Etikettarkiv: Region Gävleborg

Tillsammans skapar vi framtidens psykiatri

Karl Engström, biträdande verksamhetschef och överläkare i psykiatri, och Josefin Mogard, överläkare i psykiatri på beroendemottagningen och ST-studierektor inom psykiatrin i Region Gävleborg. Foto: Alexander Lindström
Karl Engström, biträdande verksamhetschef och överläkare i psykiatri, och Josefin Mogard, överläkare i psykiatri på beroendemottagningen och ST-studierektor inom psykiatrin i Region Gävleborg. Foto: Alexander Lindström

Inom vuxenpsykiatrin i Region Gävleborg pågår ett medarbetardrivet och dynamiskt förändringsarbete som ska mynna ut i framtidens psykiatriska vård. Här har läkare goda möjligheter att påverka såväl sin egen karriär som den övergripande verksamhetsutvecklingen och den kontinuerliga vårdutvecklingen.

–Arbetet med att skapa framtidens psykiatri i Region Gävleborg är en del av omställningen till en god och nära vård. Ett långsiktigt och regionövergripande arbete med fokus på att forma verksamheten utifrån patienternas behov, där arbetet fortskrider och formas vartefter vi testar och utvärderar arbetssätt och idéer. Att våra medarbetare är medskapare av framtidens vuxenpsykiatri i regionen är centralt i detta, säger Karl Engström, biträdande verksamhetschef och överläkare i psykiatri i Region Gävleborg.
Han fastnade för psykiatrin i samband med sin AT-tjänstgöring i Region Gävleborg och inkluderades i olika verksamhetsutvecklingsprojekt när han inledde sin ST-tjänstgöring.
–Här ges jag utrymme att utvecklas genom att ta mig an nya ansvarsområden och roller. Samtidigt har jag fått ett väldigt gott stöd i min utvecklingsresa till min nuvarande roll som biträdande verksamhetschef.
Ett exempel på hur psykiatrin har anpassats utifrån patienternas behov är det faktum att beroendevården, som tidigare varit en del av primärvården, numera i stället är en del av psykiatrin.
– Det underlättar vården av patienter som i många fall har både beroendeproblematik och psykiatriska vårdbehov, säger Josefin Mogard, överläkare på vuxenpsykiatrins beroendemottagning och ST-studierektor inom psykiatrin i Region Gävleborg.

Formar sin egen framtid
Josefin Mogard gjorde sin ST-tjänstgöring inom psykiatrin på Gävle sjukhus och valde därefter att stanna kvar.
– Det finns en utpräglad lyhördhet för idéer och förslag som på olika sätt kan förbättra verksamheten och utveckla psykiatrin. Det gemensamma arbetet med att utveckla framtidens psykiatri är ett bra exempel, det genererar delaktighet och stärker sammanhållningen. Det här är en lagom stor verksamhet där jag som läkare ges möjlighet att forma min egen framtid, med korta beslutsvägar och personlig kontakt över avdelningsgränserna. Jag har exempelvis själv varit med och format min tjänst, som kombinerar klinisk tjänstgöring med utbildningsfrågor, vilket jag brinner för, säger Josefin Mogard.

Anna Svensson, överläkare vid Beroendecentrum i Hälsingland. Foto: Yvonne Ekholm
Anna Svensson, överläkare vid Beroendecentrum i Hälsingland. Foto: Yvonne Ekholm

Tilläggsspecialisering mot beroende
Anna Svensson, överläkare vid Beroendecentrum i Hälsingland, håller med om att man som läkare ges bra möjligheter inom psykiatrin.
– Jag sökte mig till Region Gävleborg i samband med min AT-tjänstgöring 2007 och har sedan dess gjort min ST-tjänstgöring i psykiatri och bland annat arbetat som läkarchef. Nu gör jag en tilläggsspecialisering mot beroendemedicin, säger Anna Svensson.
Hon trivs bra i regionen och uppskattar möjligheten att kunna välja inriktning på arbetet utifrån sina förutsättningar och intresseområden. Region Gävleborg är en stödjande arbetsgivare som öppnar upp för många olika utvecklingsvägar.

Balans mellan arbete och fritid
– Det har givits goda förutsättningar att få en bra balans mellan arbete och fritid under de hektiska småbarnsåren. Samtidigt så finns det goda möjligheter att vidareutbilda sig och bygga på sin kompetens. Jag gillar också att psykiatrin i vår region präglas av ständig utveckling. Beroendesjukvården står inför stora förändringar, inte minst som följd av den statliga samsjuklighetsutredningen. Jag ser fram emot att få vara med och forma framtidens beroendevård tillsammans med mina arbetskamrater, säger Anna Svensson.

Vuxenpsykiatrin – Region Gävleborg

Består av heldygns- respektive öppenvård på flera orter. Vuxenpsykiatriska mottagningar och avdelningar finns i Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Sandviken och Söderhamn. Beroendevården tillhör även vuxenpsykiatrin, vilket underlättar vården av patienter som i många fall har både beroendeproblematik och psykiatriska behov.

regiongavleborg.se

Utvecklas med oss på HC Ockelbo!

