söker läkare till Sandviken Norra och Södra – Din Hälsocentral. Klicka här för mer information och ansök

Här finns naturen inpå knuten med möjligheter till bland annat härlig utförsåkning i Kungsberget, säger Karin Soneberg, ST-läkare i allmänmedicin.
Här finns naturen inpå knuten med möjligheter till bland annat härlig utförsåkning i Kungsberget, säger Karin Soneberg, ST-läkare i allmänmedicin.

Primärvård Västra Gästrikland
I området finns fem hälsocentraler: Ockelbo, Hofors, Storvik, Sandviken Norra och Sandviken Södra med en gemensam familjeläkarjour. De fem hälsocentralerna har total cirka 44000 listade patienter och finns i tre kommuner: Sandviken, Ockelbo och Hofors. Hälsocentralerna i Sandviken omfattar dagrehab och har nära samarbete med delar av den sjukhusanknutna specialistverksamheten, bland annat kardiologi, rehabmedicin, psykiatrimottagning och hörcentral som bedrivs i Sandviken. De fungerar även som en utbildningscentral för ST-läkare.

Vi är intresserade av fler kollegor! Har du frågor eller funderingar, kontakta:
Jörgen Tranevik, verksamhetschef
VO PV Västra Gästrikland
jorgen.tranevik@regiongavleborg.se
Tel 070-600 31 56

www.regiongavleborg.se

Primärvård Västra Gästrikland logotype

Allmänspecialist till Sätra HC Gävle – Där arbetsmiljön är god

Foto: Håkan Edvardsson
Foto: Håkan Edvardsson

Vi specialistläkare i allmänmedicin till Sätra Din Hälsocentral i Gävle. Är du intresserad av en tjänst hos oss och vill vara med och utveckla primärvården tillsammans med oss?

Vi ser dig och dina idéer som en tillgång och du kan påverka och vara delaktig i det du har särskilt intresse för.

Hälsocentralen utmärks av en god arbetsmiljö, ett gott samarbete mellan alla yrkesgrupper och välkomnande stämning. Vi har tre fast anställda specialister i allmänmedicin, en specialist i allmänmedicin med hyrläkarkontrakt, en erfaren legitimerad läkare samt tre ST-läkare.

Om tjänsten som specialistläkare
Du kommer att möta patienter i alla åldrar med en stor variation av diagnoser.
Arbetet är strukturerat så att du som specialist kan dela med dig av din kunskap till utbildningsläkare på olika nivåer, allt från läkarassistenter, AT-läkare till ST-läkare. Vi har ett akutflöde där du arbetar teambaserat med DSK och fysioterapeut. Vi har under senaste året utvecklat en bra arbetsmodell vid förskrivning av beroendeframkallande läkemedel vilken också är teambaserad. Hälsocentralen ansvarar för läkarinsatser på ett vård- och omsorgsboende med 120 platser, hemsjukvård, gruppboenden samt BVC.

Vi lägger stor vikt vid utveckling och utbildning på arbetsplatsen, bland annat i form av schemalagd fortbildning varje månad. Varje vecka finns dessutom tid avsatt för kollegial diskussion av patientfall och andra yrkesspecifika frågor samt ett internt utbildningstillfälle.

För mer information om tjänsten som specialistläkare och ansökan, klicka här

Sätra Din Hälsocentral
Sätra Din hälsocentral i Gävle är en medelstor hälsocentral med knappt 40 medarbetare. Vi bedriver primärvård med läkarmottagning, distriktssköterske­mottagning, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi och fysioterapi. På hälsocentralen finns också undersköterskor, medicinska sekreterare, dietist, apotekare och läkarassistenter. Vi arbetar strukturerat med sjukskrivningar i ett nära samarbete med vår rehabkoordinator. Huvuddelen av vårt arbete sker på mottagningen men vi ansvarar också för läkarsinsatser i hemsjukvård och särskilt boende.

Sätra Din hälsocentral tillhör Primärvården Gävle i Region Gävleborg.

www.regiongavleborg.se


Framtidens primärvård behöver attrahera fler läkare

Tommy Lundmark, chefläkare för primärvården i Region Gävleborg och Anna Granevärn, ordförande i Sveriges Primärvårdsförening och primärvårdschef i Region Jämtland Härjedalen (Foto: Andreas Larsson).
Tommy Lundmark, chefläkare för primärvården i Region Gävleborg och Anna Granevärn, ordförande i Sveriges Primärvårdsförening och primärvårdschef i Region Jämtland Härjedalen (Foto: Andreas Larsson).
Framtidens nära vård och stora pensionsavgångar gör att behovet av läkare är stort inom primär­vården. Varannan läkare kan tänka sig att arbeta i primärvården. Rimlig arbetsbelastning, bra arbetsmiljö, möjlighet att påverka och god bemanning skulle göra primärvården mer attraktiv.