Rajesh Kumar och Stephan Weiss, specialister i allmänmedicin. Foto: Alexander Lindström
Rajesh Kumar och Stephan Weiss, specialister i allmänmedicin. Foto: Alexander Lindström

Vill du arbeta på en hälsocentral i stark utveckling, där du verkligen kan göra skillnad för patienterna? På Ockelbo HC händer det mycket och vi söker nya, engagerade specialister och ST-läkare, som vill vara med och skapa framtidens vård.

Hälsocentralen i Ockelbo expanderar och rekryterar nu både färdiga specialister i allmänmedicin och ST-läkare. Idag arbetar här två allmänläkare tillsammans med ett sammansvetsat team av distriktssköterskor, undersköterskor, psykolog, rehabiliteringskoordinator, arbetsterapeut och fysioterapeut. Utöver det finns två seniora allmänläkare på distans som stöder de sköterskedrivna diabetes- och blodtrycksmottagningarna. I november förstärks teamet med en psykiater/rehabläkare på 50 procent och i början av nästa år kommer ytterligare en specialist i allmänmedicin samt en utbildningsläkare.
– Vi har en väldigt fin stämning inom teamet och våra distriktssköterskor är mycket erfarna och duktiga. Nu är det roligt att verksamheten växer och att vi satsar på att åter bli en utbildningsenhet. Vi är en stabil grupp och ser fram emot att få nya kollegor, säger Rajesh Kumar, specialist i allmänmedicin och anställd på HC Ockelbo sedan fyra år.
Rajesh får medhåll av sin kollega Stephan Weiss, som arbetade på HC Ockelbo för ett antal år sedan och nu är tillbaka på hälsocentralen sedan några månader tillbaka.
– Det sker mycket positivt här i Ockelbo nu. Vi har en ny chef och verksamheten byggs ut, så det är en omstart och en rolig och dynamisk tid att komma hit. Vårt starka fokus på förbättringsarbete har gett resultat och det är väldigt tillfredsställande, säger han.

Vi söker allmänspecialist till Ockelbo Din hälsocentral. Klicka här för att läsa mer och ansök

Bra samarbete
Både Rajesh och Stephan lyfter fram att det finns ett bra samarbete med andra verksamheter och myndigheter. SÄBO, hemsjukvård, BVC och familjecentral finns i samma hus, vilket underlättar i arbetet kring patienterna. HC Ockelbo har cirka 5500 listade patienter och det är ett väldigt varierat arbete, med patienter i alla åldrar och vissa med komplexa, mångfasetterade vårdbehov.
– Vi jobbar brett, med helhetsperspektiv, och lär verkligen känna våra patienter. Det är en av de stora fördelarna med att arbeta på en mindre ort, menar Rajesh.
Ockelbo erbjuder en bra livsmiljö, med närhet till allt och ett rikt utbud av friluftsaktiviteter. Gävle ligger på bekvämt pendlingsavstånd med bil eller tåg.
– Det är ett trevligt ställe att bo på, säger Stephan, som har bott här i åtta år med sin familj. Det är väldigt barnvänligt och vi har fin natur alldeles runt knuten.

Ockelbo HC – Västra Gästrikland – Region Gävleborg

Kom som du är och bli den du vill vara!
Välkommen till oss på HC Ockelbo, som är en dynamisk och växande hälsocentral med starkt fokus på förbättringsarbete. Vi söker både dig som är färdig specialist i allmänmedicin och dig som är ST-läkare. Här kan du vara med och forma framtidens vård, växa och göra avtryck. Region Gävleborg satsar på sin primärvård och det finns alla möjligheter att utvecklas professionellt och personligt. Ockelbo HC tillhör Primärvård Västra Gästrikland.

Läs mer på www.regiongavleborg.se

I Sandviken satsar vi på våra ST-läkare!

Ida Lindgren, specialistläkare i allmänmedicin och Jonathan Stenmark, ST-läkare i Sandviken. Foto: Linda Dahlqvist
Ida Lindgren, specialistläkare i allmänmedicin och Jonathan Stenmark, ST-läkare i Sandviken. Foto: Linda Dahlqvist

Starkt fokus på handledning och utbildning, många kollegor och en stor bredd av patienter. På Sandviken Södra Din Hälsocentral får du som är ST-läkare i allmänmedicin alla möjligheter att utvecklas i din läkarroll.

När ST-läkaren Jonathan Stenmark skulle välja placering för sin specialisttjänstgöring i allmänmedicin var Sandviken Södra Din Hälsocentral ett givet val. Han hade vikarierat här i sex månader före sin AT och visste att han skulle trivas.
– Vi har väldigt bra handledning, där alla stöder. Eftersom vi är en stor läkargrupp finns det dessutom alltid erfarna kollegor som man enkelt och informellt kan rådfråga. Det finns ett starkt fokus på lärande och utveckling, säger han.

Familjeläkare/ST-läkare till Sandviken Södra, Din hälsocentral. Klicka här för mer information och ansök

Stor bredd
Jonathan får medhåll av Ida Lindgren, som är färdig specialistläkare i allmänmedicin sedan ett par år tillbaka. Även hon gjorde sin ST här.
– Det var verkligen roligt att komma till ett så starkt läkarkollegium, med många ST-läkare i samma ålder. Idag är vi åtta färdiga specialister och fem ST-läkare, varav två blir klara inom ett halvår. Vi har en otroligt bra gemenskap, berättar Ida och fortsätter:
– Det är också en väldig bredd på patienterna, och som läkare här möter man alla sorters människor och diagnoser. Väldigt mycket av vården sker inom primärvården, så det är otroligt omväxlande.

Väl omhändertagen
Ett led i den lärande kulturen är de ”tiomöten” som hålls varje förmiddag tillsammans med Sandviken Norra Din Hälsocentral som ligger i samma hus. Under dessa möten är det högt i tak och man kan ta upp medicinska eller andra relevanta frågor. ST-läkare har även en timme i veckan avsatt för handledning.
– Då pratar vi inte bara medicinska frågor utan även ST-planering, etik och annat. Som ST-läkare här är man väl omhändertagen. Det finns en bra grundstruktur och vilja att förbättra primärvården. Vi har engagerade studierektorer som är lyhörda för ens önskemål. En annan fördel är att vi finns på sjukhuset, så det är korta avstånd till olika organspecialister om man behöver konsultera dem, säger Jonathan.
Under ST-tiden finns möjlighet till fyra veckors utlandsauskultation, något som Ida tog fasta på. Hon var två veckor på Hawaii och två på Grönland, något som gav nya perspektiv.
Ida och Jonathan lyfter också fram Sandviken som ort.
– Här finns alla möjligheter till en aktiv fritid, med ett rikt friluftsliv och närhet till stadspulsen i Gävle!

Familjeläkare/ST-läkare till Sandviken Södra, Din hälsocentral. Klicka här för mer information och ansök

Sandviken Södra HC – Västra Gästrikland – Region Gävleborg

Välkommen som ST-läkare på Sandviken Södra Din Hälsocentral! Här blir du en del av ett sammansvetsat team av olika kompetenser, med många läkare. Det finns ett starkt fokus på handledning och utbildning och du utvecklas snabbt i din profession. Hälsocentralen ligger i samma hus som Sandvikens sjukhus och Sandviken Norra Din Hälsocentral, så du har nära till andra specialister som du snabbt lär känna. Sandviken erbjuder hög livskvalitet med vacker natur och nära pendlingsavstånd till Gävle. Sandviken Södra Din HC tillhör Primärvård Västra Gästrikland.

Läs mer på: www.regiongavleborg.se

Rätt vård i rätt tid på rätt sätt

Monika Stroinska är distriktsläkare på Delsbo hälsocentral. Foto: Peter Engström
Monika Stroinska är distriktsläkare på Delsbo hälsocentral. Foto: Peter Engström

I Region Gävleborg införs digitala vårdmöten på bred front. Med hjälp av digitala tjänster och verktyg kan patienter snabbare få vägledning om var man bäst kan få rätt vård i rätt tid och på rätt sätt.

Monika Stroinska är distriktsläkare på Delsbo hälsocentral, en pilotverksamhet som testar den plattform som ska möjliggöra effektiva digitala vårdmöten och digitala tjänster i Region Gävle­borg.
– Det är en efterlängtad lösning för många av våra patienter som uppskattar att det finns alternativ till att fysiskt ta sig till hälsocentralen.
Med fler äldre och kroniska sjuka samt färre i arbetsför ålder ökar glappet mellan behov av vård och resurser i vården. Digitala vårdmöten är en viktig del för att skapa en mer tillgänglig och jämlik vård, menar Simon Nilsson, utvecklingschef i Region Gävleborg:
– Vi inför ett gemensamt digitalt system för primärvård, slutenvård, och på sikt kommuner. Det vi gör kommer att vara till nytta inte bara för vår region, utan även för andra vårdgivare i Sverige.

Vi söker läkare till olika vårdcentraler. Klicka på jobben nedan för mer information och ansök.


Allmänspecialist till Delsbo Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Allmänspecialist till Hudiksvall Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Stegvist införande
Införandet sker stegvis. Vid årsskiftet beräknas regionens 240 vårdenheter, även privata vårdgivare, att vara anslutna till det nya systemet.
– Vi har först velat testa plattformen i mindre skala för att utveckla och justera funktioner utifrån verksamheternas behov, säger Simon Nilsson.
Under våren 2022 kommer även ett system för triagering att införas; en process för att sortera och prioritera patienter till lämplig vårdnivå och profession, men också utifrån hur brådskande ärendet är. Triageringen styr även vårdform: chatt, videosamtal eller fysiskt besök.
– Vi kan erbjuda digitala vårdmöten när det är lämpligt och fysiska möten när det behövs, säger Simon.
Digitala vårdmöten öppnar även stora möjligheter för flerpartssamtal, menar Monika Stroinska.
– För en patient som har en nära anhörig på långt avstånd är det enkelt och effektivt att gemensamt kunna träffas i ett videosamtal med läkare eller annan lämplig vårdprofession.
I vissa fall kan patienter även ha behov av specialistmöten som kan äga rum på länk, där distriktsläkare och andra specialister inom exempelvis psykiatri eller neurologi träffar patienten i ett gemensamt videomöte.
– Det här är ett spännande sätt att arbeta på. Jag är övertygad om att den pågående digitaliseringen är ett nödvändigt steg mot en mer jämlik och tillgänglig vård, säger Monica Stroinska.