– Behovet av läkare är stort i primärvården de kommande åren. Framtidens nära vård innebär en omfördelning från sjukhusvården till primärvården, vilket förstås kräver mer läkarresurser i primärvården, säger Anna Granevärn, ordförande i Sveriges Primärvårdsförening och primärvårdschef i Region Jämtland Härjedalen.
Hon betraktar det som mycket positivt att 48 procent av läkarna kan tänka sig att arbeta inom primärvården.
– Det tyder på att vi har goda förutsättningar att tillsammans kunna skapa framtidens nära vård, säger Anna Granevärn.

Konkret påverkan
– Undersökningsresultatet bekräftar att arbetsmiljö, bra arbetstider och möjlighet att påverka sin arbetssituation är några av de faktorer som anses viktigare än en hög lön. Även ledarskapet har stor betydelse. Att bedriva utvecklingsarbete lokalt och att medarbetarna på en vårdcentral själva ”äger” ett utvecklingsprojekt är enligt min erfarenhet en framgångsfaktor eftersom det ger större möjligheter till konkret påverkan och inflytande, säger Anna Granevärn.

Tydligare karriärvägar
– Primärvården behöver även kunna erbjuda tydligare karriärvägar, vilket många landsting arbetar med att utveckla. Primärvården bör även kunna erbjuda läkare möjligheten att kliva in i en chefsroll i ett par år, för att därefter fortsätta arbeta kliniskt, säger Anna Granevärn.
För att primärvården ska klara sitt utökade uppdrag inom ramen för delbetänkandet i primärvårdsreformen ”God och nära vård” betonar Anna Granevärn en fortsatt dialog med befolkningen om vikten av att söka sig till rätt vårdnivå och att informera om vad den nära vården kan erbjuda i framtiden.

Stora satsningar på nära vård
– Det är positivt att så många läkare kan tänka sig att arbeta i primärvården, i synnerhet eftersom det sedan flera år råder brist på specialister i allmänmedicin. Jag upplever att allt fler läkare intresserar sig för primärvården nu, säger Tommy Lundmark, allmänspecialist inom primärvården och chefläkare för primärvården i Region Gävleborg.
En faktor som kan ha bidragit till läkarnas relativt stora intresse för primärvården är, enligt Tommy Lundmark, att primärvårdens diskuteras mycket just nu och att stora satsningar på nära vård planeras.
– Primärvårdens behov av läkare kommer definitivt att öka framöver. Tanken är ju att det framtida uppdraget ska breddas, vilket ökar behovet av specialister i allmänmedicin. Dessutom förekommer många pensionsavgångar bland läkare i primärvården, säger Tommy Lundmark.

Nytänkande och innovation
Rimlig arbetsbelastning, bra arbetsmiljö, möjlighet att påverka sin arbetssituation samt god bemanning var svaren som hamnade i topp på frågan om vilka faktorer som kan göra primärvården attraktiv för fler läkare.
– Det finns ett starkt samband mellan faktorerna; en bra arbetsmiljö och god bemanning utgör exempelvis grunden för många andra trivselfaktorer. 38 procent betraktar en kultur där nytänkande och innovation uppmuntras som viktig och en tredjedel vill ha möjlighet att arbeta med forskning på deltid. Dessa faktorer kommer förmodligen att bli än viktigare framöver, så här har primärvården en möjlighet att stärka sin attraktivitet, säger Tommy Lundmark.

Kan du som läkare tänka dig att arbeta inom primärvården?

39% av läkarna som inte arbetar inom primärvården kan tänka sig att arbeta inom primärvården.

Vilka faktorer anser du skulle göra primärvården mer attraktiv för läkare att arbeta inom? Ange gärna flera.