Simon Nilsson utvecklingschef i Region Gävleborg. Foto: Pernilla Wahlman
Simon Nilsson utvecklingschef i Region Gävleborg. Foto: Pernilla Wahlman

Vi söker läkare till olika vårdcentraler. Klicka på jobben nedan för mer information och ansök.


Allmänspecialist till Delsbo Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Allmänspecialist till Hudiksvall Din hälsocentral (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

primärvården i Hudiksvall – DELSBO HÄLSOCENTRAL

Delsbo Din hälsocentral är en av tre hälsocentraler i primärvården i Hudiksvall och har en tydlig profil i utvecklandet av God och Nära Vård. Vi har nyligen startat upp Min vård Gävleborg som erbjuder våra patienter digitala vårdmöten.

Kontaktperson:
Helena Bikoff, 070-301 96 26
helena.bikoff@regiongavleborg.se
www.regiongavleborg.se

Självständigt arbete i en utvecklande miljö

Elisabeth Lisa Månsson Rydén, specialist i allmänmedicin, Johan Eklund, specialist i allmänmedicin och Petri Paavola, ST-läkare i allmänmedicin. Foto: Joakim Berndes

– Som ST-läkare i Järvsö träffar jag patienter med alla typer av medicinska problem, i alla åldrar, och från alla delar av befolkningen. Jag trivs med att få vara självständig i mitt arbete och samtidigt ha tillgång till lättillgänglig handledning, säger Petri Paavola.

Petri Paavola är inne på sitt tredje år som ST-läkare i allmänmedicin. En tid som han har tillbringat på hälsocentralen i Järvsö.
– Jag lockades av att få ta hand om mycket självständigt, styra min egen utvecklingstakt och att samtidigt ha lättillgänglig handledning. Ett annat plus är de goda utvecklingsmöjligheterna. Hälsocentralen har en trygg bemanningssituation med fasta specialister som varit här länge vilket ger en trygg utbildningsmiljö.
Några mil bort, vid Ljusdals hälsocentral arbetar Johan Eklund.
– Jag ville komma till ett mindre ställe för att göra min AT och hamnade i Hudiksvall. En praktik var förlagd till Ljusdal. Kollegornas sätt att jobba med primärvård inspirerade mig och på den vägen är det.
De positiva erfarenheterna ledde till att Johan gjorde sin ST i allmänmedicin i Ljusdal och numera arbetar som nybliven specialist på ortens hälso­central.
– Vi har en komplett primärvårdsverksamhet med tillhörande närakutmottagning som är öppen dygnet runt, en vårdavdelning med inneliggande patienter samt BVC och ungdomsmottagning – plus ett nära samarbete med rehab, psykosocialt team, ambulans- och kommunverksamhet. Att träffa patienter i så många olika situationer är precis vad som behövs för att man ska utvecklas i sin yrkesroll.
Han berättar att primärvården i Region Gävleborg har en stark organisation kring AT- och ST-utbildning.
– Jag har fått ett gott stöd i planeringen av utbildningen vilket underlättat att få till allt som krävs. På så vis är jag väldigt tacksam.

Vi söker allmänspecialist / ST-läkare till Järvsö Din hälsocentral. Klicka här för mer information och ansök

Allt finns
Elisabeth Lisa Månsson Rydén, specialist i allmänmedicin, kallar sig själv för en kärleksimport till Ljusdal.
– Kärleken var anledningen till att jag sökte mig hit 2004 och kärleken kom snabbt att omfatta även bygden i allmänhet och hälsocentralen i synnerhet. Jag stortrivs i Ljusdal på alla sätt och vis. Här finns allt man kan önska sig både i form av yrkesutmaningar och livet i stort.
Johan nickar instämmande.
– Jag ser fram emot att jobba vidare i denna miljö och bidra till den kontinuitet som är så viktig för både patient och läkare. Det verkar vara som Lisa säger: att jobba som allmänspecialist inom primärvårdsområde Ljusdal, det vill säga på hälsocentralerna i Ljusdal, Järvsö och Färila, blir bara bättre med åren.

Primärvården Ljusdal – Region Gävleborg

Hälsocentralerna i Ljusdal, Järvsö och Färila välkomnar utbildningsläkare och är måna om att tillhandahålla en god och utvecklande arbetsmiljö. Inom verksamheten pågår ett förändringsarbete med fokus på kontinuitet, rutiner för fast läkarkontakt samt främjande av multiprofessionellt arbete i team.

www.regiongavleborg.se

Funderar du på en nystart som läkare?

Region Gävleborg söker läkare till hela länet – både i stan och på landet, både i slutenvården och i primärvården.

Vi erbjuder dig som läkare ett meningsfullt arbete i en spännande arbetsmiljö. Här finns goda utvecklings- och karriärmöjligheter och en bra miljö att leva och bo i.

Vårt län består av landskapen Gästrikland och Hälsingland. Här finns skärgården med 450 öar, djupa skogar med lo, varg och björn. Vi har två nationalparker och världsarvet Hälsingegårdar som vi är mäkta stolta över.

Du får:

  • En enklare vardag – nära hemmet, jobbet, naturen och allt annat
  • Skräddarsydda lösningar för din anställning
  • Vi satsar på utveckling av god och nära vård

Välkommen till oss som läkare, klicka här för att se våra lediga tjänster

Hos oss i Region Gävleborg får du utveckla dina kunskaper i en dynamisk verksamhet med många personalförmåner.

Vill du forska finns det goda möjligheter att få stöd och handledning. Centrum för forskning och utveckling samarbetar bland annat med Uppsala universitet och Högskolan i Gävle.

OM Gävleborg

Hälso- och sjukvård utgör den största delen av Region Gävleborgs verksamhet. Utbildning på våra folkhögskolor, kultur och kommunikationer är andra viktiga delar, liksom folktandvården som drivs som ett bolag ägt av Region Gävleborg.
Vi bygger för framtiden och satsar mycket på nya och bättre lokaler de kommande åren. Primärvården är väl utbyggd med hälsocentraler över hela Gävleborgs län. Klinisk träningsverksamhet finns på flera platser i länet och vårt kliniska träningscentrum finns i Gävle.
Vi jobbar för ett livskraftigt Gävleborg med hjälp av vår värdegrund: respekt och ödmjukhet, öppenhet och ärlighet samt professionalism och ansvar.
Med cirka 6500 anställda är Region Gävleborg en av länets största arbetsgivare och en viktig aktör för utvecklingen av ett livskraftigt Gävleborg.

www.regiongavleborg.se

Var med och driv utvecklingen i Gävleborg

Olle Haller, överläkare och sektionsansvarig för interventionsröntgen på länssjukhuset i Gävle och Simon Nilsson, utvecklingschef för sjukvården i regionen och specialistläkare i internmedicin. Foto: Pernilla Wahlman
Olle Haller, överläkare och sektionsansvarig för interventionsröntgen på länssjukhuset i Gävle och Simon Nilsson, utvecklingschef för sjukvården i regionen och specialistläkare i internmedicin. Foto: Pernilla Wahlman

Region Gävleborg var först ut i Sverige med kombinerad utrustning för angiografi och datortomografi.
Nytänkande för att skapa bättre flöden och mindre stress är grundbultar för att utveckla sjukvården i regionen. Som läkare kan du vara med och driva förbättringen.

Den nya, avancerade utrustningen på Bild och funktionsmedicin i Gävle skapar nya möjligheter för röntgenledd behandling av en rad kirurgiska, onkologiska och gynekologiska sjukdomar.
– Vid vissa ingrepp är det en stor fördel att kunna använda båda metoderna samtidigt, i kombination eller för att utröna vilken metod som är lämpligast. Nu finns utrustningen samlad i en och samma sal, istället för på olika våningar, vilket är en stor förbättring för både patienter och personal, berättar Olle Haller, som är överläkare och sektionsansvarig för interventionsröntgen på länssjukhuset i Gävle.

Effektiviserar vården
Den här typen av kombinationsutrustning har funnits i bruk i vissa andra europeiska länder under senare år, och används då framför allt till avancerad cancerbehandling. När Olle Haller för några år sedan först hörde talas om den såg han möjligheterna att skapa en mer effektiv vård, med bättre logistik, förbättrade flöden och mindre stress för såväl patienter som personal.
– Det har varit ett arbetsmiljöproblem att olika sektioner inte haft tillgång till rätt utrustning när de behövt den. Planerade och akuta undersökningar och behandlingar har krockat, det har blivit dubbelbokningar och patienter har fått vänta, säger Olle Haller.
Sedan utrustningen invigdes i december i fjol har planeringen underlättats och köer minskat. Det förbättrade flödet får också positiva effekter i övriga delar av sjukhuset, som exempelvis på kardiologen, onkologen och kirurgen. Den befintliga angiografiutrustningen har tagits över av kärlkirurgen, som på så sätt kan samla sina ingrepp.
– Personalen är nöjd och det är en klar förbättring för våra patienter, konstaterar OIle Haller.

<!—

"Vill

—>
Ny digital plattform
Ett annat exempel på nytänkande för en bättre vård i Region Gävleborg är inom IT och e-hälsa. Liksom många andra regioner har Region Gävleborg dragits med ett lapptäcke av olika digitala lösningar. Nu tar man ett samlat grepp för att skapa ett mer samordnat och enhetligt system.
– Vi tittar på befintliga system för att se hur vi kan utveckla en IT-miljö som verkligen fungerar för våra medarbetare, berättar Simon Nilsson, utvecklingschef för sjukvården i regionen och specialistläkare i internmedicin.
Ett område som nu utvecklas är digitala vårdmöten. I de flesta system väljer patienten själv vilken profession de vill träffa, exempelvis läkare, sjuksköterska eller fysioterapeut och bokar sedan sitt digitala vårdmöte.
I Region Gävleborg vänder man nu på det. Inom ramen för konkurrenspräglad dialog utvecklas en plattform med en triagemotor, som styr patienten rätt.
– Vi använder vår professionella kunskap för att skapa ett system som direkt vid bokningen sorterar patienterna till rätt instans. På så sätt skapar vi en snabbare, effektivare och smartare vårdkedja, förklarar Simon Nilsson.