1. Rimlig arbetsbelastning
2. Bra arbetsmiljö
3. Möjlighet att påverka din arbetssituation
4. God bemanning
5. Goda möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling
6. Bra schemaläggning/arbetstider
7. Bra team/arbetskamrater
8. Ett bra ledarskap
9. Bra lön
10. Att nytänkande och innovation uppmuntras
11. Bra karriär- och utvecklings­möjligheter
12. Delta i verksamhetsutvecklingen
13. Möjlighet att arbeta med forskning del av tiden
14. Att vårdcentralen bedriver en mer avancerad vård
15. Digitala patientmöten i kombination med fysiska besök
16. Annat, vänligen specificera
17. Vet ej

96% av läkarna som arbetar inom primärvården angav ”Rimlig arbetsbelastning”.

Om undersökningen
Framtidens Karriär – Läkare genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 19–22 oktober 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.

Hudiksvall topprankas av landets AT-läkare

Maria Palm, övergripande studierektor, Region Gävleborg, Narmin Esmail, ST-läkare på ögonkliniken i Hudiksvall och Lisa Månsson Rydén, studierektor för AT- och ST-läkare i Hälsingland. Foto: Peter Engström
Maria Palm, övergripande studierektor, Region Gävleborg, Narmin Esmail, ST-läkare på ögonkliniken i Hudiksvall och Lisa Månsson Rydén, studierektor för AT- och ST-läkare i Hälsingland. Foto: Peter Engström

Hudiksvall är Sveriges bästa allmänmedicinort. Det visar årets AT-ranking som sammanställts av SYLF, Sveriges yngre läkares förening. Tillgänglighet av allmänspecialist på plats samt avsatt tid för studier och handledning är viktiga faktorer bakom framgången.

Årets AT-ranking från SYLF visar att både Hudiksvall och Gävle har klättrat kraftigt i listan. Hudiksvall har gått från nionde till femte plats medan Gävle gått upp hela 24 placeringar: från 49:e till 25:e plats. Dessutom toppar Hudiksvall och Hälsinglands primärvård listan över bästa allmänmedicinort.
Maria Palm, övergripande studierektor, Region Gävleborg, ser de fina placeringarna som ett kvitto på att verksamheten är på rätt väg.
– Vi har långsiktigt arbetat för hög och jämn kvalitet i AT-utbildningen i hela regionen med starkt fokus på handledning, vilket jag tror är en av de viktigaste orsakerna bakom det fina resultatet.
Lisa Månsson Rydén, studierektor för AT- och ST-läkare i Hälsingland, berättar att verksamheten haft ett kontinuerligt förbättringsarbete på AT-sidan i Hälsingland och Gästrikland vad gäller både rekrytering och AT-läkarnas eget inflytande på sin tjänstgöring.
– I Hälsingland har vi bland annat startat ett utbildningsutskott där AT-läkare tillsammans med representanter för varje klinik har regelbundna möten. Detta har exempelvis resulterat i att AT-tjänstgöringen numera inleds med en månad i primärvården och att AMLS och ATLS införts som obligatoriska kurser i utbildningen, att det anordnas lokal AT-stämma för alla AT-läkare i länet och att det tagits fram en AT-bok samt en AT-handledarmanual.

Stort engagemang
Att framhålla i sammanhanget är att Region Gävleborg har en studierektor för varje medicinsk specialitet. Studierektorerna ingår i regionens utbildningsråd som leds av Maria Palm.
– Vi har en stark utbildningsorganisation med engagerade AT-chefer, samordnare, studierektorer och medarbetare ute i verksamheterna som tillsammans arbetar för att göra våra AT-läkares tjänstgöring så bra som möjligt.
Per Granström är läkare och verksamhetschef för hälsocentralen i Harmånger med lång erfarenhet, både av yrket och av att handleda nya kollegor. Att regionen hamnar högt i rankingen tror han beror på flera orsaker.
– Som AT-läkare är man oerfaren och osäker, så det gäller att skapa en trygghet. Förutom schemalagd handledning är den dagliga stöttningen oerhört viktig; så fort det behövs ska det finnas en erfaren kollega att vända sig till. Jag tror också att studierektorerna spelar en stor roll för det fina resultatet. De har skapat ett bra upplägg och en gruppgemenskap som är viktig när man är ny i yrket.
Själv gjorde han sin AT-tjänst på Hudiksvalls sjukhus.
– Det är visserligen 30 år sedan, men faktum är att det var en mycket bra AT. Här finns en lång tradition av att ta väl hand om nya kollegor. Jag tror att det hela beror på att AT-läkaren inte lämnas åt sitt öde utan alltid har en handledare att vända sig till.
Narmin Esmail, ST-läkare på ögonkliniken i Hudiksvall är beredd att hålla med.
– Jag gjorde min AT i Hudiksvall, blev klar i juni och hade en väldigt bra handledning. Om det någon gång dök upp problem gick de alltid att lösa på ett smidigt sätt. Jag är väldigt nöjd med den primärvårdsplacering jag hade på hälsocentralen i Ljusdal och kan verkligen rekommendera verksamheten till andra AT-läkare.