Forum för dialog
Vid bokningen får patienten ange sina symtom och sedan svara på ett anpassat frågebatteri. Utifrån detta styrs sedan patienterna via triagemotorn till rätt ställe så att man minimerar onödiga möten och remisser. Vissa patienter kanske har besvär som inte lämpar sig för ett digitalt vårdmöte och då erbjuds dessa istället tid för ett fysiskt möte.
– Ett problem generellt inom svensk sjukvård är att vården bedrivs i stuprör och att man tappat bredden. Men ofta är ju flera vårdgivare inblandade i ett patientärende. Nu får vi en mötesplats online och ett forum för bred dialog mellan olika specialiteter och professioner. Dessutom blir det ett effektivt verktyg för att få ut vård i glesbygd och att skapa en attraktiv arbetsplats, säger Simon Nilsson.
Både Simon Nilsson och Olle Haller framhåller att man som läkare i Region Gävleborg kan driva förändringsarbete. Det finns en lyhördhet hos ledningen i regionen för idéer om att utveckla vården och en vilja att förbättra, menar de.
– Precis som andra regioner har vi en svår demografisk utmaning framför oss. Men här finns en genuin vilja att lyssna, och som läkare har man väldigt goda möjligheter att göra avtryck, säger Simon Nilsson.

<!—

"Vill

—>

Region Gävleborg
Region Gävleborg erbjuder en rad spännande karriärmöjligheter för läkare, såväl färdiga specialister som ST-läkare. Här finns goda möjligheter för dig som vill vara med och bedriva förändringsarbete och utveckla vården i regionen. Det finns god tillgång till kompetensutveckling och utbildning och stora möjligheter att forska.

www.regiongavleborg.se


Strömsbro Din hälsocentral med arbetsmiljön i fokus

Linnea Karlsson, underläkare, Emma Tindemark, ST-läkare och Rahand Kakah, ST-läkare på Strömsbro Din hälsocentral. Foto: Pernilla Wahlman
Linnea Karlsson, underläkare, Emma Tindemark, ST-läkare och Rahand Kakah, ST-läkare på Strömsbro Din hälsocentral. Foto: Pernilla Wahlman

I Strömsbro läggs mycket kraft och fokus på ett gott arbetsklimat för alla professioner på hälsocentralen. Gymträning på onsdagar, avsatt tid för utveckling på torsdagar och fredagsfikat bidrar till detta.

– Varannan torsdag brukar vi läkare gå ut och äta tillsammans. Och vi har en mycket bra kommunikation mellan alla yrkesgrupper, säger ST-läkaren Rahand Kakah.
Han sökte sig till Strömsbro hösten 2019 efter två år i Blekinge, på rekommendation av en kursare.
– Han sa att det var en mycket bra stämning här. Och det visade sig ju stämma!
Hans kollega Emma Tindemark gjorde sina sista fem AT-månader på Strömsbro och fortsatte sedan på ST direkt.

Bra start för ny läkare
– Jag stannade här för jag trivs så bra, framför allt med kollegorna. Inte bara läkarna utan alla yrkeskategorier; fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sköterskor och alla andra, säger Emma.
Linnea Karlsson började på Strömsbro som underläkare sommaren 2019 och får i november en AT-tjänst.
– Jag har haft en väldigt bra start i arbetslivet här. Som ny läkare är man i behov av mycket hjälp från mer erfarna kollegor i både stort och smått. Och på Strömsbro har alla verkligen varit behjälpliga med just det!
Alla tre vittnar om stora möjligheter att ta vara på medarbetares intresseområden, kompetens och önskemål kring arbetets upplägg.

Tid för tenta
– Inför min AT-tenta behövde jag lite mer tid att plugga och då fick jag ett par extra dagar ledigt. Det uppskattade jag väldigt mycket, för det hade man ju inte behövt ge mig, säger Emma.
Linnea instämmer:
– Ledningen har varit väldigt flexibel vad gäller mitt schema. Jag har fått vara med och säga stopp eller be om mer arbete. I början vet man ju inte hur lång tid olika patienttyper tar och hur mycket man klarar på en dag för att det inte ska bli för mycket.
Enligt vårdenhetschef Malin Nilsson är en förutsättning för god arbetsmiljö en relevant arbetsbelastning för personalen. Som ett steg för att möta framtidens vård- och resursbehov lanserar snart Region Gävleborg en egen digital vårdkedja för att hålla samman hela vården – inte enbart primärvården. Förhoppningen är att denna kommer att bidra till ett förbättrat arbetssätt kring vår gemensamma patient och ge större möjlighet att lägga resurserna på rätta stället – rätt vård till rätt patient i rätt tid och till rätt kompetens direkt.

Vi söker specialistläkare inom allmänmedicin till Strömsbro Din hälsocentral. Klicka här för mer information och ansök

Strömsbro Din hälsocentral i Gävle
Strömsbro Din hälsocentral i Gävle bedriver primärvård med läkar- och distriktssköterskemottagning, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi och fysioterapi. Här finns en rehabkoordinator för hjälp i sjukskrivningsarbetet. Hälsocentralen har specialistmottagningar för astma/KOL, diabetes, inkontinens och hälsosamtal samt ansvarar för vård- och omsorgsboenden.

Kontaktperson:
Malin Nilsson, Vårdenhetschef
Tel: 026-15 77 51
malin.a.nilsson@regiongavleborg.se
www.regiongavleborg.se


Utbildningscentralen i Sandviken lockar allt fler

Det är högt i tak, mycket prestigelöst och enormt utvecklande. Vårt tio-möte är ofta den bästa stunden på arbetspasset, säger Hannah Johansson, ST-läkare i allmänmedicin. Foto: Pernilla Wahlman
Det är högt i tak, mycket prestigelöst och enormt utvecklande. Vårt tio-möte är ofta den bästa stunden på arbetspasset, säger Hannah Johansson, ST-läkare i allmänmedicin. Foto: Pernilla Wahlman

– På många arbetsplatser inom primärvården blir du som läkare väldigt ensam, det kanske är ett möte i veckan som mest handlar om schemaläggning. Här träffas kollegiet varje dag för att prata medicin, det är enormt utvecklande, säger Hannah Johansson, ST-läkare i allmänmedicin.

Efter avslutade läkarstudier och AT-tjänst i Norrköping beslöt sig Hannah Johansson för att återvända till hemtrakterna runt Sandviken. Siktet hade från början varit inställt på att bli specialist inom allmänmedicin och Hannah började sondera terrängen inför en kommande ST-tjänstgöring.
– Jag gjorde studiebesök på hälsocentralen Sandviken Norra och kände direkt att det rådde god stämning bland medarbetarna. Dessutom fanns här många erfarna specialister som var väldigt intresserade av att handleda, vilket avgjorde saken för min del.
Sedan dess har det gått snart sex år och under resans gång har Hannah både hunnit med att bli förälder och att vara med och starta upp Sandvikens utbildningscentral.
– Även om det var en mycket trevlig verksamhet var vi alldeles för få fasta läkare vilket blev slitsamt i längden. Vi var tvungna att göra en förändring.

Utbildningscentral
Förändringen ledde först till en omorganisation där hyrläkarna utgjorde en egen enhet som tog hand om patienter utan en fast läkarkontakt. På så vis kunde de fast anställda läkarna arbeta i mindre, fullbemannade enheter och fokusera på sina egna patienter. Även patienter utan fast läkare fick bättre kontinuitet eftersom de ofta träffade samma hyrläkare. I takt med att ST-läkarna blev fler flyttades patienter successivt över från hyrläkarnas enhet till att få en egen fast läkare.
Den andra stora förändringen i bildandet av utbildningscentralen var införandet av gemensamma utbildningstillfällen för ST-läkare på Sandviken Norra och Södra, som numera även omfattar Storviks Hälsocentral. Här ges såväl månatlig grupphandledning för ST-läkare som dagliga läkarmöten. Det lät sig göras genom att hälsocentralerna Sandviken Norra och Sandviken Södra gjorde gemensam sak.
– Vi började med dagliga gemensamma möten och på den vägen är det. Varje dag hålls ett förmiddagsmöte för alla läkare då vi diskuterar svåra patientfall och olika behandlingar. Det är högt i tak, mycket prestigelöst och enormt utvecklande, säger Hannah.
Även handledningen har prioriterats. De fasta läkarna har fått mer tid avsatt för att handleda kollegor som är under utbildning. Från att det varit bara ett fåtal ST-läkare på Norra och Södra har det nu varit upp till 21 ST-läkare i omlopp.
– Här träffas vi varje dag för att lära oss av varandra. Vårt tio-möte är ofta den bästa stunden på arbetspasset, säger Hannah.

Gemensam mottagning
En annan nyhet är att alla akuta patientbesök för hälsocentralerna Sandviken Södra/Norra samt Storvik numera tas om hand på en gemensam mottagning i Sandviken. Något som uppskattas inte minst av Karin Soneberg som just nu gör sin ST-utbildning i allmänmedicin på vårdcentralen i Storvik. Karin har liksom Hannah vuxit upp i trakterna.
– Jag trodde aldrig att jag skulle flytta hem igen, men så blev det, vilket jag är mycket glad över. En viktig orsak är att jag gjorde min AT här och att handledningen var fantastisk.
Hon beskriver sin vårdcentral som en väldigt trevlig och lagom stor enhet, en riktig landsbygdscentral.
– Här har man för avsikt att göra så mycket som möjligt på plats, inte minst för att många patienter tycker att det är jobbigt att åka in till sjukhuset. Det faktum att vi har flera seniora och väldigt duktiga kollegor är också väldigt inspirerande för oss som är mer nya i yrket.
Uppskattat är även den täta kontakten med andra kollegor i primärvårdsområdet.
– Utbildningscentralen i Sandviken är ett slags nav där jag träffar andra kollegor under akuttjänstgöringen. Vi ST-läkare har också gemensam handledning och träffas på familjeläkarutbildning en gång i månaden. Det är jättebra, både med gemenskapen i sig och med kompetensutvecklingen som alla möten ju innebär.
På frågan om hon kan rekommendera andra ST-läkare att söka sig till Primärvård Västra Gästrikland och vårdcentralen i Storvik kommer svaret snabbt.
– Absolut, det är en jätterolig arbetsplats med god gemenskap, kompetent personal och en utvecklande samverkan med Sandviken. Dessutom finns här bra kommunikationer och naturen är bara inpå knuten med möjligheter till såväl härlig utförsåkning i Kungsberget som fantastisk längdskidåkning lite överallt och terrängcykling vid Högbo bruk. Sammantaget innebär detta att man kan ha ett rikt liv utöver jobbet. Jag har kommit till vårdcentralen i Storvik för att stanna!