Riktade insatser
Maria Palm berättar att verksamheten under det senaste året gjort riktade insatser för just handledning och kollegialt stöd för AT i Gävle.
– Det är något vi fortsätter med generellt för alla läkare under utbildning i Region Gävleborg. Rankingen visar att vi är på rätt väg, nu är det viktigt att fortsätta arbeta långsiktigt och att höja kvaliteten ytterligare. Vi kommer även fortsättningsvis att sträva efter att våra AT-läkare ska känna att de har stort inflytande över sin arbetsmiljö. Här finns sannolikt utrymme för förbättring och det tar vi med oss i det fortsatta arbetet.
Inom primärvården i regionen arrangeras årligen chefsdagar samt handledarträffar tre gånger per år. Regionen anordnar, förutom den grundläggande handledarutbildningen, även fortbildning av handledare, allt i syfte att skapa en ännu bättre AT- och ST-utbildning.
– Att ha läkare som trivs och vill stanna kvar handlar i förlängningen om hållbarhet för regionen och att kunna leverera vård av hög kvalitet till dess befolkning, fastslår Lisa Månsson Rydén.

För mer information om att arbeta som AT- och ST-läkare i Gävleborg, klicka här

Per Granström, läkare och verksamhetschef för hälsocentralen i Harmånger. Foto: Peter Engström
Per Granström, läkare och verksamhetschef för hälsocentralen i Harmånger. Foto: Peter Engström

Region Gävleborg
Region Gävleborg erbjuder dig ett meningsfullt arbete i en spännande arbetsmiljö. Här finns goda utvecklings- och karriärmöjligheter och en bra miljö att leva och bo i. Vill du forska finns det goda möjligheter att få stöd och handledning. Med cirka 6 500 anställda är Region Gävleborg en av länets största arbetsgivare och en viktig aktör för utvecklingen av ett livskraftigt Gävleborg.

Region Gävleborg
801 88 Gävle
Tel: 026-15 40 00
www.regiongavleborg.se/


Våra utländska ST-läkare är en stor tillgång för hela verksamheten

Ousama Elghagri, ST-läkare, Karin Bernhardsson, distriktsläkare och Lorena Rosell-Panis, ST-läkare på vårdcentralen i Söderhamn. Foto: Peter Engström
Ousama Elghagri, ST-läkare, Karin Bernhardsson, distriktsläkare och Lorena Rosell-Panis, ST-läkare på vårdcentralen i Söderhamn. Foto: Peter Engström
– Att ha läkare från olika länder är en stor tillgång. Genom dem får vi in både medicinsk kompetens och kunskaper i att vårda patienter från andra kulturer vilket gör vårt arbete så mycket lättare, säger Karin Bernhardsson, distriktsläkare på vårdcentralen i Söderhamn.