Vi söker ST-läkare till Strömsbro Din hälsocentral. Klicka här för mer information och ansök

Tjänsten är tillsatt Vi söker specialist i allmänmedicin till Storvik Din hälsocentral. Klicka här för mer information och ansök

Tjänsten är tillsatt Vi söker läkare till Sandviken Norra och Södra – Din Hälsocentral. Klicka här för mer information och ansök

Här finns naturen inpå knuten med möjligheter till bland annat härlig utförsåkning i Kungsberget, säger Karin Soneberg, ST-läkare i allmänmedicin.
Här finns naturen inpå knuten med möjligheter till bland annat härlig utförsåkning i Kungsberget, säger Karin Soneberg, ST-läkare i allmänmedicin.

Primärvård Västra Gästrikland
I området finns fem hälsocentraler: Ockelbo, Hofors, Storvik, Sandviken Norra och Sandviken Södra med en gemensam familjeläkarjour. De fem hälsocentralerna har total cirka 44000 listade patienter och finns i tre kommuner: Sandviken, Ockelbo och Hofors. Hälsocentralerna i Sandviken omfattar dagrehab och har nära samarbete med delar av den sjukhusanknutna specialistverksamheten, bland annat kardiologi, rehabmedicin, psykiatrimottagning och hörcentral som bedrivs i Sandviken. De fungerar även som en utbildningscentral för ST-läkare.

Vi är intresserade av fler kollegor! Har du frågor eller funderingar, kontakta:
Jörgen Tranevik, verksamhetschef
VO PV Västra Gästrikland
jorgen.tranevik@regiongavleborg.se
Tel 070-600 31 56

www.regiongavleborg.se

Primärvård Västra Gästrikland logotype

Allmänspecialist till Sätra HC Gävle – Där arbetsmiljön är god

Foto: Håkan Edvardsson
Foto: Håkan Edvardsson

Vi specialistläkare i allmänmedicin till Sätra Din Hälsocentral i Gävle. Är du intresserad av en tjänst hos oss och vill vara med och utveckla primärvården tillsammans med oss?

Vi ser dig och dina idéer som en tillgång och du kan påverka och vara delaktig i det du har särskilt intresse för.

Hälsocentralen utmärks av en god arbetsmiljö, ett gott samarbete mellan alla yrkesgrupper och välkomnande stämning. Vi har tre fast anställda specialister i allmänmedicin, en specialist i allmänmedicin med hyrläkarkontrakt, en erfaren legitimerad läkare samt tre ST-läkare.

Om tjänsten som specialistläkare
Du kommer att möta patienter i alla åldrar med en stor variation av diagnoser.
Arbetet är strukturerat så att du som specialist kan dela med dig av din kunskap till utbildningsläkare på olika nivåer, allt från läkarassistenter, AT-läkare till ST-läkare. Vi har ett akutflöde där du arbetar teambaserat med DSK och fysioterapeut. Vi har under senaste året utvecklat en bra arbetsmodell vid förskrivning av beroendeframkallande läkemedel vilken också är teambaserad. Hälsocentralen ansvarar för läkarinsatser på ett vård- och omsorgsboende med 120 platser, hemsjukvård, gruppboenden samt BVC.

Vi lägger stor vikt vid utveckling och utbildning på arbetsplatsen, bland annat i form av schemalagd fortbildning varje månad. Varje vecka finns dessutom tid avsatt för kollegial diskussion av patientfall och andra yrkesspecifika frågor samt ett internt utbildningstillfälle.

För mer information om tjänsten som specialistläkare och ansökan, klicka här

Sätra Din Hälsocentral
Sätra Din hälsocentral i Gävle är en medelstor hälsocentral med knappt 40 medarbetare. Vi bedriver primärvård med läkarmottagning, distriktssköterske­mottagning, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi och fysioterapi. På hälsocentralen finns också undersköterskor, medicinska sekreterare, dietist, apotekare och läkarassistenter. Vi arbetar strukturerat med sjukskrivningar i ett nära samarbete med vår rehabkoordinator. Huvuddelen av vårt arbete sker på mottagningen men vi ansvarar också för läkarsinsatser i hemsjukvård och särskilt boende.

Sätra Din hälsocentral tillhör Primärvården Gävle i Region Gävleborg.

www.regiongavleborg.se