Söderhamn är en av de kommuner som under senare år tagit emot flest nyanlända, och inte sällan surrar det av olika språk i vårdcentralens väntrum. Många patienter har med sig tolk men faktum är att den hjälpen ofta inte behövs. Verksamheten har många språk bland sina läkare vilket uppskattas av både patienter och medarbetare.
– Våra utländska ST-läkare är en stor tillgång, på flera plan. Förutom att vi får in kunskap utifrån har vi många flyktingar och asylsökande bland våra patienter och ST-läkarna för med sig värdefull kompetens, både vad gäller språk och hur man tänker kring psykiska och somatiska sjukdomar i andra länder, säger Karin Bernhardsson.
En ST-läkare som sökt sig till Primärvården i Södra Hälsingland och Söderhamns vårdcentral är Ousama Elghagri specialistläkare i neurokirurgi, från Syrien.
– Jag är utbildad på universitetet i Damaskus och har lång erfarenhet som neurokirurg från sjukhus i både Syrien och Frankrike. För snart ett år sedan flyttade jag till Sverige och började arbeta här på vårdcentralen.
Ousama fick sin svenska läkarlegitimation i augusti efter att ha gått ett så kallat snabbspår som syftar till att nyanlända lättare ska komma ut i arbete inom vården.
– Min plan var att skaffa svensk legitimation för att sedan fortsätta som neurokirurg. Men kompletteringsutbildningen innehöll bland annat sex månaders obligatorisk teori och praktik i allmänmedicin. Det gjorde att jag upptäckte en värld utanför operationssalen och inte minst tjusningen med allmänläkeri. Så nu gör jag ST i allmänmedicin och trivs enormt bra.
Även Lorena Rosell-Panis är ST-läkare på vårdcentralen i Söderhamn.
– Jag är utbildad familjeläkare i Spanien, men det svenska systemet ställer lite andra krav och därför går jag nu ett individanpassat ST-program för specialister i allmänmedicin.
Karin berättar att det är svårt att ta sin specialistexamen från ett annat europeiskt land och börja jobba direkt i Sverige eftersom svenska distriktsläkare har ett större ansvarområde än familjeläkare i många andra länder.
– Därför rekommenderar vi läkare med EU-specialistlegitimation att ta ett par år med individualiserad handledning och utbildning. I dagsläget har vi tre ST-läkare med utländsk examen på vårdcentralen, samtliga med individ­anpassade program.

Bra livsplats
För egen del gjorde hon sin grundutbildning till läkare på Island.
– Sedan återvände jag till Sverige för att göra ST i allmänmedicin och företagsvård. Mitt första möte med primärvården i Hälsingland var för 15 år sedan, efter det har jag arbetat på olika platser i landet. Att jag sökt mig tillbaka beror först och främst på att Söderhamn är en bra livsplats där det går att kombinera privatliv och arbete.
Ousama instämmer och berättar att han personligen upplever en bra och hälsosam balans mellan arbete och fritid i Söderhamn.
– Jag har arbetat som läkare på många platser i olika länder. Med den erfarenheten i bagaget kan jag säga att detta är absolut bästa arbetsmiljön jag någonsin har upplevt. Här arbetar vi i team där alla, oavsett uppgift, strävar efter samma mål, nämligen att ge bästa möjliga vård och service till patienterna.

God samverkan
Karin påpekar att Hälsingland också har en fantastisk natur som bjuder på hav, skog och fjäll med många möjligheter till rekreation.
– Läkaryrket är ett kreativt arbete, vi utövar en läkekonst där varje patient måste bli sedd till hundra procent. För att klara det är det viktigt att ha tid och rum för återhämtning, och Söderhamn erbjuder goda förutsättningar för båda delar.
Att arbeta just inom primärvården menar hon är både utvecklande och spännande.
– Det händer extremt mycket inom området, både på nationell nivå och lokalt. Eftersom vi är få specialister är det en utmaning på flera plan men vi har en bra dialog med våra chefer om detta. Jag ser stora fördelar med att bo i liten stad där vi har korta kontaktvägar till olika samarbetspartners som till exempel socialförvaltning, arbetsförmedling och försäkringskassa. Närheten bidrar till en bra samverkan.

Vi söker Specialist i allmänmedicin till Linden Din hälsocentral. Läs mer och ansök här!

Primärvården i Södra Hälsingland
Primärvården i Södra Hälsingland tillhör Region Gävleborg och består av hälsocentralerna i Alfta, Arbrå, Baldersnäs, Edsbyn, Kilafors, Linden och Söderhamn. Den kännetecknas av utvecklingsarbete, alternativa arbetssätt samt att personalens förslag och idéer tas tillvara samt teamarbete, där alla kompetenser är viktiga. Vi har bland annat ett intressant hjärtsviktsprojekt tillsammans med kardiolog, en öppen fysiomottagning där fysioterapeuter skriver röngenremisser. Vi har också ett antal sjuksköterskeledda mottagningar. Dessutom finns flera olika andra processer där vi jobbar med förskrivningsmönster för antibiotika och beroendeframkallande läkemedel. Andra exempel är diabetesflöden, hypertonimottagning och mycket mer. Här finns mycket att upptäcka för dig som vill vara med i god utveckling. Varmt välkommen till oss.

Kontakta oss gärna för mer information:
Primärvården i Södra Hälsingland
Verksamhetschef Jörgen Tranevik
E-post: jorgen.tranevik@regiongavleborg.se
Tel: 070-600 31 56
www.regiongavleborg.se